Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про затвердження форми звітності № 10-ПІ (річна) «Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів» та Інструкції щодо заповнення форми звітності № 10-ПІ (річна) «Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів»

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Лютий, 2007/№ 17
Друк
Наказ від 10.02.2007 р. № 42

Про затвердження форми звітності № 10-ПІ (річна) «Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів» та Інструкції щодо заповнення форми звітності № 10-ПІ (річна) «Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів»

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 10 лютого 2007 року № 42

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 лютого 2007 р. за № 117/13384

(витяг)

 

Відповідно до пункту 2 Порядку подання підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, що використовують найману працю, звітів про зайнятість і працевлаштування інвалідів та інформації, необхідної для організації їх працевлаштування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 70,

НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити форму звітності № 10-ПІ (річна) «Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів» (далі — форма) та Інструкцію щодо заповнення форми № 10-ПІ (річна) «Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів» (далі — Інструкція), що додаються* .

*

Форму № 10-ПІ вкладено всередину цього номера газети. — Прим. ред.

2. Затверджені цим наказом

форму та Інструкцію увести в дію, починаючи зі звіту за 2006 рік.

3. Установити, що методологічне керівництво щодо заповнення форми, затвердженої цим наказом, збір та розробку інформації і контроль за її достовірністю здійснює Фонд соціального захисту інвалідів.

4. Визнати таким, що

втратив чинність, наказ Мінпраці від 29.12.2004 № 338 «Про затвердження форми № 10-ПІ поштова-річна «Звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів» та Інструкції щодо її заповнення», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30.12.2004 за № 1671/10270.

<...>

Міністр М. Папієв

 

 

Затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 10 лютого 2007 р. № 42

 

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми № 10-ПІ (річна) ««Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів»

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 лютого 2007 р. за № 117/13384 /p>

 

1. Загальні положення

1.1.

Форма № 10-ПІ (річна) «Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів» (далі — звіт), що заповнюється за рік, поширюється на всі/b> підприємства, установи і організації, у тому числі підприємства громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, які використовують найману працю, у яких працює за основним місцем роботи від 8 і більше осіб (далі — роботодавці).

1.2. /font> Роботодавці, які мають відокремлені підрозділи або належать до числа господарських об’єднань, створених з метою координації виробничої, наукової та іншої діяльності для вирішення спільних економічних та соціальних завдань відповідно до статті 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», заповнюють зведений звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів.

1.3.

Роботодавці, які мають відокремлені підрозділи, належать до числа роботодавців, що повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, чи господарських об’єднань, створених з метою координації виробничої, наукової та іншої діяльності для вирішення спільних економічних та соціальних завдань відповідно до статті 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», разом зі звітом надають до відділення Фонду соціального захисту інвалідів за місцем їх державної реєстрації документи, визначені Порядком подання підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, що використовують найману працю, звітів про зайнятість і працевлаштування інвалідів та інформації, необхідної для організації їх працевлаштування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 70, а також перелік підприємств, що входять до їх складу, за формою згідно з додатком.

 

2. Порядок складання звіту

2.1.

Звіт складається роботодавцями щороку і до 1 березня,, наступного після звітного періоду, подається або надсилається рекомендованим листом за місцем їх державної реєстрації відділенню Фонду соціального захисту інвалідів (далі — відділення Фонду).

2.2. Адресна частина звіту та її сітка кодів заповнюються роботодавцями за даними довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

 

3. Кількість працівників та фонд оплати праці

3.1.

У рядку 01 відображається середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу за рік, яка визначається відповідно до пункту 3.2 Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 28.09.2005 № 286 та зареєстрованої Міністерством юстиції України 30.11.2005 за № 1442/11722 (із змінами).

3.2.

У рядку 02 відображається середньооблікова кількість штатних працівників за рік, яким відповідно до чинного законодавства встановлена інвалідність.

3.3.

У рядку 03 відображається кількість інвалідів — штатних працівників, які повинні працювати на робочих місцях, створених роботодавцем, відповідно до нормативу робочих місць для забезпечення працевлаштування інвалідів, установленого статтею 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».

Показник рядка 03 визначається для оботодав-ців, у яких працює від 25 осіб, шляхом множення показника рядка 01 на 4 %, а для роботодавців, у яких працює від 8 до 25 осіб, дорівнює 1 особі.

3.4. Дані щодо середньооблікової кількості штатних працівників облікового складу (рядок 01),
середньооблікової кількості штатних працівників, яким відповідно до чинного законодавства встановлена інвалідність (рядок 02), та кількості інвалідів, які повинні працювати на робочих місцях (рядок 03), відображаються в цілих одиницях. Якщо при обчисленні виникає дробове число, його необхідно округлити до цілого (якщо після коми число 5 і більше, то воно округлюється в бік збільшення).

3.5.

У рядку 04 відображається сума фактичних нарахувань за звітний рік за заробітною платою штатних працівників, урахованих у рядку 01.

3.6.

У рядку 05 відображається середньорічна заробітна плата штатного працівника, яка розраховується за формулою
рядок 05 = рядок 04 х 1000
________________
рядок 01

3.7.

У рядку 06 відображається сума коштів адміністративно-господарських санкцій, яку повинен сплатити роботодавець у разі невиконання нормативу.

Для роботодавців, у яких працює 15 осіб і більше, сума коштів адміністративно-господарських санкцій дорівнює

рядок 06 = (рядок 03 - рядок 02) х рядок 05

Для роботодавців, у яких працює від 8 до 15 осіб, сума коштів адміністративно-господарських санкцій дорівнює

рядок 06 =1 х рядок 05
__________
2

Директор Департаменту у справах інвалідів
І. Тарабукіна

 

 

Додаток

до пункту 1.3 Інструкції
щодо заповнення форми № 10-ПІ (річна)
«Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів»

Перелік

підприємств, що ввійшли до складу господарського об’єднання,
та/або відокремлених підрозділів роботодавця

 

№ з/п

Повна назва підприємств, що ввійшли до складу господарського об’єднання, відокремлених підрозділів

Місцезнаходження, телефон підприємств, що ввійшли до складу господарського об’єднання, відокремлених підрозділів

Ідентифікаційні коди

(за ЄДРПОУ) підприємств, що ввійшли до складу господарського об’єднання, відокремлених підрозділів

Адреса відділень Фонду соціального захисту інвалідів за місцезнаходженням підприємств, що ввійшли до складу господарського об’єднання, відокремлених підрозділів

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М. П.

Керівник

__________________________________________________________________________________
                                                              (підпис, П. І. Б.)

Головний бухгалтер __________________________________________________________________________
                                                              (підпис, П. І. Б.)

 

коментар редакції

Новий Звіт про зайнятість інвалідів, який давно вже надано

 

Почнемо з того, що документ, який коментується, очікувався давно (оскільки Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів за 2006 рік правильніше було б подавати за формою, приведеною у відповідність до законодавства), але з’явився він тоді, коли його ніхто вже не чекав. Не чекали його роботодавці, які (кому слід було) переважно всі давно відзвітували перед Фондом соціального захисту інвалідів згідно з

колишнім граничним строком («не пізніше 1 лютого»), не чекав його і сам Фонд з його органами, які давно вже прийняли, опрацювали, зареєстрували як респондентів відповідних роботодавців, та навіть устигли подати наверх консолідовані звіти.

Що їм усім тепер накажете робити, якщо в пункті 2 наказу Мінпраці, що коментується, чорним по білому написано, що

нову форму слід заповнити згідно з новою Інструкцією і подати її «починаючи зі звіту за 2006 рік», а сам цей наказ набирає чинності лише з 24 лютого 2007 року? Отже, на все про все залишається три дні до встановленого постановою КМУ від 31.01.2007 р. № 70 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 13) нового граничного строку — «до 1 березня»!

Це що ж: через неспритність Мінпраці всі Звіти, подані до зазначеної дати до органів Фонду та прийняті ними за старою формою без будь-яких сумнівів (див. консультацію відповідальних працівників Фонду під назвою «Звітність щодо працевлаштування інвалідів: за старою формою, але за новим строком» // «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 13, с. 46), тепер вважатимуться неподаними, а всі роботодавці, зареєстровані на підставі таких Звітів — незареєстрованими?

Де-юре у Фонду

немає підстав вимагати здавання заново вже поданих до 24 лютого за старою формою Звітів. Так, згідно із протизаконною практикою, що склалася, відповідні органи потім часто звертаються з проханнями-вимогами про здавання заново звітності за новою формою, але, за нашою інформацією, на цей раз органи Фонду до цієї ідеї відносяться скептично (для них у цьому немає ніякої необхідності). Так що у принципі ситуація може скластися і так, що нова форма Звіту знадобиться більшості респондентів лише наступного року (якщо до того часу її не змінять, — а формальна підстава для цього вже є, але про це потім). Проте, якщо все піде за іншим (звичним) сценарієм, щоб ніхто не був застигнутий зненацька, ми вклали нову форму Звіту в цей номер газети.

А зараз щодо сутності змін. У документі, що коментується, немає нічого несподіваного або незвичайного.

Зазвичай не обійшлося без ляпів, і найбільш кричущий з них допущено в новій формі № 10-ПІ, де строк її подання зазначено як «не пізніше 1 березня після звітного періоду», тоді як у пункті 2.1 Інструкції зазначено правильний граничний строк — «до 1 березня».

Ще один момент заслуговує роз’яснення, і стосується він пункту 3.7 Інструкції.

Формула розрахунку суми адміністративно-господарської санкції (рядок 06 Звіту) для того роботодавця, у Звіті якого показник рядка 01

складає 15 і більше (так і треба було написати!), по суті, переписана зі старої редакції Інструкції, але при цьому виявилася упущеною дуже корисна фраза: «У разі, якщо показник рядка 02 менше показника рядка 03...». До речі, у редакційному коментарі до постанови КМУ від 31.01.2007 р. № 70 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 13) ми звернули увагу на те, що питання щодо розміру санкції (повний або половинний) для роботодавця-порушника, для якого показник рядка 01 Звіту складає рівно 15, вирішилося не на користь роботодавців.

Щодо нової формули розрахунку суми адміністративно-господарської санкції (рядок 06 Звіту) для того роботодавця, у Звіті якого показник рядка 01 складає

від 8 до 14 включно (половинна санкція), то для ясності тут слід було б написати так: «У разі, якщо показник рядка 02 нульовий...».

Мабуть, автори переопрацювань вирішили, що все це і так зрозуміло зі слів, що завершують перший абзац пункту 3.7 нової Інструкції:

«...у разі невиконання нормативу». Адже саме в цьому випадку «показник рядка 02 менше показника рядка 03», а оскільки для роботодавця, показник рядка 01 Звіту якого складає від 8 до 14 включно, у рядку 03 Звіту проставляється саме 1, то при невиконанні ним нормативу в рядку 02 його Звіту немає нічого більшого за прокреслення.

І нарешті, питання

округлення, яке стало прикметою часу.

Можна було б чекати, що Мінпраці відмовиться від слів у дужках, які завершують пункт 3.4 Інструкції («якщо після коми число 5 і більше, то воно округлюється в бік збільшення»), оскільки

ця норма прямо суперечить методології округлення показників кількості працівників, установленій у спеціальному документі Держкомстату — Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату від 28.09.2005 р. № 286, — згідно з якою округлення показників кількості працівників провадиться за так званим правилом парної цифри (див. консультацію фахівця Держкомстату // «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 95, с. 57). Очевидно, це призведе до розбіжності відповідних показників форми Звіту, що обговорюється, та форм статистичної звітності — щоправда, лише в деяких відомих випадках.

Що ж до округлення сум, то хоча щодо рядків 05 і 06 Звіту слова «цілих» та «без копійок» (як, наприклад, у декларації з податку на прибуток) залишилися ненаписаними, можна зробити висновок, що в цих рядках копійки недоречні. На більшу увагу заслуговує вилучення з текстівки рядка 04 Звіту слів «...з одним десятковим знаком». Ця новація може легко перетворити, наприклад, показник «94,4» на показник «94», що при величині показника рядка 01 Звіту, що дорівнює 8, легко дає економію на сплаті санкції в сумі: (94,4 - 94) х 1000 : 8 : 2 = 25 (грн.). Може, через цю суму і варто здати заново копійчаний папірець?

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі