Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Споруджуємо локальну комп'ютерну мережу

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Червень, 2007/№ 46
Друк
Стаття

Споруджуємо локальну комп'ютерну мережу

 

Для того щоб прискорити процес обміну інформацією всередині підприємства, створюється локальна комп’ютерна мережа. Про те, як на підприємстві врахувати спорудження локальної комп’ютерної мережі, і йтиметься у цій статті.

 

Наталія ДЗЮБА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Локальна комп’ютерна мережа

— це комп’ютерна мережа, яка зв’язує декілька станцій в одній локальній зоні радіусом до 1 кілометра, обмежені, наприклад, однією спорудою, одним підприємством (організацією), відділом, цехом і таке інше, та використовує зорієнтовані на цю територію засоби та методи передачі даних (див. Інструкцію про порядок складання звіту про використання програмних продуктів та комп’ютерних мереж, затверджену наказом Держкомстату від 27.08.97 р. № 10).

Отже, інакше кажучи, локальна комп’ютерна мережа — це два або більше комп’ютери, з’єднані між собою будь-якими засобами передачі даних. Засоби передачі даних здебільшого включають:

середовище передачі данихпасивне устаткування (кабель — вита пара, оптоволокно або радіоканал, розетки, монтажні короби, монтажні шафи, панелі тощо); активне мережне устаткування (сервер, концентратор, комутатор, маршрутизатор, модем тощо).

Прокладання комп’ютерної мережі, як правило, складається з низки етапів.

 

Етапи прокладання локальної комп’ютерної мережі

1. Вивчаються та вимірюються приміщення, в яких прокладатиметься мережа, складається план приміщень з нанесенням на нього запланованих місць розміщення робочих станцій.

Проектується топологія мережі, схеми розводки кабелю між робочими станціями, сервером та іншим мережним устаткуванням, які наносяться на план приміщення.

2. Вивчається функціональне призначення кожного робочого місця, розраховується загальне навантаження на мережу.

3. Складається перелік мережного устаткування, яке буде використане в проектованій мережі.

4. Складається список необхідних сервісів мережі. Виконується розрахунок оптимальної конфігурації сервера.

5. Складається загальний кошторис витрат на будівництво мережі. Кошторис затверджується клієнтом.

6.

Закуповується мережне устаткування та компоненти сервера і робочих станцій.

7.

Прокладається кабель, за необхідності короби (пасивне мережне устаткування).

8.

Установлюється та підключається активне мережне устаткування.

9. Установлюються та

настроюються сервери і робочі станції.

Отже, організація локальної комп’ютерної мережі вимагає від підприємства таких витрат:

— на оплату проектування, прокладення кабелю, монтажу розеток, установлення рознімників, коробів тощо;

— на закупівлю пасивного та активного мережного устаткування;

— на встановлення та підключення (налагодження) активного мережного устаткування.

Як же розібратися з витратами на створення локальної мережі, що виникли, і правильно відобразити їх у податковому та бухгалтерському обліку?

 

Податковий облік підключення лінії та пасивного устаткування

Як зазначила ДПАУ в

листі від 07.09.2006 р. № 16636/7/31-3017 (див. с. 41 цього номера), витрати на підключення комп’ютерів до локальної мережі є витратами на створення об’єкта групи 1 — передавальні пристрої, які підлягають в податковому обліку амортизації. Аналогічну думку податківці висловлювали і до появи цього листа (див. «Податковий, банківський, митний консультант», 2006, № 33, с. 6).

Частково погодитися з позицією ДПАУ

щодо обліку витрат на спорудження локальної мережі можна тільки відносно витрат на прокладення лінії, а саме: витрат на проектування, прокладення кабелю, монтаж розеток, установлення рознімників з урахуванням пасивного устаткування. Проте перелічені витрати слід амортизувати у складі групи 1 основних фондів не як витрати на передавальні пристрої а як поліпшення приміщення, що обладується локальною мережею. Адже приміщення, обладнане такими комунікаціями, коштує дорожче, ніж необладнане, тобто по суті якість його поліпшується.

Як правило, підприємства-виконавці, які надають послуги з прокладання комп’ютерної мережі в акті та інших документах (наприклад, податковій накладній) наводять не тільки розшифровку вартості наданих послуг, але і вартість матеріалів, використаних при наданні таких послуг. Тому підприємству-замовнику не важко буде

виділити вартість проектування, прокладення кабелю, монтажу розеток, установлення рознімників з урахуванням вартості пасивного устаткування зі складу загальної вартості послуг, наданих підприємством-виконавцем.

Згодом такі витрати на поліпшення основних фондів відображаються з урахуванням положень

п.п. 8.7.1 Закону про податок на прибуток. Згідно з цією нормою до валових витрат потрапляє вартість поліпшення групи 1 основних фондів у межах 10 % ліміту (рядок 04.10 декларації з прибутку і в таблиці 3 додатка К 1/1), а решта суми збільшить балансову вартість об’єкта, що поліпшується, — будівлі.

Якщо ж підприємство організує

прокладення локальної мережі в орендованому приміщенні, то витрати на підключення лінії та пасивного устаткування в межах 10 % уключаються до валових, а на суму перевищення за умови, що договір оренди дозволяє або приписує робити поліпшення, слід створити балансову вартість об’єкта основних фондів групи 1 (п.п. 8.7.1 і 8.8.1 Закону про податок на прибуток).

Якщо балансова вартість такого сформованого об’єкта основних фондів групи 1 склала менше 1700 грн., то підприємство може скористатися нормами

п.п. 8.3.7 Закону про податок на прибуток і в наступному періоді віднести цю суму до валових витрат.

  

Податковий облік активного устаткування комп’ютерної мережі

Очікуваний строк служби

активного устаткування, як правило, перевищує 365 календарних днів, тому такі об’єкти згідно з пп. 8.2.1, 8.7.1 Закону про податок на прибуток слід ураховувати:

— або

у складі основних фондів, якщо їх вартість перевищує 1000 грн. (без ПДВ), а саме у складі групи 4 основних фондів п.п. 8.2.2 Закону про податок на прибуток, оскільки устаткування для комп’ютерної мережі можна розглядати як інформаційну систему. Підтвердженням тому є визначення інформаційної системи, наведене в Ліцензійних умовах здійснення господарської діяльності, пов’язаної з розробкою, виробництвом, упровадженням, обслуговуванням, дослідженням ефективності систем і засобів технічного захисту інформації, наданням послуг у сфері технічного захисту інформації, затверджених наказом від 29.12.2000 р. № 89/67, а також в Указі Президента «Про положення технічного захисту інформації в Україні» від 27.09.99 р. № 1229/99. Витрати на придбання устаткування для мережі збільшують балансову вартість групи 4 основних фондів з урахуванням витрат на його встановлення та налагодження (див. п.п. 8.4.1 Закону про податок на прибуток);

— або в порядку, передбаченому

Законом про податок на прибуток для обліку запасів, якщо їх вартість не перевищує 1000 грн. (без ПДВ). Витрати на таке устаткування (без ПДВ) включаються до складу валових витрат з урахуванням вимоги п. 11.2.3 Закону про податку на прибуток і надалі підлягають перерахунку за п. 5.9 цього Закону;

— або відображати як

поліпшення комп’ютера — об’єкта основних фондів групи 4, на який буде встановлено активне устаткування. Наприклад, це справедливо щодо мережної плати, яка вбудовується в системний блок комп’ютера.

Суми ПДВ

, сплачені (нараховані) у складі всіх платежів, пов’язаних з прокладенням локальної комп’ютерної мережі формують податковий кредит за загальними правилами Закону про ПДВ.

 

Таблиця 1

Витрати на створення локальної комп’ютерної мережі

Витрати на:

Податковий облік

Думка ДПАУ

обладнання приміщення офісу локальною комп’ютерною мережею:
— проектування мережі;
— прокладання кабелю;
— монтаж розеток;
— установлення рознімників;
— пасивне устаткування для мережі

Поліпшення основних фондів групи 1

Створення об’єкта ОФ групи 1 (збірка запитань-відповідей, доведена

листом ДПАУ від 07.09.2006 р.
№ 16636/7/31-3017
)

активне устаткування для мережі:
— сервер;
— концентратор;
— комутатор;
— маршрутизатор тощо

— ОФ групи 4 (якщо вартість понад 1000 грн.);
— запаси (якщо вартість менше 1000 грн.);
— поліпшення комп’ютера (об’єкта ОФ групи 4)

 

Бухгалтерський облік установлення комп’ютерної мережі

У

бухгалтерському обліку витрати на проектування, прокладання кабелю, монтаж розеток, установлення рознімників з урахуванням пасивного устаткування відноситься на збільшення первісної вартості приміщення, обладнаного локальною комп’ютерною мережею (п. 14. П(С)БО 7). Усі витрати на проведення лінії відображаються за дебетом рахунка 15 «Капітальні інвестиції», а потім списуються на первісну вартість приміщення шляхом здійснення запису: Дт 103 — Кт 15. Якщо підприємство обладнує локальною мережею орендоване приміщення, то витрати на проектування, прокладення кабелю, монтаж розеток, установлення рознімників з урахуванням пасивного устаткування відображаються як капітальні інвестиції у створення (будівництво) інших необоротних матеріальних активів (п. 8 П(С)БО 14). Отже, витрати на проведення лінії відображаються за дебетом рахунка 15 «Капітальні інвестиції», а потім списуються на рахунок 117 «Інші необоротні матеріальні активи».

Активне устаткування слід ураховувати або як об’єкти основних засобів (

субрахунок 104 «Машини і обладнання»), або як малоцінні необоротні матеріальні активи (субрахунок 112 «Малоцінні необоротні матеріальні активи»), якщо витрати на їх придбання не перевищують установленого на підприємстві вартісного критерію віднесення до основних засобів. Вбудована мережна плата збільшить первісну вартість комп’ютера (п. 14. П(С)БО 7).

Розглянемо порядок обліку спорудження локальної мережі на прикладі.

Приклад.

Підприємство прийняло рішення встановити внутрішню локальну комп’ютерну мережу, що об’єднує декілька комп’ютерів в офісі. Для прокладення комп’ютерної мережі згідно з угодою залучено підприємство, що спеціалізується на встановленні комп’ютерних мереж. Вартість послуг з прокладення мережі, з урахуванням пасивного устаткування (кабелі-з’єднувачі, розетки, монтажні короби, монтажні шафи, панелі тощо), склала 3600 грн. (у тому числі ПДВ — 600 грн.), з них послуги з установлення та підключення мережного устаткування склали без ПДВ 900 грн. Вартість придбаного окремо активного устаткування для мережі (сервер, концентратор, комутатор, маршрутизатор, модем) склала 12960 грн. (у тому числі ПДВ — 2160 грн.).

 

Таблиця 2

Облік спорудження локальної мережі


з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,
грн.

Податковий облік

Дт

Кт

ВД

ВР

1

Перераховано передоплату за послуги з установлення комп’ютерної мережі

371

311

3600

2

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ у складі передоплати за послуги встановлення комп’ютерної мережі

641

644

600

3

Відображено капітальні інвестиції в частині вартості прокладення мережі, пов’язаної з поліпшенням офісу (підписано акт виконаних робіт) (3000 грн. - 900 грн.) =
= 2100 грн.

151

631

2100

*

* Уключається до валових витрат у межах 10 % ліміту.

4

Списано раніше відображену суму податкового кредиту

644

631

420

5

Проведено залік передоплати

631

371

2520

6

Перераховано передоплату за устаткування для мережі

371

311

12960

7

Відображено суму податкового кредиту у складі передоплати за устаткування

641

644

2160

8

Отримано від постачальника устаткування

152

631

10800

**

** Для основних фондів групи 4 нарахування амортизації здійснюється з кварталу, наступного за кварталом оприбуткування матеріальних цінностей, що входять до складу цих груп, незалежно від часу введення в експлуатацію таких основних фондів і фактичного здійснення розрахунків за такі основні фонди.

9

Віднесено на збільшення первісної вартості устаткування вартість послуг у частині його встановлення та налагодження (ураховується пооб’єктно)

152

631

900

10

Списано раніше відображену суму податкового кредиту з ПДВ

644

631

2160

644

631

180

11

Проведено залік передоплати

631

371

10800

12

Уведено в експлуатацію устаткування для мережі (ураховується пооб’єктно)

104 (112)***

152

11700

*** Залежно від установленого на підприємстві вартісного критерію, що розмежовує основні засоби і малоцінні необоротні матеріальні активи.

13

Уведено в експлуатацію мережу

103

151

2100

****

**** Збільшено балансову вартість офісу на вартість поліпшення, що перевищила 10 % ліміт.

 

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі