Теми статей
Обрати теми

Річний перерахунок податку з доходів фізичних осіб

Редакція ПБО
Стаття

Річний перерахунок податку з доходів фізичних осіб

 

Прийшов час перерахунку податку з доходів фізичних осіб за підсумками 2006 року. Оскільки досі ця подія викликає запитання у бухгалтерів та суперечки серед незалежних фахівців, у межах цієї публікації зупинимося на особливостях порядку його проведення.

Катерина СКРИПКІНА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

Закон № 889 —

Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV.

Порядок № 2035

— Порядок надання документів та їх склад при застосуванні податкової соціальної пільги, затверджений постановою КМУ від 26.12.2003 р. № 2035.

Лист № 3059

— лист ДПАУ від 18.02.2005 р. № 3059/7/17-3117.

Лист № 2635

— лист ДПАУ від 03.05.2006 р. № 2635/Ч/17-0215 № 5107/5/17-0216.

 

Необхідність проведення річного перерахунку податку з доходів фізичних осіб випливає з норм

Закону № 889. Так, відповідно до п.п. 6.5.2 Закону № 889 за наслідками кожного звітного податкового року працедавець за місцем застосування податкової соціальної пільги здійснює річний перерахунок сум доходів, нарахованих платнику податків у вигляді заробітної плати, а також сум наданих податкових соціальних пільг, що тягне за собою перерахунок утриманого податку з доходів фізичних осіб.

Обмежившись нормою про необхідність проведення перерахунку, законодавець не описав його порядку, примусивши працедавців платників податку лише здогадуватись, як же перераховувати суми доходів та суми податкових соціальних пільг. Незалежні фахівці пропонували свої варіанти перерахунку, здебільшого аналогічні порядку перерахунку прибуткового податку, який ґрунтувався на визначенні суми середньомісячного доходу. Проте з опублікуванням

листа № 3059 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2005, № 17), з’ясувалось, що думка ДПАУ з приводу проведення перерахунку податку з доходів фізичних осіб розходиться з думкою незалежних фахівців.

Ураховуючи, що

лист № 3059 є єдиним документом, що містить хоч якісь правила проведення перерахунку, а також небажання більшості працедавців вступати в конфлікт з податковими органами з цього питання, при розгляді особливостей проведення річного перерахунку керуватимемося роз’ясненнями ДПАУ. До речі, свою позицію щодо цього питання ДПАУ підтвердила в листах від 15.04.2005 р. № 3146/6/17-3116 та № 2635.

 

Суть перерахунку

На думку ДПАУ, метою проведення перерахунку є забезпечення виконання встановленої

Законом № 889 умови щодо обмеження граничного розміру заробітної плати звітного податкового місяця, яке дає право платнику податків на застосування податкової соціальної пільги (далі — ПСП), та перевірки (уточнення) підстав для застосування ПСП, а також перевірки правильності нарахування податку з доходів фізичних осіб за кожний окремий податковий період (місяць).

Таким чином, при проведенні перерахунку

уточнюються доходи, що виплачені протягом року, з урахуванням сум, нарахованих безпосередньо за відповідний місяць (відпускних, лікарняних тощо). При визначенні остаточної річної суми податку з доходів фізичних осіб як об’єкта оподаткування розглядатимуться уточнені доходи за кожний місяць окремо.

Крім того, в ході перерахунку слід виправити арифметичні та інші помилки, допущені при оподаткуванні доходів у вигляді заробітної плати працівника, який має право на ПСП.

Нагадаємо, що перерахунок проводить працедавець

за місцем застосування ПСП. Оскільки працівник самостійно вибирає, за яким місцем роботи він реалізує своє право на ПСП, річний перерахунок може проводитися або за основним місцем роботи, або за сумісництвом.

Працівникам, які не мають права на ПСП, перерахунок податку з доходів фізичних осіб проводити не потрібно. Крім того, річний перерахунок

не проводиться щодо:

— осіб, які до 01.01.2007 р. подали заяву про відмову від застосування ПСП, оскільки перерахунок мало бути здійснено при проведенні розрахунку за останній місяць застосування ПСП (

п.п. «б» п.п. 6.5.2 Закону № 889);

— осіб, звільнених протягом року, оскільки перерахунок мало бути здійснено при проведенні остаточного розрахунку в місяці звільнення (

п.п. «в» п.п. 6.5.2 Закону № 889).

Зверніть увагу, що при проведенні річного перерахунку податку з доходів, утриманого в 2006 році,

результати перерахунку за 2005 рік не враховуються .

Далі розглянемо особливості перерахунку доходів, нарахованих платникам податку протягом 2006 року.

 

Порядок перерахунку доходів

Перерахунку підлягають доходи у вигляді заробітної плати. Під заробітною платою розуміється дохід, нарахований (виплачений, наданий) унаслідок здійснення платником податку трудової діяльності на території України від працедавця. При визначенні структури заробітної плати слід керуватися

Законом України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. № 108/95-ВР та Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженою наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 р. № 5 (див. лист № 2635). При цьому, на думку ДПАУ, виплати, пов’язані з тимчасовою втратою працездатності, підпадають під термін «заробітна плата».

Доходи, які для цілей

Закону № 889 не є заробітною платою, при перерахунку не враховуються.

Нагадаємо, що відповідно до

п.п. 6.5.1 Закону № 889 ПСП застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та відшкодування), якщо його розмір не перевищує суми місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженої на 1,4 та округленої до найближчих 10 гривень. У 2006 році граничний розмір доходу, до якого застосовується ПСП, складав 680 грн.

Винятком є випадки надання ПСП на дітей (

п.п. «а» — «в» п.п. 6.1.2 Закону № 889). Відповідно до абз. 2 п.п. 6.5.1 Закону № 889 граничний розмір доходу одного з батьків розраховується як добуток суми 680 грн. та кількості дітей.

Перерахунок

доходів працівника у вигляді заробітної плати, до яких застосовувалася ПСП, здійснюється, якщо:

— протягом року проводилися

донарахування та виплата сум за попередні податкові періоди (місяці). У цьому випадку при проведенні річного перерахунку суми донарахувань відносяться до відповідних місяців, за які проводиться донарахування;

— протягом року нараховувалися «

перехідні» виплати, зокрема, відпускні та лікарняні. При проведенні річного перерахунку суми таких виплат або їх частини відносяться до відповідних місяців, за які вони нараховані. При цьому окремо підсумовуються зарплата та сума лікарняних (відпускних), нарахована за певну кількість днів кожного місяця.

Перерозподіл доходів може привести до доутримання або повернення податку з доходів фізичних осіб.

Суми, що нараховуються та виплачуються за податкові періоди, відмінні від місячного (наприклад, премії за квартал, півріччя, рік),

відносяться до місяця їх нарахування та розподілу за місяцями, за які вони були нараховані, не підлягають.

Приклад 1.

Працівник Матвієнко Є. П. (ідентифікаційний номер 2333333333) у 2006 році мав право на податкову соціальну пільгу в розмірі, установленому
п.п. 6.1.1 Закону № 889 (175 грн.).

У липні 2006 року працівнику було донараховано доплату за збільшення обсягу робіт у сумі 70 грн., яку помилково не було нараховано у травні 2006 року.

У листопаді 2006 року нараховано оплату перших п’яти днів тимчасової непрацездатності та допомогу по тимчасовій непрацездатності в сумі 465,90 грн., у тому числі за 4 дні жовтня — 124,24 грн., 11 днів листопада — 341,66 грн.

Перерахунок здійснюється в січні 2007 року.

Інформацію про нараховані працівнику протягом 2006 року доходи у вигляді заробітної плати, а також про надані ПСП та утриманий податок з доходів наведемо в таблиці.

Умовні скорочення, прийняті в таблиці:

ПФ — Пенсійний фонд;

ФТВП — Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;

ФБ — Фонд соціального страхування на випадок безробіття;

ПДФО — податок з доходів фізичних осіб.

 

Розрахунковий період

Нарахована заробітна плата, грн.

Сума внесків до соціальних фондів, грн.

ПСП

ПДФО, грн.

ПФ (2 %)

ФТВП
(0,5—1 %)

ФБ
(0,5 %)

Січень

600,00

12,00

6,00

3,00

175,00

52,52

Лютий

600,00

12,00

6,00

3,00

175,00

52,52

Березень

600,00

12,00

6,00

3,00

175,00

52,52

Квітень

600,00

12,00

6,00

3,00

175,00

52,52

Травень

600,00

12,00

6,00

3,00

175,00

52,52

Червень

600,00

12,00

6,00

3,00

175,00

52,52

Липень

720,00

14,40

7,20

3,60

90,32

Серпень

650,00

13,00

6,50

3,25

175,00

58,79

Вересень

650,00

13,00

6,50

3,25

175,00

58,79

Жовтень

531,82

10,64

5,32

2,66

175,00

43,97

Листопад

790,90

15,82

1,63

1,63

100,34

Грудень

650,00

13,00

6,50

3,25

175,00

58,79

Разом

7592,72

151,86

69,65

35,64

726,12

 

У липні та листопаді 2006 року ПСП не застосовувалася, оскільки сума заробітної плати за зазначені місяці перевищила граничний розмір доходу.

У зв’язку з тим, що працівнику було нараховано «перехідну» виплату та донараховано виплату за період, що минув, необхідно провести перерахунок доходів, нарахованих протягом 2006 року, та відповідно перерахунок податку з доходів фізичних осіб.

За місяцями, в яких протягом року не здійснювалися зміни щодо складу оподатковуваного доходу та підстав для надання ПСП, перерахунок не проводиться.

Порядок проведення перерахунку доходу Матвієнко Є. П. наведемо в таблиці.

 

Розрахунковий період

Нарахована заробітна плата, грн.

Сума фактично утриманих внесків, грн.

ПСП

Сума ПДФО за результатами перерахунку, грн.

Сума фактично утриманого ПДФО, грн.

Сума ПДФО, що підлягає поверненню, грн.

Січень

600,00

21,00

175,00

52,52

52,52

Лютий

600,00

21,00

175,00

52,52

52,52

Березень

600,00

21,00

175,00

52,52

52,52

Квітень

600,00

21,00

175,00

52,52

52,52

Травень

670,00

21,00

175,00

61,62

52,52

-9,10

Червень

600,00

21,00

175,00

52,52

52,52

Липень

650,00

25,20

175,00

58,47

90,32

31,85

Серпень

650,00

22,75

175,00

58,79

58,79

Вересень

650,00

22,75

175,00

58,79

58,79

Жовтень

656,06

18,62

175,00

60,12

43,97

-16,15

Листопад

666,66

19,08

175,00

61,44

100,34

38,90

Грудень

650,00

22,75

175,00

58,79

58,79

Разом

7592,72

257,15

680,62

726,12

45,50

 

У результаті перерахунку доходів, нарахованих працівнику Матвієнко Є. П. протягом 2006 року, виявлено суму надмірно утриманого податку з доходів у сумі 45,50 грн. (726,12 грн. — 680,62 грн.), яка виникала внаслідок незастосування ПСП у липні та листопаді 2006 року. Зазначену суму має бути повернено працівнику шляхом зменшення на неї суми податку з доходів, нарахованої в січні 2007 року.

 

Перерахунок у зв’язку з уточненням ПСП

Перелік ПСП установлено

п. 6.1 Закону № 889. Що стосується переліку документів, які платник податку має надати для застосування до його доходу ПСП, то його визначено Порядком № 2035.

У ході перерахунку податку з доходів бухгалтеру необхідно перевірити (уточнити) підстави для застосування ПСП до доходів працівника у вигляді заробітної плати таким чином:

1) перевіряється наявність заяви працівника на застосування ПСП. Слід ураховувати, що

ПСП надається з місяця подання заяви. Виняток становлять особи, які на 01.01.2004 р. значилися у працедавця на основному місці роботи, не звільнялися та не подавали заяв про відмову від пільги. Таким працівникам пільга в розмірі, установленому п.п. 6.1.1 Закону № 889, надається незалежно від наявності заяви. Для отримання працівником ПСП у підвищеному розмірі подання заяви є обов’язковою умовою;

2) якщо ПСП надавалася в підвищеному розмірі, то перевіряється

наявність підтверджуючих документів згідно з Порядком № 2035;

3) доходи працівника у вигляді заробітної плати

окремо за кожний місяць порівнюються з граничним розміром доходу для застосування ПСП.

Слід зазначити, що платники податку, перелічені в

п.п. «а» — «в» п.п. 6.1.2 Закону № 889, мають право одночасно на 150 % ПСП на дітей та 100 % ПСП на себе (див. лист ДПАУ від 14.03.2005 р. № 75/4/17-3114 // «Податки та бухгалтерський облік», 2005, № 25).

У разі виявлення помилок, допущених при застосуванні ПСП протягом 2006 року, проводиться перерахунок сум наданих ПСП, що веде до перерахунку податку з доходів фізичних осіб.

Перерахунок сум наданих ПСП проведемо на конкретних прикладах.

Приклад 2.

Працівниця Пащенко І. В. (ідентифікаційний номер 2555555555) протягом січня — травня 2006 року мала право на 150 % ПСП на підставі п.п. «г» п.п. 6.1.2 Закону № 889 (вдова). У червні 2006 року вона вийшла заміж. Інформацію про взяття шлюбу було надано тільки в серпні 2006 року. У червні — липні 2006 року застосовувався підвищений розмір ПСП. З серпня 2006 року Пащенко І. В. надавалася ПСП у розмірі 175 грн. Перерахунок здійснюється в січні 2007 року.

Інформацію про нараховані працівнику протягом 2006 року доходи у вигляді заробітної плати, а також про надані ПСП та утриманий податок з доходів наведемо в таблиці.

 

Розрахунковий період

Нарахована заробітна плата, грн.

Сума внесків до соціальних фондів, грн.

ПСП

ПДФО, грн.

ПФ (2 %)

ФТВП (1 %)

ФБ (0,5 %)

Січень

550,00

11,00

5,50

2,75

262,50

34,87

Лютий

550,00

11,00

5,50

2,75

262,50

34,87

Березень

550,00

11,00

5,50

2,75

262,50

34,87

Квітень

550,00

11,00

5,50

2,75

262,50

34,87

Травень

600,00

12,00

6,00

3,00

262,50

41,15

Червень

600,00

12,00

6,00

3,00

262,50

41,15

Липень

600,00

12,00

6,00

3,00

262,50

41,15

Серпень

600,00

12,00

6,00

3,00

175,00

52,52

Вересень

650,00

13,00

6,50

3,25

175,00

58,79

Жовтень

650,00

13,00

6,50

3,25

175,00

58,79

Листопад

650,00

13,00

6,50

3,25

175,00

58,79

Грудень

650,00

13,00

6,50

3,25

175,00

58,79

Разом

7200,00

144,00

72,00

36,00

550,61

 

Відповідно до

п.п. 6.4.2 Закону № 889 ПСП, передбачена п.п. «г» п.п. 6.1.2 Закону № 889, припиняє застосовуватися з місяця, у якому вдова знову вийшла заміж. У зв’язку з тим, що Пащенко І. В. Вийшла заміж у червні 2006 року, з цього місяця до її доходів у вигляді заробітної плати слід було застосовувати ПСП у розмірі, установленому п.п. 6.1.1 Закону № 889 (175 грн.).

Оскільки ПСП у розмірі 175 грн. застосовується тільки із серпня 2006 року, необхідно провести перерахунок сум наданих протягом 2006 року ПСП і відповідно перерахунок податку з доходів.

Порядок проведення перерахунку Пащенко И. В. наведемо в таблиці.

 

Розрахунковий період

Нарахована заробітна плата, грн.

Сума фактично утриманих внесків, грн.

ПСП

Сума ПДФО за результатами перерахунку, грн.

Сума фактично утриманого ПДФО, грн.

Сума ПДФО, що підлягає поверненню, грн.

Січень

550,00

19,25

262,50

34,87

34,87

Лютий

550,00

19,25

262,50

34,87

34,87

Березень

550,00

19,25

262,50

34,87

34,87

Квітень

550,00

19,25

262,50

34,87

34,87

Травень

600,00

21,00

262,50

41,15

41,15

Червень

600,00

21,00

175,00

52,52

41,15

-11,37

Липень

600,00

21,00

175,00

52,52

41,15

-11,37

Серпень

600,00

21,00

175,00

52,52

52,52

Вересень

650,00

22,75

175,00

58,79

58,79

Жовтень

650,00

22,75

175,00

58,79

58,79

Листопад

650,00

22,75

175,00

58,79

58,79

Грудень

650,00

22,75

175,00

58,79

58,79

Разом

7200,00

252,00

573,35

550,61

-22,74

 

Як видно з таблиці, у результаті перерахунку виявлено суму недоплати податку з доходів у розмірі 22,74 грн. (573,35 грн. - 550,61 грн.), яку має бути стягнуто працедавцем за рахунок суми оподатковуваного доходу січня 2007 року (після його оподаткування).

Приклад 3.

Працівниця Тіщенко Н. О.
( ідентифікаційний номер 2777777777) має право на підвищений розмір ПСП як одинока мати, що має дитину віком до 18 років (262,50 грн.), та на 100 % ПСП (175 грн.). Помилково протягом 2006 року ПСП у розмірі 175 грн. не застосовувалася. Перерахунок здійснюється в січні 2007 року.

Інформацію про нараховані працівниці протягом 2006 року доходи у вигляді заробітної плати, а також про надані ПСП та утриманий податок з доходів наведемо в таблиці.

 

Розрахунковий період

Нарахована заробітна плата, грн.

Сума внесків до соціальних фондів, грн.

ПСП

ПДФО,
грн.

ПФ (2 %)

ФТВП (1 %)

ФБ (0,5 %)

Січень

500,00

10,00

5,00

2,50

262,50

28,60

Лютий

500,00

10,00

5,00

2,50

262,50

28,60

Березень

500,00

10,00

5,00

2,50

262,50

28,60

Квітень

500,00

10,00

5,00

2,50

262,50

28,60

Травень

500,00

10,00

5,00

2,50

262,50

28,60

Червень

500,00

10,00

5,00

2,50

262,50

28,60

Липень

600,00

12,00

6,00

3,00

262,50

41,15

Серпень

600,00

12,00

6,00

3,00

262,50

41,15

Вересень

650,00

13,00

6,50

3,25

262,50

47,42

Жовтень

650,00

13,00

6,50

3,25

262,50

47,42

Листопад

650,00

13,00

6,50

3,25

262,50

47,42

Грудень

650,00

13,00

6,50

3,25

262,50

47,42

Разом

6800,00

136,00

68,00

34,00

443,58

 

У зв’язку з тим, що протягом 2006 року до заробітної плати Тіщенко Н. О. помилково не застосовувалася ПСП у розмірі 175 грн., необхідно провести перерахунок сум ПСП та податку з доходів.

 

Розрахунковий період

Нарахована заробітна плата, грн.

Сума фактично утриманих внесків, грн.

ПСП

Сума ПДФО за результатами перерахунку, грн.

Сума фактично утриманого ПДФО, грн.

Сума ПДФО, що підлягає поверненню, грн.

Січень

500,00

17,50

437,50

5,85

28,60

22,75

Лютий

500,00

17,50

437,50

5,85

28,60

22,75

Березень

500,00

17,50

437,50

5,85

28,60

22,75

Квітень

500,00

17,50

437,50

5,85

28,60

22,75

Травень

500,00

17,50

437,50

5,85

28,60

22,75

Червень

500,00

17,50

437,50

5,85

28,60

22,75

Липень

600,00

21,00

437,50

18,40

41,15

22,75

Серпень

600,00

21,00

437,50

18,40

41,15

22,75

Вересень

650,00

22,75

437,50

24,67

47,42

22,75

Жовтень

650,00

22,75

437,50

24,67

47,42

22,75

Листопад

650,00

22,75

437,50

24,67

47,42

22,75

Грудень

650,00

22,75

437,50

24,67

47,42

22,75

Разом

6800,00

238,00

170,58

443,58

273,00

 

У результаті перерахунку виявлено суму надмірно утриманого податку з доходів фізичних осіб у розмірі 273,00 грн. (443,58 грн. - 170,58 грн.). Частину зазначеної суми буде повернено працівниці за рахунок утриманого податку з доходів із заробітної плати за січень 2007 року, решту — за рахунок податкових зобов’язань наступних місяців.

Далі розглянемо, як результати перерахунку слід відображати в бухгалтерському обліку підприємства та у звітності.

 

Відображення результатів перерахунку в бухгалтерському обліку та звітності

Результати річного перерахунку має бути відображено в бухгалтерському обліку підприємства та відповідно в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ.

Якщо в результаті проведеного перерахунку виникає

недоплата податку з доходів фізичних осіб, то така сума стягується працедавцем за рахунок суми будь-якого оподатковуваного доходу (після його оподаткування) за відповідний місяць, а при недостатності суми такого доходу — за рахунок оподатковуваних доходів наступних місяців, до повного погашення суми такої недоплати (п.п. 6.5.3 Закону № 889).

Згідно з

п.п. 6.5.5 Закону № 889, якщо в результаті проведеного перерахунку виникла переплата податку з доходів фізичних осіб, то на її суму зменшується сума нарахованого податкового зобов’язання платника податку за відповідний місяць, а при недостатності такої суми — сума податкових зобов’язань наступних податкових періодів, до повного повернення такої переплати.

У бухгалтерському обліку підприємства результати перерахунку відображаються так:

сума недоплати податку, яка утримується з працівника, — Дт 661 — Кт 641/ПДФО;

сума переплати податку з доходів, що підлягає поверненню працівнику, — Дт 661 — Кт 641/ПДФО методом «червоне сторно».

Слід зазначити, що строки проведення річного перерахунку

Законом № 889 не визначено. За рекомендаціями ДПАУ, що викладені в листі № 3059, річний перерахунок потрібно завершити до подання Податкового розрахунку за формою № 1ДФ за IV квартал 2006 року, тобто до 9 лютого 2007 року. Таким чином, залежно від місяця проведення перерахунку його результати відображаються в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ за IV квартал 2006 року або за І квартал 2007 року.

При заповненні Податкового розрахунку за формою № 1ДФ показники граф 4 «Сума перерахованого податку» та 4а «Сума нарахованого податку» потрібно збільшити на суму виявленої недоплати щодо податку з доходів. На суму надмірно утриманого податку з доходів показники відповідних граф зменшуються.

Якщо сума фактично утриманого податку протягом кварталу, в якому було проведено перерахунок, менше суми податку, що підлягає поверненню платнику податку, то в графах 4 та 4а проставляються нулі, а неповернена сума податку переноситься у зменшення майбутніх податкових зобов’язань.

Розглянемо порядок відображення результатів перерахунку в бухгалтерському обліку підприємства та в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ, використовуючи дані попередніх прикладів.

Продовження прикладу 1.

Сума доходу, нарахованого працівнику Матвієнку Є. П. у І кварталі 2007 року, складає 2100 грн., сума утриманого податку — 217,53 грн. Сума податку з доходів, яку має бути повернено працівнику
Матвієнку Є. П.
за наслідками перерахунку, складає 45,50 грн. Заробітна плата виплачується своєчасно.

Загальна сума податку з доходів фізичних осіб, яку має бути відображено в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ за І квартал 2007 року, складає 172,03 грн. (217,53 грн. - 45,50 грн.).

Податковий розрахунок за формою № 1ДФ за І квартал 2007 року слід заповнити так.

 

№ з/п

Ідентифікаційний номер

Сума нарахованого доходу (грн. коп.)

Сума сплаченого доходу (грн., коп.)

Сума утриманого податку
(грн., коп.)

Ознака доходу

Дата

Ознака податков. соц. пільги

Ознака
(0, 1)

нарахованого

перерахованого

приймання на роботу дд/мм/рррр

звільнення з роботи дд/мм/рррр

1

2

3

4

5

6

7

8

9

...

3

2333333333

2100

00

2100

00

172

03

172

03

01

01

...

 

Продовження прикладу 2.

Сума доходу, нарахованого працівниці Пащенко І. В. у І кварталі 2007 року, складає 2100 грн., сума утриманого податку — 217,53 грн. Сума недоплати щодо податку з доходів фізичних осіб, виявлена в результаті перерахунку, яку має бути утримано з оподатковуваного доходу Пащенко І. В., склала 22,74 грн. Заробітна плата виплачується своєчасно.

Загальна сума податку з доходів, яку має бути відображено в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ за І квартал 2007 року, складає 240,27 грн. (217,53 грн. + 22,74 грн.).

Податковий розрахунок за формою № 1ДФ за І квартал 2007 року слід заповнити так.

 

№ з/ п

Ідентифікаційний номер

Сума нарахованого доходу
(грн. коп.)

Сума сплаченого доходу
(грн., коп.)

Сума утриманого податку (грн., коп.)

Ознака доходу

Дата

Ознака подат-ков. соц. пільги

Ознака
(0, 1)

нарахованого

перерахованого

приймання на роботу дд/мм/рррр

звільнення з роботи дд/мм/рррр

1

2

3

4

5

6

7

8

9

...

6

2555555555

2100

00

2100

00

240

27

240

27

01

01

...

 

Продовження прикладу 3.

Сума доходу, нарахованого працівниці Тіщенко Н. О. в І кварталі 2007 року, складає 2100 грн., сума утриманого податку — 82,53 грн. Сума податку з доходів, яку має бути повернено працівниці
Тіщенко Н. О., складає 273,00 грн. Заробітна плата виплачується своєчасно.

Оскільки сума переплати (273 грн.) перевищує суму податку з доходів, утриманого в І кварталі 2007 року (82,53 грн.), Податковий розрахунок за формою № 1ДФ за І квартал 2007 року слід заповнити так:

 

№ з/п

Ідентифікаційний номер

Сума нарахованого доходу (грн. коп.)

Сума сплаченого доходу (грн., коп.)

Сума утриманого податку (грн., коп.)

Ознака доходу

Дата

Ознака подат-ков. соц. пільги

Ознака
(0, 1)

нарахованого

перерахованого

приймання на роботу дд/мм/рррр

звільнення з роботи дд/мм/рррр

1

2

 

3

 

 

4

 

5

6

7

8

9

...

6

2777777777

2100

00

2100

00

0

00

0

00

01

02

7

2777777777

0

00

0

00

0

00

0

00

01

04

...

 

Що стосується відповідальності за непроведення перерахунку, то відповідно до

п.п. 6.5.4 Закону № 889, якщо працедавець з будь-яких причин не здійснив річний перерахунок сум доходів, нарахованих працівникам у вигляді заробітної плати, а також сум наданих ПСП, і не утримав суму недоплати (її частину), то така сума стягується податковим органом за рахунок такого працедавця і не включається до складу його валових витрат.

Таким є порядок перерахунку податку з доходів фізичних осіб за наслідками 2006 року. Як бачимо, ДПАУ не змінює свою позицію щодо цього питання, тому перерахунок податку з доходів за наслідками 2006 року проводиться аналогічно перерахункам за 2004 та 2005 роки. Сподіваємось, що матеріал цієї статті допоможе легко його здійснити.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі