Теми статей
Обрати теми

Щодо подання податкової звітності та реєстрів податкових накладних в електронному вигляді

Редакція ПБО
Лист від 01.11.2007 р. № 22318/7/31-1017

Щодо подання податкової звітності та реєстрів податкових накладних в електронному вигляді

Лист Державної податкової адміністрації України від 01.11.2007 р. № 22318/7/31-1017

 

На виконання п. 3 Плану дій щодо залучення протягом IV кварталу поточного року до подання податкової звітності та реєстрів податкових накладних в електронному вигляді бюджетоутворюючих підприємств та великих платників податків, затвердженого першим заступником Голови ДПА України В. Кайзерманом, Державна податкова адміністрація України направляє узагальнені питання та відповіді для великих платників податків та бюджетоутворюючих підприємств стосовно подання податкової звітності та реєстрів податкових накладних в електронному вигляді з метою проведення масово-роз’яснювальної та індивідуальної роз’яснювальної роботи з платниками податків.

Заступник голови О. Матвєєв

 

 

Додаток

Перелік запитань та відповідей щодо подання податкової звітності та реєстрів отриманих і виданих податкових накладних в електронному вигляді

(витяг)

 

Запитання:

Кількість суб’єктів господарювання, які переходять на електронну звітність, постійно зростає. Враховуючи те, що модернізація органів державної податкової служби є одним з пріоритетних напрямів її розвитку, зокрема в частині застосування електронного цифрового підпису, чи можна сьогодні говорити про дату остаточного запровадження електронної звітності?

Відповідь:

Наказом ДПА України від 17.10.2007 р. № 587 «Про подання податкової звітності» вводиться в дію Інструкція щодо підготовки і подання податкових документів засобами телекомунікаційного зв’язку, Порядок вирішення спірних питань між ДПІ та Платником податків, пов’язаних з автентичністю податкових документів в електронному вигляді, та Типова форма договору про визнання електронних документів. Цей наказ погоджений Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерством фінансів України та Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України. Після реєстрації Міністерством юстиції України наказ буде опублікований на веб-сайті ДПА України та створить передумови щодо введення в промислову експлуатацію системи подання податкової звітності та інших документів в електронній формі з використанням посилених сертифікатів відкритих ключів та надійних засобів електронного цифрового підпису.

Це як заключний момент в цілому ланцюгу заходів стосовно організації та впровадження системи подання та приймання податкової звітності платників податків та реєстрів отриманих та виданих податкових накладних в електронному вигляді.

В країні створена мережа центрів сертифікації ключів, ДПА України

розроблений формат (стандарт) електронного документа звітності платників податків та затверджений наказом ДПА України від 03.05.2006 р. № 242, розроблене програмне забезпечення щодо подання та приймання такої звітності, проведений пілотний проект з приймання податкової звітності з використанням електронного підпису, існує конкуренція між суб’єктами інформаційних відносин, які створюють власні програмні продукти для платників податків.

 

Запитання:

Чи можливо сформувати звіт у затвердженому ДПА України форматі, якщо підприємство користується бухгалтерською програмою «1С-Бухгалтерія»? Що ще необхідно для подання звітності в електронному вигляді?

Відповідь:

Так, ДПА України проводила переговори з провідними фірмами — розробниками найпоширеніших програмних продуктів ведення бухгалтерського обліку стосовно доопрацювання режимом формування податкової звітності в затвердженому ДПА України форматі. Починаючи з 2007 року у типовій конфігурації компанії 1С даний режим реалізований.

Тобто

для подання звітності в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв’язку для платників, які користуються програмним комплексом 1С, необхідно:

— отримати у центрах сертифікації ключів засоби електронного цифрового підпису;

— скопіювати із сайта ДПА України безкоштовний модуль для накладання ЕЦП та відправки до ОДПС документів податкової звітності.

 

Запитання:

Який порядок подання юридичними особами та приватними підприємцями декларації про доходи засобами Інтернету?

Відповідь:

<...> Процес передачі звітності в електронному вигляді є корисним як для органів ДПС України, так і для платників. З одного боку, органи ДПС отримують звітні документи від платників податків, практично не витрачаючи часу на їх занесення до електронної бази даних.

З другого боку, і платники податків зацікавлені в процесі подачі звітності в електронному вигляді. Звітність до податкових органів може бути передана безпосередньо з робочого місця, що знаходиться у офісі платника, без черг, без труднощів, що пов’язані з передачею звітності у дні її масового подання, податкова звітність автоматично перевіряється на наявність у звітних документах помилок, що дає платнику можливість виявляти і виправляти помилки самостійно, до подачі звітних документів до податкових інспекцій. Для таких перевірок у системах підготовки звітності закладені спеціальні алгоритми. Відпадає потреба також і в самих бланках звітності.

Для подання податкової звітності в електронному вигляді до органів ДПС України платникам податків необхідно:

1. Звернутись до державної податкової інспекції за місцем реєстрації або для фізичних осіб за місцем проживання.

2. У районній ДПІ заключити Договір про визнання електронних документів.

3. Отримати в будь-якому акредитованому центрі сертифікації ключів посилені сертифікати відкритих ключів ЕЦП посадових осіб підприємства, що мають право підпису (керівника, бухгалтера), та посилений сертифікат відкритого ключа електронної печатки підприємства. Платник податків — фізична особа — суб’єкт підприємницької діяльності може обмежитись одним ключем електронного цифрового підпису.

4. Надати до ДПІ паперові та електронні копії сертифікатів відкритих ключів посадових осіб платника податків та електронної печатки.

5. Придбати програмне забезпечення для формування та передачі податкової звітності до органів ДПС України.

Для поліпшення сервісного обслуговування платників податків на стадії підготовки та передачі податкової звітності та реєстрів отриманих та виданих податкових накладних у електронному вигляді ДПА України розроблено та розповсюджується безкоштовне програмне забезпечення.

Інформація для платників податків щодо подання звітності в електронному вигляді розміщена на інформаційних стендах в кожній державній податковій інспекції, а також платник може її отримати у банері «Платникам податків про електронну звітність» на веб-сайті ДПА України. Крім того, у тому ж банері знаходиться і Реєстр форм звітних документів платників податків — юридичних та фізичних осіб для занесення до електронної бази звітних документів ДПА України.

<...>

 

Запитання:

З метою вдосконалення податкової системи України суттєву роль у проекті Податкового кодексу відведено впровадженню та розповсюдженню електронної форми звітності. Проте така форма звітності на сьогодні вже існує. Які функції та завдання виконує сьогодні Департамент інформатизації процесів оподаткування ДПА України в цьому напрямку?

Відповідь:

З метою практичного впровадження автоматизації процесів адміністрування податку на додану вартість фахівцями податкової служби розроблено програмне забезпечення для платників податків з формування та подання до органів ДПС податкової звітності та реєстрів податкових накладних в електронному вигляді. Також розроблено та протестовано програмне забезпечення підсистеми «Співставлення реєстрів отриманих та виданих податкових накладних платника податків та його контрагентів» інформаційно-аналітичної системи ДПС. Розроблено та направлено органам ДПС новий модуль накладання електронного цифрового підпису та шифрування файлів податкової звітності.

Програмне забезпечення для формування податкової звітності безкоштовно передається платнику у податковій інспекції за місцем перебування на податковому обліку

. Також платник може його отримати на веб-сайті ДПА України.

Крім того, фахівці органів ДПС надають необхідну допомогу платникам — проводять консультації з питань практичного впровадження і використання електронної звітності, обговорюють проблемні питання під час засідань «за круглим столом», на засіданнях робочих груп при податкових інспекціях.

Наказом ДПА України від 3 травня 2006 р. № 242 «Про затвердження формату (стандарту) електронного документа звітності платників податків» затверджено формат (стандарт) електронного документа звітності платників податків на основі специфікації eXtensible Markup Language (XML).

<...>

 

Запитання:

В чому полягає перевага для платників податків при застосуванні електронної форми звітності?

Відповідь:

Впровадження автоматизованої системи подання податкової звітності та реєстрів податкових накладних в електронному вигляді має наступні переваги перед існуючою системою:

— приведення до єдиних стандартів документообігу в органах ДПС і платників податків щодо ведення обліку податкових накладних, реєстру отриманих і виданих податкових накладних та податкової декларації з ПДВ при одночасному здійсненні оподатковуваних та неоподатковуваних ПДВ операцій;

— автоматизація та упорядкування документообігу при нарахуванні ПДВ по операціях з основними фондами (придбання, продаж, ліквідація);

— упорядкування податкового обліку по операціях з придбання товарів та послуг у нерезидентів;

— автоматизована обробка та аналіз реєстру отриманих і виданих податкових накладних в єдиній базі даних, обмеження та контроль доступу до реєстру, що не дасть можливості зловживання протизаконними схемами відшкодовування коштів ПДВ з державного бюджету;

— вилучення необґрунтованих виїзних перевірок;

— перехід від адміністративного до функціонального методу управління процесами оподаткування.

 

Запитання:

Подання податкової звітності в електронному вигляді — це є добровільною справою чи обов’язком для платників податків?

Відповідь:

Податкові органи надають можливість платникам податків, а не зобов’язують їх надсилати податкову звітність в електронному вигляді. Якщо платник не має можливості або бажання надсилати звітність в електронному вигляді, він може так само, як і сьогодні, подавати її до органів ДПС у паперовому вигляді.

 

Запитання:

У разі подання звітності в електронному вигляді чи є обов’язковим її подання на традиційному паперовому носії?

Відповідь:

Платник податків не зобов’язаний надавати податкову звітність до ДПІ в паперовому вигляді, у разі якщо її було надіслано до ДПІ в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв’язку, з урахуванням вимог до Закону України «Про електронний цифровий підпис» (від 22 травня 2003 року № 852-IV) та Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» (від 22 травня 2003 року № 851-IV).

 

Запитання:

Як забезпечується конфіденційність та цілісність інформації?

Відповідь:

Відповідно до вимог Закону України «Про електронний цифровий підпис» (від
22 травня 2003 року № 852-IV) електронний цифровий підпис (далі — ЕЦП) за правовим статусом прирівнюється до власноручного підпису (печатки) у разі, якщо електронний цифровий підпис підтверджено з використанням посиленого сертифіката ключа за допомогою надійних засобів цифрового підпису та під час перевірки використовувався посилений сертифікат ключа, чинний на момент накладення електронного цифрового підпису. Електронний цифровий підпис — вид електронного підпису, отриманого за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача.

Таким чином, використання надійних засобів ЕЦП (тобто засобів електронного цифрового підпису, які мають сертифікат відповідності або позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації) та посилених сертифікатів відкритих ключів (сертифікатів ключів, які відповідають вимогам законодавства України та видані акредитованим центром сертифікації ключів, засвідчувальним центром або центральним засвідчувальним органом) та застосування криптографічних механізмів шифрування даних, що передаються, є необхідними та достатніми умовами забезпечення конфіденційності та цілісності інформації підсистеми подання податкової звітності в електронному вигляді.

<...>

 

Запитання:

Який стан та динаміка впровадження системи приймання та комп’ютерної обробки податкової звітності та реєстрів отриманих та виданих податкових накладних в електронному вигляді?

Відповідь:

Інформація щодо впровадження системи приймання та комп’ютерної обробки податкової звітності та реєстрів отриманих та виданих податкових накладних щотижнево оновлюється та знаходиться на офіційному сайті ДПА України за адресою: http://www.sta.gov.ua/page.php3.pdv

Запитання:

Як подавати звітність у електронному вигляді до податкових органів компаніям, які не користуються програмами «1С-Бухгалтерія», «Бест-Звіт», «Парус», а використовують власні програмні продукти?

Відповідь:

З метою врегулювання питання з платниками, які використовують власні програмні продукти та потребують індивідуального підходу в роботі, Державна податкова адміністрація України готова до співробітництва щодо доопрацювання і випробування програмного забезпечення даних компаній на предмет відповідності сформованих електронних файлів податкової звітності та реєстрів податкових накладних затвердженому ДПА України формату.

 

Запитання:

Викликає занепокоєння необхідність надання інформації з реєстрів отриманих та виданих податкових накладних. Як вирішено питання збереження таємниці посадовими особами органів ДПС?

Відповідь:

До обов’язків і відповідальності посадових осіб органів державної податкової служби належить обов’язок дотримувати комерційної та службової таємниці (ст. 13 Закону України «Про державну податкову службу в Україні»). Крім того, забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах здійснюється за правилами, затвердженими постановою КМУ від 29 березня 2006 року № 373 «Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах».
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі