Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про дотримання ДПАУ законодавства про держреєстрацію нормативно-правових актів

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Травень, 2007/№ 41
Друк
Лист від 30.03.2007 р. № 24-7/51

Про дотримання ДПАУ законодавства про держреєстрацію нормативно-правових актів

 

Лист Міністерства юстиції України від 30.03.2007 р. № 24-7/51

(витяг)

 

На виконання плану роботи на 2007 рік Міністерством юстиції проведено перевірку стану дотримання законодавства про держреєстрацію нормативно-правових актів у ДПАУ за період з 01.01.2005 р. по 31.01.2007 р.

За результатами перевірки ДПАУ Мін’юстом складено довідку від 12.03.2007 р. № 3.

Листом ДПА від 20.03.2007 р. № 2929/5/10-1216/964 Мін’юст проінформовано, що ДПАУ вжила низку заходів щодо усунення виявлених перевіркою порушень, з урахуванням яких повідомляється.

За інформацією ДПАУ, до суду

оскаржено наказ від 12.10.2005 р. № 448 «Про затвердження Змін до форми декларації з податку на прибуток підприємства та Порядку складання декларації з податку на прибуток», зареєстрований у Мін’юсті 02.11.2005 р. за № 1323/11603.

Постановою господарського суду м. Києва від 19.07.2006 р.

(справа № 05-05-11/5724-А за позовом ТОВ цей наказ визнано недійсним і таким, що не відповідає Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» у частині визначення порядку розрахунку суми перерахованих грошових коштів та/або вартості переданих товарів (виконаних робіт, наданих послуг), яку може бути віднесено до складу валових витрат платника податку згідно з п.п. 5.2.2 ст. 5 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», визначеного в другому рядку додатка Р2 до рядка 04.8 декларації з податку на прибуток підприємства, форму якого затверджено наказом ДПАУ від 29.03.2003 р. № 143, зареєстрованим у Мін’юсті 8 квітня 2003 р. за № 271/7592 (зі змінами).

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 18.10.2006 р. апеляційну скаргу ДПАУ залишено без задоволення, постанову господарського суду м. Києва від 19.07.2006 р. — без змін.

Відповідно до частини третьої ст. 105 Господарського процесуального кодексу України постанова апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття.

Ураховуючи викладене, ДПАУ необхідно внести відповідні зміни до додатка Р2 до рядка 04.8 зазначеної декларації та відповідний наказ подати на держреєстрацію в установленому законодавством порядку.

У противному разі Мін’юст, керуючись підпунктом «б» п. 17 Положення про держреєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, що зачіпають права, свободи та законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, затвердженого постановою КМУ від 28.12.92 р. № 731 (зі змінами) (далі — Положення про державну реєстрацію), почне процедуру скасування рішення про держреєстрацію наказу ДПА від 12.10.2005 р. № 448*.

* Див. також матеріал на с. 50.

Прим. ред.

Необхідно зазначити, що безпосередньо порядок подання нормативно-правових актів на держреєстрацію до Мін’юсту встановлено п. 2.17 Порядку проведення держреєстрації Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Мін’юсту та проведення їх держреєстрації, затвердженого наказом Мін’юсту від 12.04.2005 р. № 34/5, зареєстрованого 12.04.2005 р. за № 381/10661, відповідно до якого нормативно-правовий акт із супровідним листом та необхідними матеріалами подається уповноваженим працівником суб’єкта нормотворчості до Департаменту держреєстрації нормативних актів Мін’юсту для попереднього розгляду. Заступник директора Департаменту відповідно до розподілу обов’язків перевіряє комплектність документів та правильність їх оформлення (наявність підписів, печаток, узгоджень тощо). Якщо документи відповідають установленим вимогам, уповноважена особа Департаменту робить на супровідному листі відмітку про передачу документів до Управління документального забезпечення і ставить свій підпис та дату. У противному разі документи повертаються уповноваженому працівнику суб’єкта нормотворчості для виправлення. З порушенням викладеного порядку подано на держреєстрацію, зокрема, наказ ДПА від 23.02.2006 р. № 88.

Крім того, ДПАУ

не завжди дотримується 5-денного строку надання нормативно-правових актів на державну реєстрацію після їх прийняття (п. 7 Положення про державну реєстрацію). Зокрема, із запізненням подано на держреєстрацію накази ДПАУ від 12.09.2005 р. № 397, від 30.09.2005 р. № 424, від 03.10.2005 р. № 428, від 12.05.2006 р. № 276.

Звертаємо також увагу, що

накази ДПА від 06.09.2005 р. № 385 та від 05.08.2005 р. № 311 скасовано з порушенням п. 13 Положення про держреєстрацію, відповідно до якого нормативно-правовий акт, у держреєстрації якого відмовлено, підлягає скасуванню органом, що його видав, у 5-денний строк з дня отримання рішення про відмову в державній реєстрації акта.

За результатами перевірки встановлено, що в ДПАУ мають місце такі порушення законодавства про держреєстрацію нормативно-правових актів, як направлення їх для виконання без держреєстрації.

З перевірених наказів, прийнятих ДПАУ за 2005 р. (615), 2006 р. (837), січень 2007 р. (43) (крім тих, що мають обмежувальний гриф доступу «таємно»), виявлено 17, які

підлягали держреєстрації, проте до Міністерства юстиції не подавалися (14 % від загальної кількості нормативно-правових актів ДПАУ, прийнятих за цей період, які підлягали держреєстрації).

За результатами перевірки:

до наказів

Державної податкової адміністрації від 01.07.2005 р. № 247 «Про затвердження Переліку і форм обліку податків та зборів (обов’язкових платежів), що поступають до бюджетів і до державних цільових фондів та порядку ведення цих форм», від 20.10.2005 р. № 464 «Про порядок присвоєння спеціальних звань працівникам податкової міліції України», від 25.10.2005 р. № 474 «Про затвердження Порядку внесення до Єдиного банку даних про платників податків — юридичних осіб кодів основних фактичних видів економічної діяльності таких платників та використання зазначених кодів для формування звітності в розрізі видів економічної діяльності», від 01.12.2005 р. № 537 «Про затвердження Порядку ведення органами державної податкової служби обліку у складі надміру сплачених податків, зборів (обов’язкових платежів) сум, що поступили до бюджету до законодавчо встановленого строку їх сплати», від 26.12.2005 р. № 601 «Про затвердження Порядку обліку податку на додану вартість», від 05.06.2006 р. № 315 «Про затвердження Розгорненого переліку відомостей, що становлять державну таємницю в державній податковій службі України», від 23.06.2006 р. № 348 «Про затвердження Порядку взаємодії підрозділів погашення прострочених податкових зобов’язань з підрозділами податкової міліції при застосуванні заходів щодо погашення податкового боргу», від 27.12.2006 р. № 820 «Про затвердження Порядку погашення податкового боргу платників податків, щодо яких порушено справу про банкрутство та введено мораторій на задоволення вимог кредиторів», від 19.01.2007 р. № 18 «Про затвердження Порядку взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби України при роботі з безгосподарними речами та майном, що переходить у власність держави» внесено відповідні зміни (накази від 19.02.2007 р. № 84, від 14.03.2007 р. № 141, від 16.03.2007 р. № 148, від 19.03.2007 р. № 149, від 19.03.2007 р. № 156), після чого вони не підлягають держреєстрації.

Ураховуючи викладене, на сьогодні підлягають скасуванню 7 нормативно-правових актів ДПАУ:

1) наказ МВС, СБУ, ДПАУ, Адміністрації Державної прикордонної служби, ДМСУ від 05.01.2005 р. (від ДПА — № 3)

«Про затвердження Настанови щодо виявлення та документування фактів корупції в правоохоронних органах, обміну відповідною інформацією між МВС, СБУ, ДПА, Адміністрацією Держприкордонслужби, Держмитслужбой України, підрозділами внутрішньої безпеки та оперативними підрозділами інших правоохоронних органів»;

2)

наказ від 31.08.2005 р. № 373 «Про проведення Всеукраїнської акції «Ушановування кращих платників податків»;

3)

наказ від 07.02.2006 р. № 59 «Про затвердження Кодексу професійної етики працівника державної податкової служби України»;

4)

наказ від 05.10.2006 р. № 592 «Про затвердження Переліку товарів, на які видаються документи органів державної податкової служби, необхідні для здійснення митного оформлення товарів та транспортних засобів, що переміщаються через митний кордон України»;

5)

наказ від 24.10.2006 р. № 644 «Про організацію та проведення Всеукраїнського конкурсу дитячої творчості «Податки очима дітей»;

6)

наказ від 14.11.2006 р. № 686 «Про затвердження Програми з повернення до України валютних цінностей та майна, що незаконно перебувають за її межами, і недопущення їх відтоку з України»;

7)

наказ від 22.12.2006 р. № 803 «Про затвердження Положення про волонтера державної податкової служби та зразка Посвідчення волонтера».

При цьому при перевірці виявлено

накази ДПАУ від 24.04.2003 р. № 196/ДСК «Про здійснення ефективного контролю за правомірністю відшкодування з бюджету сум податку на додану вартість» (зі змінами) та від 01.04.2004 р. № 188 «Про затвердження Порядку виплат страхових сум з державного обов’язкового особистого страхування посадовим особам органів державної податкової служби України і посадовим та службовим особам податкової міліції і Типового положення про комісію з розгляду документів про виплату страхових сум при проведенні обов’язкового державного особистого страхування посадових осіб органів державної податкової служби України і посадових та службових осіб податкової міліції» (зі змінами, унесеними наказом від 22.12.2005 р. № 594), які підлягали держреєстрації, проте до Мін’юсту не подавалися.

Зазначені накази підлягають невідкладному скасуванню

, а в разі необхідності ДПАУ в межах компетенції може розробити нові нормативно-правові акти з порушених питань, погодити їх із зацікавленими органами, затвердити розпорядчими документами та подати на державну реєстрацію в установленому законодавством порядку.

При перевірці Мін’юстом переглянуто розпорядження ДПАУ за 2005 р. (280), 2006 р. (376), січень 2007 р. (22), з яких розпорядження від 14.04.2005 р. № 91-р «Про затвердження Порядку координації дій податкових органів при проведенні перевірок банківських установ» підлягало держреєстрації. За інформацією ДПАУ, його викладено в новій редакції, відповідно до якої воно не підлягає держреєстрації. Для підтвердження цього копію розпорядження від 15.02.2007 р. № 30-р необхідно подати до Мін’юсту для проведення його правової експертизи.

Крім того, ДПАУ

необхідно погоджувати заголовок до наказу від 18.11.2004 р. № 658/ДСК «Про затвердження Методичних вказівок з проведення перевірок фінансових установ» (зі змінами) зі змістом затвердженого нею документа, який згідно з абзацом другим вступу до нього є рекомендаційним.

Слід зазначити неналежний рівень підтримки нормативно-правових актів ДПАУ в контрольному стані: на оригіналах актів не робляться відмітки про внесення до них змін, втрату чинності або скасування, що перешкоджає отриманню повної та достовірної інформації про застосування таких актів.

Ураховуючи викладене, з метою усунення порушень та поліпшення стану дотримання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів ДПАУ необхідно:

1.

Скасувати зазначені в цьому листі накази, які підлягали держреєстрації, але не зареєстровані, і копії наказів про їх скасування надати Мін’юсту;

2.

Надати Мін’юсту копію розпорядження від 15.02.2007 р. № 30-р для проведення його правової експертизи;

3.

Унести зміни до додатка Р2 до рядка 04.8 декларації з податку на прибуток підприємства, форму якого затверджено наказом ДПАУ від 29.03.2003 р. № 143, зареєстрованим у Мін’юсті 08.04.2003 р. за № 271/7592 (зі змінами) (наказ від 12.10.2005 р. № 448 «Про затвердження Змін до форми декларації з податку на прибуток підприємства та Порядку складання декларації з податку на прибуток», зареєстрований у Мін’юсті 02.11.2005 р. за № 1323/11603, постановою господарського суду м. Києва від 19.07.2006 р. визнано недійсним), і відповідний наказ подати на держреєстрацію до Мін’юсту;

4.

Унести зміни до наказу від 18.11.2004 р. № 658/ДСК «Про затвердження Методичних указівок з проведення перевірок фінансових установ» (зі змінами).

Про вжиті заходи прошу поінформувати Міністерство юстиції протягом місяця.

Заступник міністра Л. Горбунова

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі