Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Щодо справляння страхових внесків до ФСС з ТВП

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Березень, 2007/№ 21
Друк
Лист від 05.02.2007 р. № 02-24-201

Щодо справляння страхових внесків до ФСС з ТВП

Лист Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 05.02.2007 р. № 02-24-201

Виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — Фонд) розглянула лист щодо порядку справляння страхових внесків до Фонду у зв’язку із зміною розміру страхового тарифу для роботодавців і повідомляє.

Статтею 93 Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік» від 19.12.2006 р. № 489, офіційно опублікованого в газеті «Урядовий кур’єр» від 23.12.2006 р. № 243, змінено розмір страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, для роботодавців.

З 1 січня 2007 року роботодавці сплачуватимуть до Фонду страхові внески в розмірі 1,5 % від суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників (в 2006 році розмір страхових внесків для роботодавців становив 2,9 %).

Порядок справляння

страхових внесків до Фонду визначається законами України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою праце-здатності та витратами, зумовленими народженням та похованням» від 18.01.2001 р. № 2240 (далі — Закон № 2240), «Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соціального страхування» від 11.01.2001 р. № 2213 (далі — Закон № 2213) та Інструкцією про порядок надходження, обліку та витрачання коштів Фонду, затвердженою постановою правління Фонду від 26.06.2001 р. № 16 (далі — Інструкція № 16).

Відповідно до ст. 1 Закону № 2213 базою для нарахування страхових внесків до Фонду є фактичні витрати на оплату праці найманих працівників, які підлягають обкладанню податком з доходів фізичних осіб. Нарахування та утримання страхових внесків до Фонду відповідно до частини другої ст. 21 Закону № 2240 та п. 3.2 розділу 3 Інструкції № 16 здійснюється в межах граничної суми заробітної плати (доходу).

Положеннями ст. 23 Закону № 2240 та п. 4.1 розділу 4 Інструкції № 16 визначено, що нарахування страхових внесків до Фонду страхувальники здійснюють щомісячно.

Пунктом 5 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996 встановлено, що господарські операції повинні бути відображені в облікових регістрах у тому звітному періоді, в якому вони були здійснені. Пунктом 1.6 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 р. № 5 (далі — Інструкція № 5), визначено особливості обліку та відображення фонду оплати праці. Згідно з пп. 1.6.2 п. 1.6 Інструкції № 5, якщо нарахування фонду оплати праці здійснюються за попередній період, то вони відображаються у фонді оплати праці того місяця, у якому були здійснені нарахування. Таким чином, законодавчо визначено період відображення фонду оплати праці у первинному документі бухгалтерського обліку, який містить відомості про господарську операцію і підтверджує її здійснення.

Враховуючи зазначене, сума

донарахованої заробітної плати у зв’язку зі змінами розмірів заробітної плати, виправленням помилок, уточненням кількості відпрацьованого часу, включається в базу для нарахування страхових внесків до Фонду в тому місяці, у якому здійснено донарахування. На такі виплати слід нараховувати та з них утримувати страхові внески до Фонду в межах граничної суми заробітної плати (доходу) із застосуванням розміру страхового тарифу, що діє у момент їх нарахування. Тобто із заробітної плати, нарахованої починаючи з 1 січня 2007 року, страхувальники-роботодавці сплачують страхові внески до Фонду у розмірі 1,5 %, незалежно від того, за який період вона нараховується.

Водночас донарахування заробітної плати за попередні періоди не впливатиме на розрахунок допомоги по тимчасовій непрацездатності

, що виплачена за попередній період, оскільки відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 р. № 1266, при обчисленні середньої заробітної плати для розрахунку допомоги включається лише сума оплати праці, з якої у розрахунковому періоді сплачені страхові внески до Фонду. Це підтверджується роз’ясненнями Міністерства праці та соціальної політики, наданими листом від 25.05.2006 р. № 332/020/99-06.

У випадку,

якщо заробітну плату було нараховано до 1 січня 2007 року, але помилково не включено до бази для нарахування та утримання страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, то страхові внески до Фонду слід справляти у розмірі, який діяв на момент нарахування заробітної плати, тобто 2,9 %.

При відображенні у звіті за формою Ф4-ФСС з ТВП таких операцій слід керуватися Порядком виправлення помилок минулих звітних періодів у звітності страхувальників по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, затвердженим постановою правління Фонду від 25.12.2003 р. № 123. Помилки минулих років (донараховані або нараховані помилково суми страхових внесків, страхові внески, донараховані внаслідок зайво нарахованих раніше сум допомоги тощо) у звітності відображаються в рядку 3.1 таблиці III форми Ф4-ФСС з ТВП.

У разі самостійного виявлення своєчасно не нарахованих і не сплачених сум страхових внесків до Фонду страхувальники зобов’язані не тільки донарахувати відповідні страхові внески, але також нарахувати пеню на всю суму недоїмки за весь період прострочки платежу, протягом п’яти робочих днів з дня виявлення помилки повідомити про це орган Фонду у письмовій формі та відобразити донараховані страхові внески у рядку 3.1, а нараховану пеню у рядку 3.2 таблиці III звіту по коштах Фонду за формою Ф4-ФСС з ТВП у тому звітному періо-ді, коли помилку виявлено.

Штраф за неповне перерахування

страхових внесків до Фонду, передбачений ст. 30 Закону № 2240, у такому випадку не застосовується.

Директор С. Санченкокоментар редакції

Особливості застосування ставок внеску до Фонду соціального страхування
з тимчасової втрати працездатності

Як відомо, відповідно до ст. 93 Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік» від 19.12.2006 р. № 489-V у поточному році ставку внеску до

Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — Фонд), що нараховується роботодавцями на суму фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, знижено з 2,9 % до 1,5 %.

У листі, що коментується, Фонд роз’яснює порядок застосування ставок внеску у 2007 році при здійсненні коригувань, пов’язаних з:

1) неправильним нарахуванням доходів за період до 1 січня 2007 року;

2) помилковим невключенням нарахованих до 01.01.2007 р. сум доходів до бази для нарахування та утримання страхових внесків.

Фонд нагадує, що згідно з п.п. 1.6.2 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5, якщо у зв’язку з виявленням помилок, уточненням кількості відпрацьованого часу, здійснюється нарахування доходів за попередній період, вони відображаються

в фонді оплати праці того місяця, в якому було здійснено нарахування. Отже, незалежно від того, за який період донараховуються доходи, вони включаються до бази для обкладення страховими внесками в місяці нарахування. У зв’язку з цим при донарахуванні після 1 січня 2007 року доходів за попередні періоди до них застосовується ставка страхових внесків 1,5 %.

При цьому Фонд звертає увагу, що донарахування заробітної плати не тягне за собою перерахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності, яку виплачено в попередньому періоді.

Якщо

доходи було нараховано до 01.01.2007 р., але помилково не включено до бази для обкладення страховими внесками, застосовується ставка страхових внесків, що діяла на момент нарахування доходу, тобто 2,9 %.

Донараховані суми страхових внесків за минулі звітні періоди відображаються в ряд. 3.1, а пеня на суму недоїмки за весь період прострочення платежу — у ряд. 3.2 таблиці III звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП у тому звітному періоді, в якому знайдено помилку. Крім того, протягом 5 робочих днів із дня виявлення помилки страхувальник має повідомити про це орган Фонду. У цьому разі

штраф за неповне перерахування страхових внесків, передбачений ст. 30 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності і витратами, зумовленими народженням та похованням» від 18.01.2001 р. № 2240-III не застосовується.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі