Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про затвердження Порядку нарахування пені та її сплати»

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Червень, 2007/№ 49
Друк
Наказ від 15.05.2007 р. № 552/13819

Про затвердження Порядку нарахування пені та її сплати

Наказ від 15.05.2007 р. № 223

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 травня 2007 р.
за № 552/13819

(витяг)

 

Відповідно до вимог статей 19, 20 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», пункту 4 Порядку сплати підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, що використовують найману працю, суми адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 р. № 70 НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити Порядок нарахування пені та її сплати, що додається.

<...>

Міністр М. Папієв

 

 

Затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 15.05.2007 р. № 223

Порядок нарахування пені та її сплати

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 травня 2007 р. за № 552/13819

 

1. Загальні положення

Цей Порядок встановлює механізм нарахування пені підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, які використовують найману працю за порушення термінів сплати адміністративно-господарських санкцій, передбачених Законом України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (далі — Закон).

 

2. Визначення термінів

2.1.

Орган контролю — територіальні відділення Фонду соціального захисту інвалідів (далі — Фонд).

2.2.

Пеня — це штрафна санкція, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно сплаченої адміністративно-господарської санкції, передбаченої Законом за кожний календарний день прострочення виконання зобов’язання.

2.3.

Адміністративно-господарська санкція — це грошове зобов’язання, альтернативне зобов’язанню самостійно здійснити працевлаштування інвалідів відповідно до Закону, сплачується у порядку і розмірах, передбачених Законом та постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 р. № 70 «Про реалізацію статей 19 і 20 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».

2.4.

Роботодавці — підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій інвалідів, фізичні особи, які використовують найману працю.

 

3. Механізм нарахування пені

3.1. Порушення термінів сплати адміністративно-господарських санкцій тягне за собою нарахування пені у розмірі

120 відсотків річної облікової ставки Національного банку України за кожен календарний день прострочення (наведених у постановах Правління Національного банку України), що діяла на момент плати, нарахованої на повну суму недоїмки за весь її строк.

Одноденний розмір пені при розрахунку округлюється до другого знака після коми в загальному порядку арифметичного округлення.

3.2.

Пеня на пеню не нараховується.

3.3.

Документами, що підтверджують невиконання нормативу по працевлаштуванню інвалідів, є звіт за формою № 10-ПІ (річна) «Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів», затвердженим наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 10.02.2007 р. № 42, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 13.02.2007 р. за № 117/13384, рішення суду, акт перевірки відділенням Фонду роботодавця.

3.4.

Нарахування пені як роботодавцем, так і органом контролю здійснюється з наступного дня граничного строку сплати адміністративно-господарських санкцій по день сплати включно (тобто з 16 квітня наступного за роком, у якому відбулося порушення нормативу).

3.5. У випадку, коли строк сплати збігається з вихідним (святковим) днем, то останнім днем граничного строку сплати вважається перший робочий день після вихідного (святкового) дня, а пеня нараховується, починаючи з другого робочого дня після вихідного (святкового) дня.

3.6.

Нарахування пені здійснюється на дату фактичного погашення суми боргу (частини боргу) за кожний календарний день прострочення платежу. При частковому погашенні боргу сума такої частки визначається з урахуванням пені, нарахованої на таку частку боргу.

3.7. У поданій позовній заяві за невиконання нормативу щодо працевлаштування інвалідів до відповідної судової інстанції відділення Фонду розраховує суму пені на дату її подання.

3.8.

Пеня сплачується роботодавцями за рахунок прибутку, що залишається після сплати всіх податків і зборів (обов’язкових платежів). У разі відсутності коштів стягнення пені може бути звернено на майно роботодавця в порядку, передбаченому частиною п’ятою статті 20 Закону.

3.9.

Моментом сплати роботодавцем пені вважається:

а)

при сплаті готівкою — день внесення грошей у відповідні каси на балансовий рахунок 3510 в установи Національного банку, відкритий в органах Державного казначейства, або на балансовий рахунок 2510 в установи комерційних банків;

б)

при переказі грошей поштою або через установу банку — день внесення грошей на пошту або до установи банку;

в)

при перерахуванні платежу з рахунку плат-ника в установу банку — день списання установою банку суми платежу з рахунку платника, незалежно від часу її зарахування до бюджету.

3.10. Протягом дії мораторію на задоволення вимог кредиторів

пеня не нараховується.

3.11. Фонд та роботодавці мають право захищати свої інтереси, які виникають із правовідносин за статтями 19, 20 Закону в судовому порядку.

3.12.

Суми переплати пені до Державного бюджету зараховуються роботодавцю як авансові платежі на наступний звітний рік за адміністративно-господарськими санкціями та пені.

 

4. Приклад нарахування пені

Роботодавець 22.10.2006 сплачує адміністративно-господарську санкцію, строк сплати якої був 15.04.2006, у сумі 1100 гривень. Порушення строку сплати адміністративно-господарських санкцій тягне за собою нарахування пені, розмір якої обчислюється виходячи зі 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, що діяла на момент сплати, нарахованої на повну суму адміністративно-господарської санкції за весь її строк. Розрахунок здійснюється за кожний календарний день прострочення платежу.

Отже, визначається облікова ставка Національного банку України, яка діяла на момент сплати пені, нарахованої на повну суму адміністративно-господарської санкції та пені.

На момент сплати боргу (станом на 22.10.2006) облікова ставка Національного банку України дорівнювала 9,5 відсотків.

Розрахунок одноденного розміру пені:

 

№ з/п

Назва показників

Приклад розрахунку

1

Ставка Національного банку України

9,5 %

2

Кількість днів у поточному році (невисокосний рік)

365

3

Відсотки від ставки НБУ, законодавчо встановлені для розрахунку розміру пені

120 %

4

Розрахунковий розмір пені (9,5 x 120 : 100 : 365)

0,03 %

 

Розраховується сума пені за один день прострочення: 1100 грн. х 0,03 % = 0,33 грн.

Розраховується кількість днів існування боргу:

Кількість днів у період з 16.04.2006 до 22.10.2006 включно дорівнює 190.

Сума пені, що необхідно сплатити, дорівнює 0,33 грн. х 190 = 62,7 грн.

Директор Департаменту у справах інвалідів
І. Тарабукінакоментар редакції

Не встиг прийняти на роботу інваліда, не встиг сплатити адмінгоспсанкцію... платити пеню можна не поспішати?

Якщо звернутися до чинного законодавства, то в частині визначення сум пені, що підлягають сплаті за

прострочення внесення адміністративно-господарської санкції за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, відповідні нормативні акти зазначають таке:

— частина друга статті 20 Закону України від 21.03.91 р. № 875-ХII «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (далі — Закон про захищеність):

«Порушення термінів сплати адміністративно-господарських санкцій тягне за собою нарахування пені. Пеня обчислюється виходячи з 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, що діяла на момент сплати, нарахованої на повну суму недоїмки за весь її строк»;

пункт 4 Порядку сплати підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, що використовують найману працю, суми адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, затвердженого постановою КМУ від 31.01.2007 р. № 70 (далі — Порядок сплати, див. «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 13):

«Порушення строків сплати суми адміністративно-господарських санкцій тягне за собою нарахування пені у розмірі 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку за кожний календарний день прострочення».

Цим же пунктом прерогативу затвердження відповідного порядку закріплено за Мінпраці.

Не акцентуватимемо увагу на відмінностях цих текстів, тим більше, що пункт 3.1 Порядку, що коментується, є практично їх симбіозом, але відмітимо тільки одне. Виходячи з формулювання частини другої статті 20 Закону про захищеність прямо випливає, що

пеня нараховується на дату сплати адміністративно-господарських санкцій і розмір облікової ставки НБУ при такому нарахуванні приймається на цю ж саму дату, тобто на дату сплати адміністративно-господарських санкцій, тоді як з формулювання пункту 3.1 Порядку, що коментується, можна зробити інший висновок: розмір облікової ставки НБУ приймається на дату сплати пені. Цей висновок може знайти підтвердження в другому абзаці Прикладу нарахування пені, наведеного в розділі 4 Порядку, що коментується, хоча тут же, у третьому абзаці Прикладу, можна побачити, що розмір облікової ставки НБУ приймається правильно — на дату сплати адміністративно-господарських санкцій! Це правильно і це може бути важливим, оскільки «граничний строк сплати пені» не встановлюється взагалі, та таке встановлення і не мало б сенсу, бо пеня на пеню не нараховується (про це прямо зазначено в пункті 3.2 Порядку, що коментується). Є тут один нюанс, про який слід сказати окремо.

Щодо власне механізму нарахування пені, то він відрізняється від відомих, наприклад, тих, що застосовуються податковими органами або органами ПФУ, тим, що там застосовується розрахунок за формулою (і округлюється отриманий результат), а тут розрахунок ведеться, так би мовити, «за діями», і зокрема, у першій дії розраховується

одноденний розмір пені з точністю до сотих часток відсотка. Виходячи з другого абзацу пункту 3.1 Порядку, що коментується (за необхідності), цю суму слід округляти так: якщо третій знак праворуч від коми вийшов «4» чи менше, то цей знак та всі інші праворуч від нього просто відкидаються, а якщо він — «5» чи більше, то цей знак та всі інші праворуч від нього теж відкидаються, але при цьому підсумковий (округлений) результат збільшується на 0,01 %. Зрозуміло, що підсумкова сума пені за необхідності теж округлюється до цілих копійок. Узагалі, такий підхід методологічно хибний порівняно зі згаданими, оскільки веде до більшої похибки обчислень (не обов’язково на користь бюджету)...

Особливий нюанс полягає в тому, що ті ж податківці при

частковому погашенні податкового боргу давно застосовують механізм так званого «розподілу», згідно з яким частина суми, що сплачується в погашення податкового боргу, зараховується в рахунок погашення власне простроченого податкового зобов’язання, а частина — у рахунок погашення нарахованої раніше пені. Можна припустити, що у другому реченні пункту 3.6 Порядку, що коментується, мається на увазі подібний механізм, але якщо ДПАУ прямо прописала його у відповідній Інструкції (див. додаток 2 до наказу ДПАУ від 11.06.2003 р. № 290, яким затверджено Інструкцію про порядок нарахування та погашення пені за платежами, що контролюються органами державної податкової служби), то Мінпраці примушує займатися припущеннями...

На превеликий жаль, наявний далеко не єдиний приклад недбалості Мінпраці щодо дат.

Досить нагадати ситуацію з

граничним строком подання Звіту за формою № 10-ПІ, затвердженою наказом Мінпраці від 10.02.2007 р. № 42 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 17). Незважаючи на те що як у Порядку подання, затвердженому постановою КМУ від 31.01.2007 р. № 70 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 13), цей строк установлено «до 1 березня», так і в пункті 2.1 самої Інструкції, затвердженої тим самим наказом Мінпраці від 10.02.2007 р. № 42 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 17), теж зазначено строк «до 1 березня», власне у формі № 10-ПІ вказано інший строк — «не пізніше 1 березня»!

Судячи з усього, те саме відбулося і з

граничним строком сплати адміністративно-господарських санкцій, який у пункті 2 Порядку сплати встановлено як «до 15 квітня». Незважаючи на це з пункту 3.4 Порядку, що коментується, можна зробити висновок, що Мінпраці розглядає як останній день граничного строку не 14 квітня, а саме 15 квітня!

Та все ж заради об’єктивності слід сказати спасибі авторам документа за пункт 3.5, який хай і не зовсім до місця, але прямо встановлює, що

у випадку, коли граничний строк сплати закінчується саме у вихідний або святковий день, то останнім днем такого строку за загальним правилом вважається перший після цього робочий день. До речі, мабуть, Мінпраці так само поставиться і до граничного строку подання форми № 10-ПІ (в усякому разі за нашою інформацією органи Фонду соціального захисту інвалідів з цим згодні).

Хай це не буде розцінено як причіпка, але до Прикладу нарахування пені слід відноситися як до суто умовного: адже якщо буквально, то по-перше, на 22.10.2006 р. розмір облікової ставки НБУ становив не 9,5 %, а 8,5 % (до речі,

з 01.06.2007 р. розмір облікової ставки НБУ становить 8 %), по-друге, 15.04.2006 р. була неділя, і якщо діяти згідно з пунктом 3.5 Порядку, що коментується, то першим днем нарахування пені потрібно було б вважати не 16.04.2006 р., а 17.04.2006 р., і нарешті по-третє, 22.10.2006 р. припало теж на неділю і цього дня сплати бути не могло у принципі. Зрештою, просто смішно наводити приклад за той період часу, коли Порядок, що коментується, ще не набув чинності!

Олександр Голенко

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі