Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Зміни до Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 13.10.2004 № 2149 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03.11.2004 за № 1405/10004

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Липень, 2007/№ 56
Друк
Зміни від 16.05.2007 р. № 768

Затверджено наказом Фонду державного майна України від 16.05.2007 р. № 768

 

Зміни до Порядку

проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 13.10.2004 № 2149 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03.11.2004 за № 1405/10004

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 червня 2007 р. за № 604/13871

 

1. Пункт 3

викласти в такій редакції:

«3.

Конкурс на право оренди об’єкта (далі — конкурс) проводить конкурсна комісія, утворена орендодавцем. Комісія може бути утворена як для визначення орендаря одного конкретного об’єкта, так і для визначення орендарів групи об’єктів, що належать до повноважень з управління одного й того самого органу, уповноваженого управляти майном. Конкурс полягає у визначенні орендаря, який запропонував найбільшу орендну плату при забезпеченні виконання інших умов конкурсу».

2. В абзаці першому пункту 5 слова «встановлений строк» замінити словами та цифрами «

15-денний строк після їх надходження».

3. Підпункт 2 пункту 5 викласти в такій редакції:

«2) висновок (пропозиції) щодо умов конкурсу і, відповідно, договору оренди. Зокрема щодо допустимих напрямів використання майна орендарем (з урахуванням думки балансоутримувача та напряму використання об’єкта до оренди)».

4. У підпункті 3 пункту 5 слова «один рік»

замінити словами «три роки».

5. Підпункт 4 пункту 5 доповнити новим реченням такого змісту: «Орган можуть представляти як працівники органу, уповноваженого управляти відповідним майном, так і його структурного підрозділу або балансоутримувача об’єкта оренди за наявності підтвердження повноважень».

6. Абзац шостий пункту 5 викласти в такій редакції:

«Перед оголошенням конкурсу орендодавець може звернутися до органу місцевого самоврядування для отримання пропозицій щодо бажаних напрямів використання об’єкта оренди відповідно до потреб населення міста, району міста. У разі надання таких пропозицій органу місцевого самоврядування пропонується надати кандидатуру до складу конкурсної комісії (за згодою)».

7. Абзац перший пункту 6 викласти в такій редакції:

«6. Оголошення про конкурс на право оренди цілісних майнових комплексів підприємств, організацій, їх структурних підрозділів та

нерухомого майна площею 100 кв. метрів і більше або розташованого в центрі міста, або такого, що перебуває на балансі морського, річкового порту, аеропорту, публікується у газеті «Відомості приватизації» та, у разі доцільності, за рішенням орендодавця в інших виданнях. Оголошення щодо інших об’єктів можуть друкуватися у газеті «Відомості приватизації» та/або в республіканських Автономної Республіки Крим, обласних, міських у містах Києві і Севастополі виданнях за місцем розташування об’єктів оренди. Оголошення публікується не пізніше ніж за 20 календарних днів до дати проведення конкурсу і повинно містити такі відомості».

8. Пункт 7 доповнити новим абзацом п’ятим такого змісту:

«компенсація переможцем конкурсу витрат орендодавця або іншого учасника на здійснення незалежної оцінки об’єкта оренди, витрат орендодавця на публікації оголошення про конкурс за виставленими рахунками відповідних ЗМІ».

9. Пункт 8 доповнити новим абзацом такого змісту:

«

Стартова орендна плата визначається за Методикою розрахунку і порядком використання плати за оренду державного майна, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.95 № 786. У разі надходження від орендарів до оголошення конкурсу разом із заявою на оренду різних пропозицій щодо орендної плати як стартова для визначення умов конкурсу застосовується найбільша з пропозицій».

10. У підпункті 9.1 слова і цифри «17.04.2001 № 649 «Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві» замінити словами і цифрами «14.11.2005 № 2975 «Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності», слова і цифри «13.06.2001 за № 504/5695» — словами і цифрами «16.01.2006 за № 29/11903», а цифри «9 і 14» — цифрами «5, 7, 16 і 24».

11. Пункт 19 викласти в такій редакції:

«19. У разі надходження двох або більше пропозицій, які відповідають умовам конкурсу, переможець конкурсу визначається конкурсною комісією на підставі аналізу пропозицій більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. У разі надходження однієї пропозиції, яка відповідає умовам конкурсу, з особою, яка її подала, укладається договір оренди. У разі відсутності пропозицій, які відповідали б умовам конкурсу, конкурс уважається таким, що не відбувся.

У разі надходження після оголошення конкурсу заяви про оренду нерухомого майна від бюджетної організації або заяви про оренду цілісного майнового комплексу підприємства, структурного підрозділу підприємства від господарського товариства, утвореного трудовим колективом цього підприємства, структурного підрозділу підприємства, комісія приймає протокольне рішення про укладення договору оренди із зазначеним заявником відповідно до вимог законодавства».

12. Пункт 20 доповнити новим абзацом такого змісту: «Пропозиції, подані в конвертах, не оформлених належним чином або розкритих (розпечатаних), з неправильними даними про учасника конкурсу, не розглядаються і повертаються секретарем комісії заявнику. Після розпечатування конвертів до конкурсу допускаються учасники, пропозиції яких відповідають умовам конкурсу».

Заступник директора Департаменту Я. Усенкокоментар редакції

 

Оренда держмайна: зміни

 

Знову маємо справу з логічним «продовженням» статті 118

Закону про держбюджет-2007.

Цією статтею встановлено, що у 2007 році передача в оренду державного та комунального майна здійснюється

виключно на конкурсних засадах.

Підхід до проведення конкурсів, що існував до цього, дещо відрізнявся, у зв’язку з цим цілком природним є коригування підзаконних актів, які регламентують процедуру проведення конкурсу, що ми зараз і спостерігаємо.

У чому суть змін, що коментуються.

1. Почнемо з такого дивного моменту. Фразу «

виключно на конкурсних засадах» зі статті 118 Закону про держбюджет-2007 логічно розуміти так: орендарем держмайна у 2007 році можна стати (у 2007 році укласти договір), тільки ставши переможцем або єдиним достойним (таким, що відповідає умовам конкурсу) учасником конкурсу*. Проте у Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженому наказом Фонду державного майна України від 13.10.2004 р. № 2149, зі змінами та доповненнями, залишилася незмінною така норма: конкурс оголошується (якщо ініціатива про укладення договору йде не від орендодавця) в разі наявності заяв про оренду від двох і більше фізичних або юридичних осіб. Норми Закону про держбюджет-2007 і Порядку № 2149 явно конфліктують між собою. У зв’язку з цим повинні застосовуватися норми Закону про держбюджет-2007 як акта, що має більшу юридичну силу. Виходить, що конкурс повинен оголошуватися й у тому випадку, коли заява на оренду надійшла тільки від одного потенційного орендаря. Сенс проведення конкурсу в такому разі буде у приверненні уваги якомога більшої кількості потенційних орендарів через публічне оголошення про проведення конкурсу.

* Як виняток у цьому випадку можна розглядати випадок з продовженням раніше укладеного договору оренди. У такому разі конкурсу не буде. Умовою продовження раніше укладених договорів Фонд держмайна називає перегляд орендної плати в укладеному договорі (докладно про це див. наказ Фонду державного майна України «Про виконання ст. 118 Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік» від 18.01.2007 р. № 43).

2. Нічого не змінилося щодо

вирішального фактора при проведенні конкурсу: якщо учасників декілька, переможцем визнається той, хто запропонує найбільшу орендну плату при забезпеченні виконання інших умов конкурсу. «Зіпсувати життя» потенційному орендарю у випадку з нерухомим майном (не цілісним майновим комплексом, далі — ЦМК) може хіба що заява про оренду майна, яка надійшла від бюджетної організації.

3. Щодо «журі» конкурсу прямо прописано, що проводити конкурс має конкурсна комісія, створена орендодавцем. Комісія може бути створена як для визначення орендаря одного конкретного об’єкта, так і для визначення орендарів групи об’єктів, які належать до повноважень з управління одного й того самого органу, уповноваженого управляти майном.

З урахуванням змін виходить, що якщо питання захисту навколишнього середовища, дотримання умов належного утримання об’єктів соціально-культурного призначення не виникатимуть, представник органу місцевого самоврядування все одно зможе входити до складу комісії (відповідно віддавати перевагу одному з учасників),

якщо орендодавець перед проведенням конкурсу звернеться до цього органу для отримання пропозицій щодо бажаних напрямків використання об’єкта оренди відповідно до потреб населення міста, району міста, і такі пропозиції буде надано.

4. Зазнав змін порядок інформування потенційних учасників про проведення конкурсу:

— у випадку з орендою ЦМК підприємств, організацій, їх структурних підрозділів і

нерухомого майна площею 100 кв. м і більше або розташованого в центрі міста, або такого, що перебуває на балансі морського, річкового порту, аеропорту, оголошення про проведення конкурсу обов’язково публікується в газеті «Відомості приватизації», плюс до цього за рішенням орендодавця може публікуватися в інших виданнях;

— у випадку з

орендою інших об’єктів державного майна розміщення оголошення про проведення конкурсу в газеті «Відомості приватизації» не є обов’язковим оголошення може бути опубліковано в республіканських АР Крим, обласних, міських у містах Києві та Севастополі виданнях за місцем розташування об’єктів оренди. При цьому не виключається можливість одночасного розміщення оголошення в зазначених друкованих виданнях.

Якщо раніше оголошення про проведення конкурсу повинно було публікуватися не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення конкурсу, то тепер не пізніше ніж за 20 днів

.

5. В умовах конкурсу тепер міститься пункт про компенсацію переможцем конкурсу витрат, понесених орендодавцем або іншим учасником, на проведення незалежної оцінки об’єкта оренди, витрат орендодавця на публікації оголошення про конкурс за виставленими рахунками відповідних друкованих видань.

6.

Розмір орендної плати, що зазначатиметься в умовах конкурсу («стартова орендна плата»), обчислюється за ставками з Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду державного майна, затверджених постановою КМУ від 04.10.95 р. № 786, з урахуванням змін, передбачених постановою КМУ від 27.12.2006 р. № 1846. Нагадаємо, що на початку року ці ставки істотно підвищено.

При цьому змінами, що коментуються, передбачено випадок, коли в умовах конкурсу буде зазначений інший (більший) розмір. Це можливо, якщо (одночасно):

— до оголошення конкурсу орендодавцю надійдуть заяви на оренду від декількох потенційних орендарів;

— до таких заяв буде додано різні пропозиції щодо розміру орендної плати;

— найщедріша пропозиція міститиме розмір орендної плати більший, ніж визначений за

Методикою № 786.

У такому разі до умов конкурсу потрапить ця найбільша величина.

7. Зроблено посилання

на чинний сьогодні Перелік документів, які подаються орендарем орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить
до державної власності, затверджений наказом Фонду державного майна України від 14.11.2005 р. № 2975.
При цьому встановлено, що не подаються документи, зазначені в пунктах 5 (Звіт про незалежну оцінку нерухомого майна), 7, 16, 24 цього Переліку*.

* У випадку з орендою нерухомого майна, яке не є ЦМК, документи з пунктів 7, 16, 24 і так не подаються, тому ми їх не розшифрували.

Сергій Томашпольський

 

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі