Теми статей
Обрати теми

Спецодяг, формений і фірмовий одяг: що це таке, його відмінності та порядок оформлення в обліку

Редакція ПБО
Стаття

Спецодяг, формений і фірмовий одяг: що це таке, його відмінності та порядок оформлення в обліку

 

Працівники певних професій відповідно до чинного законодавства мають забезпечуватися спеціальним одягом, спеціальним взуттям як засобами індивідуального захисту. Іншим працівникам законодавство приписує носити формений одяг. А от фірмовий одяг — це вже щось інше, креатив підприємства. Про те, що являє собою перелічене вбрання, а також про його відмінності та порядок обліку на підприємстві і йтиметься в цій статті.

Наталія ДЗЮБА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Спецодяг

Обов’язковість видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту (далі — спецодяг*) передбачено

ст. 163 КЗпП та ст. 8 Закону про охорону праці. Спецодягом безплатно за встановленими нормами забезпечуються працівники, зайняті на роботах зі шкідливими та небезпечними умовами праці, а також на роботах, які пов’язані із забрудненням або які здійснюються в несприятливих температурних умовах.

* Зверніть увагу: у нормативно-правових документах спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту скорочуються як «ЗІЗ».

Отже,

основною функцією спецодягу є захист працівників від дії на них усіляких несприятливих чинників, що мають місце при виконанні працівниками своїх трудових обов’язків.

Придбання, комплектування, видачу та утримання спецодягу відповідно до нормативно-правових актів про охорону праці та колективного договору зобов’язаний забезпечити за свій рахунок роботодавець в особі власника або уповноваженого ним органу (

ст. 8 Закону про охорону праці).

Отже, якщо специфіка діяльності підприємства така, що для неї встановлено норми видачі спецодягу, то в межах установлених норм спецодяг слід видавати обов’язково.

Порядок видачі, утримання та зберігання спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту регулюється

Положенням № 170.

Згідно з

п. 1.4 Положення № 170 спецодяг видається працівникам професій та посад, що передбачені у відповідних виробництвах, цехах, ділянках, видах робіт Типовими галузевими нормами безплатної видачі працівникам спецодягу або відповідними галузевими нормами, уведеними на підставі типових.

У зазначених

Типових галузевих нормах містяться: перелік професій та посад; найменування конкретних видів спецодягу, що видається; норми видачі спецодягу, визначені за строком його носіння (як правило, указується в місяцях). Перелік деяких норм видачі спецодягу див. на с. 29. Також перелік діючих на сьогодні норм безплатної видачі спецодягу можна знайти на сайті http://www.dnop.com.ua.

Спецодяг має видаватися працівникам відповідно до встановлених норм і строків носіння незалежно від форм власності та галузі виробництва, до якої належать ці виробництва, цехи, ділянки та види робіт.

Наприклад

, у Типових нормах безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам автомобільного транспорту, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 20.10.98 р. № 207, зазначено, що вони поширюються на всі автотранспортні, авторемонтні та шиноремонтні підприємства і організації, а також на підприємства, до складу яких входять транспортні цехи, дільниці, майстерні, гаражі тощо. Отже, якщо на підприємстві іншої галузі є гараж, то особи, які там працюють, повинні забезпечуватися спецодягом згідно із зазначеними нормами.

Працівникам, професії та посади яких передбачено в

Типових нормах безкоштовної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам і службовцям наскрізних професій і посад усіх галузей народного господарства та окремих виробництв, спецодяг видається незалежно від того, на яких виробництвах, цехах і дільницях вони працюють, за винятком випадків, коли ці професії та посади спеціально передбачено у відповідних Типових галузевих нормах.

Якщо фактичні умови праці працівників вимагають видачі спецодягу додатково, тобто понад норми, трудовий колектив може домовитися з роботодавцем про видачу необхідної кількості спецодягу. Рішення про це необхідно закріпити в колективному договорі (ст.

8 Закону про охорону праці).

Спецодяг може бути видано понад норми, якщо він зноситься раніше строку не з вини працівника. У цьому випадку підприємство зобов’язано замінити такий спецодяг за свій рахунок (

абз. другий ст. 164 КЗпП). Факт передчасного зносу має бути зафіксовано актом спеціально створеної комісії, яка і повинна прийняти рішення про заміну спецодягу. Рішення комісії затверджується керівником (приватним підприємцем).

Видача замість спеціального одягу та спеціального взуття матеріалів для їх виготовлення або грошових сум для їх придбання не дозволяється. Проте у разі, якщо працівник через порушення встановленого нормами строку видачі спецодягу був вимушений придбати його за власні кошти, роботодавець повинен компенсувати працівнику ці витрати (

ст. 164 КЗпП та ст. 8 Закону про охорону праці). За відсутності документів, що підтверджують ціну, компенсація витрат здійснюється за роздрібними цінами підприємства-виробника. Вартість спецодягу уточнюється бухгалтерією підприємства. Якщо витрати перевищують роздрібні ціни, то компенсацію різниці може бути виплачено тільки за умови, що це застережено в колективному договорі (п. 3.4 Положення № 170). А от наявність документа, що підтверджує понесені витрати (квитанція, чек, закупівельний акт), дає право на отримання 100 % компенсації, навіть незважаючи на перевищення вартості спецодягу, зазначеної в чеку, ціни підприємства-виробника.

Згідно з

п. 3.2 Положенням № 170 спецодяг, що видається працівникам, вважається власністю підприємства, ураховується як інвентар і підлягає обов’язковому поверненню:

— при звільненні;

— при переведенні на тому ж підприємстві на іншу роботу, для якої виданий спецодяг не передбачено нормами;

— після закінчення строків його носіння замість нового спецодягу, що одержується.

Крім того,

працівникам, які суміщають професії або постійно виконують роботи, що суміщаються, крім засобів індивідуального захисту, які видаються їм за основною професією, має бути залежно від робіт, що виконуються, додатково видано й інші види спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту, передбачені нормами для професії, що суміщається, з тими ж строками носіння (п. 3.13 Положення № 170).

 

Формений одяг

Форменим одягом забезпечуються посадові особи органів державної влади та особи, які перебувають на державній службі. Наприклад, формений одяг мають особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, митної служби, органів податкової служби тощо, а також підприємства деяких галузей (наприклад, працівники залізничного транспорту). Вигляд і перелік такого форменого одягу, а також норми забезпечення встановлюються КМУ, а також галузевими міністерствами. Деякі документи щодо форменого одягу див. на с. 30.

Як бачимо, забезпечення своїх працівників форменим одягом є обов’язком роботодавця.

Отже, визначаючи, що ж таке формений одяг, можна дійти такого висновку.

Формений одяг — це однаковий за кольором, кроєм та іншими ознаками одяг для осіб певної категорії. Формений одяг не має захисних функцій, властивих спеціальному одягу, а необхідний для того, щоб виділити працівників певної галузі (виду діяльності) чи посади серед інших осіб.

Зауважимо, що для підприємств торгівлі законодавством передбачено обов’язок забезпечення працівників форменим одягом, який відповідає санітарним вимогам підприємства.

Так, відповідно до

п. 9 Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами працівники підприємства роздрібної торгівлі продовольчими товарами повинні бути одягнені у формений чи інший одяг, який відповідає санітарним вимогам. Аналогічна вимога до одягу працівників міститься і відносно підприємств дрібнороздрібної торговельної мережі. Згідно з п. 11 Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі працівники дрібнороздрібної торговельної мережі повинні бути охайно одягнені у формений або санітарний одяг.

А відповідно до

п. 1.9 Правил торгівлі непродовольчими товарами працівники суб’єкта господарської діяльності повинні мати формений або інший одяг, який відповідає естетичним вимогам.

Проте такий формений одяг для підприємств торгівлі є, по суті, спеціальним одягом.

 

Фірмовий одяг

Поняття «фірмовий одяг» у чинному законодавстві відсутнє. Це словосполучення без його визначення зустрічається в

п. 2.4 Правил присвоєння категорій підприємствам, що надають побутові послуги населенню, в якому зазначено, що на підприємствах вищої категорії слід використовувати фірмову технологію обробки та оформлення виробів, фірмовий знак, затверджений в установленому порядку, мати фірмовий одяг для працівників, видавати замовнику вироби у фірмовій упаковці.

Про фірмовий одяг згадується і в

Рекомендаціях № 12. Стилістичний образ фірмового магазину (зовнішнє та внутрішнє оформлення приміщень, торговельна марка, колір, шрифт, зовнішня, внутрішня і друкована реклама, упаковка, елементи одягу працівників, ділова документація тощо) має створюватися з використанням компонентів, що формують стиль образу відповідного підприємства-виробника.

Таким чином, фірмовим можна вважати одяг працівників, елементи якого є однією зі складових, що

формують стиль фірмового магазину, а отже, підприємства-виробника.

Зверніть увагу, що положення

Рекомендацій № 12 мають рекомендаційний характер, у зв’язку з чим, з нашої точки зору, підприємству (фірмовому магазину або підприємству-виробнику) надано право самостійно вирішувати питання про необхідність забезпечення працівників фірмовим одягом, наприклад, розробивши відповідне положення. При цьому перелік предметів, що входять до комплекту фірмового одягу, його вартість, норми видачі, строки носіння, а також перелік осіб, яким він має видаватися, установлюються безпосередньо власником або керівником такого підприємства на підставі наказу або розпорядження.

На нашу думку, одяг працівників будь-якого підприємства (навіть якщо воно продає товари не тільки вітчизняних товаровиробників), який має символіку такого підприємства, зображення його товарного знака, виконаний в його фірмовій колірній гамі і підкреслюючий його стилістичний образ, може також вважатися фірмовим, оскільки виконує ті ж функції і відповідає тим же характеристикам.

Підведемо підсумок

:

— спецодяг на підприємстві використовується при роботах зі шкідливими та небезпечними умовами праці відповідно до

Типових галузевих норм, маючи захисну функцію;

— формений одяг на підприємствах використовується для того, щоб виділити працівників певної галузі (виду діяльності) або обійманої посади серед інших осіб;

— фірмовий одяг використовується на підприємстві для формування і підтримання іміджу підприємства.

У табличній формі наведемо основні відмінності спеціального, форменого та фірмового одягу.

 

Таблиця 1

 

Основні відмінності спеціального, форменого та фірмового одягу

Критерії відмінності

Вид одягу

Спеціальний одяг

Формений одяг

Фірмовий одяг

Основні характеристики

спецодяг

спецвзуття

ЗІЗ

спеціальний одяг, однаковий за кольором, кроєм та іншими ознаками, для осіб певної категорії

одяг, що виготовляється тільки для працівників конкретного підприємства

спеціальний одяг для роботи на виробництві

Чим регламентовано обов’язок видачі

ст. 163 КЗпП

та ст. 8 Закону про охорону праці

КМУ або галузевими міністерствами

підприємству надано право самостійно вирішувати питання про необхідність забезпечення працівників фірмовим одягом

Чим затверджено норми видачі

нормативними документами

внутрішніми документами підприємства

Для чого призначено

для захисту працівника від дії шкідливих та несприятливих чинників, що є на виробництві

щоб виділити працівників певної галузі (виду діяльності) або обійманої посади серед інших осіб

щоб виділити працівників цього підприємства серед інших осіб. При цьому може виконувати і захисну функцію, так само, як і спецодяг

 

Бухгалтерський облік

У бухгалтерському обліку спецодяг, формений і фірмовий одяг, що використовуються протягом

не більше одного року або нормального операційного циклу, якщо він більше одного року, відносяться до запасів, а точніше, до такого виду запасів, як малоцінні і швидкозношувані предмети (МШП) (п. П(С)БО 9).

Для обліку МШП передбачено рахунок 22. За дебетом цього рахунка відображається первісна вартість спецодягу, форменого та фірмового одягу, а за кредитом — його видача в експлуатацію з одночасним списанням на рахунки обліку витрат. Далі ведеться тільки кількісний аналітичний облік у розрізі матеріально відповідальних осіб та місць експлуатації (

п. 23 П(С)БО 9).

У разі звільнення працівника або переведення його на іншу роботу, для якої виданий спецодяг не передбачено нормами, повернення на склад спецодягу, форменого та фірмового одягу, придатного для подальшого використання, оформляється проводкою: Дт 22 «МШП» — Кт 71 «Інший операційний дохід». Причому дохід відображається за справедливою вартістю поверненого спецодягу.

Спеціальний та формений / фірмовий одяг зі строком використання

понад один рік ураховується як об’єкт основних засобів. Причому залежно від установленої в наказі про облікову політику підприємства вартісної межі він ураховуватиметься на рахунку 112 «Малоцінні необоротні матеріальні активи» або на рахунку 117 «Інші необоротні матеріальні активи».

Вартість такого одягу з наступного місяця після передачі в експлуатацію підлягає амортизації. Той, що значиться на рахунку 117, амортизується виробничим чи прямолінійним методом. На вартість спецодягу, форменого або фірмового одягу, що значиться на рахунку 112, амортизацію нараховують так: 50 % при введенні в експлуатацію, а решту 50 % — при списанні, або всі 100 % при введенні в експлуатацію. Зверніть увагу: метод амортизації спецодягу, форменого або фірмового одягу має бути закріплено в наказі про облікову політику підприємства.

 

Документальне оформлення надходження

Для забезпечення єдиного підходу до порядку обліку всіх видів одягу працівників того чи іншого підприємства, будь то спецодяг, формений або фірмовий одяг, радимо використовувати форми первинних документів для обліку спецодягу, наведені в

наказі № 145.

Отже, для обліку спецодягу, спецвзуття та ЗІЗ, що видаються працівникам підприємства в індивідуальне користування за встановленими нормами, використовуються:

— особова картка обліку спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроїв (

форма № МШ-6), або особова картка, зразок якої наведено в додатку до Положення № 170. Їх форми мають незначні відмінності, тому вважаємо, що для обліку на підприємстві спецодягу з них можна вибрати одну;

— відомість обліку видачі (повернення) спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроїв (

форма № МШ-7).

Картка (форма № МШ-6) ведеться в одному примірнику та зберігається в комірника цеху (ділянки).

Відомість (форма № МШ-7) заповнюється у двох примірниках комірником цеху (відділу, ділянки) окремо на видачу і на повернення спецодягу, спецвзуття та ЗІЗ і оформляється відповідними підписами. Один примірник відомості передається до бухгалтерії підприємства, другий залишається в комірника цеху (відділу, ділянки).

У разі втрати отриманих спецодягу, спецвзуття та ЗІЗ в особовій картці за формою № МШ-6 у рядку, за яким зазначено загублений предмет, у розділі «Повернено» робиться запис: «Акт вибуття № _____ і дата».

Чергові спецодяг, спецвзуття і ЗІЗ колективного використання, видані працівникам та службовцям тільки на час виконання тих робіт, для яких вони передбачені, мають знаходитися в коморах і видаватися під відповідальність майстрів та інших працівників, перелік яких затверджується керівником підприємства. Чергові спецодяг, спецвзуття та ЗІЗ записуються на окремі картки з позначкою «Чергова».

При автоматизованій обробці даних щодо обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів особова картка не ведеться.

Оформлення списання не придатних для подальшого використання ЗІЗ, що значаться як МШП і як основні засоби, слід провадити за формою МШ-8 «Акт на списання малоцінних та швидкозношуваних предметів».

Зазначені форми первинного обліку також заповнюються при оприбуткуванні та списанні спецодягу, форменого чи фірмового одягу, визнаних у бухобліку основними засобами.

Приклад 1.

Працівнику ТОВ «Вега» — вантажнику, прийнятому на роботу на складі, в особисте користування за встановленою нормою видано спецодяг: куртка брезентова (строк служби 12 міс., вартість — 48 грн.), штани бавовняні з брезентовими наколінниками (строк служби — 12 міс., вартість — 41 грн.), рукавиці брезентові 1 пара (строк служби — 1 міс., вартість — 2 грн.). Факт видачі спецодягу зафіксовано в особовій картці обліку спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроїв (ф. № МШ-6).

Приклад 2.

20 квітня 2007 року працівникам складу № 2 ТОВ «Вега» Захарченку С. М. (табельний номер — 149) і Серенку В. О. (табельний номер — 214) комірником Якименко О. Н. було видано спецодяг: Захарченку С. М. — куртку брезентову (номенклатурний номер у складській картотеці — 1111125), штани бавовняні з брезентовими наколінниками (номенклатурний номер у складській картотеці — 1111126), рукавиці брезентові (номенклатурний номер у складській картотеці — 1111210); Серенку В. О. — рукавиці брезентові (номенклатурний номер у складській картотеці — 1111210). Факти видачі зафіксовано у відомості обліку видачі (повернення) спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроїв (ф. № МШ-7).

 

 

 

         ООО «Вега»           
підприємство, організація
Типова форма № МШ-6
Затверджена наказом
Мінстату України
від 22 травня 1996 р. № 145
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ
14204429
Код за УКУД
0308066

 

Особова картка №

13

обліку спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроїв

Прізвище             Захарченко                 
Ім’я  Сергей По батькові  Николаевич
Табельний номер              149                 
Цех     —    Дільниця       склад № 2       
Відділ                              —                        
Професія                     грузчик                
Посада

Стать                   муж.            
Ріст                     178 см          
Розмір:
одягу                    52                
взуття                   41                
головного убору         54      

 

Дата прийому на роботу                     18.04.2007 г.               
Дата зміни професії (посади)                       —                          

 

Передбачено затвердженими нормами

 

Найменування спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроїв

Параграф норм

Одиниця виміру

Кількість

Строк служби

Куртка брезентовая

Пункт 17 Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ рабочим и служащим сквозных профессий и должностей всех отраслей народного хозяйства и отдельных производств, утвержденных постановлением Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 12.02.81 г. № 47/П-2

шт.

1

12 мес.

Брюки хлопчатобумажные с брезентовыми наколенниками

— « —

шт.

1

12 мес.

Рукавицы брезентовые

— « —

пара

1

1 мес.

Начальник ВТБ  Целуйко П. В.

Інженер по охороні праці та техніці безпеки

 Нежданов И. Ю.
Бухгалтер  Пивоварова А. П.         

Начальник цеху

 Грибков В. А.   

 

 

 

Зворотна сторона форми № МШ-6

 

Видача та повернення спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроїв

 

Спецодяг, спецвзуття та запобіжні пристрої

Видано

Повернено

найменування

номенклатурний номер

дата

кількість

% придатності

вартість

підпис в одержанні

дата

кількість

% придатності

підпис

робітника про здачу

комірника про одержання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Куртка брезентовая

1111125

20.04.2007

1

100

48,00

Захарченко

 

 

 

 

 

Брюки хлопчатобумажные с брезентовыми наколенниками

1111126

20.04.2007

1

100

41,00

Захарченко

 

 

 

 

 

Рукавицы брезентовые

1111210

20.04.2007

пара

100

2,00

Захарченко

 

 

 

 

 

 

 

 

  

         ООО «Вега»           
підприємство, організація
Типова форма № МШ-7
Затверджена наказом
Мінстату України
від 22 травня 1996 р. № 145
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ
14204429
Код за УКУД
030866

 

Відомість обліку видачі (повернення)

спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроїв

Номер документа

Місяць, рік

Код виду операції

Цех, відділ, дільниця

 

10

20.04.2007

Склад № 2

 

Номер за порядком

Прізвище, ім’я,
по батькові

Табельний номер

Спецодяг, спецвзуття та запобіжні пристрої

Одиниця виміру

найменування

номенклатурний номер

код

найменування

1

2

3

4

5

6

7

1

Захарченко Сергей Николаевич

149

куртка брезентовая

1111125

03

шт.

2

Захарченко Сергей Николаевич

149

брюки хлопчатобумажные с брезентовыми наколенниками

1111126

04

шт.

3

Захарченко Сергей Николаевич

149

рукавицы брезентовые

1111210

05

пара

4

Серенко Виктор Александрович

214

рукавицы брезентовые

1111210

05

пара

&nbsp

Кількість

Дата надходження в експлуатацію

Строк служби

Підпис в одержанні (здачі)

8

9

10

11

1

20.04.2007

12 мес.

Захарченко

1

20.04.2007

12 мес.

Захарченко

1

20.04.2007

1 мес.

Захарченко

1

20.04.2007

1 мес.

Серенко


Матеріально відповідальна особа кладовщик склада № 2 Якименко О. Н.

Друкувати із зворотом без заголовочної частини. Підписи друкувати на звороті.

 

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі