Теми статей
Обрати теми

Аналіз помилок. Помилкове застосування касового методу

Редакція ПБО
Стаття

Помилкове застосування касового методу

 

Ситуація

Підприємство працює із застосуванням касового методу податкового обліку на підставі

п.п. 7.3.9 Закону України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 р. № 168/97-ВР (далі — Закон про ПДВ). У березні підприємство відвантажило партію пива на суму 2400 грн. (у тому числі ПДВ — 400 грн.). У квітні надійшла оплата за відвантажене пиво в повному обсязі та відображено податкові зобов’язання з ПДВ у сумі 400 грн. Помилку виявлено у червні.

 

Порушення

Підприємство неправильно застосувало касовий метод, що призвело до заниження податкових зобов’язань березня та завищення податкових зобов’язань квітня. Порушено норми

абз. 6 п.п. 7.3.9 Закону про ПДВ .

 

Аналіз ситуації

Застосування касового методу врегульовано

п.п. 7.3.9 Закону про ПДВ. Зокрема, першим абзацом зазначеного пункту встановлено, що для переходу на касовий метод обліку з ПДВ розмір оподатковуваних поставок за останні 12 календарних місяців не повинен перевищувати суму, указану в п.п. 2.3.1 Закону про ПДВ (300 тис. грн.). Також вибрати касовий метод обліку з ПДВ можна в момент реєстрації платником ПДВ.

Проте застосування касового методу обмежено. Відповідно до абзацу 6

п.п. 7.3.9 Закону про ПДВ касовий метод не можна застосовувати (з іншими умовами застосування касового методу можна ознайомитися в газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 97):

до експортних та імпортних операцій;

до операцій з поставки підакцизних товарів

.

Відповідно до

ст. 1 Закону України «Про ставки акцизного збору на деякі товари (продукцію)» від 11.07.96 р. № 313/96-ВР пиво є підакцизним товаром, тому підприємство в цій ситуації не могло застосовувати касовий метод обліку, а мало відобразити податкові зобов’язання за правилом першої події (у цьому випадку за датою відвантаження пива, тобто у березні).

У результаті зазначеного порушення платнику податків необхідно виправити занижені податкові зобов’язання березня та завищені податкові зобов’язання квітня на суму 400 грн. При цьому,

у разі якщо декларація за березень містила суму ПДВ до сплати, тобто було заповнено рядок 27 Декларації з ПДВ, або сума від’ємного значення березневої Декларації з ПДВ менше, ніж сума помилки, то підприємству необхідно сплатити суму недоїмки та 5 % штраф відповідно до п. 17.2 Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21.12.2000 р. № 2181-III (далі — Закон № 2181). Оскільки у квітневій декларації зобов’язання було завищено, то в будь-якому випадку від такої помилки бюджет не постраждав, а отже, і питань зі штрафними санкціями тут виникати не повинно.

 

Виправлення помилки

Порядок виправлення самостійно виявлених помилок, допущених при розрахунку податку на додану вартість у минулих періодах, регулюється

п. 4.4 Порядку заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість, затвердженого наказом ДПАУ від 30.05.97 р. № 166 (далі — Порядок № 166) та пп. 5.1, 17.2 Закону № 2181.

Зокрема, такі помилки може бути виправлено або шляхом подання

уточнюючого розрахунку (УР), або шляхом включення до декларації за будь-який наступний звітний період. І тут слід зазначити одну складність. Ідеться про виправлення помилок за допомогою декларації з ПДВ за наступні податкові періоди. Податківці на місцях, найімовірніше, наполягатимуть на застосуванні такого алгоритму: виправлення помилок, які призвели до заниження суми податку, що належить сплаті до бюджету, необхідно виправляти виключно в декларації за наступний податковий період, помилки ж, які не призвели до такого заниження, можна виправляти через декларацію за будь-який подальший податковий період. Саме такий порядок виправлення викладено в Методичних рекомендаціях з виправлення платниками помилок, самостійно виявлених ними в податковій декларації з податку на додану вартість, які доведено листом ДПАУ від 15.12.2003 р. № 19470/7/11-1217.

Ми з таким підходом не згодні, оскільки він суперечить

п. 5.1 Закону № 2181, в якому йдеться про виправлення помилок в декларації за будь-який подальший період незалежно від заниження або завищення суми податку. Незважаючи на явну суперечність закону, платникам податків, які не бажають спорити з місцевою ДПІ, ми б рекомендували виправляти «давні» помилки, пов’язані із заниженням податкових зобов’язань, за допомогою УР.

Також при виправленні показників декларації з ПДВ необхідно враховувати ще одну особливість: і через поточну декларацію, і через уточнюючий розрахунок виправленню підлягають помилки тільки одного періоду, тобто тільки однієї «помилкової» декларації. Таке обмеження встановлено

п. 4.4 Порядку № 166.

Отже, припустимо, що в цій ситуації показник рядка 27 Декларації з ПДВ за березень був додатним, тоді вся сума занижених зобов’язань є сумою недоплати до бюджету, а отже, і базою для розрахунку 5 % штрафу. У такому разі в УР до декларації за березень

помилка знайде своє відображення в рядку 2 . У рядку 2.1 графи 2 «Показники» УР необхідно вручну внести номер рядка березневої декларації, що виправляється, — 1. Під нею, у рядку 2.2 УР, потрібно відобразити збільшення (тобто зі знаком « + ») бази оподаткування декларації, що виправляється, на суму « +2000» грн. Далі в рядку 2.3 УР, під базою оподаткування, зазначаємо « +400» — сума ПДВ, нарахована у зв’язку з виправленням бази оподаткування, якщо операція, що виправляється, обкладається ПДВ.

Ця сума недоїмки (400 грн.) потрапить до рядка 5 графи 3, рядків 6.1, 6.8 та в результаті відобразиться в рядку 8.1 «збільшення суми, яка підлягала сплаті до бюджету». Крім того, у рядку 9 графи 3 необхідно відобразити суму 5 % штрафу — «20» грн.

 

Фрагмент заповнення УР до декларації за березень*

Код рядка

Показники

Загальна сума

1

2

3

...

...

...

2

Суми податкових зобов’язань, що не враховані (+) або зайво враховані (-) у декларації звітного періоду, за який виправляються помилки, у тому числі за кодами рядків декларації, в якій було допущено помилки:

+400

2.1

код

1

 

2.1

2.2

3

4

5

6

 

2.2

колонка А (±)

+2000

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

колонка б (±)

+400

 

 

 

 

 

 

 

 

...

5

Загальна сума помилки (

) (рядок 2 - рядок 3 + рядок 4 (- чи +))

+ 400

6

Уточнення показників рядків 20 — 26 декларації:

х

6.1

Код

20

21

22

22.1

6.2

Сума ПДВ

+ 400

 

 

 

...

...

...

...

...

...

6.7

Код

25.1

25.2

26

27

6.8

Сума ПДВ

 

 

 

+ 400

...

8

Розрахунки у зв’язку з виправленням помилки:

 

8.1

збільшення суми, яка підлягала сплаті до бюджету

400

...

...

...

9

Сума штрафу, нарахована платником самостійно у зв’язку з виправленням помилки

20

 

* Рядки 1 та 7 УР у прикладі для спрощення пропускаємо: у них відображаються дані рядків 20 і 27 помилкової та «післяпомилкової» (виправленої) декларації відповідно.

 

Аналогічно заповнюється УР до декларації за квітень. Різниця полягатиме у знаку помилки, що виправляється, заповненні рядка 8 УР та відсутності штрафу, оскільки в цьому випадку недоплати до бюджету не виникло.

 

Фрагмент заповнення УР до декларації за квітень*

Код рядка

Показники

Загальна сума

1

2

3

...

...

...

2

Суми податкових зобов’язань, що не враховані (+) або зайво враховані (-) у декларації звітного періоду, за який виправляються помилки, у тому числі за кодами рядків декларації, в якій було допущено помилки*:

-400

2.1

код

1

 

2.1

2.2

3

4

5

6

 

 

2.2

колонка А (±)

-2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

колонка Б (±)

-400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....

5

Загальна сума помилки (

) (рядок 2 - рядок 3 + рядок 4 (- чи +))

-400

6

Уточнення показників рядків 20 — 26 декларації:

х

6.1

Код

20

21

22

22.1

6.2

Сума ПДВ

-400

 

 

 

...

...

...

...

...

...

6.7

Код

25.1

25.2

26

27

6.8

Сума ПДВ

 

 

 

-400

...

8

Розрахунки у зв’язку з виправленням помилки:

 

...

...

...

8.2

зменшення суми, яка підлягала сплаті до бюджету

-400

...

...

...

 

* Рядки 1 та 7 УР у прикладі для спрощення пропускаємо: у них відображаються дані рядків 20 і 27 помилкової та «післяпомилкової» (виправленої) декларації відповідно.

Після заповнення уточнюючих розрахунків виникає

запитання про сплату зазначених у них зобов’язань. Як відомо, Закон № 2181 (абзац а п. 17.2) у разі наявності недоїмки вимагає сплатити її суму, а також суму штрафу при виправленні помилки за допомогою УР до подання такого УР**.

** Вартий уваги той факт, що несплачені до подання УР суми недоїмки та штрафу ДПАУ вважає податковим боргом із застосуванням до нього відповідних процедур, установлених нормами ст. 16 та 17 Закону № 2181 (див. лист від 15.01.2004 р. № 560/7/11-1117), тобто визнає факт самовиправлення.

Проте, на нашу думку, у цій ситуації підприємство може і не сплачувати всю суму недоїмки за УР до березневої декларації з ПДВ, а

сплатити до подання уточнюючих розрахунків лише суму 5 % штрафу. Річ у тім, що при одночасному виправленні протилежних сум за допомогою УР на особовому рахунку платника податків недоїмка виникне тільки на суму штрафу.

Нагадаємо, що відповідно до

п. 4.3 Інструкції про порядок ведення органами державної податкової служби оперативного обліку платежів до бюджету, контроль за справлянням яких здійснюється органами державної податкової служби України, затвердженої наказом ДПАУ від 18.07.2005 р. № 276, нарахування на особовому рахунку платника податків у разі подання УР здійснюється за датою такого подання.

А отже, при поданні двох УР в один день на особовому рахунку відобразиться і сума збільшення податкових зобов’язань (+400 грн.) плюс штраф (20 грн.), і сума зменшення податкових зобов’язань (-400 грн.). Таким чином, у результаті подання УР до квітневої декларації (в якому заповнено рядок 8.2) сума зобов’язання за рядком 8.1 УР до березневої декларації має погаситися, а підприємству необхідно сплатити тільки суму штрафу (до подання цих УР).

Підтвердження такому підходу можна знайти в

листі ДПАУ від 08.08.2005 р. 15655/7/19-2117. Зокрема, у ньому податківці зазначили, що сума, відображена за рядком 8.2 УР (у нашому випадку це буде УР до Декларації з ПДВ за квітень), потрапляючи до картки особового рахунка або погашає податковий борг (за його наявності), або формує переплату.

Але ця ситуація можлива тільки при одночасному поданні УР або поданні спочатку УР до квітневої декларації. Для обережних платників податків суму недоїмки та 5 % штрафу за УР до березневої декларації краще все-таки сплатити до подання такої «уточненки», адже причіпки податківців у цьому випадку цілком можливі (обумовлено це вимогою

абзацу «а» п. 17.2 Закону № 2181 «про сплату до подання»).

Матеріал підготував економіст-аналітик Видавничого Будинку «Фактор»
Антон Іванченко

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі