Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Порядок надання дотації роботодавцю за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів на створення спеціальних робочих місць для інвалідів, зареєстрованих у державній службі зайнятості

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Червень, 2007/№ 51
Друк
Порядок від 27.12.2006 р. № 1836

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 р. № 1836

Порядок надання дотації роботодавцю за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів на створення спеціальних робочих місць для інвалідів, зареєстрованих у державній службі зайнятості

 

1. Цей Порядок визначає механізм надання власнику підприємства, установи чи організації (крім бюджетних і неприбуткових) або уповноваженому ним органу чи фізичній особі, яка відповідно до законодавства використовує найману працю (далі — роботодавець), дотації за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів на створення спеціальних робочих місць для інвалідів, зареєстрованих у державній службі зайнятості як безробітних (далі — дотація).

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

дотація

— це кошти Фонду соціального захисту інвалідів (далі — Фонд), спрямовані для покриття витрат на створення спеціального робочого місця для інвалідів, зареєстрованих у районних, міськрайонних, міських або районних у містах центрах зайнятості (далі — центр зайнятості);

спеціальне робоче місце для інваліда

— окреме робоче місце або ділянка виробничої площі, які потребують здійснення додаткових заходів з організації праці особи з урахуванням її індивідуальних функціональних можливостей, обумовлених інвалідністю, шляхом пристосування основного і додаткового устаткування, технічного обладнання тощо. Потреба у створенні інваліду, зареєстрованому в державній службі зайнятості як безробітний (далі — інвалід), спеціального робочого місця або ділянки виробничої площі та вимоги до них встановлюються індивідуальною програмою реабілітації.

3.

Дотація надається роботодавцю за місцем його реєстрації як платника страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття.

Дотація фінансується

Фондом за рахунок коштів адміністративно-господарських санкцій, що сплачуються за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, установленого частиною першою статті 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», та пені, що нараховується за несвоєчасну сплату таких санкцій.

Дотація надається за умови

, що трудовий договір з інвалідом, який працевлаштований на спеціальне робоче місце за направленням центру зайнятості, не буде розірвано з ініціативи роботодавця у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, у тому числі реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, установи чи організації, скороченням чисельності або штату чи за згодою сторін протягом двох років з дня працевлаштування.

4.

Дотація не надається роботодавцям, які:

не зареєстровані у Фонді;

не зареєстровані як платники страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття;

не забезпечили виконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів відповідно до вимог частини першої статті 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» за попередній звітний період;

не подавали Фондові звіти про зайнятість і працевлаштування інвалідів протягом останнього року;

мають на дату звернення заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) та внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, адміністративно-господарських санкцій за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, передбаченого законодавством, та пені, що нараховується за несвоєчасну сплату таких платежів і санкцій;

порушували Закони України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», «Про зайнятість населення» протягом шести місяців, що передували місяцю розгляду питання про надання дотації, внаслідок чого до них застосовані санкції;

скорочували чисельність (штат) працюючих інвалідів за професією (спеціальністю), на яку працевлаштовується інвалід, протягом останніх шести місяців;

визнані банкрутами чи стосовно яких порушено справу про банкрутство в установленому порядку;

не забезпечили належне виконання умов попереднього договору про працевлаштування інваліда, відповідно до якого їм надавалася дотація.

5. Фонд передбачає в проекті кошторису на відповідний рік, який затверджується Мінпраці, видатки на надання дотації для створення спеціальних робочих місць для інвалідів.

Після затвердження кошторису Фонд доводить обсяги запланованих видатків на надання дотації до своїх територіальних відділень, Державного центру зайнятості та міжвідомчої Комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів (далі — Комісія), яка повідомляє про зазначені обсяги комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі (далі — регіональні комісії).

6.

Питання про можливість надання дотації розглядається центром зайнятості на підставі поданих роботодавцем:

1) інформації про наявність вільних робочих місць (вакантних посад) за формою 3-ПН або листа про його згоду на працевлаштування інваліда шляхом створення спеціального робочого місця;

2) довідки, підтвердженої центром зайнятості, про те, що протягом останніх шести місяців роботодавець не проводив реорганізацію або перепрофілювання підприємства, установи чи організації, скорочення чисельності (штату) інвалідів за професією (спеціальністю), на яку працевлаштовується інвалід;

3) письмової згоди роботодавця (на виданому центром зайнятості направленні на працевлаштування) на прийняття інваліда на спеціальне робоче місце. Зразок направлення затверджується Мінпраці;

4) розрахунку розміру дотації на створення спеціального робочого місця;

5) рішення Комісії або регіональної комісії у разі розгляду питання про доцільність надання дотацій підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів.

7. Центр зайнятості аналізує подані роботодавцем документи протягом 15 календарних днів та разом з відомостями про реєстрацію роботодавця як платника внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, відсутність заборгованості із сплати зазначених внесків на дату звернення, нарахування пені протягом шести календарних місяців, що передували місяцю звернення, застосування до роботодавця протягом останніх шести місяців санкцій за порушення Законів України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» і «Про зайнятість населення» подає їх територіальному відділенню Фонду.

8. Територіальне відділення Фонду на підставі поданих йому документів протягом 10 календарних днів (для підприємств та організацій громадських організацій інвалідів — протягом 10 календарних днів після прийняття рішення Комісією або регіональною комісією) приймає рішення щодо надання дотації роботодавцю і повідомляє про це центр зайнятості та роботодавця.

У разі звернення за наданням дотації підприємств та організацій громадських організацій інвалідів копії документів та відомості, зазначені у пункті 7 цього Порядку, подаються центром зайнятості Комісії або регіональній комісії, які протягом

30 календарних днів приймають рішення про доцільність надання дотації або відмову в її наданні.

9. Центр зайнятості та територіальне відділення Фонду протягом 10 календарних днів після прийняття рішення про надання дотації укладають з роботодавцем

договір про працевлаштування інваліда та надання дотації.

У договорі зазначаються:

сторони договору;

прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання (реєстрації) інваліда, який приймається на роботу за направленням центру зайнятості;

професія (спеціальність) та кваліфікація інваліда;

професія (посада), за якою працевлаштовується інвалід;

гарантії трудової зайнятості інваліда, який працевлаштовується;

порядок та розмір перерахування роботодавцю дотації;

розмір витрат на створення спеціального робочого місця для інваліда (склад робіт, перелік основного і додаткового устаткування, технічного обладнання, що потребує пристосування до індивідуальних функціональних можливостей інваліда на робочому місці, призначеному для його працевлаштування);

строк введення в експлуатацію спеціального робочого місця для інваліда;

дата прийняття інваліда на постійну роботу на створене спеціальне робоче місце;

строк дії договору (договір набирає чинності з дня підписання та діє протягом двох років після працевлаштування інваліда);

підстави дострокового розірвання договору;

відповідальність сторін за порушення умов договору та порядок розгляду спорів.

Форма примірного договору затверджується Державним центром зайнятості та Фондом.

10.

У разі розірвання трудового договору з інвалідом, працевлаштованим за направленням центру зайнятості, за ініціативою роботодавця до закінчення двох років з дня прийняття його на роботу у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, в тому числі реорганізації або перепрофілювання підприємства, установи чи організації, скорочення чисельності (штату) (пункт 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України), за угодою сторін (пункт 1 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України) або через невиконання роботодавцем законодавства про працю, умов колективного чи трудового договору (частина третя статті 38 Кодексу законів про працю України) отримана дотація має бути повернена роботодавцем територіальному відділенню Фонду в повному обсязі з урахуванням індексу зростання цін на споживчі товари за період отримання дотації.

Сума дотації, що підлягає поверненню

, обчислюється шляхом множення отриманої суми на число, яке утворилося в результаті ділення індексу зростання цін на споживчі товари за цей період на 100 (щомісячні індекси споживчих цін опубліковуються Держкомстатом).

11.

Розмір дотації на створення одного спеціального робочого місця для інваліда не повинен перевищувати 40 мінімальних заробітних плат.

12. Територіальне відділення Фонду перераховує роботодавцю дотацію у сумі, визначеній у договорі відповідно до розміру витрат на створення спеціального робочого місця для інваліда.

13. Центр зайнятості щокварталу разом з територіальним відділення Фонду (в окремих випадках з Комісією або регіональною комісією)

перевіряють протягом двох років відомості про виконання умов укладеного договору та використання дотації, які подає роботодавець.

У разі виявлення недостовірних

відомостей про виконання умов укладеного договору, фактів нецільового використання дотації, порушення гарантій трудової зайнятості інваліда, працевлаштованого на створене спеціальне робоче місце, територіальне відділення Фонду (в окремих випадках разом з Комісією або регіональною комісією) приймає рішення про повернення роботодавцем перерахованої дотації в повному обсязі з урахуванням індексу зростання цін на споживчі товари.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі