Теми статей
Обрати теми

Про виплату допомоги при народженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку у 2007 році

Редакція ПБО
Лист від 26.01.2007 р. № 01-16-149

Про виплату допомоги при народженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку у 2007 році

Лист Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 26.01.2007 р. № 01-16-149

 

Відповідно до статті 56 Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік» від 19.12.2006 р. № 489-V виплата допомоги при народженні дитини та допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку у 2007 році здійснюється за рахунок коштів відповідної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

Постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.2007 р. № 13 затверджений Порядок призначення і виплати допомоги при народженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку особам, застрахованим у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування. Згідно пункту 2 цього Порядку

призначення і виплата цих двох видів допомоги
з 1 січня 2007 року здійснюється органами праці та соціального захисту населення за місцем проживання застрахованих осіб. Термінів звернення за призначенням допомоги зазначеним Порядком не встановлено.

Разом з тим, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 16.01.2007 р. № 32 «Питання виплати застрахованим особам допомоги при народженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку» та наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 06.12.2006 р. № 453,

у І кварталі 2007 року застрахованим особам, яким зазначена допомога призначена і виплачувалася в 2006 році, виплата допомоги продовжується страхувальниками та робочими органами відділень Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — робочі органи Фонду). Страхувальники здійснюють виплати найманим працівникам, а робочі органи Фонду — добровільно застрахованим особам, фізичним особам — платникам єдиного податку та, в окремих випадках, іншим особам згідно законодавства. Кошти для цих виплат страхувальникам та робочим органам Фонду, за їх заявками, перераховуються органами праці та соціального захисту населення на їх рахунки відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 16.01.2007 р. № 32.

Для розрахунків з органами праці та соціального захисту населення по виплатах вищезазначених допомог рекомендуємо робочим органам Фонду застосовувати рахунок 642 «Інші розрахунки з бюджетом» Плану рахунків бухгалтерського обліку в органах Фонду, затвердженого постановою правління Фонду від 25.12.2003 р. № 125 (із змінами та доповненнями). Рахунок 677 «Інші кредитори» пропонуємо застосовувати для розрахунків з отримувачами цих допомог.

 

Схема бухгалтерських проводок по обліку коштів, одержаних робочим органом Фонду від органу праці та соціального захисту населення та використаних для виплати допомоги

№ п/п

Зміст операції

Дебет

Кредит

1

Надходження коштів до робочих органів Фонду від органу праці та соціального захисту населення на виплату допомоги при народженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

319

642

2

Нарахування допомоги при народженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку робочими органами Фонду

642

677

3

Перерахування коштів на особові рахунки отримувачів допомоги

677

319

4

Перерахування невикористаних коштів на рахунок органу праці та соціального захисту населення (за наявності)

642

319

 

 

Погашення заборгованості із виплати допомоги при народженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, яка може мати місце станом на 1 січня 2007 року

, здійснюється відповідно до пункту 3 постанови правління Фонду від 27.12.2006 р. № 207 «Про бюджет Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на 2007 рік».

Слід взяти до уваги, що окремі страхувальники, які фактично здійснювали нарахування застрахованим особам допомоги при народженні дитини або по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, могли не здати своєчасно звіт за 2006 рік.

Якщо річний звіт такими страхувальниками буде здано пізніше, його слід опрацювати згідно пункту 9 Порядку подання та обліку звітів по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, затвердженим постановою правління Фонду від 04.03.2004 р. № 21. Видатки на виплату зазначених двох видів допомоги в таких випадках страхувальник відображає у рядку 13 «Інші витрати» таблиці IV «Витрати за рахунок страхових внесків» звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП. Страхувальник у такому випадку має надати пояснювальну записку щодо несвоєчасного подання звітності.

Якщо в 2007 році страхувальник знайде помилку в обліку коштів Фонду, що відображена ним у звіті за 2006 рік

, виправлення такої помилки слід здійснювати в порядку, затвердженому постановою правління Фонду від 25.12.2003 р. № 123. При цьому, якщо помилка стосується нарахування зазначених двох видів допомоги, то її виправлення (коригуючі записи) слід здійснювати також в рядку 13 «Інші витрати» таблиці IV «Витрати за рахунок страхових внесків» форми Ф4-ФСС з ТВП, з обов’язковим наданням письмового пояснення. Наприклад. Застрахована особа народила дитину в травні 2006 року. За допомогою звернулася в серпні. Бухгалтером їй нараховано одноразову допомогу в сумі 3400 грн. та щомісячно за серпень — грудень. Якщо питання про виплату щомісячної частини допомоги за червень та липень 2006 року виникло вже в 2007 році після здачі річного звіту за 2006 рік, то нарахування слід здійснити та відобразити як витрати страхувальника у 2007 році в рядку 13 «Інші витрати» таблиці IV «Витрати за рахунок страхових внесків» форми Ф4-ФСС з ТВП за той звітний період, коли нарахування фактично відбулося (з наданням письмового пояснення).

Перелік таких страхувальників, із зазначенням видів допомоги та сум, має бути наведений в пояснювальній записці до зведеного звіту по коштах Фонду за той звітний період, коли звіт, зданий із запізненням, прийнято до проводки.

Особам, які звільнилися в 2006 р. з основного місця роботи без подальшого працевлаштування і не звернулися за продовженням виплати допомоги до робочого органу Фонду, виплата допомоги при народженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку за 2006 рік, як виняток, здійснюється також за рахунок коштів Фонду.

Витрати на виплату допомоги у зазначених випадках обліковуються у робочих органах Фонду в окремій (зведеній) формі Ф4-ФСС з ТВП умовного страхувальника відповідно до бухгалтерської довідки, складеної на підставі наказів про виплату цієї допомоги, та відображаються у рядку 13 «Інші витрати» таблиці IV «Витрати за рахунок страхових внесків» звіту по коштах Фонду за формою Ф4-ФСС з ТВП. Облік цих витрат здійснюється на субрахунку 8018 «Інші зараховані витрати».

Просимо довести зазначений лист до робочих органів Фонду для застосування в практичній роботі.

Директор С. Санченкокоментар редакції

«Дитячі» допомоги за 2006 рік: питання перехідного періоду

Як уже неодноразово зазначалося, допомога при народженні дитини і допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку у 2007 році виплачуються за рахунок бюджетних коштів, а не коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — Фонд). Зміна джерела фінансування зазначених виплат породжує певні питання, деякі з яких і розглядаються в листі, що коментується. Зокрема, Фонд звертає увагу на

відображення у звітності та виплату допомог за 2006 рік.

Нагадаємо, що допомоги при народженні та по догляду за дитиною до трьох років, що нараховуються у І кварталі 2007 року, відображенню у звітності перед Фондом

не підлягають. Допомоги, нараховані в минулому році, потрібно було включити до таблиці IV «Витрати за рахунок страхових внесків» звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП за 2006 рік.

При цьому Фонд допускає, що можлива ситуація, коли

страхувальники не подали своєчасно звіт за 2006 рік. У цьому випадку робочі органи Фонду прийматимуть звіти і оброблятимуть їх у встановленому порядку, а отже, застраховані особи зможуть отримати допомогу за 2006 рік у повному обсязі за рахунок коштів Фонду. Разом із тим від страхувальників вимагатимуть пояснювальну записку з приводу несвоєчасного подання звітності.

Ще одна ситуація, яка стала предметом розгляду листа, що коментується:

виявлення страхувальником помилок у сумі допомог при народженні та по догляду за дитиною до трьох років, відображених у звітності за 2006 рік. Відповідно до Порядку виправлення помилок минулих звітних періодів у звітності страхувальників по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, затвердженого постановою правління Фонду від 25.12.2003 р. № 123, додатково нараховані суми допомог мають зазначатися в рядках звіту, призначених для відображення таких допомог.

У зв’язку з тим, що з І кварталу 2007 року у формі Ф4-ФСС з ТВП не повинні заповнюватися рядки, у яких відображалися суми допомог при народженні та по догляду за дитиною до трьох років (див. наказ Фонду від 02.02.2007 р. № 22-ос на с. 9), Фонд завчасно вирішив проблему здійснення коригувань таких сум. Згідно із запропонованим Фондом способом донарахування цих видів допомог має відображатися в

ряд. 13 «Інші витрати» таблиці IV «Витрати за рахунок страхових внесків». При цьому страхувальнику слід подати до робочого органу Фонду письмове пояснення.

Також Фонд звернув увагу на окремі випадки

виплати допомог працівникам, звільненим у 2006 році. Нагадаємо, що в деяких ситуаціях звільненим працівникам допомоги при народженні та по догляду за дитиною до трьох років мали виплачуватися виконавчою дирекцією відділення Фонду (зокрема, при звільненні в результаті ліквідації чи реорганізації, без призначення правонаступника).

У тих випадках, коли працівники були звільнені у 2006 році та не звернулися до 2007 року до Фонду для продовження виплати допомог, виникають запитання: куди звертатися такому працівнику і хто йому виплачуватиме допомогу за період до 1 січня 2007 року?

З одного боку, органи праці та соціального захисту населення мають виплачувати допомоги,

призначені у 2007 році. Фонд призначати допомоги при народженні або по догляду за дитиною до трьох років у 2007 році вже не може.

З іншого боку, у цій ситуації не зовсім коректно говорити про призначення допомоги (найімовірніше, ідеться про продовження виплати).

Загалом, ситуація неординарна, і точної відповіді на запитання, як із неї вийти, у нормативно-правових актах немає. Фонд запропонував таке: особам, які звільнилися у 2006 році з основного місця роботи без подальшого працевлаштування і не звернулися за продовженням виплати допомоги до робочого органу Фонду, виплата допомоги при народженні дитини і по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

за 2006 рік як виняток здійснюється також за рахунок коштів Фонду.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі