Індексація грошових доходів громадян

Редакція ПБО
Стаття

Індексація грошових доходів громадян

 

Порядок проведення індексації грошових доходів населення досі викликає безліч запитань: у яких випадках вона проводиться, як розрахувати суму індексації, як індексація відображається в бухгалтерському та податковому обліку? У цій статті нагадаємо читачам про основні правила індексації грошових доходів населення.

Наталія ВОРОНАЯ, Катерина СКРИПКІНА, економісти-аналітики Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

КпАП

— Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X.

КЗпП

— Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р.

Закон № 491

— Закон України «Про індексацію грошових доходів населення» в редакції від 06.02.2003 р. № 491-IV.

Закон про держбюджет-2007

— Закон України «Про Державний бюджет України на 2007 рік» від 19.12.2006 р. № 489-V.

Порядок № 1078

— Порядок проведення індексації грошових доходів населення, затверджений постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078.

 

Індексація грошових доходів населення

— це установлений законами та іншими нормативно-правовими актами України механізм підвищення грошових доходів населення, який дає можливість частково або повністю відшкодовувати подорожчання споживчих товарів та послуг.

Таким чином, індексація грошових доходів громадян є державною гарантією, яка компенсує підвищення індексу споживчих цін.

 

Чи обов’язково проводити індексацію?

Індексацію

зобов’язані проводити всі роботодавці, у тому числі фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності, які використовують працю найманих працівників (п. 1 Порядку № 1078).

Причому проведення індексації не залежить від того, своєчасно чи ні виплачується працівникам заробітна плата. Також на факт проведення індексації не впливає розмір доходу фізичної особи. Тобто виплата високої зарплати не звільняє роботодавця від обов’язку щодо її індексації.

Відповідно до

ст. 15 Закону № 491 за порушення законодавства про індексацію грошових доходів населення винні особи притягуються до відповідальності згідно із законом. Сьогодні посадових осіб підприємств та громадян — суб’єктів підприємницької діяльності за порушення трудового законодавства, до якого відноситься непроведення індексації, можуть притягти до адміністративної відповідальності на підставі ст. 41 КпАП. На вказаних осіб може бути накладено штраф розміром від 15 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 255 грн. до 850 грн.).

Протоколи про адміністративне правопорушення

складаються посадовими особами Державного департаменту нагляду за дотриманням законодавства про працю або територіальних державних інспекцій праці. Після оформлення та підписання протоколу формується справа про адміністративне правопорушення для направлення до суду. І лише судом може бути винесено рішення про накладення адміністративного штрафу за ст. 41 КпАП.

Крім штрафних санкцій, що накладаються на посадових осіб підприємства, непроведення індексації може призвести до додаткових витрат підприємства. Так, якщо працівник підприємства вирішить звільнитися згідно зі

ст. 38 або 39 КЗпП у зв’язку з порушенням власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, зокрема, у зв’язку з непроведенням індексації заробітної плати, підприємство повинне буде виплатити працівнику не тільки індексацію, але й вихідну допомогу в розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше тримісячного середнього заробітку (ст. 44 КЗпП).

Крім того, невиплата суми індексації при остаточному розрахунку з працівником у разі його звільнення є порушенням

ст. 116 КЗпП, згідно з якою всі суми, що належать працівнику, мають бути виплачені в день звільнення. Це, у свою чергу, може привести до обов’язку підприємства виплатити працівнику середній заробіток за весь час затримки розрахунку.

З’ясувавши, до яких наслідків може привести непроведення індексації, перейдемо безпосередньо до розгляду порядку індексації грошових доходів громадян.

 

Поріг індексації та базовий місяць

Принципи проведення індексації установлено

Порядком1078.

Індексація грошових доходів населення проводиться у випадку, якщо

величина індексу споживчих цін наростаючим підсумком перевищила поріг індексації, установлений у розмірі 101 % (п.11 Порядку № 1078).

Обчислення індексу споживчих цін для індексації грошових доходів населення ведеться наростаючим підсумком, починаючи з місяця набрання чинності

Законом № 491 (тобто з березня 2003 року) до перевищення індексом 101 %. Для проведення подальшої індексації розрахунок індексу споживчих цін наростаючим підсумком починається наново з місяця, наступного за місяцем, в якому індекс споживчих цін перевищив поріг індексації.

Індексація доходів здійснюється з

першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому офіційно опубліковано індекс споживчих цін. Офіційне опублікування індексу споживчих цін відбувається до 10 числа місяця, наступного за звітним. Наприклад, якщо індекс інфляції наростаючим підсумком перевищив 101 % у листопаді 2006 року, то індексувати з урахуванням цього індексу потрібно доходи за січень 2007 року.

При розрахунку величини приросту індексу споживчих цін для проведення індексації використовується таке поняття, як «базовий місяць».

Базовим місяцем

для розрахунку індексу споживчих цін наростаючим підсумком є або місяць приймання працівника на роботу, або місяць підвищення заробітної плати працівника.

У базовому місяці індекс інфляції для проведення індексації приймається за 100 %

. Індексація в базовому місяці не здійснюється. Розрахунок індексу споживчих цін наростаючим підсумком починається з місяця, наступного за базовим.

Слід зазначити: якщо

сума збільшення заробітної плати менше суми індексації, яка повинна була нараховуватися, місяць підвищення не вважається базовим, і доходи індексують у загальному порядку.

Наведемо в табл. 1 порядок розрахунку величини приросту індексу споживчих цін для проведення індексації у випадку, якщо базовим місяцем є грудень 2005 року.

img 1

 

Таким чином, якщо базовим місяцем є грудень 2005 року, то індексація здійснюється:

— у березні 2006 року — на 1,2 %;

— з квітня по жовтень 2006 року включно — на 3 %;

— у листопаді 2006 року — на 5,9 %;

— у грудні 2006 року — на 8,7 %;

— у січні 2007 року — на 10,6 %.

Для кожного базового місяця здійснюється окремий розрахунок величини приросту індексу споживчих цін для проведення індексації.

Щоб полегшити роботу бухгалтерів, ми щомісячно публікуємо вже розраховані величини приросту індексу споживчих цін для проведення індексації. Так, у цій статті наведено необхідні дані для індексації заробітної плати за січень 2007 року (див. табл. 2 на с. 55).

 

Які доходи підлягають індексації?

Відповідно до

ст. 2 Закону № 491 та п. 2 Порядку № 1078 індексації підлягають грошові доходи громадян, які отримані ними в гривнях на території України і не мають разового характеру. Серед них найпоширенішими є:

оплата праці (грошове забезпечення);

— пенсії;

— стипендії;

допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, яка надається в мінімальному розмірі.

Грошові доходи населення індексуються в межах

прожиткового мінімуму, який установлено для відповідних соціальних та демографічних груп населення. Частина грошових доходів, що перевищує прожитковий мінімум, індексації не підлягає.

Згідно зі

ст. 62 Закону про держбюджет-2007 у 2007 році величина прожиткового мінімуму на одну працездатну особу складає:

— у січні — березні —

525 грн.;

— у квітні — вересні —

535 грн.;

— у жовтні — грудні —

548 грн.

Таким чином,

у січні 2007 року заробітна плата індексується виходячи з фактично нарахованої суми, але не більше ніж 525 грн.

Сума індексації грошових доходів визначається як результат множення грошового доходу, що підлягає індексації, на величину приросту індексу споживчих цін, поділений на 100.

Наведемо розрахунок суми індексації у вигляді формули:

І = Д х Iсц : 100,

де І — сума індексації;

Д — грошовий дохід, що індексується (в межах прожиткового мінімуму);

Iсц — індекс споживчих цін, який розраховано наростаючим підсумком з метою проведення індексації.

Зверніть увагу, що допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку індексується в межах

установленого мінімального розміру.

У 2007 році застрахованим особам допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку виплачується в розмірі, що дорівнює різниці між 50 % прожиткового мінімуму для працездатних осіб та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців,

але не менше 23 % прожиткового мінімуму для працездатних осіб (ст. 56 Закону про держбюджет-2007).

Таким чином, із січня 2007 року

мінімальний розмір допомоги по догляду за дитиною до 3 років складає 120,75 грн. (525 грн. х х 23 %).

Якщо допомога виплачується в сумі, що перевищує мінімальний розмір, то

індексується тільки 120,75 грн. Решта допомоги індексації не підлягає.

Відповідно до

п. 3 Порядку № 1078 до доходів, що не підлягають індексації, відносяться:

1) доходи громадян від здавання в оренду майна, від акцій та інших цінних паперів, ведення селянського (фермерського) та особистого підсобного господарства, підприємницької діяльності, яка є для громадян джерелом грошових доходів від власності;

2)

оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця, допомога по тимчасовій непрацездатності;

3) одноразова виплата допомоги по безробіттю для організації безробітним підприємницької діяльності;

4) одноразова допомога у разі стійкої втрати професійної працездатності або смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання;

5)

допомога у зв’язку з вагітністю та пологами;

6)

допомога при народженні дитини;

7) допомога на поховання;

8)

цільова разова матеріальна допомога;

9) одноразова допомога при виході на пенсію;

10) суми соціальних пільг;

11) компенсації, крім виплат, зазначених у

п. 2 Порядку № 1078;

12)

винагорода за підсумками роботи за рік;

13) державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям;

14) допомога на дітей, що знаходяться під опікою або піклуванням.

Проте це ще не повний перелік виплат, які не індексуються.

Згідно з роз’ясненням Мінпраці (див.

лист Мінпраці від 30.10.2003 р. № 024-130 // «Податки та бухгалтерський облік», 2003, № 96) не індексуються також виплати, розмір яких визначається виходячи із середньої заробітної плати, а саме:

— відпускні;

— компенсація за невикористану відпустку;

— збережений заробіток за час виконання працівником державних та громадських обов’язків;

— виплати заробітної плати при тимчасовому переведенні працівника у разі виробничої необхідності на іншу нижчеоплачувану роботу;

— збережений заробіток за час відрядження;

— вихідна допомога;

— інші виплати, коли відповідно до чинного законодавства вони обчислюються виходячи із середньої заробітної плати.

При цьому

до розрахунку середньої заробітної плати сума індексації включається як складова частина фонду оплати праці.

Тепер зупинимося на особливостях індексації доходів, які формуються з різних джерел.

 

Особливості індексації доходів з різних джерел

Згідно з

п. 6 Порядку № 1078 виплата сум індексації грошових доходів здійснюється за рахунок джерел, з яких проводяться відповідні грошові виплати населенню.

Загальний дохід громадян може формуватися з різних джерел. В окремих випадках

Порядком № 1078 установлено черговість проведення індексації таких доходів. Так, для сумісників, працюючих студентів та пенсіонерів діють спеціальні правила індексації.

Індексація доходів сумісників.

Індексація доходів, отриманих працівником не за основним місцем роботи, передбачена ст. 10 Закону № 491 та п. 7 Порядку № 1078.

За загальним правилом спочатку індексуються доходи працівника за основним місцем роботи, а потім — дохід, отриманий ним за сумісництвом. При цьому

загальний дохід, що індексується, отриманий за основним місцем роботи та за сумісництвом, не повинен перевищувати розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Отже, підстава для індексації доходу за сумісництвом може виникнути лише в тому випадку, якщо доходи за основним місцем роботи нижче зазначеної межі.

Для проведення індексації заробітної плати за сумісництвом

працівник повинен надати довідку з основного місця роботи про розмір доходу, що підлягає індексації, та проіндексованого доходу (п. 7 Порядку № 1078). На підставі такої довідки проводиться індексація заробітної плати за сумісництвом у межах суми, що не перевищує прожиткового мінімуму, установленого для працездатних осіб, з урахуванням отриманої заробітної плати за основним місцем роботи.

Таким чином, довідку з основного місця роботи доцільно надавати лише у випадку, якщо дохід за таким місцем роботи менше розміру прожиткового мінімуму, установленого для працездатних осіб.

Якщо працівник не надав такої довідки, то доходи за сумісництвом не індексуються (

див. лист Мінпраці від 11.02.2004 р. № 024-15).

Зазначимо, що індекси для проведення індексації за основним місцем роботи та за сумісництвом можуть і не збігатися. Такий незбіг може бути викликаний підвищенням зарплати за одним з місць роботи.

Індексація доходів працюючих студентів.

Оплата праці студентів індексується в розмірі, який з урахуванням стипендії не перевищує прожиткового мінімуму для працездатної особи (ст. 10 Закону № 491). Індексація заробітної плати студентів здійснюється за місцем їх роботи та за рахунок коштів роботодавця.

Для проведення індексації заробітної плати студент надає за місцем роботи довідку з навчального закладу про розмір одержуваної стипендії або про те, що студент стипендію не одержує
(

п. 8 Порядку № 1078). На підставі цієї довідки здійснюється індексація доходів студента за місцем його роботи.

Індексація доходів працюючих пенсіонерів.

Пенсія працюючих пенсіонерів індексується з урахуванням їх оплати праці в розмірі, що не перевищує прожиткового мінімуму для працездатної особи (ст. 10 Закону № 491).

Відповідно до

п. 9 Порядку № 1078 працюючим пенсіонерам у першу чергу індексується сума оплати праці за місцем роботи. Індексації підлягає дохід працюючого пенсіонера в межах прожиткового мінімуму, установленого для працездатної особи. Виплата сум індексації здійснюється за рахунок коштів роботодавця.

Підприємства, на яких працюють пенсіонери, зобов’язані протягом двох тижнів після проведення індексації надавати до органів Пенсійного фонду інформацію про розмір оплати праці працюючого пенсіонера, її проіндексовану суму та суму індексації.

Розрахунок приросту індексу споживчих цін для індексації грошових доходів сумісників, працюючих студентів та працюючих пенсіонерів проводиться в загальному порядку.

У випадку, якщо

Порядком № 1078 не встановлено черговість індексації доходів, сума додаткового доходу від індексації виплачується за рахунок кожного джерела пропорційно його частині в загальній сумі доходу (п. 6 Порядку № 1078).

 

Податковий облік індексації заробітної плати

Індексація нараховується та виплачується

одночасно з нарахуванням та виплатою (відповідно) заробітної плати за місяць, доходи за який підлягають індексації.

Згідно з

п. 11 Порядку № 1078 додаткові витрати, пов’язані з індексацією грошових доходів громадян, відображаються у складі витрат, до яких відносяться виплати, що індексуються.

Сума індексації заробітної плати включається до фонду оплати праці згідно з

п.п. 2.2.7 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату України від 13.01.2004 р. № 5. Крім того, сума індексації підлягає обкладенню податком з доходів фізичних осіб. Отже, сума індексації є об’єктом для нарахування та утримання внесків до соціальних фондів.

У зв’язку з тим, що для цілей

Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV індексація підпадає під поняття «заробітна плата», її слід ураховувати при визначенні загальної суми заробітної плати для застосування податкової соціальної пільги.

Що стосується податку на прибуток, то сума індексації

включається до складу валових витрат підприємства на підставі п.п. 5.6.1 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» у редакції від 22.05.97 р. № 283/97-ВР.

 

Індексація заробітної плати за січень 2007 року

За даними Держкомстату загальний індекс споживчих цін (індекс інфляції) у листопаді 2006 року склав 101,8 %. З урахуванням цього для індексації доходів за січень 2007 року застосовуються такі величини приросту індексів споживчих цін (див. табл. 2):

 

Таблиця 2

Базовий місяць (місяць приймання на роботу або підвищення заробітної плати)

Величина приросту індексу споживчих цін для проведення індексації (%)

Заробітна плата не підвищувалася з березня 2003 року

44,5

2003 рік

Березень

43,0

Квітень

42,0

Травень

42,0

Червень

41,8

Липень

42,0

Серпень

44,4

Вересень

43,5

Жовтень

41,7

Листопад

39,1

Грудень

37,0

2004 рік

Січень

35,1

Лютий

34,6

Березень

34,0

Квітень

33,1

Травень

32,2

Червень

31,3

Липень

31,3

Серпень

31,4

Вересень

29,7

Жовтень

26,9

Листопад

24,9

Грудень

22,0

2005 рік

Січень

20,0

Лютий

18,8

Березень

16,9

Квітень

16,1

Травень

15,4

Червень

14,7

Липень

14,4

Серпень

14,4

Вересень

13,9

Жовтень

12,9

Листопад

11,6

Грудень

10,6

2006 рік

Січень

9,3

Лютий

7,4

Березень

7,7

Квітень

8,1

Травень

7,6

Червень

7,5

Липень

6,5

Серпень

6,5

Вересень

4,4

Жовтень

1,8

Листопад

Не індексується

Грудень

Не індексується

2007 рік

Січень

Не індексується

 

Пояснимо порядок застосування таблиці індексації.

Ця таблиця використовується

для розрахунку суми індексації заробітної плати, що нараховується за січень 2007 року. При цьому необхідно знати базовий місяць для кожного працівника підприємства. Як уже зазначалося раніше, базовим є місяць приймання працівника на роботу або останнього підвищення його заробітної плати. Наприклад, якщо працівника прийнято на роботу у вересні 2006 року та його заробітна плата з тих пір не підвищувалася, вересень 2006 року для нього є базовим місяцем.

Для визначення відсотка, на який індексується зарплата за січень 2007 року, у лівій колонці таблиці необхідно знайти базовий місяць для кожного працівника (тобто рік та місяць приймання на роботу або останнього підвищення заробітної плати). У правій колонці зазначено вже розраховані величини приросту індексів споживчих цін, які застосовуються для індексації в січні 2007 року. Якщо базовим місяцем для працівника є вересень 2006 року, відсоток, на який проводиться індексація, складає 4,4 % (див. табл. 2).

Таким чином, нарахована в січні 2007 року заробітна плата працівника (але не більше 525 грн.) помножується на 4,4 та ділиться на 100. Отримане значення і є сумою індексації.

Розрахунок суми індексації покажемо на прикладах.

Приклад 1.

Заробітна плата Антоненка І. М. за січень 2007 року складає 800 грн. Останній раз зарплата працівника підвищувалася в липні 2006 року. Підприємство є основним місцем роботи Антоненка І. М.

Заробітна плата працівника перевищує розмір прожиткового мінімуму, тому індексації підлягає не вся сума нарахованої заробітної плати за січень 2007 року, а тільки її частина в розмірі 525 грн. Величина приросту індексу споживчих цін для проведення індексації заробітної плати цього працівника за січень 2007 року складає 6,5 % (базовий місяць — липень 2006 року).

Сума індексації заробітної плати Антоненка І. М. за січень 2007 року складає:

525 грн. х 6,5 : 100 = 34,13 грн.

Заробітна плата Антоненка І. М. за січень 2007 року з урахуванням індексації складає:

800 грн. + 34,13 грн. = 834,13 грн.

Приклад 2.

Комарова А. А. було прийнято на роботу у квітні 2006 року з окладом 500 грн. У січні 2007 року його заробітну плату було підвищено і вона склала 540 грн. Підприємство є основним місцем роботи Комарова А. А.

У цьому випадку сума, на яку заробітну плату працівника підвищено в січні 2007 року (40 грн.), менше суми індексації, яку було б нараховано йому за цей місяць — 40,50 грн. (500 грн. х 8,1 : 100). Тому підвищення заробітної плати Комарова А. А. не вплинуло на порядок її індексації. Базовим місяцем для працівника залишається квітень 2006 року.

У січні 2007 року заробітна плата, незважаючи на її підвищення, індексується із застосуванням індексу 8,1 % (див. табл. 2). У зв’язку з тим, що заробітна плата працівника за січень 2007 року перевищує установлений розмір прожиткового мінімуму, індексації підлягає не вся сума нарахованої заробітної плати, а тільки її частина у розмірі 525 грн.

Сума індексації заробітної плати Комарова А. А. за січень 2007 року складає:

525 грн. х 8,1 : 100 = 42,53 грн.

Заробітна плата Комарова А. А. за січень 2007 року з урахуванням індексації:

540 грн. + 42,53 грн. = 582,53 грн.

Приклад 3.

Сіренка Р. Г. прийнято на роботу в грудні 2005 року. Це підприємство є його основним місцем роботи. Заробітна плата Сіренка Р. Г. не підвищувалася з грудня 2005 року.

Доходи працівника за січень 2007 року склали 1350 грн., у тому числі:

— заробітна плата — 400 грн.;

— сума оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності та допомога з тимчасової непрацездатності — 650 грн.;

— сума разової матеріальної допомоги на лікування — 300 грн.

Для цього працівника базовим місяцем є грудень 2005 року. Величина приросту індексу споживчих цін для проведення індексації заробітної плати Сіренка Р. Г. у січні 2007 року складає 10,6 %.

Відповідно до

п. 3 Порядку № 1078 оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, допомога по тимчасовій непрацездатності та цільова разова матеріальна допомога індексації не підлягають.

Індексувати слід тільки заробітну плату. Сума індексації складе:

400 грн. х 10,6 : 100 = 42,40 грн.

Приклад 4.

Працівниця підприємства Пупкова Н. Л. у січні 2007 року знаходиться у відпустці по догляду за дитиною до 3 років. Допомога виплачується в мінімальному розмірі 120,75 грн.

У

січні 2007 року розмір допомоги підвищився з 114 грн. до 120,75 грн. При цьому сума підвищення допомоги (6,75 грн.) менше суми індексації, яка була б нарахована за цей місяць — 10,60 грн. (114 грн. х 9,3 %). У зв’язку з цим січень 2007 року не є базовим місяцем для визначення величини приросту індексу споживчих цін при проведенні індексації допомоги по догляду за дитиною до 3 років (п. 5 Порядку № 1078). Базовим місяцем залишається січень 2006 року, тому, незважаючи на підвищення розміру допомоги, в січні 2007 року її суму необхідно проіндексувати із застосуванням індексу 9,3 %*.

* Аналогічну думку висловлювало Мінпраці в листі від 01.04.2004 р. № 03-3/2815-024-8 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2004, № 43).

Зазначений індекс застосовується незалежно від місяця призначення допомоги

(див. лист Мінпраці від 17.05.2004 р. № 024-101 // «Податки та бухгалтерський облік», 2004, № 58). Тобто навіть якщо працівниця підприємства йде у відпустку по догляду за дитиною до 3 років у січні 2007 року, то сума допомоги, нарахованої їй цього місяця, індексується із застосуванням індексу 9,3 %.

Сума індексації допомоги по догляду за дитиною, нарахованої Пупковій Н. Л. за січень 2007 року, складає:

120,75 х 9,3 : 100 = 11,23 грн.

Сума допомоги по догляду за дитиною Пупковій Н. Л. за січень 2007 року з урахуванням індексації розраховується таким чином:

120,75 грн. + 11,23 грн. = 131,98 грн.

Сподіваємося, що наведений матеріал полегшить бухгалтерську працю. А ми, у свою чергу, і надалі будемо щомісячно публікувати таблиці величин приросту індексу споживчих цін для проведення індексації доходів громадян.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі