Теми статей
Обрати теми

Переведення боргу: відображаємо в обліку

Редакція ПБО
Стаття

Переведення боргу: відображаємо в обліку

 

Стороною в зобов’язанні, яку може бути замінено (щоправда, з відома кредитора), може бути і сам боржник. У такому разі маємо справу з переведенням боргу. Про оподаткування та облік таких операцій зараз і поговоримо.

 

Людмила СОЛОШЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Як і в ситуації з відступленням вимоги, спеціальних норм щодо оподаткування операцій переведення боргу чинне законодавство не містить. У зв’язку з цим при відображенні таких операцій в обліку

сторінкредитора, боржника і нового боржника — маємо виходити із загальних облікових принципів.

Так, здебільшого переведення боргу для учасників буде

заключною операцією за існуючими договорами, а тому яких-небудь податкових наслідків (ні щодо податку на прибуток, ні щодо ПДВ) не спричиняє. Щоправда, якщо погашення боргів у нового боржника здійснюється з використанням товарної форми розрахунків, то йому доведеться відобразити податкові наслідки, що супроводжують таку операцію (поставку).

При цьому

сама операція переведення боргу ні для боржника, ні для нового боржника не може розглядатися як продаж (придбання) товару, оскільки в цьому випадку відбувається передача пасиву — кредиторської заборгованості. А отже, і жодних податкових наслідків (властивих продажу) власне операція переведення боргу у сторін не викликає.

Розглянемо приклади.

Приклад.

Підприємство А (кредитор) відвантажило підприємству Б (боржнику) товари вартістю 3600 грн. (у тому числі ПДВ — 600 грн.). Згодом було укладено договір переведення грошового боргу, за яким новим боржником, який узяв на себе зобов’язання з погашення боргу перед кредитором (підприємством А), стало підприємство С. Згодом підприємство Б (боржник) компенсувало підприємству С (новому боржнику) суму заборгованості грошовими коштами (3600 грн.).

Схематично ситуація виглядає так:

 

img 1

 

В обліку сторін операції відобразяться так:

 

Переведення грошового боргу

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума,
грн.

Податковий облік

Дт

Кт

ВД

ВВ

У кредитора (підприємства А)

1. Відвантажено товари підприємству Б

361

702

3600

3000

2. Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

702

641

600

3. Укладено договір переведення боргу

377

361

3600

4. Погашено борг новим боржником

311

377

3600

У боржника (підприємства Б)

1. Отримано товари від постачальника (підприємства А)

28

631

3000

3000

2. Відображено податковий кредит з ПДВ

641

631

600

3. Укладено договір переведення боргу

631

685

3600

4. Погашено заборгованість перед новим боржником (підприємством С)

685

311

3600

У нового боржника (підприємства С)

1. Укладено договір переведення боргу

377

685

3600

— *

— *

2. Погашено борг перед кредитором (підприємством А)

685

311

3600

3. Погашено заборгованість боржником (підприємством Б)

311

377

3600

* Вважаємо, що оскільки переведений борг не може бути за своєю суттю віднесено до товарів (робіт, послуг), то в податковому обліку нового боржника переведення боргу не спричиняє податкових наслідків, тобто ні ВД, ні ВВ у нового боржника при цьому не виникає.
Щодо власне операції переведення боргу, то вона в цьому випадку і для кредитора (підприємства А), і для боржника (підприємства Б) є заключною операцією і тому на податковий облік сторін не впливає.

 

Приклад.

Підприємство А (кредитор) здійснило передоплату за товари підприємству Б (боржнику) у сумі 4800 грн. (у тому числі ПДВ — 800 грн.). Згодом було укладено договір переведення товарного боргу, за яким новим боржником, який узяв на себе зобов’язання з поставки товарів кредитору (підприємству А), стало підприємство С. У подальшому підприємство Б (боржник) погасило перед підприємством С (новим боржником) борг товаром вартістю 4800 грн.(у тому числі ПДВ — 800 грн.).

Схематично ситуація виглядає так:

 

img 2

 

В обліку сторін операції відобразяться так:

 

Переведення товарного боргу

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума,
грн.

Податковий облік

Дт

Кт

ВД

ВВ

1

2

3

4

5

6

У кредитора (підприємства А)

1. Перераховано передоплату за товари підприємству Б

371

311

4800

4000

2. Відображено податковий кредит з ПДВ

641

644

800

3. Укладено договір переведення боргу

377

371

4800

4. Отримано товари від нового боржника
(підприємства С)

28

377

4000

5. Списано суму раніше відображеного податкового кредиту з ПДВ

644

377

800

У боржника (підприємства Б)

1. Отримано передоплату від покупця (підприємства А)

311

681

4800

4000

2. Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

643

641

800

3. Укладено договір переведення боргу

681

685

4800

4. Відвантажено товари в погашення боргу перед новим боржником

685

702

4800

5. Списано суму раніше відображених податкових зобов’язань

702

643

800

У нового боржника (підприємства С)

1. Укладено договір переведення боргу

377

685

4800

2. Відвантажено товари кредитору (підприємству А) в погашення боргу

685

702

4800

4000*

3. Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

702

641

800

4. Отримано товари від боржника (підприємства Б) в погашення заборгованості

28

377

4000

4000*

5. Відображено податковий кредит з ПДВ

641

377

800

* Оскільки погашення боргів відбувається в товарній формі, у нового боржника виникають супутні таким операціям податкові наслідки — відповідно валові доходи і податкові зобов’язання при відвантаженні товарів кредитору в погашення боргу і валові витрати та податковий кредит при отриманні товарів від боржника в погашення заборгованості

.

 

У цій ситуації також варто звернути увагу на момент, що стосується виписування податкових накладних. Так, за першою подією (одержанням передоплати) підприємством Б (боржником) на ім’я підприємства А (кредитора) на підтвердження податкових зобов’язань, що виникли, було виписано податкову накладну. Разом з тим після переведення боргу при заключній для підприємства Б операції — відвантаженні товарів — підприємству Б також доведеться виписати нову податкову накладну на ім’я нового боржника (підприємства С), для якого вона буде підставою для віднесення суми вхідного ПДВ до податкового кредиту. Що стосується раніше виписаної (за передоплатою) податкової накладної, то формально підстав для складання до неї розрахунку коригування у підприємства Б (боржника) не існує. Тому вважаємо: оскільки підприємство Б (боржник) своєчасно (за передоплатою) на підставі першої податкової накладної вже відобразило податкові зобов’язання, то в цьому випадку друга податкова накладна його податкові зобов’язання в періоді відвантаження товару повторно не збільшує.

Схожа ситуація складається і у кредитора (підприємства А), який за першою подією (перерахування передоплати) отримав податкову накладну від боржника (підприємства Б) та відобразив податковий кредит. Тому після переведення боргу та здійснення завершальної операції — надходження товарів — друга податкова накладна, виписана на такі товари новим боржником (підприємством С), податковий кредит кредитора (підприємства А) у період надходження товару повторно не збільшує.

Також переведення боргу може бути вигідним у ситуації, коли у сторін «боржник — новий боржник» існують

зустрічні однорідні зобов’язання. Наприклад, у разі коли боржник (який зобов’язаний погасити своє зобов’язання перед кредитором згідно з одним укладеним договором) при цьому одночасно сам є кредитором для нового боржника за іншим договором. У такому разі між сторонами «боржник — новий боржник» може бути здійснено зарахування зустрічних однорідних вимог, а новий боржник за договором переведення боргу при цьому просто погасить заборгованість боржника перед кредитором. Розглянемо цю ситуацію на прикладі.

Приклад.

Укладено два договори купівлі-продажу товарів:

договір № 1: між підприємствами А і Б (підприємство А — продавець, підприємство Б — покупець);

договір № 2: між підприємствами Б і С (підприємство Б — продавець, підприємство С — покупець).

За договором № 1 підприємство А відвантажило товар підприємству Б на суму 12000 грн. (у тому числі ПДВ — 2000 грн.). За договором № 2 підприємство Б відвантажило товар підприємству С на аналогічну суму — 12000 грн. (у тому числі ПДВ — 2000 грн.).

Згодом боржником (підприємством Б) було укладено договір переведення боргу, за яким новим боржником, який узяв на себе обов’язок погасити грошовий борг перед кредитором (підприємством А), стало підприємство С. При цьому у свою чергу за зустрічними однорідними зобов’язаннями (оплаті) між підприємством Б (боржником) і підприємством С (новим боржником) було здійснене зарахування.

Схематично ситуація виглядає так:

 

img 3

 

В обліку сторін операції відобразяться так:

 

Переведення боргу (із зарахуванням зустрічних однорідних вимог між боржником і новим боржником)

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума,
грн.

Податковий облік

Дт

Кт

ВД

ВВ

У кредитора (підприємства А)

1. Відвантажено товари підприємству Б

361

702

12000

10000

2. Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

702

641

2000

3. Укладено договір переведення боргу

377

361

12000

4. Погашено борг новим боржником

311

377

12000

У боржника (підприємства Б)

1. Відвантажено товари підприємству С

361

702

12000

10000

2. Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

702

641

2000

3. Отримано товари від підприємства А

28

631

10000

10000

4. Відображено податковий кредит з ПДВ

641

631

2000

5. Укладено договір переведення боргу

631

685

12000

6. Проведено зарахування зустрічних однорідних вимог

685

361

12000

У нового боржника (підприємства С)

1. Отримано товари від підприємства Б

28

631

10000

10000

2. Відображено податковий кредит з ПДВ

641

631

2000

3. Укладено договір переведення боргу

377

685

12000

4. Проведено зарахування зустрічних однорідних вимог

631

377

12000

5. Погашено борг перед кредитором (підприємством А)

685

311

12000

 

Як бачимо, ситуації, де сторони можуть вдатися до операцій переведення боргу, бувають самими різними. При цьому також можливий випадок, коли борг переводиться на нового боржника не в усій сумі (повністю), а тільки в якійсь частині (

частково). Отже, щодо прикладу, який розглядався вище, як варіант, подібна ситуація може виглядати так: за умови, що підприємство А за договором № 1 відвантажило товари підприємству Б на 12000 грн. (у тому числі ПДВ — 2000 грн.), проте при цьому підприємство Б згідно з укладеним договором № 2 поставило підприємству С товари на суму 8400 грн. (у тому числі ПДВ — 1400 грн.), сторонами може бути прийнято рішення про часткове переведення боргу боржника Б — суми 8400 грн. (з існуючої заборгованості перед підприємством А в сумі 12000 грн.) на нового боржника С, який і погасить заборгованість у сумі 8400 грн. перед кредитором (підприємством А). Погашення залишку заборгованості (3600 грн.) боржником (підприємством Б) кредитору (підприємству А) здійснюється в порядку, визначеному договором.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі