Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Усе про мінімальний страховий внесок

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Травень, 2007/№ 37
Друк
Стаття

Усе про мінімальний страховий внесок

 

Розмір мінімального страхового внеску визначається для різних категорій платників за різними ставками. Наприклад, для найманих працівників він розраховується виходячи зі ставки 33,7 % (33,2 % + 0,5 %), а для приватних підприємців та самозайнятих осіб — 33,2 %. Про те, що таке мінімальний страховий внесок, для чого він використовується і як розраховується, ітиметься в цій статті.

Наталія ВОРОНАЯ, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

Закон № 1058

— Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. № 1058-IV.

Інструкція № 21-1

— Інструкція про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, затверджена постановою правління Пенсійного фонду України від 19.12.2003 р. № 21-1.

 

Мінімальний страховий внесок і страховий стаж

Рано чи пізно кожний працівник починає замислюватися, якою буде його пенсія. А її розмір прямо пов’язаний з тривалістю страхового стажу.

Відповідно до

ч. 1 ст. 24 Закону № 1058 страховий стаж — це період, протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню і за який щомісячно сплачено страхові внески в сумі не менше мінімального страхового внеску.

Згідно з

ч. 3 ст. 24 Закону № 1058, якщо застрахована особа підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню або була добровільно застрахована в Пенсійному фонді, неповний місяць роботи зараховується до страхового стажу як повний за умови, що сума сплачених за цей місяць страхових внесків не менше, ніж мінімальний страховий внесок.

Отже, щоб до стажу працівника було зараховано повний місяць, необхідно, щоб сплата внеску до Пенсійного фонду складала не менше мінімального страхового внеску.

Якщо сума сплачених за відповідний місяць страхових внесків менше, ніж мінімальний страховий внесок, а фізична особа бажає, щоб цей період увійшов до страхового стажу в повному обсязі, їй необхідно здійснити доплату страхових внесків таким чином, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не менше мінімального страхового внеску. Така

доплата проводиться добровільно за рішенням фізичної особи.

Порядок здійснення доплати пенсійних внесків до розміру мінімального страхового внеску визначено

розд. 15 Інструкції № 21-1. Відповідно до нього застрахована особа, яка бажає зарахувати неповний місяць роботи до страхового стажу як повний, має подати до органів Пенсійного фонду за місцем призначення пенсії заяву згідно з додатком 28 до Інструкції № 21-1 із зазначенням місяців, за які здійснюватиметься доплата.

Працівник Пенсійного фонду на підставі даних персоніфікованого обліку про періоди, за які застрахована особа виявила бажання здійснити доплату до мінімального страхового внеску, складає

повідомлення-розрахунок. Суму, зазначену в повідомленні-розрахунку, застрахована особа сплачує протягом 10 календарних днів з дня його отримання.

Якщо доплата до розміру мінімального страхового внеску не здійснювалася, до страхового стажу зараховується період, визначений за кожний місяць сплати страхових внесків за такою формулою:

Т = Св : В,

де

Т — тривалість періоду, який зараховується до страхового стажу і визначається в місяцях;

Св

— сума фактично сплачених страхових внесків за відповідний місяць;

В

— мінімальний страховий внесок за відповідний місяць.

Крім розрахунку страхового стажу при обчисленні пенсії, мінімальний страховий внесок використовується також у деяких випадках як розрахункова величина при визначенні розміру пенсійного внеску.

 

Інші випадки застосування мінімального страхового внеску

Відповідно до

п.п. 2 п. 8 Прикінцевих положень Закону № 1058 сплачувати страхові внески в розмірі не менше мінімального страхового внеску зобов’язані:

фізичні особи — підприємці (крім платників єдиного чи фіксованого податку) — за себе та членів їх сімей, які беруть участь у здійсненні ними підприємницької діяльності;

особи, які забезпечують себе роботою самостійно (займаються нотаріальною, адвокатською, творчою та іншою діяльністю).

Зауважимо, що

сплата в цьому розмірі страхового внеску є обов’язковою в тих місяцях, в яких платник мав чистий дохід (для підприємців на загальній системі оподаткування) або загальний місячний оподатковуваний дохід (для самозайнятих осіб). Це встановлено пп. 5.3.2 і 5.3.3 Інструкції № 21-1.

Добровільно застраховані особи

сплачують страхові внески в розмірі, установленому в договорі про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, але не менше мінімального розміру страхового внеску за кожний місяць (п.п. 5.10.1 Інструкції № 21-1).

Мінімальний страховий внесок є також розрахунковою величиною для визначення розміру пенсійного внеску за:

— осіб, які проходять строкову військову службу в Збройних силах України, Службі безпеки України, інших, створених відповідно до законів України військових формуваннях, а також в органах МВС;

— осіб, які одержують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку*;

* Нагадаємо, що у 2007 році за осіб, які одержують допомогу по догляду за дитиною до 3 років, пенсійний внесок сплачується органами праці та соціального захисту населення.

— непрацюючих працездатних осіб, які здійснюють догляд за інвалідом І групи або престарілим, що потребує постійного догляду чи досяг 80 років, а також за одного з непрацюючих працездатних батьків (усиновлювача, опікуна, піклувальника), який фактично доглядає за дитиною-інвалідом, якщо згідно із законодавством такі непрацюючі працездатні особи одержують допомогу або компенсацію.

За ці категорії застрахованих осіб у 2007 році пенсійні внески сплачуються

в розмірі 30 % мінімального страхового внеску (п.п. 4.1 Інструкції № 21-1).

 

Розрахунок мінімального страхового внеску

Мінімальний страховий внесок визначається як

добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір страхового внеску, установлений законом на день отримання заробітної плати (доходу).

У 2007 році мінімальна заробітна плата складає

:

 

Період 2007 року

Розмір мінімальної зарплати

1 січня — 31 березня

400 грн.

1 квітня — 30 червня

420 грн.

1 липня — 30 вересня

440 грн.

1 жовтня — 31 грудня

460 грн.

 

Щодо

розміру страхового внеску, що бере участь в розрахунку, то він відрізняється для різних категорій застрахованих осіб.

Так, у загальному випадку

для фізичних осіб, які працюють за трудовим договором, мінімальний страховий внесок на 2007 рік розраховується як добуток мінімальної заробітної плати на ставку внеску в розмірі 33,7 % (абз. другий п. 4.7 Інструкції № 21-1), з яких 33,2 % — нарахування, 0,5 % — утримання.

Отже, мінімальний страховий внесок для

осіб, які працюють за трудовим договором, у поточному році складе**:

** Див. також коментар до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік» від 15.03.2007 р. № 749-V // «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 29, с. 40.

 

Період 2007 року

Розмір мінімального страхового внеску до Пенсійного фонду

Січень — березень

134,80 грн. (400 х 33,7 %)

Квітень — червень

141,54 грн. (420 х 33,7 %)

Липень — вересень

148,28 грн. (440 х 33,7 %)

Жовтень — грудень

155,02 грн. (460 х 33,7 %)

 

Для застрахованих

осіб, які мають статус інвалідів і працюють на підприємствах, в установах, організаціях, мінімальний страховий внесок визначається як добуток мінімальної заробітної плати на ставку 4,5 %, де 4 % — нарахування, 0,5 % — утримання (абз. п’ятий п. 4.7 Інструкції № 21-1).

 

Період 2007 року

Розмір мінімального страхового внеску до Пенсійного фонду

Січень — березень

18,00 грн. (400 х 4,5 %)

Квітень — червень

18,90 грн. (420 х 4,5 %)

Липень — вересень

19,80 грн. (440 х 4,5 %)

Жовтень — грудень

20,70 грн. (460 х 4,5 %)

 

Ще раз звертаємо увагу, що доплата до розміру мінімального страхового внеску здійснюється

самостійно працівником, а не роботодавцем, і тільки за його власним бажанням.

Мінімальний страховий внесок для

приватних підприємців, членів їх сімей, які беруть участь у підприємницькій діяльності, а також для осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, визначається як добуток мінімальної заробітної плати та ставки 33,2 % (абз. шостий п. 4.7 Інструкції № 21-1). У 2007 році для цих категорій застрахованих осіб мінімальний страховий внесок складе:

 

Період 2007 року

Розмір мінімального страхового внеску до Пенсійного фонду

Січень — березень

132,80 грн. (400 х 33,2 %)

Квітень — червень

139,44 грн. (420 х 33,2 %)

Липень — вересень

146,08 грн. (440 х 33,2 %)

Жовтень — грудень

152,72 грн. (460 х 33,2 %)

 

У цій статті ми розглянули порядок застосування та розрахунок мінімального страхового внеску. Упевнені, що цією публікацією знято всі запитання, що стосуються мінімального страхового внеску.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі