Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про затвердження змін до Порядку оформлення результатів невиїзних документальних, виїзних планових та позапланових перевірок з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Липень, 2007/№ 55
Друк
Наказ від 13.06.2007 р. № 354

Міністерства та відомства України

 

Про затвердження

Змін до Порядку оформлення результатів невиїзних документальних, виїзних планових та позапланових перевірок з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства

 

Наказ від 13 червня 2007 року № 354

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 червня 2007 р. за № 683/13950

(витяг)

 

Відповідно до статті 8 Закону України «Про державну податкову службу в Україні» та з метою забезпечення єдиного порядку реалізації матеріалів перевірок суб’єктів господарської діяльності — юридичних осіб, їх філій, відділень та інших відокремлених підрозділів у разі незгоди їх посадових осіб з висновками перевірки чи фактами та даними, викладеними в акті перевірки, НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити Зміни до Порядку оформлення результатів невиїзних документальних, виїзних планових та позапланових перевірок з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 10.08.2005 № 327, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.08.2005 за № 925/11205 (додаються).*

* Зміни не публікуються, оскільки далі наводимо витяг із зазначеного Порядку в кодифікованому вигляді з урахуванням унесених змін, які в тексті виділено

напівжирним курсивом. —
Прим. ред.

<...>

3. Цей наказ набуває

чинності через 10 днів після державної реєстрації.

<...>

В. о. голови В. Кайзерман

ПОГОДЖЕНО:

В. о. голови Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва
К. Ващенко

Перший заступник міністра фінансів України
В. Копилов

 

 

Затверджено наказом Державної податкової адміністрації України від 10 серпня 2005 р. № 327

Порядок оформлення результатів невиїзних документальних, виїзних планових та позапланових перевірок з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 серпня 2005 р. за № 925/11205

(

із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державної податкової адміністрації України від 13 червня 2007 року № 354)

(витяг)

 

<...>

2. Зміст акта (довідки) невиїзної документальної, виїзної планової чи позапланової перевірок

Акт невиїзної документальної, виїзної планової чи позапланової перевірок складається з чотирьох частин: вступної, загальних положень, описової частини та висновку. До акта додаються інформативні додатки.

<...>

2.2. Загальні положення акта невиїзної документальної, виїзної планової чи позапланової перевірок повинні містити такі дані:

<...>

2.2.17.

При проведенні виїзних планових перевірок проводиться аналіз фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання.

<...>

 

4. Підписання акта

(довідки) невиїзної документальної, виїзної планової чи позапланової перевірок, порядок його реєстрації та зберігання

<...>

4.2.

Акт невиїзної документальної, виїзної планової чи позапланової перевірок складається у двох примірниках та підписується протягом 5-ти робочих днів з дня, наступного за днем закінчення установленого для проведення перевірки строку (для суб’єктів малого підприємництва — протягом 3-х робочих днів, а для суб’єктів господарювання, які мають філії та перебувають на консолідованій сплаті, — протягом 10-ти робочих днів). Строк складання акта перевірки не зараховується до строку проведення перевірки з урахуванням його продовження, встановленого законом.

<...>

4.4.

У разі незгоди посадових осіб із висновками перевірки чи фактами та даними, викладеними в акті перевірки, суб’єкт господарювання має право протягом трьох робочих днів з дня, наступного за днем отримання примірника акта перевірки, подати до органу державної податкової служби заперечення до акта перевірки.

При цьому у разі незгоди із висновками акта перевірки суб’єкт господарювання в акті перевірки при його підписанні (чи відмові від підпису) робить відповідну відмітку.

Органи державної податкової служби розглядають заперечення протягом трьох робочих днів

з дня, наступного за днем їх надходження, та про результати розгляду письмово повідомляють суб’єкта господарювання.

На письмове звернення суб’єкта господарювання його посадові особи мають право брати особисту участь у розгляді заперечень та особисто викладати аргументи особам, що розглядають заперечення

.

За результатами розгляду заперечень складається висновок довільної форми, у якому зазначаються наведені в акті перевірки факти та дані, відносно яких надано заперечення суб’єктом господарювання, короткий зміст заперечень, наводиться обґрунтування позиції органу державної податкової служби стосовно кожного питання, порушеного в запереченнях, та підводиться підсумок щодо обґрунтованості заперечень.

Висновок підписується посадовими особами органу державної податкової служби, що проводили перевірку, їх безпосередніми керівниками, а також іншими посадовими особами органу державної податкової служби, які були залучені до розгляду заперечень, та затверджується керівником (заступником керівника) органу державної податкової служби, працівники якого проводили перевірку. У разі потреби заперечення можуть бути винесені на розгляд постійних комісій, передбачених пунктом 4.1 цього розділу.

Висновок у день його затвердження реєструється в єдиному спеціальному журналі органу державної податкової служби (далі — журнал реєстрації висновків), що ведеться структурним підрозділом, до функцій якого входить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції органу державної податкової служби. Такий журнал прошнуровується, пронумеровується та скріплюється печаткою органу державної податкової служби. Номер висновку складається з порядкового номера у журналі реєстрації висновків, номера акта перевірки та коду структурного підрозділу, відповідального за розгляд заперечень.

Зазначений висновок є складовою частиною матеріалів перевірки та враховується керівником (заступником керівника) органу державної податкової служби при їх розгляді і прийнятті податкового повідомлення-рішення (рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій).

Висновок долучається до першого примірника акта перевірки, що залишається в органі державної податкової служби. На підставі висновку складається обґрунтована письмова відповідь щодо результатів розгляду заперечень, яка підписується керівником (заступником керівника) органу державної податкової служби та надсилається суб’єкту господарювання поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення (або вручається під підпис посадовим особам суб’єкта господарювання).

4.5. Акт невиїзної документальної, виїзної планової чи позапланової перевірок в день його підписання реєструється в єдиному журналі реєстрації актів, який ведеться структурним підрозділом, до функцій якого входить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції органу державної податкової служби.

<...>

4.11.

Податкове повідомлення-рішення (рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій) приймається керівником податкового органу (його заступником) протягом десяти робочих днів від дня реєстрації акта невиїзної документальної, виїзної планової чи позапланової перевірок або вручення його поштою суб’єкту господарювання (на підставі відмітки на поштовому повідомленні), а за наявності заперечень посадових осіб суб’єкта господарювання до акта перевірки — приймається з урахуванням висновку про результати розгляду заперечень до акта перевірки — протягом трьох робочих днів, наступних за днем розгляду заперечень і надання (надсилання) письмової відповіді суб’єкту господарювання.

У разі невручення поштою рекомендованого листа з одним примірником акта перевірки

(у зв’язку з відсутністю суб’єкта господарювання за вказаним місцезнаходженням) податкове повідомлення (рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій) приймається протягом трьох робочих днів від дня повернення листа до органу державної податкової служби.

<...>

4.14. Підписання, реєстрація, вручення посадовим особам суб’єкта господарювання та зберігання довідок невиїзної документальної, виїзної планової та позапланової перевірок здійснюється у порядку, передбаченому цим розділом для актів перевірок

.

Директор Департаменту
контрольно-перевірочної роботи  С. Довгалькоментар редакції

ДПАУ внесено зміни до порядку оформлення результатів планових та позапланових перевірок

Наказом, що коментується, затверджено Зміни до Порядку оформлення результатів невиїзних документальних, виїзних планових та позапланових перевірок з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства, затвердженого наказом ДПА України від 10.08.2005 №327 (далі — Порядок). Зазначені зміни внесено з метою визначення єдиного порядку реалізації матеріалів перевірок та оформлення органами державної податкової служби відповідних документів у разі незгоди посадових осіб суб’єкта господарювання з висновками акта перевірки та подання ними заперечень, а також з метою забезпечення захисту прав і законних інтересів платників податків.

Порядок доповнено нормою щодо

можливості посадових осіб суб’єкта господарювання, на їх звернення, брати особисту участь у розгляді заперечень та особисто викладати аргументи особам, що розглядають заперечення.

Крім того, відповідно до змін податкові повідомлення-рішення (рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій) будуть прийматися керівником (заступником керівника) органу державної податкової служби за результатами розгляду матеріалів перевірок

з урахуванням висновків про результати розгляду заперечень. Це призведе до прийняття більш узгоджених рішень та дозволить скоротити кількість скарг платників податків на податкові повідомлення-рішення (рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій) у порядку апеляційного узгодження податкових зобов’язань.

Для реалізації вищенаведеного положення запроваджено єдиний порядок оформлення органами державної податкової служби відповідних документів у разі незгоди платників з висновками актів перевірок та подання ними заперечень. Так, передбачено, що за результатами розгляду заперечень посадовими особами органу державної податкової служби складається висновок довільної форми, в якому зазначаються наведені в акті перевірки факти та дані, відносно яких надано заперечення платником податків, короткий зміст заперечень, наводиться обґрунтування позиції податкового органу стосовно кожного питання, порушеного у запереченнях, та загальний висновок щодо обґрунтованості заперечень. При цьому визначено, які посадові особи податкового органу повинні підписувати та затверджувати цей висновок, передбачено терміни та порядок реєстрації висновку в єдиному спеціальному журналі органу державної податкової служби.

Слід відмітити, що як зазначений Порядок, так і зміни до нього стосуються лише

порядку оформлення і реалізації матеріалів перевірок платників податків — юридичних осіб.

О. М. Данилова,
заступник начальника відділу взаємодії
із структурними підрозділами Департаменту
аудиту юридичних осіб ДПАУ
О. А. Карпик,
заступник директора Департаменту
аудиту юридичних осіб ДПАУ

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі