Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Щодо сплати податку з власників транспортних засобів їх продавцями

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Січень, 2007/№ 5
Друк
Лист від 14.11.2006 р. № 12878/6/17-0316

Щодо сплати податку з власників транспортних засобів їх продавцями

Лист Державної податкової адміністрації України від 14.11.2006 № 12878/6/17-0316

 

Державна податкова адміністрація України розглянула <...> лист <...> щодо сплати податку з власників транспортних засобів за транспортні засоби, які обліковуються на балансі підприємства, як товар і повідомляє наступне.

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів справляється на підставі Закону України від 11.12.91 р. № 1963-ХII «Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів» із змінами та доповненнями (далі — Закон), яким визначені платники і об’єкти оподаткування, ставки та строки його сплати, а також установлені пільги.

Платниками податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів є

, зокрема, підприємства, установи та організації, які є юридичними особами і мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні транспортні засоби, що визначені як об’єкти оподаткування під відповідним кодом за Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності у статті 2 Закону.

Відповідно до статті 6 Закону,

податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів самостійно обчислюється юридичними особами на підставі звітних даних про кількість транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів за станом на 1 січня поточного року. Обчислення податку з власників наземних транспортних засобів провадиться виходячи з об’єму циліндрів або потужності двигуна кожного виду і марки транспортних засобів, а податок з власників водних транспортних засобів — виходячи з довжини транспортного засобу за ставками, зазначеними у статті 3 цього Закону.

За формою та порядком установленим наказом ДПА України від 17.09.2001 р. № 373 та затвердженим у Міністерстві юстиції України від 05.10.2001 р. № 862/6053, із змінами та доповненнями, унесеними наказом ДПА України від 03.06.2002 р. № 257, юридичними особами на основі бухгалтерського звіту (балансу)

складається розрахунок суми податку, що подається за місцем свого знаходження та за місцем постійного базування транспортних засобів до податкових органів, у строки, визначені законом для річного звітного періоду.

Сплачується податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин i механізмів юридичними особами щоквартально рівними частинами до 15 числа місяця, що настає за звітним кварталом.

Юридичні особи — платники податку зобов’язані пред’являти органам, що здійснюють реєстрацію, перереєстрацію або технічний огляд транспортних засобів, платіжні доручення про сплату податку з написом (поміткою) установи банку про зарахування податку по наземним транспортним засобам до територіальних дорожніх фондів, а по водним транспортним засобам — до відповідних бюджетів місцевого самоврядування (сільських, селищних, міських).

У тому разі,

коли на балансі підприємства обраховуються транспортні засоби придбані для їх подальшого продажу (в якості товару) та які не підлягають реєстрації в органах ДАІ за таким підприємством-продавцем у випадках передбачених діючим законодавством, по таким транспортним засобам податок з власників транспортних засобів не обраховується та не сплачується.

Заступник голови С. Лекарь

 

Чи сплачують продавці автомобілів транспортний податок за них?

Перш за все зауважимо: лист, що коментується, формально кореспондує саме зі старою (тобто чинною до 1 січня 2007 року) редакцією Закону України від 11.12.91 р. № 1963-ХІІ «Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів» (далі — Закон старий) (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 12), однак

висновок цього листа цілком відповідає і новій редакції цього Закону (далі — Закон новий), установленій згідно із Законом України від 06.12.2006 р. № 427-V «Про внесення змін до деяких законів України щодо реєстрації транспортних засобів» (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 5). Тому на сьогодні лист не втрачає своєї актуальності, однак на нові нюанси ми, звичайно, теж звернемо увагу.

Можна було б просто порадіти, що ДПАУ справедливо підтвердила правильність нашої позиції з цього питання (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 98, с. 41). Та не просто підтвердила, а, по суті, переказала нашу відповідь. Але оскільки йдеться про офіційне роз’яснення головного податкового відомства, то хотілося б побачити і в ньому чітку аргументацію.

Тим більше, що закони (як новий, так і старий) є нормативно-правовими актами прямої дії, але, на жаль, прямої відповіді на поставлене запитання вони не містять.

Замість згадування загальних строків сплати податку за транспортні засоби, зареєстровані підприємством — юридичною особою (продавцем чи ні — не важливо), які фігурують в абзаці шостому листа, що коментується (переказ неназваного в листі абзацу третього частини 1 статті 5 Закону старого), доречнішим було б згадати

строки сплати податку за придбані транспортні засоби, установлені частиною 2 статті 5 Закону старого: «За придбані протягом року юридичними особами транспортні засоби податок сплачується перед їх реєстрацією по строках сплати (кварталах), які не настали, починаючи з кварталу, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу».

Тут же процитуємо нову редакцію двох перших речень частини 2 статті 5 Закону нового: «За придбані протягом року юридичними особами транспортні засоби, крім тих, що вперше реєструються в Україні,

податок сплачується перед їх реєстрацією за місяці, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу. За транспортні засоби, які вперше реєструються в Україні, податок сплачується перед їх першою реєстрацією». Очевидно, що друге речення, якого раніше не було, безпосередньо стосується нашої ситуації.

До речі, фізичні особи в подібній ситуації сплачують податок аналогічно: теж

перед реєстрацією (перереєстрацією) транспортного засобу.

Очевидно, що в цій нормі Закону (як нового, так і старого) нічого не говориться про те стосовно того, чи придбавається транспортний засіб тим же продавцем для подальшого продажу чи для експлуатації в межах власної господарської діяльності. Зате цілком очевидно, що ключовим моментом із точки зору сплати податку є дата, а якщо точніше — власне сам

факт державної реєстрації придбаного транспортного засобу.

Як відомо, пунктом 7 Правил державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок, затверджених постановою КМУ від 07.09.98 р. № 1388 (далі — Правила держреєстрації), установлено: «Власники транспортних засобів — юридичні та фізичні особи...

зобов’язані зареєструвати їх протягом 10 діб після придбання або митного оформлення, чи тимчасового ввезення на територію України, або виникнення обставин, що є підставою для внесення змін до реєстраційних документів». Як бачимо, тут теж немає жодних спеціальних застережень стосовно продавців.

Однак правильного висновку можна дійти виходячи з норм пункту 8 Правил держреєстрації, так би мовити, методом виключення: якщо для держреєстрації придбаного транспортного засобу достатньо надати органам ДАІ

«довідку-рахунок за формою згідно з додатком № 1 до цих Правил, видану суб’єктом підприємницької діяльності, який реалізує транспортний засіб» (абзац четвертий пункту 8 Правил держреєстрації), але нічого не зазначається про техпаспорт (на такий транспортний засіб) самого «суб’єкта-реалізатора», то стає зрозуміло, що суб’єкт — продавець, котрий видає на транспортний засіб, що продається, довідку-рахунок за формою додатка № 1 до Правил держреєстрації, сам не зобов’язаний держреєструвати транспортний засіб, що ним продається.

Адже пунктом 7 Правил держреєстрації

забороняється саме експлуатація транспортного засобу. Тому, до речі, якщо продавець має намір сам експлуатувати транспортний засіб, то він зобов’язаний зареєструвати його в органах ДАІ на загальних підставах. Зрозуміло, що в бухгалтерському обліку самого продавця такий транспортний засіб перекочує з рахунка 28 на рахунок 10. Хоча, забігаючи наперед, зауважимо, що власне факт оприбуткування транспортного засобу на рахунок 28 від сплати податку за нього не врятовує. А справа ось у чому.

Очевидно, що своєрідною

індульгенцією від обов’язкової держреєстрації транспортного засобу, що продається, а отже, і від сплати за нього податку продавцем є лише наявний у нього бланк довідки-рахунка за формою додатка № 1 до Правил держреєстрації, яку він видає покупцю транспортного засобу. А таку довідку-рахунок має право видавати не кожен продавець.

Нагадаємо, що згідно з пунктом 4 Правил держреєстрації

такими бланками суб’єктів підприємницької діяльності забезпечують органи ДАІ і що існує Інструкція про порядок обліку суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією транспортних засобів, що підлягають реєстрації та обліку в органах внутрішніх справ, і видачу бланків довідок-рахунків, затверджена наказом МВС від 22.04.98 р. № 286. У пункті 1.2 цієї Інструкції прямо зазначено, що вона «визначає порядок обліку суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією транспортних засобів, що підлягають реєстрації та обліку в органах внутрішніх справ, та обумовлює видачу бланків довідок-рахунків». Облік таких суб’єктів ведуть органи ДАІ.

Зрозуміло: якщо продавець не перебуває на такому обліку в ДАІ, тобто в нього немає таких бланків, то транспортний засіб, що ним продається, йому доведеться спочатку зареєструвати на себе, а отже, і сплатити податок принаймні за один календарний — сьогодні місяць, а раніше було — квартал.

У принципі, потрібно згадати ще про один (а точніше — два) варіанти, що дозволяють продавцю уникнути сплати податку в описаній ситуації: для цього він має бути «перепродавцем», тобто діяти в межах посередницького договору як комісіонер або повірений. Тоді

держреєструвати транспортний засіб (читай: сплачувати податок) можна буде відразу безпосередньо на покупця (комітента, поручителя), а отже, сплатить податок за такий засіб тільки останній.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі