Теми статей
Обрати теми

Використання готівкової іноземної валюти: що змінилося?

Редакція ПБО
Стаття

Використання готівкової іноземної валюти: що змінилося?

 

З 29 червня 2007 року набули чинності нові правила використання готівкової іноземної валюти на території України, які значно скоротили перелік можливих випадків її використання як засобу платежу, а також внесено зміни до деяких інших нормативних документів Національного банку України, які регулюють ці питання. Оскільки готівкова іноземна валюта використовується тою чи іншою мірою багатьма суб’єктами господарювання, їм буде цікаво дізнатися, коли і як її тепер можна використовувати як засіб платежу.

 

Георгій СФІНЦИЦКІ, юрист

 

Документи статті

Постанова № 200

— постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Правил використання готівкової іноземної валюти на території України та внесення змін до деяких правових нормативних актів Національного банку України» від 30.05.2007 р. № 200.

Нові Правила

— Правила використання готівкової іноземної валюти на території України, затверджені постановою Правління НБУ від 30.05.2007 р. № 200.

Старі Правила

— Правила використання готівкової іноземної валюти на території України, затверджені постановою Правління НБУ від 26.03.98 р. № 119.

Інструкція № 283

— Інструкція про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України, затверджена постановою Правління НБУ від 12.07.2000 р. № 283.

КпАП

— Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X.

КК

— Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-III.

Постанова № 200

(див. с. 12), якою затверджено Нові правила, набула чинності з 29 червня 2007 року. З цього ж моменту втратили чинність Старі Правила (п. 3 Постанови № 200) та анульовано індивідуальні ліцензії НБУ на використання готівкової іноземної валюти на території України як засобу платежу, видані на підставі Старих Правил (п. 4 Постанови № 200).

 

Нові правила замість старих

Новими Правилами

встановлено порядок і умови використання готівкової іноземної валюти резидентами та нерезидентами на території України. Під готівковою іноземною валютою в Нових Правилах (п. 1.3) розуміються іноземні грошові знаки у вигляді банкнот та монет, що перебувають в обігу і є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави.

Нові Правила

також закріплюють вичерпний перелік випадків, коли розрахунки можуть здійснюватися в готівковій іноземній валюті. Випадки використання готівкової іноземної валюти, які передбачалися Старими Правилами, але не ввійшли до Нових Правил, тепер канули в Лету. Розглянемо докладніше випадки використання готівкової іноземної валюти як засобу платежу, передбачені Новими Правилами, оскільки з 29.07.2007 р. тільки вони мають право на життя.

 

Забезпечення витрат на відрядження працівників

Використанню резидентами (юридичними особами і фізичними особами — підприємцями) та іноземними представництвами готівкової іноземної валюти зі своїх поточних рахунків для забезпечення витрат на відрядження працівників за кордон, а також на представницькі витрати (організацію офіційних заходів за кордоном) присвячено

розділ 2 Нових Правил. Під витратами на відрядження працівників за кордон у Нових Правилах (п. 1.3) розуміється оплата дозволів на в’їзд (віз), добових, витрат, пов’язаних з наймом житла, транспортних та інших витрат за кордоном. На ці цілі готівкову іноземну валюту може бути отримано з поточного рахунка на підставі заяви на видачу готівки, доручення повноважному представнику на отримання іноземної валюти в касі уповноваженого банку та листа-розрахунку, в якому зазначаються П.І.Б. осіб, які виїжджають за кордон, і наводиться розрахунок їх витрат (п. 2.2 Нових Правил). Крім того, іноземну валюту зі свого поточного рахунка можна використовувати для придбання дорожніх чеків на суму, що відповідає витратам на відрядження та представницьким витратам, додатково додавши до документів, зазначених у п. 2.2 Нових Правил, заяву на видачу дорожніх чеків, оформлену в довільній формі.

Вищезгадані документи залишаються в касових документах банку, а під час

видачі з каси готівкової іноземної валюти (дорожніх чеків) видається довідка на її (їх) вивезення.

На відміну від

Старих Правил Нові Правила не містять обмежень щодо суми готівкової іноземної валюти (дорожніх чеків), що видається одному працівнику при його виїзді за кордон (пункт 2.4 Нових Правил), проте при цьому все одно потрібно дотримуватися норм вивезення іноземної валюти, чеків за кордон України фізичними особами, які виїжджають у службові відрядження, установлених Інструкцією № 283 (не більше 10000 доларів США).

 

Забезпечення експлуатаційних витрат

Порядок

використання готівкової іноземної валюти для забезпечення експлуатаційних витрат, пов’язаних з обслуговуванням власних (орендованих, зафрахтованих) транспортних засобів за кордоном, викладено в розділі 3 Нових Правил. Процедура отримання в банку готівкової іноземної валюти в цих випадках аналогічна зазначеній вище (додатково в листі-розрахунку вказується мета виїзду, а замість звичайного розрахунку — розрахунок експлуатаційних витрат, пов’язаних з обслуговуванням транспортних засобів за кордоном). Склад експлуатаційних витрат, пов’язаних з обслуговуванням транспортних засобів, регламентується Міністерством транспорту та зв’язку України. Наприклад, норми витрат палива та мастильних матеріалів на автомобільному транспорті затверджено наказом Міністерства транспорту України від 10.02.98 р. № 43.

 

Виконання морськими агентами зобов’язань перед нерезидентами

Розділ 4 Нових Правил

описує використання морськими агентами готівкової іноземної валюти (дорожніх чеків) для видачі капітану корабля, що належить судновласнику-нерезиденту (що зафрахтований ним), для оплати праці членів екіпажу, експлуатаційних витрат з обслуговування корабля, витрат, пов’язаних з репатріацією моряків тощо. Видача морському агенту готівкової іноземної валюти (дорожніх чеків) здійснюється тільки в разі надходження на його поточний рахунок в іноземній валюті авансового платежу для виконання ним агентських послуг від нерезидента (судновласника або іншого довірителя) і в межах визначених ним сум. Додатково до загальної процедури в листі-розрахунку зазначається мета зняття готівкової іноземної валюти та її сума, назва корабля судновласника-нерезидента, прізвище та ім’я капітана корабля судновласника-нерезидента.

 

Інші випадки

Розділ 4 Нових Правил

визначає інші випадки використання іноземної валюти:

для оплати праці працівників-нерезидентів, які працюють в Україні за контрактом, а також для виплати їм премій та призів;

для здійснення статутної діяльності представництва Бюро міжнародної організації з міграції;

для виплати фізичним особам коштів, отриманих із-за кордону за їх дорученням адвокатськими компаніями та іншими посередниками;

для виплати фізичним особам-резидентам за передані права інтелектуальної власності за кордон за рахунок коштів, отриманих із-за кордону від бенефіціара;

для виплати іноземними представництвами фізичним особам — резидентам, які уклали контракт (договір) з юридичною особою про їх працевлаштування за межами України, для оплати витрат, пов’язаних з проїздом територією іноземної держави.

 

Готівкова валюта як засіб платежу чи застави

Використанню готівкової іноземної валюти на території України як засобу платежу чи застави присвячено

розділ 6 Нових Правил.

Нерезиденти можуть використовувати

готівкову іноземну валюту як засіб платежу на території митниць при здійсненні сплати різного роду мит, податків, зборів, а також оплати товарів та послуг, конкретний перелік яких зазначено в п. 6.1 Нових Правил.

Резиденти

(на відміну від нерезидентів) можуть оплачувати готівковою іноземною валютою тільки мито, інші податки та збори (обов’язкові платежі), митні збори та фінансові санкції, передбачені митним законодавством України, товари та послуги в зоні, звільненій від сплати мит і податків, а також здійснювати платежі за охорону та супровід підакцизних і транзитних товарів митними органами (п. 6.2 Нових Правил).

Крім цього,

п. 6.3 Нових Правил надає можливість використовувати готівкову іноземну валюту на території України для оплати дипломатичним представництвам, консульським установам іноземних держав дозволів на в’їзд (віз), а також при розрахунках за пально-мастильні матеріали, продукти харчування, медикаменти та послуги з обслуговування транспортних засобів (літаків, суден, поромів), їх пасажирів та членів екіпажу у випадках, коли іноземні транспортні засоби здійснюють разові (нерегулярні) рейси або коли вони здійснили (через метеорологічні чи технічні умови) непередбачену посадку в аеропорту або зайшли до порту на території України (п. 6.4 Нових Правил).

Використання

на території України готівкової іноземної валюти як застави дозволяється як виняток тільки за умови отримання індивідуальної ліцензії, наданої на підставі окремої постанови Правління НБУ (п. 6.5 Нових Правил).

 

Засіб платежу під час перебування за кордоном

Порядок

використання готівкової іноземної валюти резидентами при здійсненні торгівлі та наданні послуг за межами України описано в розділі 7 Нових Правил, зокрема, як засіб платежу вона використовується:

— на транспортних засобах у разі здійснення ними міжнародних пасажирських перевезень;

— у разі реалізації товарів на міжнародних виставках (ярмарках), що відбуваються за кордоном.

 

Додаткові положення

Вимогам, що ставляться до проведення операцій з готівковою іноземною валютою, зокрема, до

порядку зарахування уповноваженим банком надходжень готівкової іноземної валюти або її залишків на поточний рахунок в іноземній валюті, присвячено розділ 8 Нових Правил. Слід зазначити, що тепер комісійна винагорода виплачується уповноваженому банку відповідно до його тарифів виключно в гривнях (п. 8.8 Нових Правил), на відміну від Старих Правил, які дозволяли одержувати в деяких випадках комісійну винагороду в іноземній валюті (п. 4.3).

Фінансові установи (які мають генеральну ліцензію НБУ на здійснення валютних операцій) та національний оператор поштового зв’язку мають право самостійно визначати для власних кас порядок розрахунку ліміту каси, обсягів готівкових надходжень (витрат), строків здавання готівки тощо і відповідно встановлювати розмір ліміту для власних кас (

п. 8.12 Нових Правил).

Готівкова іноземна валюта

, одержана зі свого поточного рахунка в іноземній валюті, має використовуватися винятково на цілі, на які її одержано (п. 8.12 Нових Правил).

 

Відповідальність за порушення

Відповідно до

п. 8.14 Нових Правил за порушення резидентами та нерезидентами вимог цих Правил їх може бути притягнуто до відповідальності відповідно до законодавства України.

Чинним законодавством за

порушення правил про валютні операції, приховування від обліку валютних доходів та за ухилення від повернення виручки в іноземній валюті передбачено адміністративну і кримінальну відповідальність для посадових осіб. Будь-яких конкретних фінансових санкцій для юридичних осіб за ці порушення поки не встановлено, але вони можуть незабаром з’явитися.

Відповідно до

ст. 162 КпАП за порушення правил про валютні операції, зокрема за незаконне скуповування, продаж, обмін, використання валютних цінностей як засобу платежу або застави, винна особа може притягатися до відповідальності у вигляді попередження або накладення штрафу в розмірі від 30 до 44 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією валютних цінностей, а згідно зі ст. 1642 КпАП за порушення законодавства з фінансових питань, зокрема за приховування від обліку валютних доходів, винна особа може притягатися до відповідальності у вигляді накладення штрафу в розмірі від 8 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

При неповерненні (приховуванні) виручки в іноземній валюті, яку одержано

резидентами при здійсненні торгівлі та наданні послуг за межами України (міжнародні пасажирські перевезення, реалізація товарів на міжнародних виставках (ярмарках)) може бути застосовано ч. 1 ст. 207 КК , якою передбачено, що в разі ухилення від повернення в установлені законом строки виручки в іноземній валюті, отриманої в результаті реалізації на експорт товарів (робіт, послуг), або її приховування винна особа може притягатися до відповідальності у вигляді штрафу від 600 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі