Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Формений (фірмовий) одяг: податок з доходів та внески до соцфондів

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Травень, 2007/№ 40
Друк
Стаття

Формений (фірмовий) одяг: податок з доходів та внески до соцфондів

 

Залежно від умов видачі форменого (фірмового) одягу може виникати необхідність утримання податку з доходів. Про те, коли потрібно утримувати з працівників цей податок, а також про те, у яких випадках вартість виданого форменого (фірмового) одягу обкладатиметься внесками до соцфондів, ми і поговоримо.

 

Л. Солошенко, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Порядок обкладення форменого (фірмового) одягу податком з доходів та соцвнесками

залежить від умов видачі одягу, тобто від того, видається такий одяг працівнику в тимчасове чи постійне користування, з поверненням чи без. У зв’язку з цим розглянемо випадки, коли формений (фірмовий) одяг:

— видається з поверненням (тобто не передається у власність працівника, а залишається у власності роботодавця);

— видається без повернення (тобто передається у власність працівника).

 

Якщо формений (фірмовий) одяг видається з поверненням (не переходить у власність працівника)

Формений (фірмовий) одяг може передаватися працівникам у безоплатне тимчасове користування. У такому разі формений (фірмовий) одяг не переходить у власність працівника, а продовжує залишатися власністю роботодавця.

Стосовно податку з доходів, то:

— щодо

форменого одягу в цьому разі працюватимуть норми п.п.4.3.14 Закону № 889, згідно з яким не включається до складу оподатковуваного доходу працівника, зокрема, вартість обмундирування, отриманого в тимчасове користування платником, який перебуває у відносинах трудового найму з роботодавцем, який надає таке майно згідно з переліком і граничними строками використання та відповідно до порядку, що встановлені КМУ;

— щодо

фірмового одягу застосовуватимуться норми абзацу «а» п.п.4.2.9 Закону № 889, згідно з яким не є доходом працівника вартість матеріального майна, наданого працівнику в безоплатне користування, якщо це обумовлено виконанням працівником трудової функції або передбачено нормами трудового договору (контракту) чи згідно із законом, у встановлених ними межах.

Отже, якщо формений (фірмовий) одяг надається працівникам у тимчасове безоплатне користування для виконання ними трудових функцій, то об’єкта для обкладення податком з доходів у такому разі не виникає і

податок з доходів з працівників утримувати не потрібно. До речі, на те, що вартість виданого одягу до моменту переходу у власність працівника не є об’єктом обкладення податком з доходів, указувала і ДПАУ в листі від 03.11.2005 р. № 10523/6/17-3116.

Крім того, оскільки такий одяг залишається у власності роботодавця і його вартість не включається до фонду оплати праці, у цьому разі нараховувати та утримувати внески до соцфондів також не потрібно.

Розглянемо приклад.

Приклад.

Підприємство придбало 10 комплектів фірмового одягу вартістю 120 грн. (у тому числі ПДВ — 20 грн.) кожний, які буде видано працівникам магазину. Колективним договором установлено, що фірмовий одяг видається працівникам у тимчасове користування строком на 1 рік (при цьому такий одяг є власністю підприємства і у власність працівникам не переходить). Після закінчення річного строку служби повернений працівниками зношений одяг прибуткується як обтиральний матеріал.

В обліку операції відобразяться так:

 

Формений (фірмовий) одяг видається працівникам у тимчасове користування

 

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Податковий облік

дебет

кредит

ВД

ВР

1

2

3

4

5

6

1. Отримано комплекти фірмового
одягу

22

631

1000

1000*

2. Відображено суму податкового кредиту з ПДВ

641

631

200

3. Перераховано оплату за комплекти одягу постачальнику

631

311

1200

4. Видано фірмовий одяг працівникам магазину

93

22

1000

5. Після закінчення річного строку служби повернений працівниками зношений фірмовий одяг оприбутковано як обтиральний матеріал

209

716

150 (умовно)

*

Про аргументи за відображення валових витрат щодо форменого (фірмового) одягу читайте в статті «Формений (фірмовий) одяг: проблема ВВ» на с. 37.

  

Окремо слід звернути увагу на ситуацію, коли

працівник не повертає отриманий в тимчасове користування формений (фірмовий) одяг, граничний строк використання якого не закінчився. У такому разі вартість неповерненого форменого одягу (згідно з п.п. 4.3.14 Закону № 889) та фірмового одягу (згідно з абзацом «а» п.п. 4.2.9 Закону № 889) буде для працівника додатковим благом, отриманим від роботодавця. Отже, з такого доходу слід утримати податок з доходів. При цьому об’єкт оподаткування визначається виходячи з первісної вартості одягу (за аналогією до спецодягу) із застосуванням натурального коефіцієнта 1,1765. А от внески до соцфондів нараховувати та утримувати з вартості такого одягу не потрібно (оскільки вона не є витратами на оплату праці).

Щоправда, слід зауважити, що на підприємство в цьому випадку чекає один не дуже приємний момент. Оскільки в разі неповернення одягу працівником, по суті, має місце його безоплатна передача працівнику, то у підприємства виникають супутні такій безоплатній передачі податкові наслідки: тобто підприємству виходячи з вартості безоплатно переданого одягу (з урахуванням звичайних цін) необхідно нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ та відобразити валові доходи, а також провести відповідні коригування валових витрат та податкового кредиту з ПДВ, раніше відображених при придбанні такого одягу.

Розглянемо приклад.

Приклад.

Працівник торговельного залу магазину побутової техніки, який отримав у тимчасове користування від підприємства в січні 2007 року фірмовий одяг — костюм (строком служби 1 рік), звільняється 31 березня 2007 року і не повертає комплект такого одягу. Вартість костюма 720 грн. (у тому числі ПДВ — 120 грн.). Заробітна плата працівника в місяці звільнення (березні) — 1000 грн.

Вартість неповерненого костюма є для працівника додатковим благом, отриманим від роботодавця. У зв’язку з цим до оподатковуваного доходу працівника за березень включається вартість костюма з урахуванням натурального коефіцієнта, тобто сума 847,08 грн. (720 грн.

х 1,1765). Отже, загальний оподатковуваний дохід працівника за березень 2007 року, з якого слід утримати податок з доходів, склав 1847,08 грн. (1000 грн. + + 847,08 грн.).

Припустимо, звичайна вартість костюма на момент його неповернення (при визначенні якої доцільно виходити з реального строку використання одягу) склала 450 грн. (без ПДВ).

В обліку операції відобразяться так:

Працівник не повертає отриманий у тимчасове користування формений (фірмовий) одяг

 

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Податковий облік

дебет

кредит

ВД

ВР

1

2

3

4

5

6

1. Отримано фірмовий одяг (костюм) від постачальника

22

631

600

600

2. Відображено суму податкового кредиту з ПДВ

641

631

120

3. Перераховано оплату за костюм постачальнику

631

311

720

4. Видано фірмовий одяг (костюм) працівнику торговельного залу

93

22

600

5. При неповерненні комплекту одягу працівником, який звільняється, нараховано супутні безоплатній передачі податкові зобов’язання з ПДВ

949

641

90*

450*

-450*

6. Відкориговано раніше відображений податковий кредит з ПДВ

641

644

90*

949

644

90*

7. Нараховано заробітну плату працівнику за березень 2007 року

93

661

1000

1000

8. Із суми заробітної плати працівника утримано**:

 

 

 

 

 

— внесок до Пенсійного фонду (0,5 % і 2 %)

661

651

12,13***

— внесок на випадок тимчасової втрати працездатності (1 %)

661

652

10

— внесок на випадок безробіття (0,5 %)

661

653

5

9. До оподатковуваного доходу працівника за березень уключено вартість додаткового блага, отриманого від роботодавця (у сумі 847,08 грн.). Загальний оподатковуваний дохід працівника за березень 2007 року склав 1847,08 грн. (1000 грн. + 847,08 грн.).

10. Утримано податок з доходів

661

641 / податок з доходів

272,99****

11. Виплачено заробітну плату працівнику (1000 грн. - 12,13 грн. - 10 грн. - 5 грн. - - 272,99 грн.)

661

301

699,88

* Виходячи зі звичайної вартості костюма на момент неповернення працівником (450 грн.) відображено валові доходи та нараховано податкові зобов’язання з ПДВ, а також частково відкориговано раніше відображені валові витрати (через часткове використання такого одягу не в господарській діяльності). Вважаємо, що платнику податків, ураховуючи думку податківців (лист ДПАУ від 20.06.2006 р. № 6744/6/16-1515-26), у цьому разі також безпечніше відкоригувати і раніше відображений податковий кредит (виходячи з фактичного строку використання одягу в господарській діяльності).
** Нарахування соцвнесків на заробітну плату в прикладі опускаються.
*** Сума утриманого внеску до Пенсійного фонду із заробітної плати працівника за березень 2007 року: 525 грн.

х 0,5 % + (1000 грн. - 525 грн.) х 2 % = 2,63 грн. + 9,5 грн. = 12,13 грн.
**** Сума утриманого податку з доходів: (847,08 грн. + 1000 грн. - 12,13 грн. - 10 грн. - 5 грн.)
х 15 % = 272,99 грн.

 

Ураховуючи, що неповернення одягу працівником, як бачимо, спричиняє податкові наслідки як для працівника (щодо податку з доходів), так і для підприємства (щодо податку на прибуток та ПДВ), то, можливо, кращим виходом із ситуації, що склалася, був би

продаж такого одягу працівнику за договірною вартістю.

Також зауважимо, що наслідки неповернення форменого (фірмового) одягу працівником можуть застерігатися в колективному договорі, який, наприклад, може передбачати, що працівник у цьому випадку має повернути роботодавцю аналогічний одяг, придбаний за свій рахунок, або компенсувати вартість неповерненого одягу роботодавцю. У такому разі, оскільки працівник компенсує завданий підприємству збиток, то об’єкта для утримання податку з доходів не виникає.

 

Якщо формений (фірмовий) одяг видається без повернення (переходить у власність працівника)

На практиці може мати місце й інша ситуація, коли підприємство забезпечує своїх працівників форменим (фірмовим) одягом, передаючи такий одяг при видачі працівникам

у власність. При цьому в колективному договорі застерігається порядок розрахунків з працівниками за отриманий одяг: чи видається такий одяг працівникам безоплатно, з частковою оплатою або з оплатою 100 % її вартості, а також яким чином вноситься оплата працівником — єдиноразово, у розстрочку тощо. Так, наприклад, колективним договором може бути передбачено, що працівникам окремих спеціальностей одяг видається безоплатно, тоді як решта працівників сплачує її вартість частково (із знижкою) або навіть у повному розмірі тощо.

Порядок розрахунків за

формений одяг також може застерігатися безпосередньо в галузевих документах. Наприклад, п. 2 постанови КМУ від 11.12.96 р. № 1508 «Про знаки розрізнення та формений одяг працівників залізничного транспорту» передбачено, що особи рядового та молодшого начальницького складу працівників залізничного транспорту забезпечуються форменим одягом безоплатно, а особи середнього складу — зі знижкою 50 % від його вартості.

У разі коли одяг видається працівникам безоплатно (або продається зі знижкою), слід пам’ятати про

п.п. 2.2.11 Інструкції № 5, згідно з яким до фонду додаткової заробітної плати включається:

— вартість

безоплатно наданого працівникам форменого одягу, обмундирування, які можуть використовуватися поза робочим місцем та залишаються в особистому постійному користуванні;

сума знижки (у разі продажу форменого одягу за зниженими цінами).

Зауважимо: хоча в

п.п. 2.2.11 Інструкції № 5 зазначається тільки про формений одяг, проте вважаємо, що ці ж норми є справедливими і щодо фірмового одягу. Отже, вартість безоплатно виданого працівникам у власність фірмового одягу (або частина його вартості в розмірі знижки — у разі, коли фірмовий одяг продається працівнику за зниженою ціною) включається до ФОП підприємства (як додаткова заробітна плата). Проте, щоб уникнути будь-яких причіпок із цього приводу з боку перевіряючих, краще, коли про включення вартості такого фірмового одягу до фонду додаткової заробітної плати буде також застережено і в колективному договорі.

Відповідно з вартості такого форменого (фірмового) одягу, включеної до ФОП, утримується податок з доходів, а також нараховуються та утримуються внески до соціальних фондів. При цьому не слід забувати про норми

п.3.4 Закону № 889. Отже, у разі безоплатної видачі одягу або наданні знижки з його вартості (при продажу одягу працівнику за зниженою ціною) через те, що нарахування такого доходу працівнику відбувається в негрошовій формі, об’єкт для утримання податку з доходів, а також нарахування/утримання соцвнесків визначається з урахуванням натурального коефіцієнта — 1,1765.

Розглянемо приклади.

Приклад.

Підприємство у квітні 2007 року видало працівнику основного виробництва в особисте постійне користування (безповоротно) формений одяг (сорочку та штани) вартістю 300 грн. (у тому числі ПДВ — 50 грн.). Заробітна плата працівника за квітень 2007 року — 1000 грн.

Умовами колективного договору передбачено, що формений одяг

видається працівнику безоплатно. Згідно з п.п. 2.2.11 Інструкції № 5 вартість такого одягу віднесено до фонду додаткової заробітної плати квітня. При цьому до ФОП включено вартість такого одягу з урахуванням натурального коефіцієнта, тобто суму 352,95 грн. (300 грн.
х 1,1765), яка разом із сумою заробітної плати (1000 грн.) буде базою для утримання податку з доходів та внесків до соціальних фондів. Отже, оподатковуваний дохід працівника у квітні 2007 року — 1352,95 грн. (1000 грн. + 352,95 грн.).

В обліку операції відобразяться так:

 

Формений (фірмовий) одяг видається працівнику в особисте постійне користування безоплатно

 

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума,

грн.

Податковий облік

дебет

кредит

ВД

ВР

1

2

3

4

5

6

1. Придбано формений одяг

22

631

250

250*

2. Відображено податковий кредит з ПДВ

641

631

50*

3. Перераховано оплату постачальнику за формений одяг

631

311

300

4. Видано формений одяг працівнику

377

22

250

250

5. Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

377

641

50

6. Нараховано заробітну плату працівнику за квітень (з урахуванням вартості виданого форменого одягу

1000 грн. + 352,95 грн.)

23

661

1352,95

1352,95

7. Нараховано на заробітну плату:

 

 

 

 

 

— внесок до Пенсійного фонду (1352,95 грн. х 33,2 %)

23

651

449,18

449,18

— внесок на випадок тимчасової втрати працездатності (1352,95 грн. х 1,5 %)

23

652

20,29

20,29

— внесок на випадок безробіття (1352,95 грн. х 1,3 %)

23

653

17,59

17,59

— внесок від нещасного випадку на виробництві

(1352,95 грн. х 1,06 % (умовно))

23

656

14,34

14,34

8. Утримано із заробітної плати:

 

 

 

 

 

— внесок до Пенсійного фонду

(0,5 % і 2 %)

661

651

18,65 **

— внесок на випадок тимчасової втрати працездатності (1352,95 грн. х 1 %)

661

652

13,52

— внесок на випадок безробіття (1352,95 грн. х 0,5 %)

661

653

6,76

9. Утримано із заробітної плати працівника податок з доходів

661

641/ податок з доходів

197,10***

10. Проведено залік заборгованості (виходячи з вартості виданого працівнику форменого одягу)

661

377

300

11. Видано працівнику заробітну плату за квітень

661

301

816,92****

 

 

* У цьому випадку, хоча формально передбачається нібито «безоплатна» видача одягу працівнику, проте норми п.п. 2.2.11 Інструкції № 5 (які припускають включення вартості такого одягу до складу додаткової заробітної плати), по суті, призводять до того, що такий одяг видається в рахунок такого додаткового заробітку працівника (тобто має місце свого роду бартер — видача одягу в рахунок заробітної плати). Тому вважаємо: щодо такого одягу (як використаного в господарській діяльності) валові витрати та податковий кредит з ПДВ у підприємства зберігаються.

** Сума утриманого внеску до Пенсійного фонду із заробітної плати працівника за квітень 2007 року: 561 грн.

х 0,5 % + (1352,95 грн. - 561 грн.) х 2 % = 2,81 грн. + 15,84 грн. = 18,65 грн.

*** Сума утриманого податку з доходів:

(1352,95 грн. - 18,65 грн. - 13,52 грн. - 6,76 грн.)

х 15 % = 197,10 грн.

**** Сума зарплати на руки працівнику:

1352,95 грн. - 18,65 грн. - 13,52 грн. - 6,76 грн. - 197,10 грн. - 300 грн. = 816,92 грн.

 

Приклад.

За умовами прикладу, розглянутого вище, припустимо, що положеннями колективного договору передбачено видачу того ж форменого одягу (сорочки та штанів), вартістю 300 грн. (у тому числі ПДВ — 50 грн.) працівнику з частковою оплатою його вартості (тобто реалізується працівнику у квітні 2007 року з 50 % знижкою). У такому разі, як передбачено
п.п. 2.2.11 Інструкції № 5, до ФОП включатиметься тільки сума знижки, наданої працівнику при продажу форменого одягу. З урахуванням натурального коефіцієнта ця сума складе 176,48 грн. (300 грн. х 50 % х [ 1,1765). За умови, що заробітна плата працівника за квітень — 1000 грн., до ФОП буде включено суму 1176,48 грн. (1000 грн. + 176,48 грн.), яка і буде базою для утримання податку з доходів та обкладення внесками до соціальних фондів. Отже, оподатковуваний дохід працівника у квітні 2007 року — 1176,48 грн. (1000 грн. + 176,48 грн.).

В обліку операції відобразяться так:

 

Формений (фірмовий) одяг продається працівнику зі знижкою 50 %

 

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума,

грн.

Податковий облік

дебет

кредит

ВД

ВР

1. Придбано формений одяг

22

631

250

250

2. Відображено податковий кредит з ПДВ

641

631

50

3. Перераховано оплату постачальнику за формений одяг

631

311

300

4. Нараховано заробітну плату працівнику за квітень (з урахуванням вартості виданого форменого одягу

1000 грн. + 176,48 грн.)

23

661

1176,48

1176,48

5. Нараховано на заробітну плату:

 

 

 

 

 

— внесок до Пенсійного фонду (1176,48 грн. х 33,2 %)

23

651

390,59

390,59

— внесок на випадок тимчасової втрати працездатності (1176,48 грн. х 1,5 %)

23

652

17,65

17,65

— внесок на випадок безробіття (1176,48 грн. х 1,3 %)

23

653

15,29

15,29

— внесок від нещасного випадку на виробництві

(1176,48 грн. х 1,06 % (умовно))

23

656

12,47

12,47

6. Утримано із заробітної плати:

 

 

 

 

 

— внесок до Пенсійного фонду

(0,5 % і 2 %)

661

651

15,12*

— внесок на випадок тимчасової втрати працездатності (1176,48 грн. х 1 %)

661

652

11,76

— внесок на випадок безробіття (1176,48 грн. х 0,5 %)

661

653

5,88

7. Утримано із заробітної плати працівника податок з доходів

661

641/ податок з доходів

171,56**

8. Видано формений одяг працівнику

377

712

300

250

9. Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

712

641

50

10. Списано собівартість виданого працівнику форменого одягу

943

22

250

11. При відображенні розрахунків з працівників із заробітної плати:

 

 

 

 

 

— утримано із зарплати 50 % вартості одягу, що оплачується працівником

661

377

150

— проведено залік на суму наданої працівнику 50 % знижки з вартості одягу

661

377

150

12. Видано працівнику заробітну плату

661

301

672,16***

* Сума утриманого внеску до Пенсійного фонду із заробітної плати працівника за квітень 2007 року: 561 грн.

х 0,5 % + (1176,48 грн. - 561 грн.) х 2 % = 2,81 грн. + 12,31 грн. = 15,12 грн.
** Сума утриманого податку з доходів: (1176,48 грн. - 15,12 грн. - 11,76 грн. - 5,88 грн.)
х 15 % = 171,56 грн.
*** Сума зарплати на руки працівнику: 1176,48 грн. - 15,12 грн. - 11,76 грн. - 5,88 грн. - 171,56 грн. - 150 грн. - 150 грн. = 672,16 грн.

 

На закінчення узагальнимо порядок оподаткування вартості форменого (фірмового) одягу у вигляді такої таблиці:

 

Оподаткування форменого (фірмового) одягу

 

Особливості видачі одягу

Податок на прибуток та ПДВ

Внески до соцфондів та податок з доходів

ВВ

ПК

ВД

ПЗ

нарахування

утримання

ПФ

ФСС НВВ

ФСС ТВП

ФСС Б

податок з доходів

ПФ

ФСС ТВП

ФСС Б

(0,5 %)

(33,2 %)

(згідно з установленим тарифом)

(1,5 %)

(1,3 %)

(0,5 %; 2%)

(0,5%; 1 %)

1. Якщо одяг не переходить у власність працівника (видається з поверненням)

1.1. Вартість форменого (фірмового) одягу, що видається

з поверненням (не переходить у власність працівника та залишається у власності роботодавця)

+

+

1.2. Якщо працівник не повертає отриманий у тимчасове користування формений (фірмовий) одяг

+*

+*

+

+

+**

2. Якщо формений (фірмова) одяг переходить у власність працівника (видається без повернення)

Вартість форменого (фірмового) одягу, що видається працівнику безоплатно

без повернення та залишається у власності працівника (або сума знижки, у разі продажу одягу працівнику за зниженою ціною)

+

+

+

+

+***

+***

+***

+***

+***

+***

+***

+***

* Валові витрати та податковий кредит зберігаються виходячи із суми з урахуванням фактичного строку використання одягу в господарській діяльності.
** Об’єктом для утримання податку з доходів є вартість неповерненого працівником одягу з урахуванням натурального коефіцієнта 1,1765.
*** Оскільки вартість одягу, що видається працівнику безоплатно (або сума знижки), є негрошовою виплатою, то в цьому випадку база для обкладення податком з доходів фізичних осіб, а також для нарахування та утримання внесків до соціальних фондів визначається виходячи з первісної вартості одягу із застосуванням натурального коефіцієнта 1,1765.

 

Отже, утримання податку з доходів та внесків до соцфондів з вартості форменого (фірмового) одягу залежить від умов його видачі. І в тому випадку, коли такий одяг видається працівникам у тимчасове користування для виконання трудових функцій, утримання податку з доходів та внесків до соцфондів можна уникнути.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі