Теми статей
Обрати теми

Пенсійний збір з окремих видів госпоперацій

Редакція ПБО
Стаття

Пенсійний збір з окремих видів госпоперацій

 

Купівля-продаж валют, торгівля ювелірними виробами, відчуження легкового авто, купівля нерухомості, послуги мобільного зв’язку — що спільного між цими госпопераціями? А спільне те, що при їх здійсненні справляється пенсійний збір. Про нюанси його нарахування та сплати ми і поговоримо в запропонованій статті.

Наталія ДЗЮБА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

Закон про держбюджет на 2007 рік

— Закон України «Про Державний бюджет України на 2007 рік» від 19.12.2006 р. № 489-V.

Закон № 400

— Закон України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» від 26.06.97 р. № 400/97-ВР.

Закон про систему оподаткування

— Закон України «Про систему оподаткування» від 25.06.91 р. № 1251-XII.

Закон про податок на прибуток

— Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22.05.97 р. № 283/97-ВР.

Закон про ПДВ

— Закон України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 р. № 168.

Порядок № 1740

— Порядок сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій, затверджений постановою КМУ від 03.11.98 р. № 1740.

П(С)БО 7

— Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92.

П(С)БО 16

— Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. № 318.

Лист № 15282

— лист ДПАУ та ПФУ від 22.12.98 р. № 15282/10/23-3117 від 15.12.98 р. № 04/4834.

 

Обов’язок сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій установлено

Законом № 400, Законом про держбюджет на 2007 рік. Справляння збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій здійснюється відповідно до Порядку № 1740. Спершу в табличній формі наведемо стислу характеристику об’єктів, платників та ставок пенсійного збору з окремих видів госпоперацій.

 

Вид господарської операції

Платники

Розмір збору

Об’єкт оподаткування

Купівля-продаж безготівкової валюти

Юридичні особи — резиденти, нерезиденти, постійні представництва юридичної особи — нерезидента, власники корпоративних картрахунків іноземної валюти, банки — члени міжнародних платіжних систем, банки (у тому числі уповноважені банки з операцій за власними зовнішньоекономічними договорами) та фізичні особи, у тому числі нерезиденти, що здійснюють операції з купівлі-продажу безготівкових іноземних валют

1 %

Сума операції щодо купівлі-продажу безготівкової валюти

Реалізація ювелірних виробів із золота (крім обручок), платини та дорогоцінного каміння

Підприємства і організації та фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності, які здійснюють торгівлю ювелірними виробами із золота, платини та дорогоцінного каміння

5 %

Вартість реалізованих ювелірних виробів із золота, платини та дорогоцінного каміння

Придбання легкових автомобілів

Підприємство, установи, організації незалежно від форми власності та фізичні особи, які набувають право власності на легковий автомобіль

3 %

Вартість легкового автомобіля

Придбання нерухомого майна

Підприємство, установи, організації незалежно від форми власності та фізичні особи, які придбавають нерухоме майно

1 %

Вартість нерухомого майна, зазначена в договорі купівлі-продажу такого майна

Надання послуг стільникового мобільного зв’язку

Підприємства, установи та організації, фізичні особи, які користуються послугами стільникового мобільного зв’язку, а також оператори цього зв’язку, які надають свої послуги безплатно

7,5 %

Вартість послуг стільникового мобільного зв’язку

 

Крім того, зверніть увагу:

суб’єкти підприємницької діяльності, які застосовують спрощений режим оподаткування (єдиний податок, фіксований податок та фіксований сільськогосподарський податок), сплачують збір на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій на загальних підставах (див. ст. 89 Закону про держбюджет на 2007 рік).

У 2007 році збори сплачуються на рахунки з обліку засобів спеціального фонду державного бюджету, відкриті в управліннях Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (

ст. 90 Закону про держбюджет на 2007 рік).

А зараз зупинимося докладніше на розгляді порядку нарахування та сплати пенсійного збору при здійсненні кожної із зазначених вище операцій.

 

Збір з операцій купівлі-продажу валют

Відповідно до

ст. 89 Закону про держбюджет на 2007 рік збір з купівлі-продажу валют протягом 2007 року справляється з операцій купівлі-продажу безготівкової валюти в розмірі 1 %.

Згідно зі

ст. 89 Закону про держбюджет на 2007 рік платниками збору є юридичні особи — резиденти, нерезиденти, постійні представництва юридичної особи — нерезидента, власники корпоративних картрахунків іноземної валюти, банки — члени міжнародних платіжних систем, банки (у тому числі уповноважені банки з операцій за власними зовнішньоекономічними договорами) та фізичні особи, у тому числі нерезиденти, що здійснюють операції з купівлі-продажу безготівкових іноземних валют.

Згідно з

п. 3 Порядку № 1740 збір на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу іноземної валюти банки та їх установи зобов’язані нараховувати, утримувати та одночасно з наданням заявки на покупку іноземної валюти, що здійснюється ними від імені та за рахунок клієнтів таких банків, сплачувати його із суми, зазначеної у заявці.

Уповноважені банки та їх клієнти разом із заявками на покупку іноземної валюти подають платіжні доручення на перерахування сум збору, що підлягають сплаті за встановленою ставкою. При цьому банки сплачують зазначений збір у гривнях із суми, використаної на покупку валюти.

Банк за місцем реєстрації як платника страхових внесків щокварталу до 20 числа місяця, наступного за останнім місяцем звітного кварталу, зобов’язаний подати Звіт про нарахування на обов’язкове пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу безготівкової валюти за формою, наведеною в додатку 1 до Порядку № 1740.

Щодо

податкового обліку «валютного» збору підприємствами — платниками податку на прибуток, то згідно з п. 16 ст. 14 Закону про систему оподаткування збір на обов’язкове державне пенсійне страхування належить до числа загальнодержавних податків та зборів (обов’язкових платежів). Отже, підприємства, що сплачують збір, про який ідеться, при купівлі безготівкової валюти мають право на підставі п.п. 5.2.5 Закону про податок на прибуток включати такі суми безпосередньо до складу своїх валових витрат. У декларації підприємства з податку на прибуток збір на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу іноземної валюти має відображатися в рядку 04.6.16 додатка Р1 до рядка 04.6 декларації з податку на прибуток. Надається такий додаток тільки разом із річною звітністю щодо податку на прибуток.

Що стосується відображення

в бухгалтерському обліку витрат щодо сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, яка здійснюється при придбанні безготівкової іноземної валюти, то відповідно до п. 18 П(С)БО 16 такі витрати включаються до складу адміністративних витрат та відображаються на рахунку 92 «Адміністративні витрати».

Розглянемо порядок відображення сум збору з операцій купівлі валюти за гривні в податковому та бухгалтерському обліку на умовному прикладі.

Приклад 1.

Підприємство перерахувало уповноваженому банку 26000 грн. для придбання іноземної валюти в сумі 5000 доларів США. Офіційний курс НБУ на дату зарахування купленої валюти склав 508,00 грн. При цьому в результаті торгів на МРВУ встановився курс продажу 509,00 грн. за 100 доларів США. Утримавши комісійну винагороду банку в розмірі 0,3 % від суми купленої валюти, а також пенсійний збір за ставкою 1 %, банк повернув залишок гривневої маси на поточний рахунок.

 

Сплата ПЗ при купівлі безготівкової валюти

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Податковий облік

Дт

Кт

ВД

ВР

1

2

3

4

5

6

7

1

Перераховано банку гривні для купівлі валюти

333

311

26000,00

2

Нараховано та віднесено на витрати пенсійний збір
($5000 х 5,09 грн./$) х 1 % = 254,50 грн.

651

333

254,50

254,5

92

651

3

Відображено витрати на сплату комісійної винагороди ($5000 х 5,09 грн./$) х 0,3 % = 76,35 грн.

377

333

76,35

76,35

92

377

4

Зараховано на валютний рахунок куплену іноземну валюту за курсом НБУ
($5000 х 5,08 грн./$) = 25400 грн.

312

333

$5000
25400,00

Балансова вартість іноземної валюти в податковому обліку дорівнює ($5000

х 5,09 грн./$) = 25450,00 грн.

5

Зараховано залишок грошових коштів після купівлі валюти
(26000,00 - 254,50 - 76,35 - ($5000 х 5,09 грн./$) = 219,15 грн.)

311

333

219,15

6

Відображено різницю між фактичним курсом купівлі та курсом НБУ на дату зарахування валюти
(5,09 - 5,08) грн./$ х $5000 = 50 грн.

949

333

50,00

7

У кінці звітного періоду витрати списано на фінансовий результат

791

92

330,85

791

949

50,00

 

Збір з операцій з продажу ювелірних виробів

Згідно з

п. 6 Закону № 400 і п. 6 Порядку № 1740 збір на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій з продажу ювелірних виробів сплачують суб’єкти підприємницької діяльності, які здійснюють торгівлю ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини та дорогоцінного каміння. Збір сплачується в розмірі 5 % вартості реалізованих ювелірних виробів .

Якщо протягом робочого дня сума сплаченого покупцями збору

дорівнює або перевищує 50 грн., то підприємство — продавець ювелірних виробів зобов’язане перерахувати її протягом наступного робочого дня. Якщо ж сума сплаченого покупцями збору протягом робочого дня не перевищила 50 грн., то перерахувати збір необхідно не пізніше того робочого дня, коли сума досягне 50 грн.

База нарахування пенсійного збору

визначається з вартості ювелірного виробу без урахування ПДВ.

Причому у спільному

листі № 15282 ДПАУ та ПФУ було роз’яснено, як правильно програмувати в касовому апараті відпускні ціни ювелірних виробів, які включають пенсійний збір та ПДВ. Там було зазначено, що накопичена за день загальна сума продажу за ставкою оподаткування, що дорівнює 25 %, а також загальна сума податку за цією ставкою друкується в щоденному звіті, який обнулюється, окремими рядками. Загальна сума податку складається із загальної суми збору на обов’язкове державне пенсійне страхування (1/5 частка загальної суми податку) та суми податку на додану вартість (4/5 частки загальної суми податку). Крім того, звіт щодо сум денних оборотів за ставкою оподаткування, що дорівнює 25 %, за будь-який відрізок часу роздруковується на ЕККА з використанням функції зняття фіскального звіту за період. Отже, пенсійний збір та ПДВ нараховується на ту саму суму — вартість ювелірних виробів. Адже тільки так можна отримати сумарну ставку податків 25 % (20 % х вартість + 5 % х вартість) = 25 % х вартість.

Причому нещодавно ДПАУ в

листі від 11.08.2006 р. № 8861/6/23-8019 // «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 79, зазначила, що «норми, викладені в сумісному листі № 15282, відповідають вимогам Порядку...». З тим, що пенсійний збір нараховується на вартість виробу без урахування ПДВ, ми згодні (аналогічну думку можна знайти і в листі ПФУ від 13.02.2004 р. № 1424/04 і в консультації податківців у «Віснику податкової служби України», 2003, № 39), а от щодо нарахування сум ПДВ без урахування у складі вартості (ціни) виробу пенсійного збору — ні.

Ми б не рекомендували виключати з бази обкладення ПДВ суму пенсійного збору, адже згідно з

п. 4.1 Закону про ПДВ база оподаткування визначається виходячи з договірної вартості, визначеної за вільними цінами, але не нижче звичайних цін, з урахуванням акцизного збору, ввізного мита, інших загальнодержавних податків та зборів (обов’язкових платежів), згідно із законами України з питань оподаткування (за винятком ПДВ, а також збору на послуги стільникового мобільного зв’язку, що включаються до ціни товарів (послуг)). З наведеного випливає, що пенсійний збір з продажу ювелірних виробів має потрапляти до бази обкладення ПДВ, оскільки він є загальнодержавним податком (див. п. 16 ст. 14 Закону про систему оподаткування) та спеціально не виключений з бази як, наприклад, пенсійний збір з продажу послуг стільникового зв’язку. Крім того, у п. 10 Порядку № 1740 зазначено, що пенсійний збір включається до ціни ювелірних виробів та сплачується їх продавцями з виручки від реалізації.

Отже, нарахування ПДВ слід здійснювати на вартість ювелірних виробів з урахуванням суми пенсійного збору, причому і раніше деякі податківці дотримувалися саме такої позиції (див. консультацію у «Віснику податкової служби України», 2003, № 22).

Тому, якщо ви не маєте направленої особисто вам письмової відповіді, у якій податківці «дали добро» нараховувати ПДВ без урахування пенсійного збору (як описано в

листі № 15282), то радимо вам все-таки скористатися нашими рекомендаціями, щоб чітко дотримуватись букви закону та нараховувати ПДВ на вартість ювелірних виробів з урахуванням пенсійного збору.

Ураховуючи це, ми вважаємо, що програмуючи в касовому апараті відпускні ціни на ювелірні вироби із золота, платини та дорогоцінного каміння, слід як податок виділяти тільки ПДВ — 20 %, як того вимагає

Закон України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 01.06.2000 р. № 1776-III та п. 3.2 Положення про форму та зміст розрахункових документів, затвердженого наказом ДПА України від 01.12.2000 р. № 614, — виділення в розрахунковому документі інших крім ПДВ податків та зборів не передбачено цими документами. Отже, залишається одне — формувати ціну вже з урахуванням пенсійного збору.

Маючи в кінці робочого дня загальну суму вартості проданих ювелірних виробів, які обкладаються пенсійним збором, підприємство без проблем зможе визначити суму, відповідну збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, застосувавши таку формулу:

А : 25,2,

де

А — загальна сума вартості ювелірних виробів із золота, платини та дорогоцінного каміння.

Наприклад

,
загальна вартість проданих ювелірних виробів із золота, платини та дорогоцінного каміння за день склала 3780 грн. (у тому числі ПДВ — 630 грн.). Сума збору на обов’язкове державне пенсійне страхування складе 150 грн. (3780 : 25,2).

Якщо ж підприємство при продажу ювелірних виробів із золота, платини та дорогоцінного каміння керується порядком програмування РРО, наведеним у

листі № 15282, то замість зазначеної в ньому загальної ставки податку 25 % підприємство має застосовувати загальну ставку 26 %, де 21 % — ПДВ та 5 % — пенсійний збір.

У

податковому обліку сума виручки від реалізації (продажу) ювелірних виробів включається до складу валових доходів підприємства на підставі п. 4.1 Закону про податок на прибуток. У свою чергу, сума фактично сплаченого (нарахованого) пенсійного збору з операцій з продажу таких ювелірних виробів підлягає включенню до складу валових витрат підприємства на підставі п.п. 5.2.5 цього ж Закону.

Крім того, підприємства, які реалізують ювелірні вироби із золота, платини та дорогоцінного каміння,

щокварталу до 20 числа місяця, наступного за останнім місяцем звітного кварталу, зобов’язані подати Звіт про нарахування на обов’язкове пенсійне страхування з операцій з продажу ювелірних виробів із золота (крім обручок), платини та дорогоцінного каміння за формою, наведеною в додатку 3 до Порядку № 1740.

Розглянемо порядок відображення сум збору з операцій щодо продажу ювелірних виробів у податковому та бухгалтерському обліку на умовному прикладі.

Приклад 2.

Підприємство роздрібної торгівлі — платник ПДВ, реалізувало ювелірні вироби із золота (крім обручок), платини та дорогоцінного каміння на суму 3780 грн. (у тому числі сума пенсійного збору — 150 грн., ПДВ — 630 грн.). ПДВ нараховано на вартість з урахуванням пенсійного збору.

 

Сплата ПЗ торговцями ювелірних виробів

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Податковий облік

Дт

Кт

ВД

ВР

1

Відображено реалізацію ювелірних виробів

301

702

3780

3150

2

Нараховано суму пенсійного збору з операцій з продажу ювелірних виробів (3000 грн. х 5 %)

702

651/юв

150

150*

* Нарахований пенсійний збір включається до валових витрат на підставі п.п. 5.2.5 Закону про податок на прибуток. У декларації з податку на прибуток відображається в рядку 04.6.17 додатка Р1 (що надається разом з річною звітністю щодо податку на прибуток) до рядка 04.6 декларації з податку на прибуток.

3

Відображено податкові зобов’язання щодо ПДВ у складі вартості реалізованих ювелірних виробів

702

641

630

4

Перераховано суму пенсійного збору

651/юв

311

150**

** Сума пенсійного збору з вартості реалізованих ювелірних виробів перераховується протягом наступного робочого дня (п. 8 Порядку № 1740).

5

Списано собівартість реалізованих ювелірних виробів (умовно)

902

282

2500

6

Списано суму торгової націнки

285

282

1280

7

Відображено фінансовий результат

791

902

2500

702

791

3000

 

Збір з операцій з відчуження легкових автомобілів

Платниками збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій з відчуження легкових автомобілів

згідно з п. 12 Порядку № 1740 є підприємства, установи та організації всіх форм власності, а також фізичні особи, які придбавають право власності на легкові автомобілі при:

— купівлі, у тому числі у виробників або торговельних організацій (крім випадків забезпечення автомобілями інвалідів згідно із законодавством);

— міні;

— даруванні (безплатній передачі);

— успадкуванні (крім випадків успадкування легкового автомобіля за законом);

— інших підстав, передбачених законодавством.

Згідно з

п. 13 Порядку № 1740 збір сплачують у розмірі 3 % вартості легкового автомобіля, визначеної в договорі купівлі-продажу, довідці-рахунку торговельної організації, договорі міни, довідці органу митної служби, акті експертної оцінки вартості автомобіля, інших документах, які підтверджують його вартість. Отже, якщо в документах вартість легкового автомобіля зазначена з урахуванням ПДВ, то покупцю пенсійний збір слід розраховувати виходячи з вартості, що включає ПДВ. Проте ПФУ (див. лист від 07.09.2006 р. № 11438/03-10) наполягає, що пенсійний збір з операцій щодо відчуження автомобілів включається до бази обкладення ПДВ, тому пенсійний збір обчислюється з вартості авто без урахування ПДВ. Проте ці висновки не зовсім вірні. Адже продавців легкових автомобілів сплата пенсійного збору не стосується. Як ми зазначали вище, цей «привілей» закріплено за покупцями. Тому ПДВ, що нараховується продавцем, обчислюється з вартості авто без пенсійного збору, інакше кажучи, сума збору взагалі не проходить в обліку продавця.

Щодо відображення сум сплаченого при придбанні легкового автомобіля пенсійного збору з операцій з відчуження легкових автомобілів

у податковому обліку, то донедавна ДПАУ наполягала, що ці суми збільшують балансову вартість відповідної групи основних фондів (див. лист від 21.01.99 р. № 465/5/15-1116, консультацію у «Віснику податкової служби України», 2004, № 9).

Проте нещодавно головний податковий орган докорінно змінив свою думку, зазначивши в

листі від 19.12.2006 р. № 23881/7/15-0317 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 103), що сума цього збору включається до складу валових витрат на підставі п.п. 5.2.5 Закону про податок на прибуток. Єдина умова — автомобіль, що придбається, має використовуватися в господарській діяльності підприємства. Сума сплаченого збору відображається в рядку 4.6.18 додатка Р1 до річної декларації з податку на прибуток підприємства.

Але обережним платникам радимо все ж таки заручитися письмовою відповіддю на свою адресу.

Стосовно підприємств, які придбавають легкові автомобілі з метою їх подальшого перепродажу, то в цьому випадку додаткових запитань не виникає та сума збору з операцій щодо відчуження легкових автомобілів включається до складу валових витрат таких підприємств на підставі

п.п. 5.2.5 Закону про податок на прибуток.

У

бухгалтерському обліку збір на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій з відчуження легкових автомобілів включається до первісної вартості такого автомобіля, оскільки в п. 8 П(С)БО 7 зазначено, що до первісної вартості об’єкта основних засобів включаються реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, які здійснюються у зв’язку з придбанням (отриманням) прав на об’єкт основних засобів.

Розглянемо порядок відображення сум збору з операцій з відчуження легкових автомобілів у податковому та бухгалтерському обліку на умовному прикладі.

Приклад 3.

Підприємство для використання в господарській діяльності придбало легковий автомобіль. Вартість автомобіля склала
37200 грн. (без ПДВ — 31000 грн.; ПДВ 20 % — 6200 грн.). Підприємством сплачено збір на обов’язкове державне пенсійне страхування в сумі 1116 грн. (37200
х 3 %). Витрати на державну реєстрацію автомобіля склали 570 грн.

 

Сплата ПЗ при купівлі легкового автомобіля

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський
облік

Сума, грн.

Податковий облік

Дт

Кт

ВР

Витрати, що збільшують БВ групи 2

1

2

3

4

5

6

7

1

Відображено передоплату
за легковий автомобіль

371

311

37200

2

Відображено сплату пенсійного збору (37200 х 3 %)

651/ла

311

1116

1116 *

* На думку ДПАУ, сума пенсійного збору при купівлі легкового авто включається до складу валових витрат на підставі п.п. 5.2.5 Закону про податок на прибуток.

3

Відображено оплату держреєстрації автомобіля

631

311

570

4

Відображено формування первісної вартості отриманого автомобіля:

— у сумі вартості отриманого від постачальника автомобіля

152

631

31000

31000**

— у сумі невідшкодованого ПДВ

152

631

6200***

— у сумі сплаченого пенсійного збору

152

651/ла

1116

— у сумі витрат на реєстрацію автомобіля

152

631

570

570

** При купівлі легкового авто за сумами сплаченого ПДВ податкового кредиту немає, і права віднести зазначені суми до валових витрат або на збільшення балансової вартості. Проте якщо підприємство здійснює операції з продажу товарів (робіт, послуг), які обкладаються ПДВ, звільнені від оподаткування або ті, що не є об’єктом обкладення, то балансову вартість групи 2 основних фондів слід збільшити з урахуванням частини ПДВ (абзац третій п.п. 5.3.3 Закону про податок на прибуток).

*** У бухгалтерському обліку суми непрямих податків, які не відшкодовуються, включаються до складу первісної вартості об’єкта основних засобів на підставі п. 8 П(С)БО 7.

5

Відображено залік заборгованості

631

371

37200

6

Уведено в експлуатацію легковий автомобіль
за первісною вартістю
(31000 + 6200 + 1116 + 570)

105

152

38886

 

Збір з операцій купівлі-продажу нерухомого майна

Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна на підставі

п. 15-1 Порядку № 1740 сплачується підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності та фізичними особами, які придбавають нерухоме майно, у розмірі 1 % вартості нерухомого майна, визначеної в договорі купівлі-продажу.

Зауважимо, що зазначений збір сплачується тільки у разі придбання нерухомого майна за договором купівлі-продажу. Якщо ж нерухоме майно отримується за договором міни, дарування чи довірчого управління, пенсійний збір не сплачується. Аналогічну думку виклав Пенсійний фонд у своєму

листі від 16.05.2001 р. № 06/2303 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2001, № 44).

Від сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування звільнені:

— державні підприємства, установи та організації, що придбавають нерухоме майно за рахунок бюджетних коштів;

— установи та організації іноземних держав, що користуються імунітетом і привілеями відповідно до законів та міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

— громадяни, які придбавають житло та перебувають у черзі на отримання житла або ті, що придбавають житло вперше.

Крім того, пенсійний збір не сплачується, якщо право власності на житло отримане фізичною особою в результаті приватизації житла згідно із

Законом України «Про приватизацію державного житлового фонду» від 19.06.92 р. № 2482-XII.

До

нерухомого майна належать: житловий будинок або його частина, квартира, садовий будиночок, дача, гараж, інша постійно розміщена споруда, а також інший об’єкт, що підпадає під визначення першої групи основних фондів відповідно до Закону про податок на прибуток.

Сплата сум збору

на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомості провадиться до нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу.

Щодо порядку відображення в податковому обліку сум цього збору, то, на нашу думку, він аналогічний обліку сум збору з операцій з відчуження легкових автомобілів. Отже,

у податковому обліку суми збору, сплачені при придбанні нерухомого майна, включаються до складу валових витрат на підставі п.п. 5.2.5 Закону про податок на прибуток. Єдина умова — куплена нерухомість має використовуватися в господарській діяльності підприємства. Сума сплаченого збору відображається в рядку 4.6.15 додатка Р1 до річної декларації з податку на прибуток підприємства.

У

бухгалтерському обліку суми збору включаються до первісної вартості придбаного об’єкта основних засобів (п. 8 П(С)БО 7).

Розглянемо порядок відображення сум збору з операцій купівлі-продажу нерухомості в податковому та бухгалтерському обліку на умовному прикладі.

Приклад 4.

Підприємство придбало приміщення під склад. Вартість приміщення склала 240000 грн. (у тому числі ПДВ 20 % — 40000 грн.).
До моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу майна підприємством сплачено збір на обов’язкове державне пенсійне страхування в сумі 2400 грн. (240000
х 1 %).

 

Сплата ПЗ при купівлі нерухомості

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Податковий облік

Дт

Кт

ВР

Витрати, що збільшують БВ групи 1

1

Сплачено пенсійний збір з операції купівлі-продажу нерухомості

651/н

311

2400

2400*

* Сума пенсійного збору при купівлі нерухомості включається до складу валових витрат на підставі п.п. 5.2.5 Закону про податок на прибуток.

2

Сплачено вартість складського приміщення

377

311

240000

3

Відображено суму податкового кредиту щодо ПДВ

641/н

644

40000

4

Відображено формування первісної вартості купленого складського приміщення:

— у сумі вартості приміщення

152

377

200000

— у сумі сплаченого пенсійного збору

152

651/н

2400

5

Списано суму податкового кредиту щодо ПДВ

644

377

40000

6

Куплене приміщення введено в експлуатацію за первісною вартістю (200000 + 2400)

103

152

202400

200000

 

Збір з вартості послуг стільникового мобільного зв’язку

Платниками пенсійного збору з вартості послуг стільникового мобільного зв’язку є:

підприємства, установи та організації, фізичні особи, які користуються послугами стільникового мобільного зв’язку;

оператори цього зв’язку, які надають свої послуги безплатно (див. п. 15-12 Порядку № 1740).

Ставка зазначеного збору складає

7,5 % від вартості будь-яких послуг стільникового мобільного зв’язку, сплаченої споживачами оператору, який надав такі послуги.

Причому оператори не нараховують ПДВ на пенсійний збір, адже

базою обкладення відповідно до п. 4.1 Закону про ПДВ є договірна (контрактна) вартість, визначена за цінами не нижче звичайних, включаючи суми законодавчо встановлених податків, зборів (обов’язкових платежів), крім ПДВ та збору на обов’язкове державне пенсійне страхування на послуги стільникового зв’язку.

Зазначимо, що раніше (до набрання чинності

Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2005 рік» та деяких інших законів України» від 07.07.2005 р. № 2771-IV) Закон про ПДВ не містив подібних винятків і пенсійний збір підлягав обкладенню ПДВ.

Детальніше порядок сплати та облік збору з вартості послуг стільникового мобільного зв’язку, а так само порядок обліку та сплати пенсійного збору ділерами, які перепродають скрейт картки, розглянемо в одному з найближчих номерів.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі