Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Повернення товару і гарантійна заміна: коли виникає податок з доходів?

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Грудень, 2007/№ 98
Друк
Стаття

Повернення товару і гарантійна заміна: коли виникає податок з доходів?

 

У деяких випадках при поверненні товарів або їх гарантійній заміні згідно із Законом № 889 у покупця виникає оподатковуваний дохід. При цьому функцію податкового агента має виконати продавець товарів. Про те, які це випадки, та про їх податкові наслідки і йтиметься в цій статті.

 

Тетяна ОНИЩЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

На практиці при реалізації прав кінцевого споживача згідно із

Законом № 1023 при відмові від придбаного неякісного товару через передбачені цим законом причини, продавець може зіткнутися з необхідністю проведення таких операцій:

— повернення товару та відповідно повернення грошей, сплачених за товар;

— заміна товару на такий же або аналогічний іншої моделі.

Згідно з

п.п. 4.3.12 Закону № 889 до місячного оподатковуваного доходу не включається вартість товарів, що надходять платнику податку як їх гарантійна заміна в порядку, установленому законом, а також грошова компенсація вартості таких товарів, надана платнику податку в разі їх повернення продавцю чи особі, уповноваженій таким продавцем здійснювати їх гарантійне обслуговування (заміну) протягом гарантійного строку, але не вище ціни придбання таких товарів.

Проаналізувавши ці положення можна з упевненістю зазначити, що оподатковуваний дохід у покупця при поверненні неякісного товару або при гарантійній його заміні виникає не завжди.

Розглянемо ті ситуації, при яких оподатковуваний дохід у покупця виникає.

 

Виникнення доходу при поверненні неякісного товару

Оподатковуваний дохід у покупця при виплаті йому грошової компенсації за повернений неякісний товар виникає тільки в разі, якщо така грошова компенсація більша, ніж ціна придбання такого товару. Така ситуація цілком реальна, оскільки згідно з

ч. 7 ст. 8 Закону № 1023 при розірванні договору з покупцем — кінцевим споживачем та поверненні йому грошей за неякісний товар у разі підвищення ціни на товар розрахунок провадиться виходячи з його вартості на момент пред’явлення вимоги (тобто в сумі більшій, ніж було сплачено покупцем). Інакше кажучи, якщо на товар, що повертається, ціна збільшилася, то оподатковуваний дохід у покупця виникає на різницю між новою ціною (на момент повернення) та старою ціною (на момент придбання).

Гроші, сплачені за товар, повертаються в день розірвання договору, а якщо це неможливо — в інший строк за домовленістю сторін, але не пізніше ніж протягом 7 днів.

Сума, що відповідає різниці між новою ціною та старою ціною, підлягає обкладенню податком з доходів за ставкою 15 %. При цьому податковим агентом є продавець, який, у свою чергу, утримує податок з доходів і відображає в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ неоподатковуваний дохід (вартість товару на момент придбання) з ознакою доходу «31», а оподатковуваний дохід (різниця в цінах) з ознакою доходу «14». Як правило, така виплата провадиться готівкою з каси, а отже, утриману суму податку з доходів має бути перераховано протягом банківського дня, наступного за днем такої виплати (

п.п. 8.1.4 Закону № 889).

Щодо випадку, коли ціна на товар, що повертається, знизилася або не змінилася, то в цій ситуації розрахунок з покупцем провадиться виходячи з ціни на момент покупки. Отже, відповідно до

п.п. 4.3.12 Закону № 889 оподатковуваний дохід у покупця не виникає. Разом з тим виплату грошових коштів у цьому випадку в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ усе ж таки відобразити необхідно з ознакою доходу «31».

Розглянемо умовний приклад, коли в покупця виникає оподатковуваний дохід.

Приклад.

Покупець придбав кухонний комбайн вартістю 720 грн. Через тиждень він зажадав повернення грошових коштів у зв’язку з тим, що товар виявився неякісним. На момент повернення такий кухонний комбайн коштував 750 грн.

Згідно із

Законом № 1023 продавець зобов’язаний повернути покупцю гроші в розмірі 750 грн., але у зв’язку з тим, що відповідно до Закону № 889 сума в 30 грн. обкладається податком з доходів, то сума, яку продавець має виплатити покупцю, складе (750 - (750 - 720) х 15 : 100) = 745,50 грн. Податок з доходів складе 4,50 грн. (30 х 0,15).

Наведемо в таблиці бухгалтерський та податковий облік операцій, що проводяться підприємством-продавцем.

 


з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума,
грн.

Податковий облік

дебет

кредит

ВД

ВВ

1

2

3

4

5

6

7

1

Відображено продаж кухонного комбайна

301

702

720,00

600

2

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

702

641

120,00

3

Списано продажну вартість реалізованого товару

902

282

...

*

285

282

...

4

Відображено повернення товару
та видачу готівки покупцю

704

361

720

-600

361

301

720

 

 

5

Відсторновано суму податкових зобов’язань з ПДВ (методом «червоне сторно»)

704

641

120

6

Оприбутковано повернений неякісний товар (методом «червоне сторно»)

902

282

...

7

Нараховано оподатковуваний дохід покупця

473**

685

30

30***

8

Утримано податок з доходів

685

641/ПДФО

4,50

9

Видано готівку покупцю на відшкодування різниці в ціні

685

301

25,50

10

Перераховано ПДФО

641/ПДФО

311

4,50

* Вибуття товару привело до реального збільшення валових витрат через перерахунок за п. 5.9 Закону про податок на прибуток.

** Якщо зарезервованих коштів для забезпечення гарантійних зобов’язань не вистачає, то витрати обліковуються на рахунку 93 «Витрати на збут» (п. 19 П(С)БО 16).

*** На нашу думку, суму відшкодування покупцю різниці в цінах продавець має право включити до валових витрат у межах гарантійного 10 % ліміту на підставі п.п. 5.4.3 Закону про податок на прибуток. У прикладі припускаємо, що такий ліміт не вичерпано.

  

Зверніть увагу на запис 7 у наведеній вище таблиці: різницю в цінах віднесено до складу валових витрат через наявність у підприємства гарантійного 10 % ліміту, яким обмежуються витрати на гарантійні заходи згідно з

п.п. 5.4.3 Закону про податок на прибуток.

Нагадаємо нашу позицію щодо сфери застосування

п.п. 5.4.3 Закону про податок на прибуток, яку з докладним аргументуванням було викладено в статті «Як правильно розрахувати гарантійні валові витрати?» // «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 94.

Отже, на нашу думку, цей підпункт стосується будь-яких гарантійних витрат платника податків за будь-якими гарантійними заходами і не тільки щодо тих товарів, які включено до

Переліку груп технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні (додаток 1 до Порядку № 506). Щодо останніх платник, додатково до всіх інших умов п.п. 5.4.3, має ще виконувати всі умови Порядку № 506. Якщо ж товар не з цього переліку, то платнику залишається лише додержуватися вимог Порядку № 203.

До речі, як випливає з

п. 3.2 Порядку № 203 та форми Журналу обліку бракованих товарів та обліку покупців, які отримали гарантійну заміну бракованого товару або послуги з ремонту (обслуговування) (додаток до Порядку № 203), то до заходів, які охоплює п.п. 5.4.3, слід відносити не тільки ремонт і заміну бракованого товару (з доплатою або без), але й виплату компенсації за повернений бракований товар. Інакше кажучи, різниця в цінах може потрапити до валових витрат тільки через п.п. 5.4.3.

У Податковому розрахунку продавець зобов’язаний відобразити виплату грошових коштів покупцю так:

 

Фрагмент Податкового розрахунку за формою № 1ДФ


з/п

Ідентифікаційний номер

Сума нарахованого доходу
(грн. коп.)

Сума виплаченого доходу (грн., коп.)

Сума утриманого податку (грн., коп.)

Ознака доходу

Дата

Ознака подат. соц. пільги

Ознака (0, 1)

нарахованого

перерахованого

прийняття на роботу (дд/мм/
рррр)

звільнення з роботи (дд/мм/рррр)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

...

20

1239873450

720

00

720

00

0

00

0

00

31

21

1239873450

30

00

30

00

4

50

4

50

14

...

 

Слід мати на увазі: якщо податковий агент (продавець) не виконає свої функції, тобто не утримає податок з доходів з різниці між «новою» ціною товару та «старою» ціною товару, то згідно з

п.п. 20.3.2 Закону № 889 відповідальність за погашення суми податкового зобов’язання ляже на нього. Тому підприємству-продавцю необхідно буде сплатити такий податок за свій рахунок. Стосовно наведеного вище прикладу податок з доходів складе: 30 х 1,176471 х 0,15 = 5,29 грн., а сума оподатковуваного доходу:  30 х 1,176471 = 35,29 грн.

Бухгалтерський та податковий облік у цьому випадку буде таким:

  


з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума,
грн.

Податковий облік

дебет

кредит

ВД

ВВ

1

Відображено продаж кухонного комбайна

301

702

720,00

600

2

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

702

641

120,00

3

Списано продажну вартість реалізованого товару

902

282

...

*

285

282

...

4

Відображено повернення товару та видачу готівки покупцю

704

361

720

-600

361

301

720

5

Видано готівку покупцю на відшкодування різниці в ціні

361

301

30

30**

6

Відсторновано суму податкових зобов’язань з ПДВ (методом «червоне сторно»)

704

641

120

7

Оприбутковано неякісний товар (методом «червоне сторно»)

902

282

...

8

Нараховано оподатковуваний дохід покупця

473***

685

30

9

Віднесено на витрати суму податку з доходів фізичних осіб

949

641/ПДФО

5,29

10

Перераховано ПДФО

641/ПДФО

311

5,29

11

Проведено залік заборгованостей

685

361

30

* Вибуття товару привело до реального збільшення валових витрат через перерахунок за п. 5.9 Закону про податок на прибуток.

** На нашу думку, суму відшкодування покупцю різниці в цінах продавець має право включити до валових витрат у межах гарантійного 10 % ліміту на підставі п.п. 5.4.3 Закону про податок на прибуток. У прикладі припускаємо, що такий ліміт не вичерпано.

*** Якщо зарезервованих коштів для забезпечення гарантійних зобов’язань не вистачає, то витрати обліковуються на рахунку 93 «Витрати на збут» (п. 19 П(С)БО 16).

 

У Податковому розрахунку продавець зобов’язаний відобразити виплату грошових коштів покупцю так:

 

Фрагмент Податкового розрахунку за формою № 1ДФ


з/п

Ідентифікаційний номер

Сума нарахованого доходу
(грн., коп.)

Сума виплаченого доходу (грн., коп.)

Сума утриманого податку
(грн., коп.)

Ознака доходу

Дата

Ознака подат. соц. пільги

Ознака (0, 1)

нарахованого

перерахованого

прийняття на роботу (дд/мм/рррр)

звільнення з роботи (дд/мм/рррр)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

...

20

1239873450

720

00

720

00

0

00

0

00

31

21

1239873450

35

29

35

29

5

29

5

29

14

...

 

 

Виникнення доходу при гарантійній заміні неякісного товару

При заміні неякісного товару можливий обмін на:

— товар аналогічної марки (моделі);

— такий же товар іншої марки (моделі).

При заміні на товар аналогічної моделі (марки) перерахунок його вартості не проводиться. Отже, якщо за період з моменту придбання неякісного товару до моменту його повернення ціна на такий товар змінилася, то різниця не підлягає ні доплаті покупцем (якщо ціна підвищилася), ні компенсації продавцем (у разі пониження ціни). Така заміна жодним чином не зачіпає готівкові розрахунки між покупцем та продавцем.

Оподатковуваного доходу при заміні на товар аналогічної моделі (марки) не виникає, оскільки ціна на момент повернення товару не переглядається.

При заміні неякісного товару можливий обмін на такий же товар іншої марки (моделі).

У разі заміни на такий же товар іншої марки розраховується різниця в цінах на ці товари, яка або підлягає доплаті покупцем (у разі заміни на дорожчий товар), або виплаті продавцем (при заміні на дешевший товар). При цьому вартість неякісного товару визначається виходячи з його вартості на момент пред’явлення вимоги, якщо ціна збільшилася. Якщо ціна на цей товар знизилася, то перерахунок проводиться виходячи з вартості на момент купівлі товарів.

У цьому випадку оподатковуваний дохід виникає тільки в тому випадку, якщо ціна товару, що повертається, на момент обміну більша, ніж його ціна на момент придбання.

Розглянемо умовний приклад.

Покупець придбав холодильник марки «А» за ціною 3700 грн. Цей холодильник виявився неякісним, і покупець зажадав замінити холодильник марки «А» на холодильник марки «Б». На момент звернення покупця до магазину вартість холодильника марки «А» підвищилася і склала 3900 грн., а вартість холодильника марки «Б» склала 3750 грн.

При визначенні об’єкта обкладення податком з доходів фізичних осіб необхідно сумістити норми

Закону № 1023 та норми Закону № 889.

Так, згідно із

Законом № 1023 продавець зобов’язаний обміняти товар і при цьому визначає суму, яку продавець зобов’язаний повернути (або покупець має доплатити), шляхом порівняння цін обмінюваних товарів на момент здійснення обміну. У цьому випадку різниця в цінах обмінюваних товарів становить 150 грн. (3900 - 3750). Отже, таку суму покупцю мають виплатити.

З іншого боку, згідно з

п.п. 4.3.12 Закону № 889 до місячного оподатковуваного доходу не включається вартість товарів, що надходять платнику податку як їх гарантійна заміна в порядку, установленому законом, а також грошова компенсація вартості таких товарів, надана платнику податку в разі їх повернення продавцю чи особі, уповноваженій таким продавцем здійснювати їх гарантійне обслуговування (заміну) протягом гарантійного строку, але не вища за ціну придбання таких товарів.

Отже, вартість, яка не обкладається податком з доходів, становить 3700 грн. Усе, що покупець одержує понад таку суму, а це 50 грн. (3750 - 3700) і 150 грн. (3900 - 3750), підлягає обкладенню податком з доходів. При цьому сума в 50 грн. — це оподатковуваний дохід, що одержується покупцем у натуральній формі, а сума в 150 грн. — оподатковуваний дохід, що одержується у грошовій формі. При визначенні доходу, що нараховується в натуральній формі, необхідно застосувати натуральний коефіцієнт, тому 50 х 1,176471 = 58,82 грн., а зі 150 грн. необхідно утримати податок у сумі 22,50, отже, на руки покупець отримає 127,50 грн.

Наведемо бухгалтерський та податковий облік операцій, що виконуються підприємством-продавцем.

  


з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума,
грн.

Податковий облік

Дебет

Кредит

ВД

ВВ

1

Відображено продаж холодильника марки «А»

301

702

3700

3083,33

2

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

702

641

616,67

3

Списано продажну вартість реалізованого товару

902

282

...

*

285

282

...

4

Відображено повернення холодильника «А»

704

361

3700

-3083,33

5

Відсторновано суму податкових зобов’язань з ПДВ (методом «червоне сторно»)

704

641

616,67

6

Оприбутковано неякісний товар (методом «червоне сторно»)

902

282

...

7

Відображено заборгованість покупця за холодильник «Б»

361

702

3750

3125

8

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

702

641

625

9

Списано продажну вартість реалізованого товару

902

282

...

*

285

282

...

10

Виплачено різницю в ціні за вирахуванням податку з доходів фізичних осіб

361

301

127,50

11

Нараховано оподатковуваний дохід

473***

685

208,82

208,82**

12

Утримано податок з доходів

685

641/ПДФО

31,32

13

Перераховано податок з доходів фізичних осіб

641/ПДФО

311

31,32

14

Проведено залік заборгованостей

685

361

177,50

* Вибуття товару привело до реального збільшення валових витрат через перерахунок за п. 5.9 Закону про податок на прибуток.

** На нашу думку, суму відшкодування покупцю різниці в цінах продавець має право включити до валових витрат у межах гарантійного 10 % ліміту на підставі п.п. 5.4.3 Закону про податок на прибуток. У прикладі припускаємо, що такий ліміт не вичерпано.

*** Якщо зарезервованих коштів для забезпечення гарантійних зобов’язань не вистачає, витрати обліковуються на рахунку 93 «Витрати на збут» (п. 19 П(С)БО 16).

 

У Податковому розрахунку продавець зобов’язаний відобразити виплату грошових коштів покупцю так:

 

Фрагмент Податкового розрахунку за формою № 1ДФ


з/п

Ідентифікаційний номер

Сума нарахованого доходу
(грн., коп.)

Сума виплаченого доходу (грн., коп.)

Сума утриманого податку
(грн., коп.)

Ознака доходу

Дата

Ознака подат. соц. пільги

Ознака (0, 1)

нарахованого

перерахованого

прийняття на роботу (дд/мм/рррр)

звільнення з роботи (дд/мм/рррр)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

...

20

1239873110

3700

00

3700

00

0

00

0

00

31

21

1239873110

208

82

208

82

31

32

31

32

14

...

 

Порівнюючи порядки оподаткування операції з повернення товарів та з обміну товарів, можна зробити висновок, що для підприємства-продавця привабливішим є все ж таки варіант з поверненням товару і відповідно виплатою грошової компенсації за нього. Це стосується насамперед обкладення такої операції податком з доходів, адже податок має бути утримано за рахунок грошової виплати, що здійснюється, у випадку, якщо ціна товару на момент повернення більша, ніж його ціна на момент придбання. Щодо обміну, то витрати зі сплати податку з доходів з «натуральної» частини доходу, що виникає, по суті, нестиме підприємство-продавець.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі