Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про затвердження Податкового роз’яснення щодо застосування норм статті 43 Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік»

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Березень, 2007/№ 20
Друк
Наказ від 05.02.2007 р. № 50

Міністерства та відомства України

 

Про затвердження Податкового роз’яснення щодо застосування норм статті 43 Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік»

Наказ від 5 лютого 2007 року № 50

(витяг)

 

З метою забезпечення однозначного трактування положення статті 43 Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік» та відповідно до наказу Державної податкової адміністрації України від 12.04.2003 № 176 «Про затвердження Порядку надання роз’яснень окремих положень податкового законодавства», а також керуючись статтею 8 Закону України «Про державну податкову службу в Україні»,

наказую:

1.

Затвердити Податкове роз’яснення щодо застосування норм статті 43 Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік», що додається.

2. Вважати такими, що

втратили чинність, накази Державної податкової адміністрації України:

від 12.03.2004 № 134

«Про затвердження Податкового роз’яснення щодо застосування норм статті 56 Закону України «Про Державний бюджет України на 2004 рік»;

від 20.01.2005 № 31

«Про зміни до наказу ДПА України від 12.03.2004 № 134 «Про затвердження Податкового роз’яснення щодо застосування норм статті 56 Закону України «Про Державний бюджет України на 2004 рік»;

від 26.05.2005 № 189

«Про внесення змін до наказу ДПА України від 12.03.2004 № 134 «Про затвердження Податкового роз’яснення щодо застосування норм статті 46 Закону України «Про Державний бюджет України на 2005 рік»;

від 26.10.2005 № 477

«Про внесення Змін та доповнень до наказу ДПА України від 12.03.2004 № 134»;

від 13.02.2006 № 66

«Про внесення змін до наказу ДПА України від 12.03.2004 № 134 «Про затвердження Податкового роз’яснення щодо застосування норм статті 49 Закону України «Про Державний бюджет України на 2005 рік».

<...>

Голова А. Брезвін

 

 

Затверджено наказом ДПА України від 5 лютого 2007 р. № 50

ПОДАТКОВЕ РОЗ’ЯСНЕННЯ

щодо застосування норм статті 43 Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік»

 

1. Статтею 43 Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік» (далі — Закон) визначено, що

у разі зміни юридичної адреси суб’єктів підприємницької діяльності — платників податків сплата визначених законодавством податків і зборів (обов’язкових платежів) після реєстрації здійснюється за місцем попередньої реєстрації до закінчення поточного бюджетного періоду.

Згідно зі статтею 3 Бюджетного кодексу України

бюджетний період для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему, становить один календарний рік, який починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року.

2. Відповідно до статей 1, 4, 5, 17, 19, 28, 45 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців проводиться за місцезнаходженням юридичної особи або за місцем проживання фізичної особи — підприємця державним реєстратором відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Відомості про місцезнаходження юридичної особи та місце проживання фізичної особи — підприємця вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців (далі — Єдиний державний реєстр). Зміни місцезнаходження юридичної особи та місця проживання фізичної особи — підприємця підлягають державній реєстрації шляхом внесення відповідних змін до записів Єдиного державного реєстру в установленому порядку. Юридична особа може здійснювати діяльність через свої відокремлені підрозділи. Відомості про відокремлені підрозділи юридичної особи долучаються до її реєстраційної справи та включаються до Єдиного державного реєстру. До переліку таких відомостей входять дані про місцезнаходження відокремленого підрозділу.

3. Виходячи із визначення термінів підприємництва, наданого частиною другою статті 3 Господарського кодексу України, і платника податків, наданого статтею 1 Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами», та враховуючи викладене,

дія статті 43 Закону поширюється на платників податків, стосовно яких у 2007 році до Єдиного державного реєстру були внесені відомості щодо зміни місцезнаходження або місця проживання, внаслідок яких змінилась адміністративно-територіальна одиниця, що відповідає місцезнаходженню або місцю проживання (далі — адміністративний район), а також які є суб’єктами господарювання або здійснюють господарську діяльність з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку, а саме:

юридичні особи, які перебувають в органах державної податкової служби на обліку як платники податків та не включені до Реєстру неприбуткових організацій і установ згідно з пунктом 7.11 статті 7 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»;

громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які зареєстровані як підприємці;

філії, представництва, інші відокремлені підрозділи юридичних осіб, на які поширюється дія статті 43 Закону;

постійні представництва нерезидентів в Україні, зареєстровані в органах державної податкової служби згідно з Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств».

4.

Дія статті 43 Закону не поширюється на платників податків, які в установленому законом порядку зареєстрували зміну місцезнаходження до 31 грудня 2006 року або включені до Реєстру неприбуткових організацій і установ згідно з пунктом 7.11 статті 7 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» або зміна місцезнаходження (місця проживання) яких відбулась не з ініціативи таких платників податків, а у зв’язку із проведенням адміністративно-територіальної реформи (поділу/злиття адміністративних районів), зміни назв вулиць, меж адміністративних районів тощо, тобто без фактичної зміни місць розташування платників податків.

5. Статтею 5 Закону України «Про систему оподаткування» зазначено, що облік платників податків і зборів (обов’язкових платежів) здійснюється органами державної податкової служби та іншими державними органами відповідно до законодавства.

Порядок обліку платників податків, зборів (обов’язкових платежів) визначається центральним органом державної податкової служби України.

5.1. Порядок обліку платників податків, зборів (обов’язкових платежів) затверджений наказом Державної податкової адміністрації України від 19.02.98 № 80 та зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16.03.98 за № 172/2612 (у редакції наказу Державної податкової адміністрації України від 17.11.98 № 552), із змінами (далі — Порядок).

5.2.

Місцем обліку платників податків є відповідний орган державної податкової служби за зареєстрованим місцезнаходженням юридичної особи (відокремленого підрозділу юридичної особи) чи зареєстрованим місцем проживання (здійснення діяльності) самозайнятої особи.

5.3.

Зняття з обліку платника податків в одному органі державної податкової служби і взяття на облік в іншому (у зв’язку зі зміною місцезнаходження (місця проживання) платника, яка пов’язана зі зміною адміністративного району) здійснюється в порядку, зазначеному пунктом 8.8 розділу 8 Порядку.

5.4. У разі

якщо платник податків здійснює господарську діяльність через виробничі та функціональні структурні підрозділи, які знаходяться на території іншої адміністративно-територіальної одиниці, ніж місцезнаходження платника податків, Державна податкова адміністрація України відповідно до інформації за отриманими ліцензіями (торговими патентами, дозволами) може прийняти рішення щодо ведення обліку такого платника податків за місцем знаходження таких структурних підрозділів.

Таке рішення приймається Державною податковою адміністрацією України за поданням органу державної податкової служби за зареєстрованим місцезнаходженням платника податку чи місцезнаходженням зазначених структурних підрозділів.

Про прийняте рішення направляється повідомлення платнику податків згідно з пунктом 8.11 розділу 8 Порядку за зареєстрованим місцезнаходженням.

Якщо таке рішення прийняте Державною податковою адміністрацією України

щодо платника податків, який змінив місцезнаходження, пов’язане із зміною адміністративного району, та при цьому фактично не відбулася зміна місця здійснення ним господарської діяльності, процедура зняття з обліку / взяття на облік платника податків не проводиться. Встановлення факту наявності/відсутності зміни фактичного місця здійснення господарської діяльності платником податків, який змінив місцезнаходження, пов’язане із зміною адміністративного району, здійснює орган державної податкової служби, в якому такий платник податків перебував на обліку на момент проведення державної реєстрації зміни місцезнаходження.

5.5.

У разі зміни місцезнаходження, пов’язаного із зміною адміністративного району, платника податків, який зарахований до категорії великих платників податків, процедура зняття з обліку / взяття на облік такого платника податків:

не проводиться

, якщо при зміні місцезнаходження платника податків не змінились місто (область) чи територія, які обслуговуються спеціалізованою інспекцією по роботі з великими платниками податків, в якій такий платник податків перебував на обліку на момент державної реєстрації зміни місцезнаходження;

проводиться

, якщо змінились місто (область) чи територія, які обслуговуються спеціалізованою інспекцією по роботі з великими платниками податків, в якій такий платник податків перебував на обліку на момент державної реєстрації зміни місцезнаходження.

У другому випадку зняття з обліку / взяття на облік великого платника

податків здійснюється за загальними процедурами, визначеними Порядком. При цьому взяття на облік такого платника податків здійснюється у спеціалізованій інспекції по роботі з великими платниками податків, якщо на території, що відповідає новому місцезнаходженню платника податків, створена така інспекція та якщо протягом 5 робочих днів січня 2008 року щодо такого платника податків прийняте рішення про зарахування його до категорії великих платників податків на території, що відповідає новому місцезнаходженню платника податків, станом на 1 січня 2008 року, про що направлені повідомлення за формою № 15-ОПП згідно із Порядком.

В інших випадках

, у тому числі і у разі наявності спеціалізованої інспекції по роботі з великими платниками податків, взяття на облік такого платника податків здійснюється в органі державної податкової служби за новим місцезнаходженням.

5.6. Підпунктом 8.8.4 пункту 8.8 розділу 8 Порядку зазначено, що орган державної

податкової служби за попереднім місцезнаходженням (місцем проживання) знімає платника податків з обліку протягом місяця за відсутності обставин, при яких термін перебування платника податків на обліку повинен бути продовжений до закінчення поточного бюджетного року, якщо Законом України про Державний бюджет України на поточний рік передбачено, що при зміні місцезнаходження (місця проживання) сплата визначених законодавством України податків та платежів після перереєстрації здійснюється за місцем попередньої реєстрації до закінчення поточного бюджетного року.

6. Отже, протягом 2007 року у разі зміни місцезнаходження (місця проживання) платника податків, яка пов’язана зі зміною адміністративного району, платники податків та органи державної податкової служби здійснюють всі заходи, визначені підпунктами 8.8.1 — 8.8.3 пункту 8.8 розділу 8 Порядку.

Процедура зняття з обліку / взяття на облік платника податків розпочинається та проводиться органами державної податкової служби при надходженні хоча б одного з таких документів:

відомостей державного реєстратора про внесення змін до відомостей про місцезнаходження (місце проживання) платника податків;

заяви платника податків про зняття з обліку за ф. № 9-ОПП та копії свідоцтва про державну реєстрацію (витягу з Єдиного державного реєстру — для відокремлених підрозділів), поданих платником податків до органу державної податкової служби за попереднім місцезнаходженням;

заяви платника податків про взяття на облік за ф. № 1-ОПП або за ф. № 5-ОПП із позначкою «Перереєстрація» та копії свідоцтва про державну реєстрацію (витягу з Єдиного державного реєстру — для відокремлених підрозділів), поданих платником податків до органу державної податкової служби за новим місцезнаходженням.

7. Орган державної

податкової служби за новим місцезнаходженням (місцем проживання) платника податків у порядку, визначеному підпунктом 8.8.3 пункту 8.8 розділу 8 Порядку, надсилає у двох примірниках повідомлення про зняття з обліку платника податків у зв’язку зі зміною місцезнаходження (місця проживання) за ф. № 11-ОПП до органу державної податкової служби за попереднім місцезнаходженням.

7.1. Якщо до зняття платника податків з обліку від органу державної податкової служби за новим місцезнаходженням не надійшло таке повідомлення, орган державної податкової служби за попереднім місцезнаходженням має самостійно оформити у двох примірниках повідомлення за ф. № 11-ОПП.

7.2. У разі отримання органом державної податкової служби відомостей про внесення будь-яких записів до Єдиного державного реєстру відносно такого платника податків орган державної податкової служби, який отримав такі відомості, зобов’язаний передати ці відомості до органу державної податкової служби, у якому продовжено строк перебування на обліку платника податків, не пізніше наступного робочого дня від дня надходження відповідних відомостей.

8. Згідно з підпунктом 8.8.4 пункту 8.8 розділу 8 Порядку

після надходження повідомлення про зняття з обліку платника податків у зв’язку зі зміною місцезнаходження (місця проживання) за ф. № 11-ОПП або надходження відомостей від державного реєстратора про зміну місцезнаходження (місця проживання) платника податків, чи подання платником податків заяви про зняття з обліку у зв’язку зі зміною місцезнаходження місця проживання) за ф. № 9-ОПП орган державної податкової служби за попереднім місцезнаходженням:

знімає

з обліку платника податків, на якого не поширюється дія статті 43 Закону, протягом місяця за відсутності обставин, при яких строк перебування платника податків на обліку повинен бути продовжений з причин, викладених у другому — п’ятому абзацах підпункту 8.8.4 пункту 8.8 розділу 8 Порядку;

не знімає

з обліку платника податків, на якого поширюється дія статті 43 Закону, тобто строк перебування платника податків на обліку продовжується до закінчення поточного бюджетного року.

9.

Орган державної податкової служби, у якому було продовжено строк перебування на обліку платника податків, у 10-денний строк від дня отримання відомостей про зміну місцезнаходження з Єдиного державного реєстру чи від платника податків інформує про це орган державної податкової служби за новим місцезнаходженням (місцем проживання) платника податків. У такому інформаційному листі в обов’язковому порядку зазначаються повні облікові дані платника податків, причина продовження строку перебування на обліку платника податків, надається довідка про стан розрахунків платника податків з бюджетом на дату складання такого інформаційного повідомлення, інформація про дату та результати останньої перевірки платника податків, процедури апеляційного оскарження чи порушені кримінальні справи, що наявні на момент зміни місцезнаходження (місця проживання) тощо. Якщо до моменту зняття з обліку платника податків змінилися дані, суми, відомості чи факти, вказані у такому інформаційному повідомленні, або змінилася чи виникла додаткова підстава для продовження строку перебування на обліку платника податків, у 10-денний строк від дня виникнення таких змін органом державної податкової служби, у якому платник перебуває на обліку, має бути сформоване додаткове інформаційне повідомлення та направлене до органу державної податкової служби за новим місцезнаходженням.

10.

Облік платника податків, строк перебування на обліку в органі державної податкової служби за попереднім місцезнаходженням якого був продовжений після зміни ним місцезнаходження (місця проживання), що пов’язано із зміною адміністративного району, здійснюється з урахуванням таких особливостей.

За зверненням такого платника податків орган державної податкової служби, в якому він перебуває на обліку, видає нову довідку про взяття на облік платника податків за формою № 4-ОПП замість старої. У новій довідці вказуються відомості про платника податків та строк її дії, що відповідає двадцятому дню, наступному за днем завершення строку перебування на обліку платника податків.

Процедури заміни свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість у разі зміни місцезнаходження платника податку, пов’язаного із зміною адміністративного району, визначені пунктами 23 та 24 Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 01.03.2000 № 79, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03.04.2000 за № 208/4429, із змінами.

11.

До зняття з обліку платник податків сплачує податки і подає податкові декларації та розрахунки за попереднім місцезнаходженням (місцем проживання). За новим місцем реєстрації платник податків, на якого поширюється дія статті 43 Закону, сплачує податки і подає податкові декларації та розрахунки (в т. ч. за грудень, IV квартал чи за 2007 рік), починаючи з 1 січня 2008 року.

12.

По закінченні поточного року зняття з обліку платників податків, на яких поширюється дія статті 43 Закону, здійснюється органами державної податкової служби за попереднім місцезнаходженням (місцем проживання) у такому порядку.

12.1. Процедури передачі карток особових рахунків та податкових зобов’язань платника податків при знятті з обліку в одному органі державної податкової служби і взятті на облік в іншому визначені розділом 10 Інструкції про порядок ведення органами державної податкової служби оперативного обліку платежів до бюджету, контроль за справлянням яких здійснюється органами державної податкової служби України, затвердженої наказом Державної податкової адміністрації України від 18.07.2005 № 276, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02.08.2005 за № 843/11123.

12.1.1. Перед передачею карток особових рахунків підрозділи обліку та звітності органу державної податкової служби за попереднім місцезнаходженням платника податків проводять звірення стану розрахунків такого платника з бюджетом із складанням у трьох примірниках (два примірники для органів державної податкової служби і один для платника податків) відповідних актів звірки.

12.1.2. В особових рахунках платників за місцем попередньої реєстрації після проведення всіх облікових операцій за останній робочий день грудня, включаючи нарахування пені та несплачені суми податкового боргу, в автоматичному режимі підводяться підсумки за рік нарахованих, зменшених, сплачених і повернених сум платежів, штрафних санкцій і пені.

12.1.3. Після проведення розрахункових операцій із закриття звітного року та виведення підсумкового сальдо розрахунків картка особового рахунка платника закривається протягом п’яти робочих днів січня станом на перше січня поточного року та надсилається електронною поштою органам державної податкової служби за новим місцезнаходженням (місцем проживання) разом з електронними копіями податкових декларацій, розрахунків, звітів платника податків за три роки, включаючи поточний.

12.2. Після цього органи державної податкової служби за попереднім місцезнаходженням (місцем проживання) один заповнений примірник повідомлення за ф. № 11-ОПП разом з обліковою справою за весь період існування платника податків (реєстраційною та звітною частиною), електронними копіями податкової звітності та особових карток платника податків, довідкою про недоплату й переплату платника податків, роздрукованою обліковою карткою платника податків (повні реєстраційні відомості) з районного рівня Єдиного банку даних про платників податків — юридичних осіб чи Реєстру фізичних осіб, даними про контрольно-перевірочну роботу в електронному вигляді за три останні роки та копіями акта останньої планової виїзної перевірки або позапланової виїзної перевірки за всіма видами зобов’язань (комплексної), а також останньої виїзної позапланової перевірки з питання достовірності нарахування суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість, надсилають органам державної податкової служби за новим місцезнаходженням (місцем проживання).

12.2.1. Передача зазначеного пакета документів з супровідним листом здійснюється у 5-денний строк з дня закриття карток особових рахунків, але не пізніше 15 січня 2008 року з одночасним зняттям з обліку такого платника податків.

12.2.2. У разі неможливості проведення заходу, передбаченого Порядком або нормативно-правовими актами Державної податкової адміністрації України, у зв’язку зі зміною місцезнаходження (місця проживання) платника податків (наприклад, проведення звірки з платником податків) складається довідка у довільній формі про неможливість проведення такого заходу. Довідка долучається до облікової справи платника податків, що передається до нового органу ДПС, замість відповідного документа.

12.3. Одночасно із зняттям з обліку в одному органі державної податкової служби та взяттям на податковий облік в іншому платника податків, який змінив місцезнаходження та є інвестором угоди про розподіл продукції чи відповідальною особою — учасником договору про спільну діяльність, здійснюється і зміна місця перебування на обліку відповідної угоди чи договору.

12.3.1. При цьому номер ТРДПАУ, наданий особі, відповідальній за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність (угоди про розподіл продукції), не змінюється протягом усього періоду перебування на обліку в органах державної податкової служби договору про спільну діяльність чи угоди про розподіл продукції, у тому числі і в разі зміни місцезнаходження відповідальної особи.

12.3.2. Документи, що стосуються договору чи угоди, зберігаються в обліковій справі платника податків (відповідальної особи) та передаються разом із справою такого платника податків у разі зняття останнього з обліку у зв’язку із зміною місцезнаходження. При цьому щодо угоди чи договору окремо формується та передається один заповнений примірник повідомлення за ф. № 11-ОПП разом з електронною копією податкової звітності та особових карток платника податків, довідкою про недоплату й переплату платника податків, роздрукованою обліковою карткою платника податків (повні реєстраційні відомості) з районного рівня Єдиного банку даних про платників податків — юридичних осіб.

13.

Можливими є випадки, коли платника податків, який змінив місцезнаходження (місце проживання) та строк перебування якого на обліку за попереднім місцезнаходженням було продовжено до закінчення поточного бюджетного року, після завершення такого строку орган державної податкової служби за попереднім місцезнаходженням не знімає з обліку за наявності обставин, визначених підпунктом 8.8.4 пункту 8.8 розділу 8 Порядку, а саме до:

закінчення перевірки, якщо до 1 січня 2008 року перевірка була розпочата або призначена та орган державної податкової служби вже повідомив платника податків про її проведення;

повернення надміру сплачених податків, зборів (обов’язкових платежів) або їх відшкодування платнику податків, якщо останній відповідно до поданих заяв чи декларацій претендує та має право на таке повернення чи відшкодування, і термін повернення переплати чи відшкодування настав на 1 січня 2008 року;

завершення процедур апеляційного узгодження сум податкових зобов’язань.

14. Після надходження облікової справи орган державної податкової служби за новим місцезнаходженням (місцем проживання) платника податків здійснює взяття його на облік протягом двох робочих днів та вносить відповідні зміни до облікової справи.

Орган державної податкової служби за новим місцезнаходженням (місцем проживання) видає довідку платникові податків за ф. № 4-ОПП, що підтверджує взяття його на податковий облік, та її копії шляхом заміни довідки відповідно до Порядку. А також замінює інші документи, видані органами державної податкової служби платнику податків. Їх заміна здійснюється у порядку, визначеному нормативно-правовими актами Державної податкової адміністрації України у разі зняття з обліку платника податків в одному органі державної податкової служби і взяття на облік в іншому.

15.

Відомості про платників податків, на яких поширюється дія статті 43 Закону, заносяться до районних рівнів Єдиного банку даних про платників податків — юридичних осіб чи Реєстру фізичних осіб із відповідними ознаками:

за попереднім місцем реєстрації — з позначкою, що платник податків має бути знятий з обліку по закінченні бюджетного періоду;

за новим місцем реєстрації — з позначкою, що платник підлягає взяттю на облік по закінченні бюджетного періоду.

16. Особливості зняття з обліку / взяття на облік платників податків, які протягом 2007 року два і більше разів здійснили реєстрацію зміни свого місцезнаходження (місця проживання), пов’язану із зміною адміністративного району.

16.1.

У цілях застосування статті 43 Закону для означених платників податків вважається:

органом державної податкової служби, з якого повинен вибути платник податків по закінченні 2007 року, є державна податкова інспекція відповідного адміністративного району, на території якого платник був зареєстрований на 1 січня 2007 року (далі — попередній орган ДПС);

органом державної податкової служби, в який платник податків стає (зобов’язаний стати) на облік по закінченні 2007 року, є державна податкова інспекція відповідного адміністративного району, на території якого платник зареєстрований на 1 січня 2008 року (далі — новий орган ДПС);

іншими органами державної податкової служби є державні податкові інспекції відповідних адміністративних районів, на території яких платник був зареєстрований у 2007 році і у 2007 році змінив місцезнаходження — вибув із такої території (далі — проміжні органи ДПС).

16.2. Повідомлення за ф. № 11-ОПП новий орган ДПС надсилає до попереднього органу ДПС та до всіх проміжних органів ДПС (до кожного у двох примірниках). При надходженні повідомлення за ф. № 11-ОПП до попереднього органу ДПС від нового органу ДПС повідомлення проміжних органів ДПС вважаються такими, що втратили чинність.

16.3.

По закінченні 2007 року:

попередній орган ДПС знімає платника податків з обліку та направляє облікову справу платника податків до нового органу ДПС за процедурами, описаними у цьому роз’ясненні;

проміжні органи ДПС направляють до нового органу ДПС наявну інформацію щодо платника податків і один заповнений примірник повідомлення за ф. № 11-ОПП, в якому замість відомостей про зняття з обліку вказується, що платник податків на обліку не перебував у зв’язку з продовженням строку перебування на обліку в першому органі ДПС відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік».

16.4.

У разі надходження до нового органу ДПС чи проміжного органу ДПС повідомлення або відомостей від державного реєстратора про проведення протягом 2007 року будь-яких реєстраційних дій відносно платника податків, який змінив місцезнаходження (місце проживання) у зв’язку зі зміною адміністративного району, такий орган зобов’язаний передати ці відомості до попереднього органу ДПС у строки, встановлені пунктом 4.15 розділу 4 Порядку, а саме: протягом двох робочих днів від дня надходження повідомлення або відомостей.

17. Якщо протягом строку, на який продовжено строк перебування на обліку платника податків, приймається рішення про його припинення (ліквідацію), процедури зняття з обліку такого платника податків проводяться та завершуються тим органом державної податкової служби, в якому платник податків перебував на обліку на момент унесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру.

18.

Платник податків, який перебуває у процесі припинення, не може бути переведений на обслуговування до іншого органу державної податкової служби, за винятком випадків реорганізації органу державної податкової служби.

19.

Платники податків, які з 15 по 31 грудня 2007 року здійснили реєстрацію зміни свого місцезнаходження (місця проживання), пов’язаної із зміною адміністративного району, знімаються з обліку відповідно до пункту 8 Порядку, у місячний строк від дня надходження хоча б одного з документів, необхідних для початку процедури зняття з обліку / взяття на облік, але не раніше 1 січня 2008 року, якщо відсутні обставини, за яких строк перебування платника податків на обліку повинен бути продовжений.

Начальник Управління реєстрації та обліку платників податків Н. Калєніченкокоментар редакції

Податкова вірність: іди куди очі ведуть, а податки до кінця бюджетного року плати тут!

Як відомо, норми, схожі на ту, яку встановлено статтею 43 Закону про держбюджет-2007, фігурували й у деяких попередніх держбюджетних законах, і кожного разу ДПАУ «податково роз’яснювала» порядок застосування таких норм (а кому ж іще можна це довірити, якщо платників податків згідно з місцем їх реєстрації беруть на податковий облік саме органи податкової служби, які і контролюють сплату податків, зборів тощо, і з цієї причини власне «сплата» асоціюється з «узяттям платника на податковий облік органом податкової служби»).

Податкове роз’яснення, що коментується, — найдокладніше з усіх подібних, але це і не дивно: просто на сьогодні дуже детально прописано норми того нормативного акта, на якому це роз’яснення ґрунтується, а це —

Порядок обліку платників податків, зборів (обов’язкових платежів), затверджений у первісній редакції наказом ДПАУ від 19.02.98 р. № 80 (див. діючу редакцію «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 73). У свою чергу цей Порядок відрізняється своєю ґрунтовністю завдяки Закону України від 15.05.2003 р. № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 40). Отже, точно кажучи, особливої самостійної цінності податкове роз’яснення, що коментується, не представляє: який сенс у цитуванні норм Порядку обліку, що склало переважну частину документа, який коментується? Якщо вже над ДПАУ тяжіла прихильність традиціям, то можна було б обмежитися додатковим роз’ясненням деяких норм Порядку обліку, а не переписувати їх із того документа до цього... Проте статус цього документа не залишив нам вибору і ми зобов’язані довести його до відома платників.

До того ж є декілька примітних моментів, на яких слід акцентувати увагу.

На відміну від колишніх роз’яснень, у цьому встановлено особливості для платників, які належать до

категорії великих (цікаво, що таких особливостей немає в Порядку обліку): по суті, у четвертому абзаці пункту 5.5 документа, що коментується, установлено дві умови, за яких великого платника податків, що зареєстрував своє переміщення до іншого адміністративного району, буде взято там на облік саме як великого платника податків у відповідній спеціалізованій інспекції податкової служби, — це якщо в новому адміністративному районі є спеціалізована інспекція, і якщо за новим місцем його реєстрації прийнято рішення про зарахування його до категорії великих (ця ситуація стосується моменту закінчення 2007 року і на таке рішення дається не два, як зазвичай, а п’ять робочих днів).

Зробимо два критичні зауваження.

По-перше, у пункті 4 роз’яснення, що коментується, було б доречним зазначити, що можна не турбуватися тим платникам, які хоча і зареєстрували свою юридичну адресу, що змінилася, але залишилися при цьому

в межах одного адміністративного району (подібно до того, як це зазначено у другому абзаці вже згаданого пункту 5.5 документа щодо великих платників).

По-друге, пункт 19 із колишнього податкового роз’яснення переписали дарма: він відповідає загальному порядку.

На закінчення нагадаємо про спроби податківців нараховувати пеню під час переходу платника на податковий облік з одного до іншого органу податкової служби, що докладно проаналізовано в матеріалі «Чи нараховують пеню при абсолютному нулі?» (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2005, № 5), і робимо ми це не для того, щоб зайвий раз «брикнути» ДПАУ, а тільки з тієї причини, що якщо вже в листі ДПАУ від 21.10.2004 р. № 20379/7/19-2117 обіцяли роз’яснення, то про це не слід було забувати...

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі