Про затвердження розрахунку питомої ваги доходу від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки в загальній сумі валового доходу підприємства за попередній звітний (податковий) рік

Редакція ПБО
Наказ від 22.11.2007 р. № 818 (

Міністерства та відомства України

Про затвердження розрахунку питомої ваги доходу від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки в загальній сумі валового доходу підприємства за попередній звітний (податковий) рік

Наказ від 22.11.2007 р. № 818

(витяг)

 

На виконання абзацу четвертого пункту 5 Положення про порядок справляння та обліку фіксованого сільськогосподарського податку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 року № 658 та з метою забезпечення єдиної методології при визначенні платників фіксованого сільськогосподарського податку

НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити доданий Розрахунок питомої ваги доходу від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки в загальній сумі валового доходу підприємства за попередній звітний (податковий) рік (далі — Розрахунок).

2.

Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики України від 12.01.2007 № 6 «Про затвердження Методичних рекомендацій для визначення питомої ваги доходу від реалізації продукції сільського та рибного господарства власного виробництва та продуктів її переробки в загальній сумі валового доходу підприємства за попередній звітний (податковий) рік» (зі змінами).

Міністр Ю. Мельник

 

Форма

Затверджено
наказом Мінагрополітики України
від 22 листопада 2007 р. № 818

 


(назва сільськогосподарського підприємства)

(адреса сільськогосподарського підприємства)

 

РОЗРАХУНОК

ПИТОМОЇ ВАГИ ДОХОДУ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ


ВЛАСНОГО ВИРОБНИЦТВА ТА ПРОДУКТІВ ЇЇ ПЕРЕРОБКИ В ЗАГАЛЬНІЙ СУМІ ВАЛОВОГО ДОХОДУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ЗВІТНИЙ (ПОДАТКОВИЙ) РІК
(ЗА 200_ РІК)

 

тис. грн., з одним десятковим знаком

 


п/п

Назва показника

Джерело інформації

Сума

1

2

3

4

1

Доходи, отримані від реалізації продукції рослинництва і тваринництва, що вироблена (вирощена) на угіддях, які належать сільськогосподарському товаровиробнику на праві власності або надані йому у користування:

Розрахунково: р. 1.1 + р. 1.2

 

1.1

— рослинництво

Сума кредитових оборотів по субрахунку 701 «Дохід від реалізації готової продукції» аналітичні рахунки продукції рослинництва (без ПДВ) та кредитових оборотів по субрахунку 742 «Дохід від реалізації необоротних активів» аналітичні рахунки реалізації довгострокових біологічних активів (без ПДВ)

 

1.2

— тваринництво

Сума кредитових оборотів по субрахунку 701 «Дохід від реалізації готової продукції» аналітичні рахунки продукції тваринництва (без ПДВ) та кредитових оборотів по субрахунку 742 «Дохід від реалізації необоротних активів» аналітичні рахунки реалізації довгострокових біологічних активів (без ПДВ)

 

2

Доходи, отримані від реалізації продукції рибництва, що вирощена у внутрішніх водоймах (озерах, ставках та водосховищах), які належать товаровиробнику на праві власності або надані йому у користування

Кредитові обороти по субрахунку 701 «Дохід від реалізації готової продукції» аналітичні рахунки продукції рибництва (без ПДВ)

 

3

Доходи, отримані від реалізації продукції, що вироблена із сировини власного виробництва та продуктів її переробки на власних підприємствах на давальницьких умовах, незалежно від територіального розміщення переробного підприємства

Кредитові обороти по субрахунку 701 «Дохід від реалізації готової продукції» аналітичні рахунки реалізації продуктів переробки (крім підакцизних товарів) без ПДВ

 

4

Доходи, отримані протягом останнього податкового періоду від надання супутніх послуг*

Кредитові обороти по субрахунку 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг (відповідно до Переліку супутніх послуг, затвердженого наказом Мінагрополітики від 29.01.07 № 55)» без ПДВ

 

5

Сума доходу, отримана сільськогосподарським підприємством від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки

Розрахунково: р. 1 + р. 2 + р. 3 + р. 4

 

6

Загальна сума валового доходу підприємства

Кредитові обороти по субрахунках: 791 «Результат операційної діяльності», 792 «Результат фінансових операцій», 793 «Результат іншої звичайної діяльності», 794 «Результат надзвичайних подій»

 

7

Сума, на яку зменшують загальну суму валового доходу підприємства

Розрахунково: р. 7.1 + р. 7.2 + р. 7.3

 

7.1

Сума одержаних з державного бюджету коштів фінансової підтримки

Кредитові обороти по рахунку 48 «Цільове фінансування і цільові надходження» (відповідні субрахунки) або, якщо підприємство веде облік за спрощеною формою, то кредитові обороти по рахунку 47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів»
(відповідні субрахунки)

 

7.2

Сума доходу, отримана від реалізованої іноземної валюти, яка направлена на розвиток сільськогосподарського виробництва

Кредитові обороти по субрахунку 711 «Дохід від реалізації іноземної валюти» в частині реалізації іноземної валюти, що отримана у вигляді кредитів та спрямовується на розвиток сільськогосподарського виробництва (закупівля насіння, поголів'я худоби, сільськогосподарської техніки тощо)

 

7.3

Сума доходу від первісного визнання та від зміни вартості біологічних активів і сільськогосподарської продукції, які обліковуються за справедливою вартістю

Кредитові обороти по субрахунку 710 «Дохід від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю»

 

8

Скоригований валовий дохід підприємства

Розрахунково: р. 6 - р. 7

 

9

Питома вага доходу від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки в загальній сумі валового доходу підприємства за попередній звітний (податковий) рік

р. 5 / р. 8 х 100 %

 

* Рядок 4 заповнюють тільки сільськогосподарські підприємства, які протягом звітного року утворені шляхом злиття, приєднання, перетворення, поділу або виділення.

 

Керівник _____________________

Головний бухгалтер _____________________

М. П.

 

Начальник Управління
бухгалтерського обліку, звітності та ревізійної роботи
В. ГАВРИЛЮКкоментар редакції

Нова форма Розрахунку «сільськогосподарності»

Затверджені наказом Мінагрополітики від 12.01.2007 р. № 6 форма Розрахунку питомої ваги доходу від реалізації сільгосппродукції власного виробництва та продуктів її переробки в загальній сумі валового доходу підприємства за попередній звітний (податковий) рік (далі — Розрахунок) і Методрекомендації щодо його складання вже не чинні. Оскільки наказом, що коментується, установлено нову форму Розрахунку без аналогічних Методрекомендацій, то при його заповненні нічого іншого не залишається, як керуватися поясненнями власне у формі.

Точно кажучи, згідно з абзацом четвертим п. 5 Положення про порядок справляння та обліку фіксованого сільськогосподарського податку, затвердженого постановою КМУ від 23.04.99 р. № 658, установлювати форму Розрахунку Мінагрополітики має не одноосібно, а разом з ДПАУ. Отже, в ідеалі має бути спільний наказ. Мабуть, ДПАУ обмежиться, як і минулого року, направленням підлеглим податковим органам листа (на заміну її листів від 31.01.2007 р. № 1753/7/15-0717 і від 22.01.2007 р. № 1021/7/15-0617, застарілих через зміну форми Розрахунку).

Звертаємо увагу:

джерелами інформації для його заповнення можуть бути тільки дані бухгалтерського обліку. Використовувати, як було раніше, показники з форми 50-сг статистичної звітності (хоча вона, зрозуміло, також базується на даних бухобліку), не передбачено.

У частині віднесення доходів до сільгоспдоходів та відображення їх у Розрахунку зазначимо, зокрема, таке:

— збережено

роздільне відображення доходів від реалізації продукції рослинництва та тваринництва, з тією лише особливістю, що форма передбачає і підсумовування їх за рядком 1;

— при цьому враховуються не тільки кредитові обороти за субрахунком 701 відповідних аналітичних рахунків (без ПДВ),

а й кредитові обороти за субрахунком 742 «Дохід від реалізації необоротних активів» (без ПДВ), за яким підлягає відображенню дохід від реалізації довгострокових біологічних активів (зауважимо, як рослинництва, так і тваринництва);

— відображення (без ПДВ) доходів, отриманих від реалізації продуктів переробки вирощеної (виробленої) продукції рослинництва, тваринництва та рибництва на власних підприємствах

перенесено з трьох відповідних рядків до одного рядка. Такі доходи відображаються разом з доходами, отриманими від реалізації продукції, виробленої із сировини власного виробництва на давальницьких умовах, у рядку 3 Розрахунку.

У частині визначення загальної суми валового доходу підприємства (рядок 6 Розрахунку) відбулися такі зміни:

— використання даних

форми 2, відображених у рядках 035, 060, 110, 120 та 130, що допускалося раніше, не передбачено;

— обчислення загального доходу провадиться підсумовуванням кредитових оборотів не тільки за субрахунками 791, 792, 793,

а й за субрахунком 794 «Результат надзвичайних подій», чого не було раніше. Нагадаємо, що за кредитом цього субрахунку відображається списання доходів, отриманих від надзвичайних подій.

Доповнено перелік доходів, що підлягають виключенню

із загальної суми валового доходу, скоригована величина якого (рядок 8 Розрахунку) використовується при визначенні питомої ваги «сільськогосподарності». Крім одержаних з держбюджету коштів фінансової підтримки (кредитові обороти відповідного субрахунку, що відкривається до рахунка 48 або, якщо підприємство веде облік за спрощеною системою, — до рахунка 47), виключенню підлягають доходи:

— отримані

від реалізації іноземної валюти, але, акцентуємо увагу, тільки тієї, яка направлена на розвиток сільськогосподарського виробництва;

від первісного визнання і від зміни вартості біологічних активів та сільгосппродукції, облік яких ведеться за справедливою вартістю.

Роз’яснення про порядок визначення таких доходів (рядки 7.2 і 7.3 Розрахунку відповідно) містяться у формі.

Анатолій Бобро

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі