Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

«Небілий одяг», або Як урахувати спецодяг

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Травень, 2007/№ 40
Друк
Стаття

«Небілий одяг», або Як урахувати спецодяг

 

Ніхто не сперечатиметься, що праця сучасної людини пов’язана з різними складнощами та несприятливими умовами. Причому стосується це працівників багатьох професій. Тому до обов’язків роботодавця належить захист трудящих, чия діяльність пов’язана зі шкідливими та небезпечними умовами праці. Одним з методів такого захисту є видача працівникам спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту. Про правила відображення такої видачі в податковому та бухгалтерському обліку підприємства і поговоримо в цій статті.

 

Наталя БІЛОВА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Податковий облік спецодягу

Податок на прибуток

Витрати на забезпечення працівників спецодягом належать до витрат подвійного призначення, тобто є витратами, що включаються до валових тільки за певних умов. Такою умовою в цьому випадку згідно з

п. 5 Переліку № 994 є дотримання підприємством установлених типових (галузевих) норм безплатної видачі спецодягу.

Отже, витрати на придбання спецодягу, що вказаний у відповідних галузевих переліках, у межах установлених норм

включаються до валових витрат на підставі п.п. 5.4.1 Закону про податок на прибуток.

У момент придбання за правилом першої події (оплаті або оприбуткуванню), але з урахуванням норм

п.п. 11.2.3 Закону про податок на прибуток, понесені витрати підприємство включає до валових витрат, припускаючи, що спецодяг видаватиметься тільки в межах установлених норм. При цьому спецодяг слід класифікувати як запаси з включенням його вартості до перерахунку за п. 5.9 Закону про податок на прибуток. При передачі спецодягу в експлуатацію його вартість вилучається з перерахунку за п. 5.9.

Вважаємо, що викладене стосується і спецодягу, вартість якого перевищує 1000 грн., а строк служби — більше року. Витрати на його придбання також мають потрапляти до валових витрат, а не амортизуватися. Пов’язано це з тим, що в

п.п. 5.4.1 Закону про податок на прибуток, на відміну від деяких інших підпунктів п. 5.4, не використовується застереження «крім тих, що підлягають амортизації». А отже, усі витрати, що відповідають умовам галузевих норм безплатної видачі спецодягу, мають включатися до валових витрат, незалежно від вартості та очікуваного строку експлуатації.

Аналогічну думку було викладено податківцями в консультації, опублікованій у журналі «Вісник податкової служби України», 2004, № 16, с. 22. Хоча дещо пізніше ДПАУ

в листі від 05.12.2005 р. № 24181/7/22-1017 виклала іншу позицію: витрати на спецодяг, вартість якого перевищує 1000 грн. за один комплект, а строк служби більше 12 місяців, повинні амортизуватися.

Проте ми не прихильники амортизації. Адже

п.п. 5.4.1 Закону про податок на прибуток та Перелік № 994 чітко зазначають: спецодяг, що потрапив до переліку, має отримати статус валововитратного. Отже, принципове значення тут має лише одна обставина — наявність спецодягу в переліку, затвердженому нормативно-правовими актами. Жодні додаткові умови у вигляді строку служби або вартості для відображення валових витрат не висуваються, тому не повинні впливати на податковий облік.

Щодо вартості наднормативного спецодягу, то вона до валових витрат не потрапляє. Коли первісно неможливо визначити, в яких межах видаватиметься спецодяг — у межах норм чи понад норми, діяти можна так. У момент придбання весь спецодяг включається до валових витрат, а згодом (за фактом видачі) проводиться відповідне коригування. Інакше кажучи, якщо в одному з наступних звітних періодів спецодяг буде видано

понад установлені норми, для цілей оподаткування його слід визнати використаним не в господарській діяльності. Наслідком такого визнання буде відображення наднормативної вартості у графі 4 «Запаси, використані не в господарській діяльності» таблиці 1 додатка К1/1 до декларації з податку на прибуток підприємства. Таким чином, відбудеться зменшення вартості запасів на початок звітного періоду, у результаті чого фактично зменшиться сума валових витрат.

Проте в деяких випадках, установлених

Законом про охорону праці і Положенням № 170, видача спецодягу в додатковому обсязі не вважається наднормативною. Про це повідомила ДПАУ в листі від 23.08.2005 р. № 16782/7/17-3217. Отже, витрати, понесені на придбання такого одягу, цілком можуть потрапити до валових. основні такі випадки наведемо в таблиці.

 

№ з/п

Випадки, коли видача спецодягу в додатковому обсязі не вважається наднормативною

Пункт Положення № 170

1

Специфіка виробництва вимагає видачі спецодягу в додатковому обсязі. Це відбувається відповідно до рішення трудового колективу за узгодженням з представниками профспілкової організації

1.6

2

З урахуванням особливостей виробництва одна модель спецодягу видається замість іншої. Це відбувається за погодженням з уповноваженим з охорони праці трудового колективу та профспілкою

1.8

3

Умови і характер роботи вимагають видачі працівникам засобів індивідуального захисту, не зазначених у галузевих нормах, але передбачених нормативними актами з охорони праці. До переліку таких захисних засобів належать, зокрема, захисні окуляри, респіратор, захисний шолом, каска, наплічники, налокітники, світлофільтри та інші засоби

1.9

4

Працівникам видаються два комплекти спецодягу на два строки носіння

3.2

5

Роботодавець здійснює заміну або ремонт спецодягу, що став непридатним до закінчення встановленого строку носіння з незалежних від працівника причин

3.3

6

Роботодавець компенсує працівнику витрати на самостійне придбання ним спецодягу при порушенні встановлених нормами строків його видачі. Без підтверджуючих ціну документів право на валові витрати виникає тільки в межах роздрібної ціни виробника

3.4

7

Працівникам видається спецодяг замість зниклого з місця зберігання або зіпсованого не з їх вини

3.5

8

Працівникам видається черговий спецодяг, строки носіння якого залежно від характеру робіт і умов праці встановлює власник за узгодженням з уповноваженим з охорони праці трудового колективу та профспілкою

3.7

9

Працівникам, які суміщають професії, крім спецодягу, що видається їм за основною професією, видаються інші види спецодягу, передбачені діючими нормами для професії, що суміщається, з такими ж строками носіння

3.13

 

Зверніть увагу, що

п. 2 Переліку № 944 зобов’язує платника податків дотримуватись такого правила: суми витрат на охорону праці, які є складовою частиною підготовки, організації та ведення виробництва, ураховуються у складі валових витрат тільки один раз. Це означає, що при відображенні вартості спецодягу у складі валових як витрат на охорону праці згідно з п.п. 5.4.1 Закону про податок на прибуток, вона вже не повинна враховуватися за п.п. 5.2.1 цього Закону.

Тепер про те, чи виникає у підприємства при видачі спецодягу валовий дохід. Зрозуміло, ні. Виданий спецодяг

(у тому числі і той, який видано понад установлені норми) не слід розглядати як безоплатно надані товари і включати його вартість до складу валового доходу. Причин цьому є принаймні дві:

— по-перше, надання спецодягу регулюється не цивільно-правовим, а трудовим законодавством, унаслідок чого його видача (у тому числі і наднормативна) не є продажем товарів;

— по-друге, спецодяг, виданий працівникам на підставі

Закону про охорону праці, Положення № 170 та галузевих норм (навіть понад установлені норми), є власністю підприємства і підлягає обов’язковому поверненню за будь-яких умов.

Підтвердження такого висновку знаходимо в

листі ДПАУ від 23.08.2005 р. № 16782/7/17-3217.

 

Податок на додану вартість

Як ви пам’ятаєте,

п.п. 7.4.1 Закону про ПДВ дозволяє врахувати у складі податкового кредиту суми «вхідного» ПДВ щодо товарів та послуг, які призначено для використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податків.

Той факт, що спецодяг, який видається працівникам відповідно до галузевих норм та

Положення № 170, призначено для використання в господарській діяльності, безперечний. Тому суми ПДВ, сплачені (нараховані) при придбанні такого спецодягу, без сумніву, збільшують податковий кредит звітного періоду. Але при цьому спецодяг має використовуватися в оподатковуваних операціях.

Якщо підприємство, придбавши або виготовивши спецодяг, точно не знає, який його обсяг «впишеться» до встановлених норм, а який — ні, то має сенс до податкового кредиту первісно включити всю суму ПДВ, зазначену в податковій накладній, а потім, після фактичної видачі, провести відповідне коригування. Для цього слід використовувати рядок 16.3 декларації з ПДВ. Не забудьте, що заповнення цього рядка вимагає подання разом з декларацією додатка 1 «Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість».

Як і у випадку з валовими витратами, платнику податків не варто турбуватися про правомірність відображення податкового кредиту в тих випадках, коли видача спецодягу в додатковому обсязі не вважається наднормативною (див. табл. на с. 32).

Немає приводів для турботи і щодо нарахування податкових зобов’язань з ПДВ при видачі спецодягу. У такій ситуації

ПДВ не нараховується, оскільки спецодяг, як було зазначено, є власністю підприємства і підлягає поверненню працівником у будь-якому випадку. Причому це стосується видачі як у межах установлених норм, так і понад норми.

 

Податок з доходів фізичних осіб і соцвнески

Спецодяг, виданий у межах установлених норм,

не включається до сукупного оподатковуваного доходу працівника. На це вказує п.п. 4.3.14 Закону № 889, який передбачає, що до складу загального місячного або річного оподатковуваного доходу працівника не включається вартість робочого одягу, взуття, обмундирування, засобів індивідуального захисту, отриманих у тимчасове користування, згідно з переліком та граничним строком їх використання.

Проте для необкладення вартості спецодягу податком з доходів фізичних осіб слід дотримуватися певних умов:

1) особи, які одержують спецодяг, повинні перебувати в трудових відносинах з підприємством;

2) спецодяг має бути повернено на склад підприємства:

— після закінчення строку носіння;

— при отриманні нового замість зношеного (що став непридатним, зіпсованим, зник з місця зберігання не з вини працівника);

— при звільненні працівника;

3) спецодяг повинен видаватися відповідно до

Закону про охорону праці, а також до переліку та граничних строків його використання, що затверджено КМУ. На жаль, такий перелік (про який ідеться в п.п. 4.3.14 Закону № 889) КМУ досі не затвердив. Вважаємо, за його відсутності підприємства можуть використовувати галузеві норми безплатної видачі спецодягу, адже саме цими нормами пропонує користуватися КМУ при формуванні валових витрат (див. Перелік № 994).

Якщо хоча б одна з перелічених умов не виконується, вартість спецодягу підлягає включенню до сукупного оподатковуваного доходу працівника з відповідним оподаткуванням.

Оскільки спецодяг відповідно до

п. 3.19 Інструкції № 5 не належить до фонду оплати праці, його вартість не є об’єктом для нарахування та утримання внесків до Пенсійного фонду та соціальних фондів. На це звертає увагу Пенсійний фонд України в листі від 02.03.2004 р. № 1982/04 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2004, № 24).

Тепер про те, як діяти, якщо працівник, звільняючись, вирішує залишити спецодяг собі (тобто не повертати його).

 

Неповернення спецодягу при звільненні: податкові наслідки

Привласнення працівником, який звільняється, спецодягу свідчить про те, що надалі він уже

не використовуватиметься в господарській діяльності підприємства. Що ж робити в такому випадку з раніше відображеними валовими витратами? Прямої норми про сторнування частини валових витрат у цій ситуації Закон про податок на прибуток не містить — у ньому не зазначається про часткове використання спецодягу в госпдіяльності підприємства.

Проте за логікою його залишкову вартість необхідно було б з валових витрат вилучити через перерахунок за

п. 5.9 Закону про податок на прибуток. Та й податківці навряд чи погодяться зі збереженням валових витрат у повній сумі. Питання полягає в тому, як на практиці розрахувати таку залишкову вартість, адже Законом про податок на прибуток подібного механізму не передбачено. Вважаємо, що найрозумніше тут виходити зі строку, протягом якого спецодяг дійсно використовувався в госпдіяльності, тобто використовувати своєрідну пропорцію.

Ця ж пропорція допоможе визначити суму «вхідного» ПДВ, що підлягає вилученню з податкового кредиту. Зробити це також необхідно, щоб уникнути можливих непорозумінь з податківцями, бо вони є прихильниками такого коригування (див.

лист ДПАУ від 20.06.2006 р. № 6744/6/16-1515-26).

Приклад 1.

Згідно з Нормами № 126 електромонтажнику акумуляторних батарей видано комплект спецодягу (комбінезон бавовняний та черевики шкіряні) вартістю 165 грн. (без ПДВ — 137,50 грн.; ПДВ 20 % — 27,50 грн.) і строком носіння 12 місяців. Через 7 місяців після отримання спецодягу працівник звільнився, не повернувши його підприємству.

У момент придбання спецодягу підприємство включило його вартість (без ПДВ) до валових витрат, а суму ПДВ — до податкового кредиту, оскільки спецодяг призначався для використання в господарській діяльності.

У зв’язку з тим, що працівник, який звільняється, не повернув спецодяг, строк носіння якого не закінчився, його залишкову вартість підприємство вилучає з валових витрат шляхом її відображення в графі 4 «Запаси, використані не в господарській діяльності» таблиці 1 додатка К1/1 до декларації з податку на прибуток, а пропорційну їй суму «вхідного» ПДВ — з податкового кредиту шляхом заповнення рядка 16.3 декларації з ПДВ зі знаком «мінус».

Залишкова вартість спецодягу в цьому випадку розраховується так:

1) визначаємо, скільки місяців залишилося до повного зносу спецодягу:

12 - 7 = 5 (місяців);

2) розраховуємо залишкову вартість спецодягу:

137,50 : 12 х 5 = 57,29 (грн.);

3) визначаємо суму ПДВ, що підлягає вилученню з податкового кредиту:

57,29 х 20 % : 100 % = 11,46 (грн.).

Якщо підприємство «пробачає» працівнику неповернення спецодягу, крім коригування валових витрат та податкового кредиту, бухгалтер має здійснити ще дві операції: нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ відповідно до

п. 4.2 Закону про ПДВ виходячи зі звичайної ціни та відобразити валовий дохід на підставі п.п. 7.4.3 Закону про податок на прибуток. Адже тут має місце безоплатна передача товару неплатнику податку на прибуток. А як звичайну ціну в цій ситуації можна розглядати залишкову вартість спецодягу. Інші варіанти навряд чи можуть бути, оскільки не щодня і не всім працівникам підприємство «дарує» ношений спецодяг. А якщо таку ціну порівнювати ні з чим, то саме вона і є звичайною.

З точки зору податку з доходів фізичних осіб, первісна вартість неповерненого спецодягу, якщо, звичайно, не закінчився граничний строк її використання, розглядається як

додаткове благо, надане працівнику, і підлягає обкладенню податком за ставкою 15 %. Причому, оскільки має місце негрошова форма надання доходу, база оподаткування визначається із застосуванням «натурального» коефіцієнта, що дорівнює 1,176471 (з 01.01.2007 р.). Тут роль звичайної ціни, на яку закликає орієнтуватися п. 3.4 Закону № 889, зіграє первісна (купівельна) ціна майна.

Інформацію про розмір додаткового блага і про утриману з нього суму податку роботодавець відображає у формі № 1ДФ з ознакою доходу «09».

Про нарахування та утримання соцвнесків у цьому разі турбуватися не слід, оскільки додаткове благо не є об’єктом обкладення цими внесками.

Приклад 2.

Підприємство «Мотор-люкс»,що надає послуги з ремонту автомобілів, придбало і видало рихтувальнику кузовів:

— костюм бавовняний вартістю 72 грн. (без ПДВ — 60 грн.; ПДВ 20 % — 12 грн.) і строком носіння 12 місяців;

— черевики шкіряні вартістю 90 грн. (без ПДВ — 75 грн.; ПДВ 20 % — 15 грн.) і строком носіння 12 місяців.

Через 8 місяців працівник звільнився. Черевики на склад він здав, а костюм — ні. Підприємство «пробачило» працівнику неповернення спецодягу.

Частина вартості спецодягу, що підлягає вилученню з валових витрат, складає 20 грн. [60 грн. : : 12

х (12 - 8)]. У свою чергу, сума «вхідного» ПДВ, яку слід вилучити з податкового кредиту, складає 4 грн. (20 грн. х 20 % : 100 %).

У цьому випадку вартість неповерненого костюма бавовняного підлягає обкладенню податком з доходів фізичних осіб. При цьому база оподаткування з урахуванням натурального коефіцієнта складає:

72

х 1,176471 = 84,71 (грн.).

За останній місяць роботи працівнику, який звільняється, нараховано заробітну плату в сумі 1200 грн.

У податковому та бухгалтерському обліку ці операції відображаються такими записами:

 

з/п

Зміст господарської операції

Сума,

грн.

Бухгалтерський облік

Податковий облік

дебет рахунка

кредит рахунка

валовий дохід

валові витрати

1

2

3

4

5

6

7

1

Перераховано передоплату постачальнику за спецодяг

162

371

311

135

2

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ у складі суми передоплати за спецодяг

27

641/ПДВ

644

3

Оприбутковано придбаний спецодяг

135

22

631

—*

* Вартість придбаного спецодягу підлягає перерахунку за п. 5.9 Закону про податок на прибуток на кінець звітного періоду.

4

Списано раніше відображену суму податкового кредиту з ПДВ

27

644

631

5

Проведено залік заборгованостей

162

631

371

6

Видано працівнику зі складу спецодяг

135

23

22

—*

* Вартість виданого працівнику спецодягу зменшує балансову вартість запасів на кінець звітного періоду.

7

Повернено на склад працівником, який звільняється, черевики шкіряні (за залишковою вартістю)

25

22

716

—*

* Вартість поверненого на склад спецодягу не бере участі в перерахунку за п. 5.9 Закону про податок на прибуток на кінець звітного періоду.

8

Відкориговано суму податкового кредиту з ПДВ, відображену при придбанні костюма бавовняного, методом «червоне сторно»

4

641/ПДВ

644

20*

-20**

* Валовий дохід відображається виходячи із залишкової вартості спецодягу (звичайної ціни), оскільки працівник не є платником податку на прибуток.

** Валові витрати звітного періоду зменшуються на частину вартості спецодягу, недовикористаного в господарській діяльності, у розмірі 20 грн. через графу 4 таблиці 1 додатка К1/1 до декларації з податку на прибуток.

9

Відображено у складі витрат підприємства відкориговану суму «вхідного» ПДВ

4

949

644

10

Відображено податкові зобов’язання з ПДВ у зв’язку з неповерненням спецодягу

4

949

641/ПДВ

11

Нараховано працівнику, який звільняється, заробітну плату за останній місяць

1200

23

661

1200

12

Нараховано внески до соцфондів (1200 грн. х 37,09 % : 100 %)
(ставка внеску до фонду соціального страхування від нещасного випадку на виробництві — 1,09 %)

445,08

23

651, 652, 653, 656

445,08

13

Проведено утримання:

— внесків до соцфондів

33,59

661

651, 652, 653, 656

— податку з доходів фізичних осіб [(1200 - 33,59 + 84,71) х
х 15 % : 100 %]

187,67

661

641/ПДФО

14

Виплачено працівнику заробітну плату з каси підприємства

978,74

661

301

15

Віднесено на фінансовий результат:

— вартість поверненого на склад спецодягу

25

716

791

— суму нарахованих податкових зобов’язань з ПДВ

4

791

949

— суму відкоригованого «вхідного» ПДВ

4

791

949

  

Якщо працівник не заперечує проти компенсації вартості залишеного у себе спецодягу, то цю суму (на наш погляд, вона повинна відповідати залишковій вартості спецодягу) за розпорядженням керівника підприємства бухгалтерія утримає з його останньої заробітної плати на підставі

ст. 136 КЗпП з урахуванням норм ст. 127 КЗпП. Але тільки в тому разі, якщо ця сума не перевищує середньомісячного заробітку працівника. У противному разі питання з компенсацією вартості спецодягу доведеться вирішувати через суд (див. частину третю ст. 136 КЗпП).

Зверніть увагу: така операція супроводжується:

— збереженням у повному обсязі «вхідного» ПДВ та валових витрат, відображених при придбанні спецодягу;

— нарахуванням податкових зобов’язань з ПДВ та валового доходу (див.

п.п. 4.2.3 Закону про податок на прибуток) виходячи із суми компенсації, яка, як правило, відповідає залишковій вартості спецодягу.

Саме так ведеться на підприємстві облік спецодягу. Як бачите, складнощів з цим немає, головне — підійти до нього скрупульозно і уважно. А цих якостей у наших бухгалтерів вистачає!

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі