Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Щодо штрафних санкцій за несвоєчасну сплату страхових внесків

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Березень, 2007/№ 20
Друк
Лист від 17.11.2006 р. № 711/020/99-06

Щодо штрафних санкцій за несвоєчасну сплату страхових внесків

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 17.11.2006 р. № 711/020/99-06

 

У Департаменті політики державного соціального страхування Міністерства праці та соціальної політики України розглянуто запит <...> у частині застосування штрафних санкцій за несвоєчасну сплату страхових внесків до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування та в межах компетенції повідомляємо.

Відповідно до Законів України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» та «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» страхувальник (роботодавець) зобов’язаний нараховувати і сплачувати в установлені строки та в повному обсязі страхові внески до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, а також несе відповідальність за несвоєчасність сплати та неповну сплату страхових внесків, у тому числі страхових внесків, що сплачують застраховані особи через рахунки роботодавців.

Відповідно

фонди загальнообов’язкового державного соціального страхування (страховик) мають право здійснювати перевірку правильності нарахування і повноти сплати страхових внесків та використання страхових коштів на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, у фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників, а також накладати штраф та пеню у разі несвоєчасної сплати страхових внесків страхувальником.

Спори

щодо суми страхових внесків, а також щодо розміру шкоди та прав на її відшкодування, накладення штрафів та з інших питань вирішуються в судовому порядку. За бажанням заінтересована особа може звернутися з питань вирішення спору до спеціальних комісій при виконавчих дирекціях фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Чинним законодавством

не передбачено виключень щодо відповідальності страхувальників за несвоєчасну сплату страхових внесків (в тому числі у випадку, якщо підприємство має заборгованість із виплати заробітної плати).

Якщо за результатами перевірки встановлено, що сума перерахованих внесків до фондів соціального страхування за певний період є нижчою, ніж передбачено законодавством, а за підприємством значиться переплата, то

фінансові санкції будуть нараховуватись, якщо сума переплати не перекриває суму несплачених страхових внесків.

Додаток: таблиця застосування штрафних санкцій та адміністративних стягнень.

Директор департаменту політики державного соціального страхування Т. Антоненко

 

 

Додаток

Застосування штрафних санкцій та адміністративних стягнень за законодавством про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування

Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, від 23.09.99 № 1105-XIV

(стаття 52)

Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття від 02.03.2000 № 1533-III

(стаття 38)

Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням від 18.01.2001
№ 2240-III

(стаття 30)

1

2

3

За порушення строку реєстрації

 

За порушення строку реєстрації —

штраф у розмірі 50 відсотків суми належних до сплати страхових внесків за весь період, який пройшов з дня, коли страхувальник повинен був зареєструватися (стаття 38).

За порушення строку реєстрації або несвоєчасність сплати страхових внесків —

штраф у розмірі 50 відсотків суми належних до сплати страхових внесків за весь період, який минув з дня, коли страхувальник повинен був зареєструватися (стаття 30).

За неповну або несвоєчасну сплату страхових внесків

 

У разі несвоєчасної сплати страхових внесків, у тому числі через ухилення від реєстрації або неповної їх сплати —

штраф у розмірі прихованої суми виплат, на які відповідно до цього Закону нараховуються страхові внески, а в разі повторного порушення — у трикратному розмірі зазначеної суми (стаття 38).

За неповну сплату страхових внесків —

штраф у розмірі прихованої (заниженої) суми заробітної плати, на яку відповідно до цього Закону нараховуються страхові внески, а в разі повторного порушення — у трикратному розмірі зазначеної суми (стаття 30).

 

 

За порушення порядку витрачання страхових коштів —

штраф у розмірі 50 відсотків належної до сплати суми страхових внесків (стаття 30).

Нарахування пені

За прострочення сплати страхового внеску до Фонду соціального страхування від нещасних випадків із страхувальника стягується пеня згідно із законодавством (стаття 52).

Пеня нараховується з сум недоїмки за кожний прострочений день і обчислюється виходячи з 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, що діяла на момент сплати, нарахованої на повну суму недоїмки (без урахування штрафів) за весь строк.
(п.п. 5.1, 5.2 постанови правління ФСС від нещасних випадків від 20.04.2001 № 12).

Пеня обчислюється виходячи з 120 відсотків

облікової ставки Національного банку України, що діяла на момент сплати, нарахованої на повну суму недоїмки (без урахування штрафів) за весь її строк (стаття 38).

Пеня обчислюється виходячи з 120 відсотків

облікової ставки Національного банку України, що діяла на момент сплати, нарахованої на повну суму недоїмки (без урахування штрафів) за весь її строк (стаття 30).

Адміністративні стягнення

Порушення посадовими особами підприємств, установ, організацій, фізичними особами, які використовують найману працю, строку реєстрації як платника страхових внесків, несвоєчасна сплата страхових внесків або несвоєчасне інформування Фонду про чисельність працівників, річний фактичний обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг), річну суму заробітної плати на підприємстві, нещасні випадки на виробництві та професійні захворювання, що сталися на підприємстві, про зміни технології робіт, виду діяльності підприємства або його ліквідацію — тягнуть за собою накладення

штрафу від восьми до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з зазначених правопорушень — тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (стаття 1654 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Порушення посадовими особами підприємств, установ, організацій, фізичними особами, які використовують найману працю, строку реєстрації як платника страхових внесків, несвоєчасна або неповна сплата страхових внесків — тягнуть за собою

накладення штрафу від восьми до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з зазначених правопорушень, накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (стаття 1653 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Ухилення посадовими особами підприємств, установ та організацій, фізичними особами, які використовують найману працю, від реєстрації як платника страхових внесків, несвоєчасна або неповна сплата страхових внесків, а також порушення порядку використання цих коштів —
тягнуть за собою накладення

штрафу від восьми до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з зазначених правопорушень — накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (стаття 1655 Кодексу України про адміністративні правопорушення).коментар редакції

Фінансові санкції за порушення законодавства про соціальне страхування

У листі, що коментується, Мінпраці роз’яснює порядок застосування до страхувальників та їх посадових осіб штрафних санкцій за несвоєчасну сплату внесків до фондів соціального страхування.

При цьому Мінпраці звертає увагу на те, що за наявності суми переплати фінансові санкції за несвоєчасну сплату страхових внесків застосовуються в разі, якщо

сума переплати не перекриває суму несплачених страхових внесків.

Мінпраці спробувало систематизувати фінансові санкції, які застосовуються у сфері соціального страхування. Проте варто зауважити, що це вдалося не повністю. У таблиці, наведеній у листі, що коментується, зазначено

штрафні санкції за порушення строків реєстрації, які не застосовуються до страхувальників та їх посадових осіб ще з 2005 року у зв’язку з упровадженням механізму реєстрації за принципом «єдиного вікна».

Нагадаємо, що взяття на облік у фондах соціального страхування

юридичних осіб та приватних підприємців, зареєстрованих відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» від 15.05.2003 р. № 755-IV, здійснюється на підставі відомостей, отриманих від державного реєстратора. У зв’язку з цим зазначені страхувальники не можуть нести відповідальність за несвоєчасну реєстрацію у фондах. Відповідні зміни було внесено до ст. 38 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000 р. № 1533-III та до ст. 30 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням» від 18.01.2001 р. № 2240-III ще на початку 2006 року.

За порушення строків реєстрації у фондах

не можуть застосовуватися й адміністративні штрафи до посадових осіб юридичних осіб, а також до приватних підприємців.

Про зміни в порядку притягнення до адміністративної відповідальності за порушення у сфері соціального страхування від нещасних випадків на виробництві див. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо питань загальнообов’язкового державного соціального страхування» від 12.12.2006 р. № 435-V.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі