Теми статей
Обрати теми

Держбюджет-2007 та «подарунки» пенсіонерам

Редакція ПБО
Стаття

Держбюджет-2007 та «подарунки» пенсіонерам

Поточний рік не на краще відрізняється з погляду законодавчого регулювання пенсійних виплат. Розглянемо, що нового він приніс пенсіонерам та тим працівникам, яким настав час безпосередньо задуматися про пенсію.

 

Валерій ШЕНДРИК, консультант газети «Податки та бухгалтерський облік»

 

Як відомо,

Законом України від 19.12.2006 р. ¹
489-V «Про Державний бюджет України на 2007 рік» (далі — Закон про держбюджет-2007) (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2007, ¹ 1—2) унесено зміни до діючого порядку призначення, перерахунку та виплати пенсій, установленого Законом України від 09.07.2003 р. ¹ 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі — Пенсійний закон) (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2007, ¹ 3). Розглянемо докладніше, який порядок діятиме протягом 2007 року.

Насамперед звернемося до

пункту 26 статті 71 Закону про держбюджет-2007, згідно з яким, зокрема, призупинено на 2007 рік дію частини четвертої статті 19 Пенсійного закону (у частині визначення розміру максимальної величини фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, оподатковуваного доходу (прибутку), сукупного оподатковуваного доходу (граничної суми заробітної плати (доходу), з яких справляються страхові внески (збори) до соціальних фондів)).

Фактично — з погляду розміру пенсії, що призначається, — ідеться про граничну суму (максимальну величину) заробітної плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески до Пенсійного фонду, а отже, про ту граничну суму, яка враховується при обчисленні розміру пенсії. Зрозуміло, що частина

заробітної плати (доходу), яку фактично виплачено застрахованій особі понад цю граничну суму, при призначенні або перерахунку пенсії не враховується.

Нагадаємо, що згідно зі

статтею 81 Закону про держбюджет-2007 зазначена гранична сума (максимальна величина) у 2007 році «дорівнює п’ятнадцяти розмірам прожиткового мінімуму, установленого законом для працездатних осіб». Інакше кажучи, протягом 2007 року ця величина складає: з 1 січня — 7875 грн., з 1 квітня — 8025 грн. та з 1 жовтня — 8220 грн.

Зрозуміло, що, по суті, це означає обмеження розміру пенсії за віком, оскільки самим

Пенсійним законом це обмеження вже накладено і воно набрало чинності давно — з 1 січня 2004 року. Дійсно, згідно зі статтею 27 Пенсійного закону, розмір пенсії за віком визначається за формулою: П = Зп х Кс, де: П — розмір пенсії; Зп — заробітна плата застрахованої особи, визначена згідно зі статтею 40 Пенсійного закону; Кс — коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи. При цьому згідно зі статтею 40 Пенсійного закону, величина Зп не може перевищувати відому граничну суму (максимальну величину). З урахуванням тільки цього обмеження максимально можливий розмір пенсії за віком у 2007 році склав би:

при Кс = 0,75, з 1 січня — 5906,25 грн., з 1 квітня — 6018,75 грн. та з 1 жовтня — 6165 грн., а при Кс = 0,85, відповідно — 6693,75 грн., 6821,25 грн. та 6987 грн.

Але законодавці пішли далі та з метою встановлення додаткового обмеження на максимальний розмір пенсії за віком тим же пунктом 26

статті 71 Закону про держбюджет-2007 знову у 2007 році (як і минулого року) призупинили дію частини третьої статті 27 Пенсійного закону (нагадаємо, що в призупиненій нормі декларується, що обчислений розмір пенсії за віком не підлягає обмеженню).

Зверніть увагу:

статтею 97 Закону про держбю-джет-2007 установлено друге ( нове) обмеження, причому не просто на максимальний розмір власне обчисленої пенсії за віком, але і на розмір пенсії за віком з урахуванням усіх надбавок, збільшень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, пенсій за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсій, установлених законодавством. Це обмеження діє на рівні 12 мінімальних розмірів пенсії за віком, установленої абзацом першим частини першої статті 28 Пенсійного закону (у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність). Нагадаємо, що таке ж обмеження діяло і минулого року. Отже, максимально можливий розмір пенсії за віком з урахуванням усіх надбавок тощо, призначеної (перерахованої) у 2006, 2007 роках складе: з 1 січня — 4560 грн., з 1 квітня — 4644 грн. та з 1 жовтня — 4740 грн.

Економія грошових коштів за рахунок пенсіонерів очевидна.

Заради справедливості зауважимо, що друге обмеження поширене і на отримання пенсій за так званими спеціальними законами (держслужбовці, дипломатичні працівники, науковці тощо). Виняток становлять прокурори, судді та народні депутати: для них установлено максимальний

розмір пенсії з урахуванням усіх надбавок тощо в сумі 10000 грн. на місяць.

Разом з уже обговореними двома припиненими нормами, тим же пунктом 26 статті 71 Закону про держбюджет-2007 припинено також дію частини четвертої статті 42 Пенсійного закону.

Щодо власне формулювання цієї самої частини четвертої статті 42 Пенсійного закону, то її некоректність очевидна, особливо якщо її порівняти з тими перерахунковими нормами, які є в колишньому пенсійному законодавстві (у статті 69 Закону України від 05.11.91 р. ¹

1788-XII «Про пенсійне забезпечення» дуже чітко прописано умови перерахунку пенсії за віком: не раніше ніж через 2 роки роботи після попереднього перерахунку або призначення пенсії). Дійсно, згідно з частиною четвертою статті 42 Пенсійного закону за першим перерахунком призначеної пенсії за віком можна було б звертатися, пропрацювавши будь-яку кількість місяців (зі сплатою внесків до Пенсійного фонду), зокрема, відпрацювавши один-єдиний календарний місяць та відповідно збільшивши свій страховий стаж теж на один місяць. Кожний подальший перерахунок пенсії теж можна було б провадити, відпрацювавши будь-яку кількість місяців (наприклад, той же один календарний місяць), але почекавши не менше ніж два роки після попереднього, наприклад, першого, перерахунку.

Тут є один нюанс, який мотивував терміново добиватися такого перерахунку пенсій тих пенсіонерів, які вийшли на пенсію до 1 січня 2004 року і яким пенсію було обчислено, виходячи

з величини середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки України Зс, за 2002 рік — причому, обчислено не за дійсним показником Держкомстату (376,38 грн.), до того ж офіційно опублікованим, а згідно з величиною, продиктованою відомою постановою КМУ від 20.11.2003 р. ¹ 1783, в якій цей показник було штучно зменшено до 306,45 грн. на підставі спеціально розробленої, так званої, тимчасової методики..., яка діє і досі. Не кажучи вже про такий «мотив» не тягнути з перерахунком пенсії, як показник середньої тривалості життя в нашій країні...

Цікаво, але деяким пенсіонерам удалося добитися перерахунку (зокрема, і завдяки порадам небайдужих працівників Пенсійної фонду).

Очевидно, що взагалі заборонити перерахунок пенсій за віком законодавці не зважилися, але вони створили певну законодавчу колізію. Дивіться: у статті 102 Закону про держбюджет-2007 установлено, що у 2007 році перерахунок пенсії відповідно до частини четвертої статті 42 Пенсійного закону провадиться з урахуванням не менше 24 місяців страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії. Але ж пунктом 26 статті 71 Закону про держбю-джет-2007 дію самої частини четвертої статті 42 Пенсійного закону на 2007 рік припинено?! Цю суперечність було використано деякими органами Пенсійного фонду на місцях як привід для відмови в прийманні заяв на перерахунок пенсій у 2007 році в повному обсязі (з урахуванням Зс за 2006 рік), проте тепер зрозуміло, що цього року перерахунок пенсій усе ж таки здійснюватиметься.

Отже, якщо до дня звернення за перерахунком пенсії з моменту її призначення або попереднього перерахунку пенсіонер набрав не менше 24 місяців страхового стажу (регулярно сплачувалися внески до Пенсійного фонду), то для розрахунку розміру пенсії П згідно зі статтею 27 з урахуванням норм статті 28 Пенсійного закону буде використано відповідні (нові) величини: коефіцієнта страхового стажу Кс, визначеного згідно зі статтею 25 Пенсійного закону; заробітної плати застрахованої особи Зп; кількості місяців страхового стажу К; суми коефіцієнтів заробітної плати (доходу) за кожний місяць Ск; коефіцієнтів

заробітної плати (доходу) застрахованої особи Кз, визначених згідно з частиною другою статті 40 Пенсійного закону.

Нарешті, тим же

пунктом 26 статті 71 Закону про держбюджет-2007 на 2007 рік призупинено дію підпункту 2 пункту 2 розділу ХV «Заключних положень» Пенсійного закону (у частині призначення пенсії за рахунок бюджетних коштів). Це означає, що окремим категоріям працівників залежно від умов праці за результатами атестації робочих місць після досягнення чоловіками віку 55 років, жінками — 50 років та наявності страхового стажу не менше п’яти років у 2007 році пенсії можуть призначатися тільки за рахунок коштів підприємств та організацій і цільових фондів (але не бюджетних коштів). Для цього відповідний порядок має визначити Кабмін. Назвемо це третім обмеженням.

Наступне обмеження — теж новина, як і

третє. Згідно з пунктами 38 і 39 статті 71 Закону про держбюджет-2007 призупинено на 2007 рік право на виплату достроково призначеної пенсії — за півтора року до встановленого законом строку — особам передпенсійного віку (чоловіки — 58,5 року, жінки — 53,5 року), які мають страховий стаж для чоловіків — 25 років, а жінок — 20 років, а для осіб, які мають право на пенсію на пільгових умовах — стаж роботи, що дає право на цей вид пенсії, якщо трудовий договір з такими особами розірвано з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у зв’язку зі змінами в організації виробництва та праці, у тому числі ліквідацією, реорганізацією, перепрофілюванням підприємств, установ, організацій, скороченням чисельності або штату працівників (див. підпункт «г» пункту 1 статті 26 Закону України «Про зайнятість населення»), а також виявленою невідповідністю працівника посаді за станом здоров’я (див. статтю 21 Закону України «Про основні принципи соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»). Це четверте обмеження.

Крім того,

статтею 98 Закону про держбюджет-2007 установлено, що у 2007 році працюючим пенсіонерам, на яких поширюється Пенсійний закон, а також пенсійні положення спеціальних законів, достроково призначена пенсія за віком, з урахуванням вищезазначеного, у період до досягнення ними пенсійного віку, передбаченого законодавством для відповідної категорії осіб, не виплачується (як і минулого року). На підставі цієї ж статті 98 Закону про держбюджет-2007 припиняється виплата дострокової пенсії працюючим сьогодні пенсіонерам-«чорнобильцям», які влаштувались на роботу на ЧАЕС до 15.12.2000 р. і звільнилися з роботи у зв’язку з достроковим зняттям станції з експлуатації (їм дозволявся вихід на пенсію на два роки раніше «свого» пенсійного віку, див. пункт «в» частини другої статті 12 Закону України «Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС і перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему»). Усе це віднесемо до п’ятого обмеження.

Шосте обмеження стосується дострокового призначення спеціальних пенсій. Це — також нове обмеження. Згідно зі

статтею 103 Закону про держбюджет-2007 пенсії за віком відповідно до спеціальних законів (крім законів України «Про прокуратуру», «Про статус суддів» та «Про статус народного депутата») призначаються лише при досягненні пенсійного віку:

— чоловіками — 60 років за наявності страхового стажу не менше п’яти років;

— жінками — 55 років за наявності страхового стажу не менше п’яти років.

Це не означає, що зазначеним особам перестануть призначати пенсії раніше належного строку, установленого

Законом України від 05.11.91 р. ¹ 1788-XII «Про пенсійне забезпечення» (пільгові пенсії за Списком ¹ 1, Списком ¹ 2 тощо, а також пенсії за вислугу років). Але до досягнення ними зазначеного пенсійного віку цим особам пенсійні виплати призначатимуться тільки згідно з Пенсійним законом, а після — уже за відповідним «спеціальним» законом.

Виникає запитання, як усі ці зміни узгоджуються з гарантіями, установленими в

частині третій статті 22 Конституції України: « При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод»? Риторичне запитання...

Хочеться сподіватися, що наступного року таких «подарунків» не буде або, принаймні, буде трохи менше.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі