Теми статей
Обрати теми

Деякі питання призначення і виплати допомоги сім’ям з дітьми

Редакція ПБО
Постанова від 11.01.2007 р. № 13

Кабiнет Мiнiстрiв України

 

Деякі питання призначення і виплати допомоги сім’ям з дітьми

Постанова від 11 січня 2007 р. № 13

 

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1.

Затвердити Порядок призначення і виплати допомоги при народженні дитини та допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку особам, застрахованим в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, що додається.

2. Установити, що на виконання статті 56 Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік»

допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку особам, не застрахованим у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, призначається та виплачується з метою створення належних умов для повноцінного утримання та виховання дитини з урахуванням таких особливостей:

1)

допомога призначається у розмірі, що дорівнює різниці між 50 відсотками прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше 90 гривень (мінімальний розмір);

2)

для призначення допомоги у розмірі, що перевищує мінімальний, подається в установленому порядку довідка про середньомісячний сукупний дохід сім’ї, визначений згідно з методикою обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги на підставі довідки про доходи і декларації про доходи та майновий стан усіх членів сім’ї;

3)

до складу сім’ї особи, що звернулася за призначенням допомоги, включаються чоловік (дружина); рідні, усиновлені та підопічні діти зазначених осіб віком до 18 років, а також діти віком до 23 років, які навчаються за денною формою у вищих навчальних закладах I — IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладах і не мають власних сімей, незалежно від місця проживання або реєстрації місця проживання; неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства I та II групи або інвалідами I групи і проживають разом з батьками; непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв’язку з відсутністю власних доходів; жінка та чоловік, які проживають однією сім’єю, не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей.

3.

Зупинити на 2007 рік дію абзаців першого — третього пункту 13 та абзацу першого пункту 22 Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1751 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2365; 2005 р., № 17, ст. 902).

4.

Внести до Порядку нарахування та сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за деякі категорії застрахованих осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1092 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 34, ст. 2259), такі зміни:

1)

у пункті 3:

абзац третій підпункту 2

після слів «Порядку, які» доповнити словами «застраховані та»;

підпункти 3 і 4 виключити

;

2)

абзац другий пунктів 7 і 8 виключити;

3)

у пункті 10 слова «та Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності» виключити.

5. Визнати такими, що

втратили чинність:

Порядок

призначення і виплати допомоги при народженні дитини особам, застрахованим у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2005 р. № 315 «Деякі питання призначення і виплати допомоги сім’ям з дітьми» (Офіційний вісник України, 2005 р., № 17, ст. 902);

постанову

Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2006 р. № 503 «Про внесення змін до Порядку призначення і виплати допомоги при народженні дитини особам, застрахованим у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування» (Офіційний вісник України, 2006 р., № 15, ст. 1112).

6.

Виплата згідно з цією постановою допомоги при народженні дитини та допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку особам, застрахованим в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, здійснюється починаючи з 1 січня 2007 року.

Прем’єр-міністр України

В. Янукович

 

 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2007 р. № 13

Порядок призначення і виплати допомоги при народженні дитини та допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку особам, застрахованим в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування

 

Загальні питання

1. Цей Порядок визначає механізм призначення і виплати допомоги при народженні дитини та допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку особам, застрахованим в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі — застраховані особи), за рахунок коштів державного бюджету.

2. Призначення і виплата допомоги при народженні дитини та допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку застрахованим особам здійснюється управліннями праці та соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, структурними підрозділами з питань праці та соціального захисту населення виконавчих органів міських, районних у містах рад за місцем реєстрації або місцем проживання застрахованої особи.

Допомога може бути призначена за місцем фактичного проживання застрахованої особи за умови подання довідки про неодержання зазначеної допомоги в органах праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації або місцем проживання.

 

Призначення допомоги при народженні дитини

3.

Допомога при народженні дитини надається одному з батьків дитини, усиновителю чи опікуну з метою створення належних умов для повноцінного утримання та виховання дитини.

Застрахованій особі, яка усиновила дитину або взяла її під опіку, допомога при народженні дитини надається, якщо

звернення за її призначенням надійшло не пізніше ніж через шість календарних місяців з дня народження дитини.

При народженні

двох і більше дітей допомога надається на кожну дитину.

У разі народження

мертвої дитини допомога при народженні дитини не надається.

4.

Для призначення одноразової допомоги при народженні дитини до органу праці та соціального захисту подаються такі документи:

1)

заява про призначення допомоги, що складається за формою, затвердженою Мінпраці;

2)

копія свідоцтва про народження дитини та довідка, видана державним органом реєстрації актів цивільного стану для призначення одноразової допомоги при народженні дитини (крім випадків, коли смерть дитини настала до її реєстрації в державному органі реєстрації актів цивільного стану).

Жінка, яка постійно проживає (зареєстрована) на території України та народила дитину під час тимчасового перебування за межами України, подає легалізовані в установленому порядку документи компетентних органів країни перебування, що засвідчують народження дитини, якщо інше не передбачено законодавством;

3)

копія рішення суду про усиновлення чи відповідних органів про встановлення опіки — для усиновителів та опікунів.

У разі смерті дитини здійснюється одноразова виплата частини суми допомоги

на підставі довідки про народження дитини або копії свідоцтва про народження дитини, виданої державним органом реєстрації актів цивільного стану, чи легалізованих в установленому порядку документів компетентних органів країни перебування, що засвідчують народження дитини.

5.

Виплата допомоги при народженні дитини припиняється у разі:

позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;

відмови отримувача допомоги від виховання дитини;

нецільового використання коштів і незабезпечення отримувачем допомоги належних умов для повноцінного утримання та виховання дитини;

перебування отримувача допомоги у місцях позбавлення волі за рішенням суду;

настання інших обставин, передбачених законодавством.

Виплата допомоги припиняється з місяця, що настає за місяцем, в якому виникли зазначені обставини

.

У разі смерті отримувача допомоги, а також у випадках, передбачених абзацами другим — п’ятим цього пункту, виплата допомоги поновлюється, якщо

інша застрахована особа (один з батьків дитини, усиновитель чи опікун) звернулася протягом шести місяців після припинення виплати допомоги із заявою про її призначення до органу праці та соціального захисту населення за місцем свого проживання.

Контроль за цільовим використанням допомоги і створенням належних умов для повноцінного утримання та виховання дітей здійснюється головними державними соціальними інспекторами та державними соціальними інспекторами органів праці та соціального захисту населення разом з управліннями (відділами) у справах сім’ї, дітей та молоді і органами опіки та піклування шляхом проведення моніторингу виплат і використання допомоги, вибіркового обстеження окремих сімей.

У разі встановлення факту нецільового використання коштів зазначені органи подають органу, що призначив допомогу, пропозиції щодо припинення її виплати.

6.

Виплата застрахованій особі допомоги при народженні дитини в разі її влаштування до дитячого закладу (будинку дитини) на повне державне утримання внаслідок смерті одинокої матері, обох батьків, усиновителів, опікуна до моменту виповнення дитині одного року, відмови матері (батьків) від утримання та виховання дитини до моменту виповнення дитині одного року, а також у разі позбавлення батьківських прав батьків дитини здійснюється шляхом перерахування коштів органами праці та соціального захисту населення за місцезнаходженням дитячого закладу (будинку дитини) на рахунок дитини, відкритий у банківській установі.

У разі смерті дитини державний орган реєстрації актів цивільного стану подає протягом 10 днів після реєстрації смерті дитини органу праці та соціального захисту населення відповідні відомості за встановленою формою.

 

Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

7.

Право на допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку має застрахована особа (один із батьків дитини, усиновитель, баба, дід, інший родич або опікун), яка фактично здійснює догляд за дитиною.

За наявності

двох і більше дітей зазначена допомога надається на кожну дитину.

8.

Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку виплачується застрахованій особі щомісяця з дня настання відпустки по догляду за дитиною по день її закінчення, але не пізніше ніж по день досягнення дитиною зазначеного віку включно.

Усиновителям та опікунам

допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається не раніше дня прийняття рішення суду про усиновлення чи відповідного органу про встановлення опіки.

У разі виходу на роботу застрахованої особи до закінчення строку відпустки по догляду за дитиною виплата допомоги припиняється з дня її виходу на роботу. Виплата допомоги може бути продовжена за умови

подання копії або витягу з наказу (розпорядження) про вихід на роботу на умовах неповного робочого часу.

9.

Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку призначається у розмірі, що дорівнює різниці між 50 відсотками прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше 23 відсотків зазначеного прожиткового мінімуму.

Допомога із врахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї призначається на

шість місяців.

Середньомісячний сукупний дохід сім’ї визначається згідно з методикою обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги на підставі довідки про доходи і декларації про доходи та майновий стан осіб, що звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги.

10.

До складу сім’ї особи, що звернулася за призначенням допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, включаються чоловік (дружина); рідні, усиновлені та підопічні діти зазначених осіб віком до 18 років, а також діти віком до 23 років, які навчаються за денною формою у вищих навчальних закладах I — IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладах і не мають власних сімей, незалежно від місця проживання або реєстрації; неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства I та II групи або інвалідами I групи і проживають разом з батьками; непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв’язку з відсутністю власних доходів; жінка та чоловік, які проживають однією сім’єю, не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей.

11.

Підставою для призначення допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку є заява застрахованої особи, наказ (розпорядження) роботодавця про надання застрахованій особі, яка фактично здійснює догляд за дитиною, відпустки по догляду за дитиною, а для застрахованих осіб, зазначених у частинах другій і третій статті 6 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням», — заява застрахованої особи та розпорядження виконавчої дирекції відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — Фонд) за місцем здійснення їх обліку як страхувальників.

Застраховані особи — суб’єкти підприємницької діяльності разом із зазначеними документами подають:

1)

суб’єкти підприємницької діяльності — платники єдиного податку:

довідку про реєстрацію у Фонді, видану виконавчою дирекцією відділення Фонду за місцем реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності;

довідку про сплату єдиного податку, видану органом податкової служби за місцем реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності;

2)

суб’єкти підприємницької діяльності — добровільно застраховані особи:

довідку про реєстрацію та сплату внесків до Фонду, видану робочим органом Фонду за місцем реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності. У разі призначення допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку така довідка подається органу праці та соціального захисту населення щокварталу.

Якщо застрахована особа — суб’єкт підприємницької діяльності у період догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку не може провадити підприємницьку діяльність

та сплачувати страхові внески до Фонду, вона повинна припинити підприємницьку діяльність, знятися з обліку у Фонді та звернутися до органу праці та соціального захисту населення за призначенням відповідної допомоги як незастрахована особа, про що робочим органом Фонду видається довідка із зазначенням дати зняття її з обліку.

Усиновителі та опікуни додають до зазначених вище документів

для призначення допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку копію рішення суду про усиновлення чи рішення відповідних органів про встановлення опіки.

Застрахованій особі, яка фактично здійснює догляд за дитиною

(один із батьків дитини, усиновитель, баба, дід, інший родич або опікун), допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається за її заявою та на підставі довідки з місця роботи матері дитини про те, що вона вийшла на роботу до закінчення строку відпустки по догляду за дитиною та виплату їй допомоги по догляду за дитиною припинено (із зазначенням дати).

Якщо застрахована особа вийшла на роботу в режимі повного робочого часу до закінчення відпустки по догляду

за дитиною до досягнення нею трирічного віку, страхувальник-роботодавець повинен протягом п’яти днів з дня видання наказу про припинення зазначеної відпустки повідомити про це орган праці та соціального захисту населення за місцем проживання застрахованої особи.

 

Строк розгляду документів для призначення допомоги при народженні дитини та допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

12.

Документи, необхідні для призначення допомоги при народженні дитини та допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку подаються особою, яка претендує на призначення допомоги, особисто та розглядаються органом, що призначає і виплачує допомогу, протягом десяти днів з дня подання заяви.

Про призначення зазначених видів допомоги чи про відмову в їх призначенні із зазначенням причини відмови та порядку оскарження цього рішення орган, що призначає і виплачує зазначену допомогу, видає чи надсилає заявникові письмове повідомлення протягом п’яти днів після прийняття відповідного рішення.

13. Орган, що призначає і виплачує допомогу при народженні дитини та допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, повинен давати роз’яснення з питань її призначення і виплати та надавати заявнику допомогу в одержанні необхідних документів.

14.

Особи, яким виплачується допомога при народженні дитини та допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, в разі виникнення обставин, які можуть призвести до припинення виплати допомоги, зобов’язані у десятиденний строк повідомити про це органи праці та соціального захисту населення.

Виплата допомоги припиняється за рішенням органу, що призначає та виплачує цю допомогу, з дня (місяця), що настає після дня (місяця), в якому виникли такі обставини.

15. На кожного одержувача допомоги при народженні дитини та допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку органом праці та соціального захисту населення ведеться особова справа, в якій зберігаються документи, на підставі яких призначена допомога, а також розрахунки її розміру.

 

Відповідальність за подання неправдивих відомостей для призначення допомоги при народженні дитини та допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

16. Органи, що призначають і виплачують допомогу при народженні дитини та допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, мають право у разі потреби перевіряти обґрунтованість видачі та достовірність документів, поданих для призначення допомоги.

Підприємства, установи та організації несуть відповідальність за шкоду, заподіяну внаслідок несвоєчасної видачі документів або видачі неправдивих даних, і відшкодовують її в установленому законом порядку.

17.

Особи, яким виплачується допомога при народженні дитини та допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, зобов’язані повідомляти органи, що призначають і виплачують зазначену допомогу, про зміну всіх обставин, які впливають на виплату допомоги (зміни у складі сім’ї, перевищення середньомісячного сукупного доходу сім’ї тощо).

Суми допомоги при народженні дитини та допомоги по догляду

за дитиною до досягнення нею трирічного віку, виплачені надміру внаслідок зловживань з боку громадян (у результаті подання документів із свідомо неправдивими відомостями, неподання відомостей про зміни у складі сім’ї, приховування обставин, які впливають на призначення і виплату допомоги тощо), стягуються згідно із законом.

Відрахування на підставі рішень відповідних органів провадиться у розмірі не більш як 20 відсотків суми виплачуваної допомоги.

Органи, що призначають і виплачують допомогу при народженні дитини та допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, мають право перевіряти матеріальне становище сімей з дітьми.

18. Рішення органу, що призначає і виплачує допомогу при народженні дитини та допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, може бути оскаржено у вищестоящі органи у порядку їх підлеглості або у судовому порядку.

 

Виплата допомоги при народженні дитини та допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

19.

Допомога при народженні дитини та допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку виплачується через установи уповноважених банків, визначених в установленому порядку Кабінетом Міністрів України.

У селах та селищах виплата допомоги може здійснюватися державними підприємствами і об’єднаннями зв’язку

за місцем проживання застрахованої особи (одного з батьків дитини, усиновителя, баби, діда, іншого родича або опікуна), якій призначена допомога.

Виплата допомоги при народженні дитини та допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку здійснюється щомісяця державними підприємствами і об’єднаннями зв’язку за графіками, які складаються та узгоджуються з органами праці та соціального захисту населення і фінансовими органами, на підставі виплатних документів, що готуються органами праці та соціального захисту населення.

20. Перерахування коштів державним підприємствам і об’єднанням зв’язку та установам уповноважених банків для забезпечення виплати допомоги при народженні дитини та допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку здійснюється органами праці та соціального захисту населення.

21.

У разі зміни місця проживання одержувача допомоги при народженні дитини та допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку виплата її продовжується органом праці та соціального захисту населення за новим місцем проживання.

22. Призначені органами праці та соціального захисту населення застрахованим особам, але своєчасно не одержані суми

допомоги при народженні дитини та допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку виплачуються протягом будь-якого часу без обмежень. При цьому виплата здійснюється виходячи із розміру прожиткового мінімуму, встановленого на день її призначення.

23.

У разі затвердження нового розміру прожиткового мінімуму розмір допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку перераховується без звернення осіб, яким вона призначена, з місяця набрання чинності актом законодавства, що встановлює новий розмір прожиткового мінімуму.коментар редакції

Новий порядок виплати допомог на дітей

Згідно зі ст. 56 Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік» від 19.12.2006 р. № 489-IV у поточному році допомоги при народженні дитини і по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку як незастрахованим, так і застрахованим особам мають

виплачуватися з бюджету в порядку, установленому Кабінетом Міністрів України.

На виконання цієї норми Кабінет Міністрів і прийняв постанову, що коментується. Відповідно до неї

встановлено новий Порядок призначення і виплати допомоги при народженні дитини та допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку особам, застрахованим в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі — Порядок № 13). У зв’язку з цим втрачає чинність Порядок призначення та виплати допомоги при народженні дитини особам, застрахованим у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, затверджений постановою КМУ від 21.04.2005 р. № 315.

Згідно з Порядком № 13 призначення і виплата допомоги при народженні дитини і по догляду за дитиною до трьох років здійснюється

органами праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації або місцем проживання застрахованих осіб. Для отримання допомог застрахована особа тепер має звернутися не до комісії із соціального страхування підприємства, а до органів праці та соціального захисту населення. При цьому для призначення допомоги при народженні дитини подаються такі документи:

— заява про призначення допомоги;

— копія свідоцтва про народження дитини і довідка, видана органом реєстрації актів цивільного стану (крім випадків, коли смерть дитини настала до її реєстрації в державному органі реєстрації актів цивільного стану);

— копія рішення суду про всиновлення або відповідних органів про встановлення опіки (для усиновителів та опікунів).

Підставою для призначення

допомоги по догляду за дитиною до трьох років є заява застрахованої особи та наказ (розпорядження) роботодавця про надання застрахованій особі відпустки по догляду за дитиною.

Якщо застрахована особа до закінчення строку відпустки по догляду за дитиною виходить на роботу, виплата допомоги припиняється. Звертаємо увагу, що страхувальник-роботодавець

зобов’язаний протягом п’яти днів від дня видання наказу про припинення відпустки по догляду за дитиною повідомити про це орган праці та соціального захисту населення за місцем проживання застрахованої особи.

Виплату допомоги може бути продовжено за умови надання копії або витягу з наказу (розпорядження) про вихід на роботу на умовах неповного робочого часу.

Якщо на призначення допомоги претендує батько чи інший родич, який фактично здійснює догляд за дитиною, допомога надається на підставі заяви та

довідки з місця роботи матері дитини про те, що вона вийшла на роботу до закінчення строку відпустки по догляду за дитиною і виплату їй допомоги припинено.

Як відомо, допомога по догляду за дитиною до трьох років у цьому році призначається в розмірі, що дорівнює різниці між 50 % прожиткового мінімуму для працездатних осіб та середньомісячним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців, але не менше 23 % прожиткового мінімуму, установленого для працездатних осіб, для застрахованих осіб. Відповідно до п. 23 Порядку № 13 при зміні розміру прожиткового мінімуму розмір допомоги переглядається

без звернення осіб, яким її призначено.

Якщо допомога по догляду за дитиною до трьох років визначається

з урахуванням середньомісячного заробітку, вона призначається на 6 місяців.

Виплата допомоги здійснюватиметься через

установи уповноважених банків, визначених Кабінетом Міністрів України. У селах та селищах виплата може здійснюватися державними підприємствами та об’єднаннями зв’язку.

Постановою, що коментується, також внесено зміни до Порядку нарахування і сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за деякі категорії застрахованих осіб, затвердженого постановою КМУ від 25.08.2004 р. № 1092. Згідно із зазначеними змінами

з переліку страхувальників, зобов’язаних нараховувати і сплачувати пенсійні внески за осіб, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною, виключено роботодавців і Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Тепер сплату внесків до Пенсійного фонду (у тому числі за застрахованих осіб) повинні здійснювати органи праці та соціального захисту населення.

Таким чином, у 2007 році роль роботодавця у призначенні та виплаті допомог при народженні дитини і по догляду за дитиною до трьох років зведено до мінімуму. Однак нагадуємо, що в І кварталі діє особливий порядок виплати допомог,

призначених до 01.01.2007 р. (див. постанову КМУ від 16.01.2007 р. № 32 на с. 8).
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі