Роз’яснення до постанови КМУ від 13.12.2006 р. № 1724

Редакція ПБО
Лист від 15.01.2007 р. № 341/7/15-0217

Роз’яснення до постанови КМУ від 13.12.2006 р. № 1724

Лист Державної податкової адміністрації України від 15.01.2007 р. № 341/7/15-0217*

 

Державна податкова адміністрація України надає роз’яснення до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 року № 1724 «Деякі питання оренди земель» (далі — Постанова).

Зважаючи на вимоги чинного законодавства України, а також те, що при справлянні орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності виникають деякі проблемні питання, зокрема, неправильне укладання (оформлення) договорів оренди землі після прийняття відповідного рішення, не застосування індексації грошової оцінки землі у розмірі орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності (в більшості договорів на оренду землі), оскільки обов’язково це не було передбачено на законодавчому рівні тощо, виникла нагальна потреба стосовно внесення змін та доповнень до Типового договору оренди землі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2004 року № 220.

З цією метою Державною податковою адміністрацією України було розроблено зазначену Постанову.

1. Зміни, що вносяться до Типового договору оренди землі, розроблені ДПА України та узгоджені з усіма заінтересованими міністерствами та відомствами, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 року № 1724 «Деякі питання оренди земель» (пункт 1).

Передбачені зміни стосуються як земель приватної власності, так і земель державної та комунальної власності.

Частиною другою статті 21 Закону України від 06.10.98 р. № 161-XIV «Про оренду землі» (у редакції Закону України від 02.10.2003 p. № 1211-IV «Про внесення змін до Закону України «Про оренду землі», далі — Закон № 161-XIV) встановлено, що

розмір, форма і строки внесення орендної плати за землю встановлюються за згодою сторін у договорі оренди ( крім строків внесення орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, які встановлюються відповідно до Закону України «Про плату за зем-лю»).

Строки внесення орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності встановлені статтею 17 Закону України від 03.07.92 р. № 2535-XII «Про плату за землю» (у редакції Закону України від 19.09.96 р. № 378/96-ВР, зі змінами та доповненнями, далі — Закон № 2535-XII).

Крім того, статтею 22 Закону № 161-XIV встановлено, що

орендна плата може справлятися у грошовій, натуральній та відробітковій (надання послуг орендодавцю) формах.

Сторони можуть передбачити в договорі оренди

поєднання різних форм орендної плати.

Орендна плата за земельні ділянки

, що перебувають у державній і комунальній власності, справляється виключно у грошовій формі.

З огляду на зазначене, внесеними змінами та доповненнями до пункту 9 розділу «Орендна плата» постанови № 220 передбачено розмежування способів внесення орендної плати за земельні ділянки приватної власності та за земельні ділянки державної або комунальної власності.

Зокрема, норма пункту 9 виглядатиме так:

 

Орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі _____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

(розмір орендної плати:

______________________________________________________________________________________________________________

грошової — у гривнях із зазначенням способів внесення за земельні ділянки приватної власності, а за земельні ділянки державної або комунальної власності також із зазначенням відсотків нормативної грошової оцінки земельної ділянки або розміру земельного податку;

_____________________________________________________________________________________________________________

натуральної — перелік, кількість або частка продукції, одержуваної із земельної ділянки, якісні показники продукції, місце, умови, порядок, строки поставки;

_____________________________________________________________________________________________________________

відробіткової — види, обсяги, строки і місце надання послуг; види, обсяги, строки і місце виконання робіт)

 

 

Разом з тим слід зазначити, що відповідно до статті 15 Закону № 161-XIV істотними умовами договору оренди землі є, зокрема: об’єкт оренди (місце розташування та розмір земельної ділянки); строк дії договору оренди; орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, форм платежу, строків, порядку її внесення і перегляду та відповідальності за її несплату тощо.

Оскільки плата за землю справляється у порядку, визначеному Законом України «Про плату за землю», то слід мати на увазі, що Законом № 2535-XII

встановлено різні механізми обчислення земельного податку в залежності від того, встановлена чи ні грошова оцінка земельних ділянок, які піддягають оподаткуванню.

Згідно зі статтею 2 Закону № 2535-XII

плата за землю справляється у вигляді земельного податку або орендної плати, що визначається залежно від грошової оцінки земель. Розміри податку за земельні ділянки, грошову оцінку яких не встановлено, визначаються до її встановлення в порядку, визначеному Законом № 2535-XII.

Тобто

якщо нормативна грошова оцінка земельної ділянки проведена, то для забезпечення справляння земельного податку та орендної плати за землю нормативну грошову оцінку земель необхідно індексувати на коефіцієнт індексації, який розрахований виходячи з середньорічного індексу інфляції відповідно до Порядку проведення індексації грошової оцінки земель, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 783.

Якщо грошову оцінку земельних ділянок не встановлено

, середні ставки земельного податку визначаються у розмірах, встановлених за шкалою відповідно до частини другої ст. 7 Закону № 2535-XII. Крім того, ст. 7 Закону № 2535-XII визначено, що встановлені частиною другою ставки земельного податку застосовуються з урахуванням коефіцієнтів індексації, визначених Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік.

З огляду на це, внесеними змінами та доповненнями до пункту 10 розділу «Орендна плата» постанови № 220 передбачено встановити, зокрема:

 

Обчислення розміру орендної плати за земельні ділянки приватної власності здійснюється

з урахуванням (без урахування) індексації.

(непотрібне закреслити)

Обчислення розміру орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності здійснюється з урахуванням їх цільового використання та коефіцієнтів індексації, визначених законодавством, за затвердженими Кабінетом Міністрів України формами, що заповнюються під час укладання або зміни умов договору оренди чи продовження його дії.

 

Пунктом 13 Типового договору оренди землі визначено, за яких умов може переглядатися розмір орендної плати та періодичність.

Тому внесеними змінами та доповненнями до пункту 13 розділу «Орендна плата» постанови № 220 передбачено абзац третій цього пункту викласти у новій редакції, зокрема,

зміни розмірів земельного податку, підвищення цін, тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством.

І останнє, редакцією змін абзац третій розділу «Підписи сторін» після літер «МП» доповнено словами «

(за наявності печатки)», оскільки вона може бути або ні у суб’єктів підприємницької діяльності — фізичних осіб.

2. Разом з тим,

пунктом 2 Постанови затверджено форми розрахунку розміру орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності, грошова оцінка яких не проведена, і за земельні ділянки державної або комунальної власності, грошова оцінка яких проведена, згідно з додатками 1 і 2 (додаються).

Згідно із вимогами норми статті 6 Закону № 161-XIV орендарі набувають права оренди земельної ділянки на підставах і в порядку, передбачених Земельним кодексом України, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, цим та іншими законами України і договором оренди землі.

Отже,

при укладанні такого договору оренди землі розмір орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності розраховуватиметься за цими формами. Крім цього, суб’єкти господарювання, які вже мають в оренді земельні ділянки, та за умови отримати ще земельну ділянку в оренду, то за новоукладеними договорами розмір орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності також розраховуватиметься за такими формами (див. приклад заповнення розрахунків).

Враховуючи викладене, слід зазначити, що постановою № 1724 до чинного законодавства України, і зокрема, до Типового договору оренди землі, внесено прозорість щодо укладання договорів оренди за земельні ділянки державної та комунальної власності.

Разом з тим, зважаючи на те, що статтею 14 Закону № 2535-XIV встановлено, що

платники орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності (крім громадян) самостійно обчислюють суму орендної плати щороку станом на 1 січня і до 1 лютого поточного року подають відповідному органу державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою центральним податковим органом (форму податкової декларації орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності затверджено наказом ДПА України від 20.12.2005 р. № 588), з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями, то вважаємо, що з прийняттям постанови № 1724 буде поліпшено процедуру заповнення податкової декларації орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності, оскільки одним із додатків цієї декларації є вимога заповнення відомостей із договору оренди землі, які будуть братися із договору оренди та із таблиць (додатків 1 та 2) розрахунку розміру орендної плати.

Просимо довести зазначене до підпорядкованих органів державної податкової служби для керівництва в роботі та організувати роботу зі здійснення контролю за належним укладанням (оформленням) договорів оренди землі, а також за повнотою сплати орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.

* Див. статтю на с. 41.

Прим. ред.

В. о. голови Л. Боєнко

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі