Теми статей
Обрати теми

Положення Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», якими слід керуватися при заповненні рядків декларації з податку на прибуток

Редакція ПБО
Положення від 11.12.2006 р. № 766

Додаток 2

до Методичних рекомендацій, затверджених наказом ДПА України від 11.12.2006 № 766

 

Положення
Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», якими слід керуватися при заповненні рядків декларації з податку на прибуток

Назви рядків декларації з податку на прибуток:

Код рядка декларації з податку на прибуток

Алгоритм, назва додатка, рядок декларації

Співставлення з іншими рядками декларації з податку на прибуток, додатками, а також іншими формами податкової звітності

Додаткові звіти, повідомлення, розрахунки, відомості, що додаються до декларації

1

2

3

4

5

Валовий дохід від усіх видів діяльності, у тому числі:

01

Сума рядків з 01.1 до 01.6 включно

Рядок 01 = 01.1 + 01.2 + 01.3 + 01.4 +
+ 01.5 + 01.6

ст. 4, п. 5.9 ст. 5 згідно з формулою

доходи від продажу товарів (робіт, послуг)

01.1

 

Рядок 01.1 порівнюється з рядком 5 (колонка А)

декларації з ПДВ

п.п. 4.1.1 п. 4.1 ст. 4

приріст балансової вартості запасів

01.2

«К» 1

Рядок 01.2 = від’ємне значення рядка А графи 6 таблиці 1 додатка К1/1

п. 5.9 ст. 5. У разі заповнення цього рядка складається таблиця 1 додатка К1/1. Показник із знаком «-» рядка А графи 6 зазначеної таблиці переноситься у рядок 01.2 декларації без знака

доходи від виконання довгострокових договорів

01.3

«К» 2

Рядок 01.3 = рядок 01.3 таблиці 1 додатка К2

п. 7.10 ст. 7

прибуток від операцій з цінними паперами, фондовими та товарними деривативами

01.4

«К» 3

Рядок 01.4 = сумі позитивних значень рядків 1 — 7 додатка К3
При заповненні рядків 1.3, 2.3, 3.3, 4.3, 5.3, 6.3 та 7.3 додатка К3 дані звіряються зі звітом 1-ПП за кодом пільги 11020045

п. 7.6 ст. 7. Витрати на придбання цінних паперів та деривативів, здійснені до набрання чинності Законом України від 24.12.2002 № 349-IV «Про внесення змін до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» (далі — Закон № 349), визначаються за правилами, установленими п.п. 7.6.3 п. 7.6 статті 7 Закону

прибуток від операцій з землею

01.5

«К»1

Рядок 01.5 = позитивне значення (01.5.1 - 01.5.2 х 01.5.3) таблиці 4 додатка К1/1

п. 8.9 ст. 8

інші доходи, крім визначених у рядках з 01.1 до 01.5

01.6

 

 

п.п. 4.1.2 — 4.1.6, крім п.п. 4.1.5 п. 4.1 ст. 4

Коригування валових доходів, у тому числі:

02

±

02.1 ±
± 02.2 + 02.3

Рядок 02 = 02.1 + 02.2 + 02.3

згідно з формулою

зміна суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг)

02.1

 

Рядок 02.1 співставляється з даними рядка 8.3 колонка А

декларації з ПДВ

п. 5.10 ст. 5

самостійно виявлені помилки за результатами минулих податкових періодів

02.2

 

Рядок 02.2 співставляється з даними рядка 8.1 декларації з ПДВ : 20 х 100 (Рядок 02.2 зі знаком «+») х 5 : 100 = = рядок 22 декларації з податку на прибуток

п.п. 4.1.5 п. 4.1 ст. 4

врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості

02.3

«К» 4

Заповнюється додаток К4 окремо на кожний договір, за яким не виконуються умови. При збільшенні валового доходу на підставі п.п. 12.1.2 п. 12.1 статті 12 Закону України «Про прибуток» платник податку зобов’язаний нарахувати пеню, яка відображається у рядку 23 декларації

ст. 12, з урахуванням пунктів 5 і 10 Перехідних положень Закону № 349

Скоригований валовий дохід

03

01

± 02

Рядок 03 = 01 + 02

згідно з формулою

Валові витрати, у тому числі:

04

Сума р. з 04.1 до 04.13 включно

Рядок 04 = 04.1 + 04.2 + 04.3 + 04.4 +
+ 04.5 + 04.6 + 04.7 + 04.8 + 04.9 +
+ 04.10 + 04.11 + 04.12 + 04.13

ст. 5

витрати на придбання товарів (робіт, послуг), крім визначених у р. 04.11

04.1

 

Рядок 04.1 порівнюється з сумою рядків декларації з ПДВ 10.1 + 10.2 + 11.1 + 11.2 + 12.1 + 12.3 + 13.1 + 13.3 + 6 + 7 (колонка А)

п. 5.1, п.п. 5.2.1 п. 5.2 ст. 5

убуток балансової вартості запасів

04.2

«К» 1

Рядок 04.2 = позитивне значення рядка А графи 6 таблиці 1 додатка К1/1

п. 5.9 ст. 5. У разі заповнення цього рядка складається таблиця 1 додатка К1/1. Показник із знаком «+» рядка А графи 6 зазначеної таблиці переноситься у рядок 04.2 декларації без знака

витрати на оплату праці

04.3

 

 

п. 5.6 ст. 5, крім абз. 2 — 3 п.п. 5.6.2; п.п. 7.8.7 п. 7.8 ст. 7

сума страхового збору (внесків) до фондів державного загальнообов’язкового страхування

04.4

 

 

п.п. 5.7.1 п. 5.7 ст. 5

сума внесків на довгострокове страхування життя, недержавне пенсійне забезпечення

04.5

 

 

абз. 2 — 3 п.п. 5.6.2 п. 5.6 ст. 5, п. 1.37 ст. 1

сума податків, зборів (обов’язкових платежів), крім визначених у 04.4

04.6

«Р» 1

Рядок 04.6 = сумі рядків 04.6.1 — 04.6.28 додатка Р1

п.п. 5.2.5 п. 5.2 ст. 5

витрати, пов’язані з виконанням довгострокових договорів

04.7

«К» 2

Рядок 04.7 = рядок 04.7 таблиці 1 додатка К2

п. 7.10 ст. 7

добровільне перерахування коштів, передача товарів (робіт, послуг)

04.8

«Р» 2

Рядок 04.8 = сумі рядків 1, 2, 3, 4 та 5 додатка Р2 Рядок 04.8 декларації узгоджується з даними звіту 1-ПП за кодами пільг 11020033, 11020034, 11020155, 11020162, 11020184

п.п. 5.2.2 — 5.2.3, 5.2.11, 5.2.13, 5.2.17 п. 5.2 ст. 5

від’ємне значення об’єкта оподаткування попереднього податкового року

04.9

 

За звітні періоди 2004, 2005 років рядок 04.9 = рядок 08 декларації за попередній рік. За звітні періоди 2006 року рядок 04.9 = зі знаком «+» від’ємне значення суми рядків 08 та 04.9 декларації за 2005 рік. Рядок 04.9 узгоджується з даними звіту 1-ПП за кодом пільги 11020044

п. 6.1 ст. 6 з урахуванням п. 11 Перехідних положень Закону № 349

витрати на поліпшення основних фондів та нафтогазових свердловин

04.10

«К» 1

Рядок 04.10 = найменша сума: або 10 % від сукупної балансової вартості всіх груп основних фондів на початок звітного року (графа 4 таблиці 3 додатка К1/1), або сума фактичних поліпшень (графи 5, 6, 7 та 8 таблиці 3 додатка К1/1) За наявності додатка К1/2 рядок 04.10 = рядок 04.10 таблиці 3 додатка К1/1 + рядок 04.10 таблиці 2 додатка К1/2

п.п. 5.2.10 п. 5.2 ст. 5, п.п. 8.7.1 п. 8.7 ст. 8, частина 2 п. 9.5 ст. 9. У разі одночасного заповнення додатків К1/1 та К1/2 у цей рядок переноситься сума рядка 04.10 таблиці 3 додатка К1/1 та рядка 04.10 таблиці 2 додатка К1/2 за відповідний звітний період. При визначенні значень граф рядків 04.10 цих таблиць, які переносяться у рядок 04.10 декларації, обирається найменша: або сума ліміту витрат на поліпшення, що включається до валових витрат, або сума фактичних поліпшень, розрахованих наростаючим підсумком з початку року

85 % витрат від вартості товарів (робіт, послуг), придбаних у офшорних нерезидентів

04.11

«Р» 3

Рядок 04.11 = рядку 04.11 додатка Р3

п. 18.3 ст. 18

сума витрат зі страхування (крім витрат з довгострокового страхування життя та недержавного пенсійного забезпечення, зазначених у р. 04.5 декларації)

04.12

«К»1/1

Рядок 04.12 = (04.12.1 + 04.12.2
(не може бути більше значення рядка 06 декларації за звітний період, обчисленого без урахування значення рядка 04.12.2 таблиці 5 додат-
ка К1/1 х 5 / 95) таблиці 5
додатка К1/1

ст. 5; ст. 7; п.п. 8.1.4 п. 8.1, п.п. 8.3.7 п. 8.3, п.п. 8.4.3, 8.4.7, 8.4.8, 8.4.10 п. 8.4, п.п. 8.9.4 п. 8.9 ст. 8; п. 9.5, 9.6 ст. 9, п. 22.25 ст. 22

інші витрати, крім визначених у рядках з 04.1 до 04.12

04.13

крім рядків 04.1 — 04.12

 

ст. 5, ст. 7, п.п. 8.1.4, п.п. 8.3.7, п.п. 8 4 3, п.п. 8.4.7, п.п. 8.4.8, п.п. 8.4.10,
п.п. 8.9.4, п. 9.5, п. 9.6, п. 22.25

Коригування валових витрат, у тому числі:

05

±

05.1 ± 05.2 + + 05.3

Рядок 05 = 05.1 + 05.2 + 05.3

згідно з формулою

зміна суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг)

05.1

 

Рядок 05.1 зіставляється з даними рядка 16.2 колонки А

декларації з ПДВ

п. 5.10 ст. 5

зміна суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг)

05.2

 

Рядок 05.2 співставляється з даними рядка 16.1

декларації з ПДВ : 20 х
х 100 (Рядок 05.2 зі знаком «-») х 5 :
: 100 = рядок 22 декларації з податку
на прибуток

п.п. 5.2.7 п. 5.2 ст. 5

самостійно виявлені помилки за результатами минулих податкових періодів

05.3

«К» 4

Заповнюється додаток К4 окремо на кожний договір, за якомим не виконуються умови

ст. 12 з урахуванням пунктів 5 і 10 Перехідних положень Закону № 349

Скориговані валові витрати

06

04

± 05

Рядок 06 = 04 + 05

згідно з формулою

Сума амортизаційних відрахувань

07

«

К» 1

Рядок 07 = рядок 07 попереднього звітного періоду поточного року + рядок 07 графи 4 таблиці 2 додатка К1/1

п.п. 7.9.4 п. 7.9 ст. 7, ст. 8, ст. 9. У разі заповнення цього рядка складається таблиця 2 додатка К1/1 та/або таблиця 1 додатка К1/2. У разі одночасного заповнення додатків К1/1 та К1/2 у цей рядок переноситься сума рядка 07 таблиці 2 додатка К1/1 та рядка 07 таблиці 1 додатка К1/2

Об’єкт оподаткування позитивний (+) від’ємний (-)

08

±

(± 03 -
- (± 06) - 07)

Рядок 08 = 03 - 06 - 07

п. 3.1 ст. 3 згідно з формулою

Балансові збитки, не компенсовані прибутками до 01.01.03

09

 

У звітних періодах 2005 та 2006 років
не заповнюється

п. 11 Перехідних положень Закону № 349

Прибуток звільнений від оподаткування

10

«

К» 5

Рядок 10 = рядок 10 таблиці 1 додатк К5 Рядок 10 узгоджується з даними звіту
1-ПП

п. 7.12, п. 7.13, п. 7.19, п. 7.20 ст. 7, п. 18.1 ст. 18, ст. 19, п. 22.5 ст. 22

Прибуток, що підлягає оподаткуванню, у тому числі:

11

(08 - 09 - 10)

Рядок 11 = 08 - 09 - 10 Рядок 11 =
= 11.1 + 11.2

згідно з формулою (п. 11 Перехідних положень Закону № 349)

за базовою ставкою

11.1

 

 

п. 10.1 ст. 10

за пільговою ставкою _________ %

11.2

 

Рядок 11.2 узгоджується з даними звіту 1-ПП

п. 7.13, п. 7.14 ст. 7, п. 18.1 ст. 18, п. 22.5 ст. 22

Нарахована сума податку, у тому числі:

12

(12.1 + 12.2)

Рядок 12 = 12.1 + 12.2

сума рядків 12.1 і 12.2

за базовою ставкою

12.1

 

Рядок 12.1 = рядок 11.1 х 25 %

п. 10.1 ст. 10

за пільговою ставкою

12.2

 

Рядок 12.2 = рядок 11.2 х пільгову ставку, рядок 12.2 узгоджується з даними звіту 1-ПП

п. 7.13, п. 7.14 ст. 7, п. 18.1 ст. 18, п. 22.5 ст. 22

Зменшення нарахованої суми податку

13

«

К» 6 (сума рядків з 13.1 по 13.4 +
+ 13.5.1)

Рядок 13 = (рядок 13.1 + 13.2 + 13.3 +
+ 13.4 + 13.5.1) таблиці 1 додатку К6

пп. 7.8.3 — 7.8.4 п. 7.8 ст. 7, п. 16.3 ст. 16, п.п. 2.1.3 п. 2.1 ст. 2, п. 18.1 ст. 18, ст. 19, п. 22.3 ст. 22 (дія цього пункту призупинена на 2003 та
на 2004 роки)

Податкове зобов’язання звітного періоду

14

(12 - 13)

Рядок 14 = 12 - 13

згідно з формулою

Сума нарахованого податку за попередній податковий період поточного року

15

 

Рядок 15 = рядок 14 попереднього звітного періоду. У I кварталі рядок 15
не заповнюється

п. 16.4 ст. 16

Сума надміру сплаченого податку минулих податкових періодів

16

 

 

п. 16.16 ст. 16, п. 21.3 ст. 21

Сума податку до сплати

17

(позитивне значення
14 - 15 - 16)

Рядок 17 = позитивне значення
(14 - 15 - 16)

згідно з формулою

Сума надміру сплаченого податку минулих податкових періодів (переплати), яка підлягає поверненню на поточний рахунок платника податку в банку-резиденті

18

 

 

п. 16.16 ст. 16, п. 21.3 ст. 21

Суми податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків), у тому числі:

19

 

Рядок 19 = рядок 19.1 + 19.2 + 19.3

п. 10.2 ст. 10, п. 13.1 — 13.2, 13.6 ст. 13

з доходів фізичних осіб, нарахованих у вигляді процентів

19.1

«К» 7

Рядок 19.1 = рядок 19.1 таблиці 1 додатка К7

п. 10.2 ст. 10

з нерезидентів (крім 19.3)

19.2

Порівнюється з даними звіту про виплачені доходи, утримання та внесення до бюджету податку на доходи нерезидентів

п. 13.1 — 13.2, 13.6 ст. 13

з фрахту

19.3

 

Порівнюється з даними звіту про виплачені доходи, утримання та внесення до бюджету податку на доходи нерезидентів (рядок 7 колонка 6)

п. 13.5 ст. 13

Авансові внески, нараховані на суму дивідендів та прирівняних до них платежів

20

 

Рядок 20 = не менше 25 % від рядка 01 податкового розрахунку резидента, що виплачує дивіденди платникам податку з доходів фізичних осіб

п.п. 7.8.2 п. 7.8, п.п. 7.9.4 п. 7.9 ст. 7

Дивіденди та прирівняні до них платежі, що сплачуються до бюджету державними некорпоратизованими, казенними або комунальними підприємствами

21

 

У рядку 21 відображається сума нарахованих дивідендів та частини прибутку (доходу), яка належить державі

п. 4 Прикінцевих положень Закону № 349

Сума штрафу, самостійно нарахованого у зв’язку з виправленням помилок

22

 

Рядок 22 = (рядок 02.2 зі знаком «+») х
х 5 % або (рядок 05.2 зі знаком «-») х 5 %

п. 17.2 ст. 17 Закону № 2181

Пеня, нарахована у зв’язку з урегулюванням сумнівної (безнадійної) заборгованості

23

«

К» 4

Рядок 23 заповнюється при збільшенні валових доходів по рядку 02.3 по
п.п. 12.1.2 п. 12.1 ст. 12 ЗУ № 334/94

п.п. 12.1.2 п. 12.1 ст. 12

 

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі