Теми статей
Обрати теми

Аналіз помилок. При переданні автомобіля у фінансовий лізинг підприємство не скористалося правом на податковий кредит

Редакція ПБО
Стаття

При переданні автомобіля у фінансовий лізинг підприємство не скористалося правом на податковий кредит

 

Ситуація

Підприємство у грудні 2006 року придбало легковий автомобіль з метою передання у фінансовий лізинг. Передання авто лізингоотримувачу здійснено в одному й тому ж періоді, при цьому було нараховано зобов’язання з ПДВ*. Проте правом на включення до податкового кредиту сум ПДВ, сплачених при купівлі авто вартістю 60000 грн. (у тому числі ПДВ — 10000 грн.), воно не скористалося. Помилку виявлено в лютому 2007 року.

* Підприємство є місячним платником ПДВ.

 

Порушення

Порушено

другий абзац п.п. 7.4.2 Закону України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 р. ¹ 168/97-ВР (далі — Закон про ПДВ), згідно з яким до складу податкового кредиту не включається і відноситься на валові витрати сума податку, сплачена платником при придбанні легкового автомобіля (крім таксомоторів), який включається до складу основних фондів.

 

Аналіз ситуації

Дійсно, при придбанні легкового авто підприємство не має права включити до складу податкового кредиту суму сплаченого ПДВ через заборонний п

.п. 7.4.2 Закону про ПДВ. Проте це обмеження працює тільки тоді, коли автомобіль потрапляє до складу основних фондів платника.

У цій ситуації платник, який придбаває авто з метою подальшої передачі у фінансовий лізинг,

може не включати його до складу основних фондів, оскільки він не використовуватиметься в господарській діяльності протягом строку, що перевищує 365 днів, як цього вимагає п.п. 8.2.1 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» у редакції від 22.05.97 р. ¹ 283/97-ВР (далі — Закон про податок на прибуток).

Аналогічний висновок можна зробити і на підставі

п.п. 7.9.6 Закону про податок на прибуток: «Передання майна у фінансовий лізинг (оренду) для цілей оподаткування прирівнюється до його продажу в момент такої передачі. При цьому орендодавець збільшує валові доходи, а у разі передання у фінансовий лізинг майна, що на момент такого передання перебувало у складі основних фондів орендодавця, — змінює відповідну групу основних фондів згідно з правилами, визначеними статтею 8 цього Закону для їх продажу».

Отже, автомобіль зовсім не обов’язково включати до складу основних фондів для того, щоб надалі передати його у фінансовий лізинг, а якщо так, то

п.п. 7.4.2 Закону про ПДВ у цій ситуації вже застосовувати не можна.**

** ДПАУ з цього питання зайняла ще ліберальнішу позицію. Так, у листі від 01.12.2006 р. ¹ 22466/7/31-0017 вона зазначає про право на податковий кредит навіть у тому разі, якщо автомобіль знаходився у складі основних фондів, але був

виключений у результаті передання у фінансовий лізинг.

У результаті допущена помилка призвела до заниження податкового кредиту у грудні 2006 року.

 

Виправлення помилки

При самостійному виявленні помилки бухгалтеру необхідно скласти бухгалтерську довідку, в якій він зазначить допущену помилку та порядок її виправлення.

Відповідно до

п. 5.1 Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21.12.2000 р. ¹ 2181 (далі — Закон ¹ 2181) і п.п. 4.4 Порядку заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість, затвердженого наказом ДПАУ від 30.05.97 р. ¹ 166 (у редакції наказу ДПАУ від 15.06.2005 р. ¹ 213) (далі — Порядок ¹ 166), виправити самостійно виявлені помилки в декларації з ПДВ можна двома способами:

1) у декларації за будь-який наступний звітний період, протягом якого знайдено помилки. Цей спосіб може бути використано в разі виправлення помилок, допущених в одній раніше поданій декларації;

2) в уточнюючому розрахунку за формою, наведеною в додатку 5 до Порядку ¹ 166. При цьому одним уточнюючим розрахунком можна виправити помилки тільки однієї раніше поданої декларації.

Нагадаємо, що ДПАУ наполягає на тому, щоб у поточній декларації виправлялися помилки тільки попереднього звітного періоду, а для більш ранніх помилок призначено уточнюючий розрахунок. Проте це обмеження не поширюється на помилки, які призвели до завищення податкового зобов’язання (лист ДПАУ від 15.12.2003 р. ¹ 19470/7/11-1217 // «Податки та бухгалтерський облік», 2004, ¹ 8,

від 04.11.2003 р. ¹ 17174/7/11-1216 // «Податки та бухгалтерський облік», 2003, ¹ 90). Оскільки в результаті помилки було занижено податковий кредит,, що спричинило завищення податкових зобов’язань, то виправити помилку можна як першим, так і другим способом.

При виборі першого способу, заповнюючи декларацію з ПДВ за лютий 2007 року (подається вона з 1 по 20 березня включно), у рядку 16.1 «Самостійне виправлення платником помилки, яка міститься в раніше поданій податковій декларації» розділу II (колонка Б) зі знаком «+» відображається сума податкового кредиту (+10000).

Крім того, підприємству через заповнення рядка 16 декларації необхідно подати додаток 1 «Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість». Платник у рядку 1 другої таблиці додатка зазначає причину коригування податкового кредиту: «Самостійне виправлення помилки, допущеної в декларації з ПДВ за грудень 2006 року», суму 10000 грн. зі знаком (+).

При виборі платником податків другого способу виправлення помилки Уточнюючий розрахунок (УР)* заповнюватиметься так:

**

* Подаватиметься він за формою, наведеною в Додатку 5 до Порядку ¹ 166.
** Припустимо, що ПДВ до сплати за помилковою декларацією склав 12000 грн.

 

Фрагмент УР (додаток 5) — зменшення суми податкових зобов’язань

Код рядка

Показники

Загальна сума

1

2

3

1

Сума звітного періоду, в якому виявлена помилка (за кодами рядків декларації):

х

1.1

код

20

21

22

22.1

1.2

сума ПДВ

12000

1.3

код

22.2

23

23.1

23.2

1.4

сума ПДВ

1.5

код

23.3

23.4

24

25

 

1.6

сума ПДВ

1.7

код

25.1

25.2

26

27

1.8

сума ПДВ

12000

1.9

з цієї суми відшкодовано

 

 

 

 

...

...

3

Суми податкового кредиту, що не враховані (+) або зайво враховані (-) у декларації звітного періоду, за який виправляються помилки, у тому числі за кодами рядків декларації, в якій було допущено помилки1:

+10000

3.1

 

 

3.2

3.3

...

...

5

Загальна сума помилки (±) (рядок 2 - рядок 3 + рядок 4 /- чи + /)

-10000

6

Уточнення показників рядків 20 — 26 декларації:

х

6.1

код

20

21

22

22.1

6.2

сума ПДВ

-10000

6.3

код

22.2

23

23.1

23.2

6.4

сума ПДВ

6.5

код

23.3

23.4

24

25

6.6

сума ПДВ

6.7

код

25.1

25.2

26

27

6.8

сума ПДВ

-10000

6.9

з цієї суми відшкодовано

 

 

 

 

7

Уточнена сума звітного періоду, в якому виявлена помилка (з урахуванням виправлення помилки, за кодами рядків декларації):

х

7.1

код

20

21

22

22.1

7.2

сума ПДВ

2000

7.3

код

22.2

23

23.1

23.2

7.4

сума ПДВ

7.5

код

23.3

23.4

24

25

7.6

сума ПДВ

7.7

код

25.1

25.2

26

27

7.8

сума ПДВ

2000

7.9

з цієї суми відшкодовано

 

 

 

 

8

Розрахунки у зв’язку з виправленням помилки:

-

8.1

збільшення суми, яка підлягала сплаті до бюджету

(+)

8.2

зменшення суми, яка підлягала сплаті до бюджету

(-)10000

8.3

збільшення суми від’ємного значення, зарахованого у зменшення суми податкового боргу з ПДВ

8.4

зменшення суми від’ємного значення, зарахованого у зменшення суми податкового боргу з ПДВ

8.5

збільшення суми, що підлягала зарахуванню до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (значення цього рядка переноситься до рядка 23.4 податкової декларації наступного звітного періоду2)

8.6

зменшення суми, що підлягала зарахуванню до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (значення цього рядка переноситься до рядка 23.4 податкової декларації наступного звітного періоду2)

8.7

збільшення суми, що підлягала бюджетному відшкодуванню на рахунок платника у банку

8.8

зменшення суми, що підлягала бюджетному відшкодуванню на рахунок платника у банку

8.9

збільшення суми, що підлягала бюджетному відшкодуванню у зменшення податкових зобов’язань з ПДВ наступних податкових періодів

8.10

зменшення суми, що підлягала бюджетному відшкодуванню у зменшення податкових зобов’язань з ПДВ наступних податкових періодів

9

Сума штрафу, нарахована платником самостійно у зв’язку з виправленням помилки

 

Допущена помилка не спричинила заниження податкових зобов’язань, тому нараховувати 5 % штраф у цьому випадку не потрібно.

 

Матеріал підготувала економіст-аналітик
 Видавничого будинку «Фактор» Марина КОВЕНКО

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі