Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Щодо окремих питань допомоги при народженні дитини та допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Березень, 2007/№ 19
Друк
Лист від 25.01.2007 р. № 94/0/15-07/5

Щодо окремих питань допомоги при народженні дитини та допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 25.01.2007 р. № 94/0/15-07/5

 

У зв’язку з численними запитами головних управлінь праці та соціального захисту населення та на виконання протокольного доручення Робочої групи з питання передачі органам праці та соціального захисту населення функцій виплати застрахованим особам допомоги при народженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку направляємо огляд запитань і відповідей з окремих питань призначення та виплати допомоги при народженні дитини та допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку особам, застрахованим у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Додаток на <...> арк.

Заступник міністра Г. Галиць

 

 

ОГЛЯД

запитань і відповідей і окремих питань призначення ти виплати допомоги при народженні дитини та допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку особам, застрахованим у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування

 

Запитання 1. Для продовження виплати одноразової допомоги при народженні дитини, яка була призначена застрахованій особі у 2006 році, необхідно вимагати оригінал довідки, виданої державним органом реєстрації актів цивільного стану, чи завірену її копію?

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 16 січня 2007 року № 32

«Питання виплати застрахованим особам допомоги при народженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку» Міністерством підготовлено проект наказу «Про деякі питання виплати допомоги при народженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку застрахованим особам» (копія додається*).

* Не публікується. —

Прим. ред.

Зазначеним наказом буде затверджено Порядок передачі документів від страхувальників та робочих органів виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та його відділень органам праці та соціального захисту населення для продовження виплати у 2007 році застрахованим особам допомоги при народженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Слід зазначити, що з метою продовження з 1 квітня 2007 року органами праці та соціального захисту населення виплати допомоги при народженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку застрахованим особам, яким вона була призначена у 2006 році, передбачено, що страхувальники та робочі органи Фонду надають органам праці та соціального захисту населення до 10 березня 2007 року за місцем проживання (реєстрації) застрахованої особи документи, зокрема,

оригінал довідки про народження дитини, виданий органом реєстрації актів цивільного стану.

Крім цього, передбачено, що

у разі зміни місця роботи застрахованою особою або її звільнення — надається копія довідки, яка завірена підписом керівника або уповноваженої особи та печаткою за місцем роботи, де було призначено допомогу при народженні дитини вперше.

 

Запитання 2. Дитина народилась у 2006 році (наприклад у серпні), за допомогою при народженні дитини батьки за місцем роботи не звертались з певних причин. Який орган у наведеному випадку повинен призначати та виплачувати допомогу при народженні?

У наведеному випадку один з батьків дитини має право звернутись до органів праці та соціального захисту населення за допомогою при народженні дитини відповідно до Порядку призначення і виплати допомоги при народженні дитини та допомоги по догляду за дитиною до досягнення

нею трирічного віку особам, застрахованим в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2007 р. № 13.

Слід зазначити, що оскільки батьки дитини не отримували допомогу по місцю роботи,

органи праці та соціального захисту населення повинні виплатити батькам всю суму належної їм допомоги (в наведеному випадку: за серпень — 3400 грн., за вересень — січень — по 425 грн. щомісячно, і надалі по 425 грн. щомісячно до виповнення дитині 1 року).

 

Запитання 3. Яка організація повинна сплачувати внески та надавати звіти до Пенсійного фонду про нараховані суми допомоги та сплату страхових внесків за отримувачів допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (за застрахованих осіб)?

Відповідно до статті 56 Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік» допомога при народженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» та Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням» здійснюється за рахунок коштів відповідної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

Постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2007 року № 13 «Деякі питання призначення і виплати допомоги сім’ям з дітьми» внесено необхідні зміни до Порядку нарахування та сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за деякі категорії застрахованих осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1092.

Згідно з цим Порядком страхувальниками для осіб, які відповідно до законів отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, в тому числі застрахованих, є районні (міські) управління праці та соціального захисту населення.

Відомості про застрахованих осіб подаються страхувальниками до управлінь Пенсійного фонду України в порядку і строки, установлені законодавством. Компенсація Пенсійному фонду України несплачених страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за осіб, які відповідно до законів отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, в тому числі застрахованих, передбачена у державному бюджеті на 2007 рік. Ця компенсація підлягає зарахуванню на рівні Пенсійного фонду України на підставі зазначеної відомості.

Мінпраці доручило Державному підприємству «Інформаційно-обчислювальний центр» доопрацювати програмне забезпечення в частині

подання звіту органами праці та соціального захисту населення до органів Пенсійного фонду України про застрахованих осіб — одержувачів допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

 

Запитання 4. Як будуть передаватись справи отримувачів допомоги у випадках, коли застрахована особа проживає у одній області, а працює на підприємстві, яке знаходиться в іншій області?

Пунктом 3 вищезгаданого проекту наказу Мінпраці (питання 1 Огляду) передбачено передачу справ (документів) застрахованих осіб здійснювати за актом, що складається у двох примірниках, кожний з яких завіряється підписами посадових осіб та печаткою страхувальника або робочого органу Фонду, та підписом посадової особи та печаткою органу праці та соціального захисту населення з відміткою про дату і кількість прийнятих справ. Один примірник залишається у страхувальника або робочого органу Фонду, другий — в органі праці та соціального захисту населення.

У разі проживання (реєстрації) застрахованої особи у віддаленій від страхувальника або робочого органу Фонду місцевості її справа (документ) та акт направляється до органу праці та соціального захисту населення

через поштове відділення зв’язку з повідомленням про вручення. Після отримання справи (документів) органом праці та соціального захисту населення один примірник акта, з відповідною відміткою, надсилається страхувальнику або робочому органу Фонду, який надіслав справу (документи).

 

Запитання 5. Дитина народилась у вересні 2006 року. На час народження дитини її мати працювала на підприємстві, де отримала допомогу при народженні дитини за вересень — жовтень. У листопаді 2006 року мати звільнилась, але до Фонду соціального страхування для продовження виплати не зверталась.

Який орган повинен здійснити виплату допомоги при народженні дитини за листопад — грудень 2006 року?

Оскільки мати дитини за продовженням виплати допомоги при народженні дитини звернулась уже у січні 2007 року до органів праці та соціального захисту населення, відповідний орган праці та соціального захисту населення повинен продовжити виплату допомоги матері дитини з 1 січня 2007 року.

Для отримання коштів

за листопад — грудень 2006 року, жінка повинна звернутись до відділення виконавчої дирекції Фонду за місцем проживання.

 

Запитання 6. Батько дитини — застрахована особа, мати не працює, перебуває на обліку в управлінні праці та соціального захисту населення та отримує допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами, а надалі їй буде призначено допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Дитина народилась у січні 2007 року.

Чи необхідно окремо матері відкривати особовий рахунок для отримання допомоги по вагітності та пологах та допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а батьку для отримання допомоги при народженні дитини? Чи можливо, щоб матері дитини зараховувалась належна сім’ї допомога при народженні дитини?

Оскільки Законом України «Про Державний бюджет України на 2007 рік» у 2007 році призупинено дію статей 41 та 43 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням» та передбачено, що з 1 січня поточного року допомога при народженні дитини та допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку особам, застрахованим у системі загальнообов’язкового соціального страхування, надається органами праці та соціального захисту населення за рахунок коштів державного бюджету, які передбачені для виплати допомоги сім’ям з дітьми,

вважаємо за можливе, призначати та виплачувати всі належні види допомоги на одного члена сім’ї (у наведеному випадку матері дитини).

 

Запитання 7. Є випадки, коли підприємства по декілька разів надавали до органів праці та соціального захисту населення заявки на кошти для надання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у яких розмір допомоги не відповідає діючому законодавству.

Переробляти повторно заявки за вимогами управлінь праці та соціального захисту населення підприємства відмовляються.

У яких розмірах фінансувати зазначені підприємства; згідно з наданими заявками чи виходячи з розміру допомоги 122,44 грн. на місяць?

Оскільки при наданні заявок у грудні 2006 року за вимогою органів праці та соціального захисту населення деякі підприємства розрахунок проводили виходячи з розміру допомоги за грудень 2006 року, але без урахування індексації, і тепер відмовляються переробляти заявки на кошти, вважаємо, що органи праці та соціального захисту населення повинні перерахувати кошти на рахунки таких підприємств виходячи з кількості отримувачів та розміру зазначеної допомоги у сумі
122,44 грн. на місяць.

Директор Департаменту державного соціального захисту населення В. Мущинін

Директор Департаменту політики державного соціального страхування Т. Антоненкокоментар редакції

Особливості виплати допомог на дітей у 2007 році

 

У листі Мінпраці, що коментується, зібрано відповіді на запитання, пов’язані з особливостями виплати допомог при народженні дитини та по догляду за дитиною до 3 років у 2007 році. Розглянемо найважливіші положення цього листа.

1. Для продовження виплати застрахованим особам допомоги при народженні дитини з 1 квітня 2007 року страхувальники зобов’язані передати до органів праці та соціального захисту населення

оригінали довідок про народження дитини, виданих органом реєстрації актів цивільного стану. У разі зміни місця роботи застрахованою особою або її звільнення надається копія довідки, завірена підписом керівника або уповноваженої особи та печаткою за місцем роботи, де допомогу при народженні дитини було призначено вперше.

2. Виплата

допомоги, призначення якої відбулось у 2007 році, здійснюється органами праці та соціального захисту населення (навіть у тому разі, якщо дитина народилася до 01.01.2007 р.).

3. Сплачувати пенсійні внески за осіб, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до 3 років, а також подавати відомості до Пенсійного фонду про таких застрахованих осіб у 2007 році зобов’язані

органи праці та соціального захисту населення.

4. Якщо застрахована особа проживає у віддаленій від страхувальника місцевості, його документи до органів праці та соціального захисту населення може бути

направлено поштою з повідомленням про вручення. Особливості передачі документів установлено п. 3 Порядку передачі документів від страхувальників та робочих органів виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності і його відділень органам праці та соціального захисту населення для продовження виплати у 2007 році застрахованим особам допомоги при народженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею триріч-ного віку, затвердженого наказом Мінпраці від 29.01.2007 р. № 32 (див. с. 6).

5. Якщо особа, яка одержувала раніше допомогу, звільнилась у 2006 році і не звернулася за продовженням виплати до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — Фонд) до 01.01.2007 р., для отримання

допомоги за 2006 рік вона має звернутися до Фонду. Такий же висновок випливав із листа Фонду від 26.01.2007 р. № 01-16-149 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 15).

Виплату цій особі

допомоги за 2007 рік здійснює орган праці та соціального захисту населення за місцем проживання фізичної особи.

6. Наступне запитання, висвітлене в листі, що коментується, пов’язано з особливостями виплати допомоги при народженні до 01.01.2007 р. Раніше, якщо мати дитини була незастрахованою особою, а батько — застрахованою, допомога при народженні виплачувалась із Фонду саме такій застрахованій особі — батькові. При цьому органи праці та соціального захисту населення виплачували матері допомогу по вагітності та пологах і допомогу по догляду за дитиною до 3 років (якщо саме вона здійснювала догляд за дитиною).

У зв’язку з тим, що в поточному році і застрахованим, і незастрахованим особам виплата допомоги при народженні дитини здійснюється за рахунок коштів бюджету, Мінпраці вважає за можливе

виплачувати всі види допомог одному члену сім’ї (у цьому випадку — матері). У зв’язку з цим батькові не потрібно відкривати особистий рахунок у банку для отримання допомоги.

7. Як ми вже неодноразово зазначали, січень 2007 року без будь-яких законних підстав було оголошено Мінпраці базовим для цілей проведення індексації допомоги по догляду за дитиною до 3 років (див. лист Мінпраці від 15.01.2007 р. № 19/0/15-07/5-2 // «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 11).

У зв’язку з тим, що у такому разі сума допомоги у січні — березні 2007 року (120,75 грн.) буде менше проіндексованої суми допомоги за грудень
2006 року (122,44 грн.), працівники Мінпраці винайшли показник «фіксована частина суми індексації за грудень 2006 року», який складає 1,69 грн. Саме на цю величину Мінпраці вирішило збільшувати мінімальну суму допомоги.

Отже, які б цифри не зазначали в заявках страхувальники, органи праці та соціального захисту населення для виплати в І кварталі 2007 року допомоги по догляду за дитиною до 3 років перераховуватимуть кошти виходячи з кількості одержувачів та

розміру допомоги в сумі 122,44 грн. на місяць.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі