Теми статей
Обрати теми

Путівки до дитячих оздоровчих таборів: оподаткування та облік

Редакція ПБО
Стаття

Путівки до дитячих оздоровчих таборів: оподаткування та облік

 

Уже повним ходом іде підготовка до дитячої оздоровчої кампанії 2007 року. Цього року, як і в попередні роки, активну участь в оплаті путівок до дитячих оздоровчих закладів братимуть відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Про те, як це проводитиметься, а також про порядок обліку і оподаткування таких путівок у 2007 році, і розповімо в цій статті.

 

Тетяна ОНИЩЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

Закон про податок на прибуток

— Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» у редакції від 22.05.97 р. № 283/97-ВР.

Закон № 889

Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV.

Інструкція № 5

Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 р. № 5.

Порядок № 4

— Порядок часткового фінансування оздоровлення дітей у дитячих оздоровчих закладах за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затверджений постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 03.03.2006 р. № 4.

Постанова № 4

Постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності «Про затвердження граничних норм витрат на харчування, лікування та культурне обслуговування дітей, які є членами сімей застрахованих осіб, у дитячих оздоровчих закладах на 2007 рік» від 15.03.2007 р. № 4.

 

Особливості дитячої оздоровчої кампанії 2007 року

Питання часткового фінансування оздоровлення дітей у дитячих оздоровчих закладах за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — Фонду) регламентовано

Порядком № 4.

У межах асигнувань, які визначаються щорічно при затвердженні бюджету Фонду на наступний фінансовий рік, і кошторисів регіональних програм відділень Фонду щодо відновлення здоров’я застрахованих осіб та членів їх сімей за рахунок коштів Фонду здійснюється часткове фінансування оздоровлення дітей у:

— дитячих оздоровчих закладах, які розташовані в приміщенні (окремому будинку)

за межами населеного пункту або в межах населеного пункту, де діти перебувають цілодобово;

— дитячих оздоровчих закладах

санаторного типу, в яких діти перебувають цілодобово, де разом з оздоровчими надається комплекс медичних профілактичних послуг, спрямованих на зниження захворювань;

— дитячих оздоровчих закладах

з денним перебуванням, які створюються на базі навчальних або санаторно-курортних закладів, за умови роботи не менше 6 годин на добу, де діти перебувають протягом дня.

Правління Фонду

щорічно затверджує граничні норми витрат на харчування (у частині вартості набору продуктів харчування), лікування та культурне обслуговування дітей у дитячих оздоровчих закладах. На поточний рік граничні норми витрат затверджено постановою № 4. Наведемо їх.

 

Граничні норми витрат (на один людино-день)

Види дитячих оздоровчих закладів

 

заміські (міські) і санаторного типу, розташовані

з денним перебуванням, розташовані

на території АРК, м. Києва та Київської приміської зони

в інших регіонах України

на території АРК

в інших регіонах України

— на харчування, грн.

20

17

10

8

— на лікування та культурне обслуговування, грн.

2

2

1

1

 

Правління відділень Фонду

у свою чергу щорічно визначають:

— обсяги часткового фінансування за рахунок коштів Фонду дитячих оздоровчих закладів на поточний рік;

— норми витрат на харчування, лікування та культурне обслуговування дітей, які не повинні перевищувати граничних норм, установлених

постановою № 4;

— перелік дитячих оздоровчих закладів, які частково фінансуватимуться за рахунок коштів Фонду;

— обсяги часткового фінансування за рахунок коштів Фонду дитячих оздоровчих закладів з денним перебуванням.

Тепер розглянемо, кому і скільки путівок до дитячих оздоровчих таборів може бути видано.

До дитячого оздоровчого табору з частковим фінансуванням за рахунок коштів Фонду може бути надано

тільки одну путівку протягом календарного року застрахованій особі на одну дитину (шкільного віку), у тому числі неповнолітню дитину віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років (п. 1.2 Порядку № 4).

З цього положення можна зробити такі висновки.

Якщо у застрахованої особи двоє дітей, то вона має право взяти путівку кожній дитині, але тільки одну протягом одного календарного року.

Якщо в однієї дитини мати і батько є застрахованими особами, то вони обоє можуть узяти по одній путівці на таку дитину.

Звертаємо увагу: у зв’язку з тим, що путівку на одну дитину встановлено тільки одну, застрахована особа (один з батьків) має вибрати до якого типу дитячого оздоровчого закладу відправити дитину:

— до дитячого оздоровчого закладу, що розташований за межами населеного пункту або в межах населеного пункту, де діти перебувають цілодобово;

— до дитячого оздоровчого закладу санаторного типу;

— до дитячого оздоровчого закладу з денним перебуванням.

Застрахованим особам також слід пам’ятати, що Фонд сплатить частину вартості путівки на оздоровлення дитини тільки в тому випадку, якщо цей дитячий оздоровчий табір входить до переліку дитячих оздоровчих закладів, затвердженого правлінням відділення Фонду. Такий перелік має бути доведено до відома страхувальників. Так, наприклад, у Харківській області

Перелік дитячих оздоровчих таборів, які частково фінансуватимуться за рахунок коштів Фонду у 2007 році у Харківському обласному відділенні, затверджено постановою правління Харківського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 18.04.2007 р. № 10-Пос.

Фінансування оздоровлення дітей застрахованих осіб у 2007 році у Харківській області прийнято в межах норм витрат на харчування, лікування та культурне обслуговування дітей, які є членами сімей застрахованих осіб, у дитячих оздоровчих закладах, установлених

постановою № 4 (див. таблицю вище).

Порядком № 4

передбачено три схеми часткового фінансування оздоровлення дітей у дитячих оздоровчих закладах:

1) Фонд перераховує кошти безпосередньо дитячому оздоровчому закладу або його власнику;

2) страхувальник самостійно придбаває путівки до дитячих оздоровчих закладів, а потім Фонд відшкодовує понесені витрати в межах установлених норм;

3) придбання путівок здійснює профспілка, потім Фонд перераховує їй кошти, що покривають частково вартість путівок у межах норм.

Розглянемо докладніше кожну із зазначених схем.

 

Фінансування через дитячий оздоровчий заклад

Особливістю цієї схеми часткового фінансування оздоровлення дітей у дитячих оздоровчих закладах є те, що частина вартості путівки, яка фінансується Фондом, перераховується безпосередньо дитячому оздоровчому закладу або його власнику.

Визначимо, як мають діяти в цьому випадку страхувальник, застрахована особа та Фонд.

Застрахована особа:

— перед початком зміни застрахована особа (батько, мати, усиновлювач, опікун) повинна

написати заяву про надання путівки до дитячого оздоровчого закладу, в якій необхідно зазначити вік дитини.

Страхувальник:

— проводить засідання комісії із соціального страхування, на якому приймається рішення про виділення путівок

до дитячих оздоровчих закладів на підставі заяв працівників та про клопотання перед Фондом про часткове фінансування оздоровлення дітей застрахованих осіб;

— на підставі рішення комісії (уповноваженого) із соціального страхування

складає заявку до відділення Фонду або його робочих органів за формою додатка 1 до Порядку № 4 на часткове фінансування за рахунок коштів Фонду оздоровлення дітей працівників у дитячих таборах, що входять до переліку. Заявку має бути підписано керівником, головним бухгалтером і головою комісії (уповноваженим) із соціального страхування підприємства та завірено печаткою;

— перераховує дитячому оздоровчому закладу різницю між повною вартістю путівки та сумою, що сплачується Фондом. Зауважимо, що різницю між повною вартістю путівки та сумою, що перераховується Фондом, може бути сплачено самим працівником або роботодавцем.

Відділення Фонду:

— підтверджує заявки страхувальників

на часткове фінансування оздоровлення дітей застрахованих осіб у дитячих оздоровчих закладах згідно з переліком та затвердженими нормами;

— на підставі заявок страхувальників складає

реєстр на часткове фінансування оздоровлення дітей застрахованих осіб щодо кожного табору, відповідно до якого здійснює розрахунки з дитячим оздоровчим закладом або його власником;

не пізніше 10 днів до початку оздоровчої зміни перераховує грошові кошти дитячому оздоровчому табору (його власнику) на підставі укладеного з ним договору, обов’язковим додатком до якого є калькуляція вартості путівки;

контролює суми залишків коштів Фонду, не використаних за зміну дитячим оздоровчим закладом. У разі наявності невикористаних коштів Фонду після останньої зміни дитячий оздоровчий заклад (його власник) зобов’язаний повернути їх на поточний рахунок відділення Фонду протягом тижня після подання звіту про використання коштів на часткове фінансування оздоровлення дітей, інакше залишок коштів Фонду стягується в судовому порядку.

При цьому способі часткового фінансування оздоровлення дітей

відповідальність за цільове використання коштів Фонду покладається на дитячий оздоровчий заклад (його власника). Протягом п’яти днів після закінчення кожної зміни дитячий оздоровчий заклад (його власник) звітує перед відділенням Фонду за формою згідно з додатком 3 до Порядку № 4.

Підприємство на підставі довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей одержує путівки на оздоровлення дітей безпосередньо в дитячому оздоровчому закладі за накладною, в якій зазначається найменування такого закладу, кількість путівок, строки заїзду, ціна путівки та їх загальна вартість.

При видачі працівнику путівку заповнюють у бухгалтерії (указують прізвище, ім’я, по батькові дитини, дати заїзду та закінчення зміни, вартість путівки, у тому числі суму, сплачену батьками, школу, клас, місце роботи батьків, домашню адресу, а також ким видано путівку), підписує її особа, відповідальна за видачу путівки, і завіряє печаткою підприємства. Зворотний талон має бути надано до бухгалтерії підприємства працівником після повернення дитини з дитячого оздоровчого табору.

Путівка в частині вартості, що фінансується за рахунок коштів Фонду, видається застрахованій особі безоплатно.

Щодо податкового обліку путівок на підприємстві зазначимо таке.

Сума, сплачена Фондом на оздоровлення дітей, не підлягає включенню до загального місячного оподатковуваного доходу працівника підприєм-ства на підставі

п.п. 4.3.24 Закону № 889. Ця сума не обкладається також внесками до соціальних фондів на тій підставі, що вона не включається до фонду оплати праці (п.п. 3.2 Інструкції № 5) і не обкладається податком з доходів.

Розглянемо умовний числовий приклад, в якому решта вартості путівки оплачується самим працівником підприємства.

Приклад 1.

Бухгалтер ТОВ «Чайка» Власенко А. П. у травні 2007 року подала до комісії із соціального страхування підприємства заяву з проханням надати путівку до дитячого оздоровчого табору «Ромашка» на 1-шу зміну її дочці 11 років.

ДОЗ «Ромашка» входить до переліку оздоровчих закладів, затвердженого правлінням Фонду. Вартість путівки до ДОЗ «Ромашка» на 21 день становить 960 грн.

ТОВ «Чайка» подало заявку на часткове фінансування за рахунок коштів Фонду оздоровлення дитини Власенко А. П. Згідно з постановою № 4 Фондом може бути сплачено суму в розмірі 399 грн. (19 грн.

х 21 день). Решта вартості путівки — 561 грн. (960 - 399) оплачується працівником шляхом унесення грошових коштів до каси підприємства.

Бухгалтерський облік операцій, пов’язаних з наданням Власенко А. П. путівки на оздоровлення дитини, покажемо в таблиці.

 

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі
рахунки

Сума, грн.

дебет

кредит

1

Унесено працівником в касу часткову оплату вартості путівки

301

685

561

2

Перераховано грошові кошти ДОЗ «Ромашка» за путівку

377

311

561

3

Отримано путівку від ДОЗ «Ромашка»

08

960

4

Видано путівку працівнику

08

960

5

Відображено залік заборгованостей

685

377

561

 

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ дохід у вигляді частини вартості путівки, сплаченої за рахунок коштів Фонду (399 грн.), відображається з ознакою доходу «41».

Отримані і видані путівки до дитячих оздоровчих таборів у цьому разі не відображаються у Книзі обліку путівок до санаторно-курортних закладів (Ф13-ФССзТВП) та у Звіті за формою № Ф14 у зв’язку з тим, що підприємство купує путівки безпосередньо у дитячого оздоровчого закладу (його власника), а Фонд лише оплачує частину вартості такої путівки.

Зверніть увагу: особливістю дитячої оздоровчої кампанії 2007 року, зокрема у Харківській області, є фінансування відділеннями Фонду дитячих оздоровчих закладів

з денним перебуванням, які створюються на базі навчальних або санаторно-курортних закладів, за умови роботи не менше 6 годин на добу, де діти перебувають протягом дня.

Щоб застрахована особа могла отримати путівку для своєї дитини до такого дитячого оздоровчого закладу з денним перебуванням, їй необхідно написати

заяву про надання путівки до дитячого оздоровчого закладу, в якій слід зазначити вік дитини. Страхувальник у свою чергу:

— збирає заяви працівників з проханням про надання путівок на оздоровлення своїх дітей;

— проводить засідання комісії із соціального страхування, на якому приймається рішення про виділення путівок до дитячих оздоровчих закладів на підставі заяв працівників (із зазначенням віку дитини) та про клопотання перед Фондом про часткове фінансування оздоровлення дітей застрахованих осіб;

— заповнює заявки до відділень Фонду на часткове фінансування оздоровлення дітей у дитячих оздоровчих таборах за формою згідно з

додатком 1 до Порядку № 4.

Потім ці заявки через застраховану особу передаються безпосередньо до шкіл, на базі яких працюватимуть дитячі табори з денним перебуванням.

 

Фінансування через страхувальника

Ця схема часткового фінансування оздоровлення дітей у дитячих оздоровчих закладах відрізняється від попередньої тим, що одержувачем частини вартості путівки, яка фінансується за рахунок коштів Фонду, є страхувальник. Тим самим страхувальник відшкодовує собі частину витрат у межах норм на придбання в дитячого оздоровчого закладу путівки.

За цією схемою фінансування оздоровлення дітей застрахована особа, страхувальник і Фонд проводять такі дії.

Застрахована особа:

— перед початком зміни застрахованій особі (батькові, матері, усиновлювачу, опікуну) необхідно

написати заяву про надання путівки до дитячого оздоровчого закладу, в якій має бути зазначено вік дитини.

Страхувальник:

— збирає заяви працівників з проханням про надання путівок на оздоровлення їх дітей;

— проводить засідання комісії із соціального страхування, на якому приймається рішення про виділення путівок до дитячих оздоровчих закладів на підставі заяв працівників (із зазначенням віку дитини) та про клопотання перед Фондом про часткове фінансування оздоровлення дітей застрахованих осіб;

— інформує Фонд за місцем реєстрації про самостійну закупівлю путівок до дитячих оздоровчих таборів, що входять до переліку, затвердженого правлінням відділення Фонду;

— подає до відділення Фонду калькуляцію вартості путівок до дитячих оздоровчих закладів;

— закуповує путівки в дитячого оздоровчого закладу;

— подає заявки до відділення Фонду на часткове фінансування оздоровлення дітей у дитячих оздоровчих таборах за формою згідно з

додатком 1 до Порядку № 4.

Якщо Фонд підтверджує заявки страхувальника, часткове фінансування у межах установлених норм може здійснюватися двома способами:

— шляхом перерахування коштів Фонду на оздоровлення дітей застрахованих осіб на поточний рахунок страхувальника;

— за рахунок нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням. Якщо нарахованої суми страхових внесків не вистачає для покриття витрат підприємства, на підставі заявки та довідки-розрахунку, підписаної керівником, головним бухгалтером та завіреної печаткою, робочий орган Фонду перераховує кошти страхувальнику.

Згідно з цією схемою

відповідальність за цільове використання коштів Фонду покладається на страхувальника. Після закінчення кварталу звіт про використання коштів Фонду на оздоровлення дітей у дитячих оздоровчих таборах подається страхувальником за формою Ф4-ФСС з ТВП.

Дані про кількість самостійно придбаних страхувальником путівок та суму часткового фінансування за рахунок коштів Фонду відображаються в рядку 11 «Часткове фінансування оздоровлення дітей у дитячих оздоровчих закладах» Розділу IV форми Ф4-ФСС з ТВП.

У разі часткового фінансування шляхом перерахування коштів на поточний рахунок страхувальника отримана від Фонду сума відображається в рядку 9 «Отримано від Фонду з початку року» Розділу III форми Ф4-ФСС з ТВП.

Зверніть увагу: і в цьому випадку Звіт за формою № Ф14 не заповнюється.

Як зазначалося вище, при цій схемі фінансування, як і при попередній, решту вартості путівки може бути сплачено або працівником, або підприємством. У попередньому прикладі розглянуто варіант оплати решти вартості путівки працівником підприємства. Розглянемо далі порядок оподаткування частини вартості путівки, яку буде оплачено роботодавцем.

Насамперед зазначимо, як оподатковуватиметься частина вартості путівки, що оплачується за рахунок підприємства.

Частина вартості путівки на оздоровлення працівників, оплачена підприємством, включається до складу загального місячного оподатковуваного доходу працівника, який отримав путівку.

На нашу думку,

оплату підприємством путівок на оздоровлення дітей працівників для обкладення податком з доходів фізичних осіб слід вважати заробітною платою, оскільки ця виплата:

— входить до фонду оплати праці у складі інших заохочувальних та компенсаційних виплат (

п.п. 2.3.4 Інструкції № 5);

— пов’язана з відносинами трудового найма (можливість надання путівок працівникам може бути передбачено колективним (трудовим) договором).

Отже, при визначенні бази оподаткування нарахований у вигляді частини вартості путівки дохід буде зменшено на суму внесків, утриманих до соціальних фондів на підставі

п. 3.5 Закону № 889. Крім того, як складова частина заробітної плати виплата, що розглядається, ураховується при визначенні граничного доходу для застосування податкової соціальної пільги (п.п. 6.5.1 Закону № 889).

У зв’язку з тим, що часткова оплата вартості путівки на оздоровлення дітей працівників є доходом у негрошовій формі, для того, щоб визначити об’єкт оподаткування, необхідно застосувати «натуральний» коефіцієнт.

При ставці податку з доходів 15 % коефіцієнт становить 1,176471

.

Частина вартості путівки, що оплачується за рахунок підприємства, включається до фонду оплати праці (

п.п. 2.3.4 Інструкції № 5) та обкладається податком з доходів, тому вона обкладається всіма внесками до соціальних фондів у загальному порядку.

Базою обкладення буде сума цієї виплати працівнику, помножена на «натуральний» коефіцієнт.

Щодо податку на прибуток, то зазначимо таке. Відповідно до

п.п. 5.6.1 Закону про податок на прибуток до складу валових витрат платника податку відносяться витрати на оплату праці фізичних осіб, які перебувають з ним у трудових відносинах, що включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших видів заохочень і виплат, а також будь-які інші виплати в грошовій та натуральній формі, установлені за домовленістю сторін.

Отже, для включення

до складу валових витрат підприємства нарахованого працівникам доходу (з урахуванням «натурального» коефіцієнта) потрібно, щоб можливість такої виплати була встановлена трудовим або колективним договором (у розділі «Оплата праці»). Сума внесків до соціальних фондів при дотриманні цієї умови включатиметься до складу валових витрат на підставі п.п. 5.7.1 Закону про податок на прибуток.

Окремо зупинимося на порядку відображення в обліку операцій з придбання та передачі путівки на дітей працівникам підприємства.

Операції з безоплатного надання товарів належать до операцій з продажу згідно з

п. 1.31 Закону про податок на прибуток. При цьому відповідно до п.п. 4.1.1 Закону про податок на прибуток доходи від продажу товарів, а отже, і від безоплатної передачі, включаються до складу валового доходу. Причому у зв’язку з тим, що безоплатна передача відбувається фізичним особам, які не є платниками податку на прибуток, валові доходи мають відображатися за звичайними цінами.

Щодо витрат, пов’язаних з придбанням путівок, які згодом видаються працівнику підприємства, то, на нашу думку, передачу путівок працівнику слід вважати господарською діяльністю, а отже, вартість виданої путівки відображається у складі валових витрат підприємства. Річ у тім, що з позиції

Закону про податок на прибуток така видача путівки є бартерною операцією, адже частина вартості путівки, що оплачується за рахунок коштів підприємства, уходить до фонду оплати праці, тобто путівки видаються в обмін на працю працівника.

На підставі

п.п. 5.1.9 Закону України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 р. № 168/97-ВР поставку путівок на санаторно-курортне лікування та відпочинок на території України фізичних осіб віком до 18 років звільнено від оподаткування. У зв’язку з цим у підприємства не виникає ні податкового зобов’язання, ні податкового кредиту.

Розглянемо оплату частини вартості путівок на оздоровлення дітей працівників на прикладі.

Приклад 2.

Менеджер ТОВ «Іскра» Воленко А. А. у червні 2007 року подав до комісії із соціального страхування заяву з проханням надати путівку до дитячого оздоровчого табору «Ровесник», який розташовано на території АРК, на 2-гу зміну його дочці віком 13 років. ДОЗ «Ровесник» входить до переліку дитячих оздоровчих таборів, затвердженого правлінням відділення Фонду. Вартість путівки до ДОЗ «Ровесник» на 21 день становить 1600 грн.

ТОВ «Іскра» самостійно придбало путівку, при цьому подало заявку на часткове фінансування за рахунок коштів Фонду оздоровлення дитини Воленка А. А. Згідно з постановою № 4 Фондом може бути сплачено суму в розмірі 462 грн. (22 грн.

х 21 день). За рішенням керівника решта вартості путівки — 1138 грн. (1600 - 462) оплачується за рахунок коштів підприємства. Заробітна плата Воленка А. А. у червні 2007 року склала 1300 грн.

Об’єкт обкладення податком з доходів фізичних осіб доходу у вигляді частини вартості путівки, оплаченої підприємством, становить 1338,82 грн. (1138 х 1,176471).

У червні 2007 року загальний місячний дохід Воленка А. А. склав 2638,82 грн. (1300 + 1338,82).

База для обкладення внесками до соціальних фондів становить також 2638,82 грн.

Бухгалтерський облік операцій з надання підприємством путівки до дитячого оздоровчого табору наведемо в таблиці.

Скорочення, що використовуються в таблиці:

— ПФ — Пенсійний фонд;

— ФССТВП — Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;

— ФССНВ — Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві;

— ФСБ — Фонд соціального страхування на випадок безробіття.

 

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі
рахунки

Сума,
грн.

дебет

кредит

1

2

3

4

5

1

Перераховано грошові кошти ДОЗ за путівку

377

311

1600

2

Отримано путівку від ДОЗ

08

1600

3

Відображено частину вартості путівки, оплачену підприємством

331

377

1600

4

Видано путівку працівнику

685

331

1600

08

5

Відображено заборгованість Фонду щодо часткової оплати путівки

652

685

462

6

Перераховано внески до соціальних фондів (ПФ — 33,2 % і 0,5 % / 2 %, ФССТВП — 1,5 % і 1 %, ФСБ — 1,3 % і 0,5 %, ФССНВ — 1,16 %*)

651, 652, 653, 656

311

535,95**

7

Перераховано податок з доходів фізичних осіб (1338,82 - 18,36 - 13,39 - 6,69) х 15 %)

641/ПДФО

311

195,06

8

Нараховано заробітну плату Воленку А. А.

93

661

1300

9

Нараховано дохід у вигляді частини вартості путівки, що оплачується підприємством

93

661

1338,82

10

Нараховано внесок до ПФ (2638,82 х 33,2 %)

93

651

876,09

11

Нараховано внесок до ФССТВП (2638,82 х 1,5 %)

93

652

39,58

12

Нараховано внесок до ФСБ (2638,82 х 1,3 %)

93

653

34,30

13

Нараховано внесок до ФССНВ (2638,82 х 1,16 %)

93

656

30,61

14

Утримано внесок до ПФ ((561 х 0,5 %) + (2638,82 - 561) х 2 %))

661

651

44,36

15

Утримано внесок до ФССТВП (2638,82 х 1 %)

661

652

26,39

16

Утримано внесок до ФСБ (2638,82 х 0,5 %)

661

653

13,19

 

 

17

Утримано податок з доходів фізичних осіб (2638,82 - 44,36 - 26,39 - 13,19) х 15 %

661

641/ПДФО

383,23

18

Проведено залік заборгованості щодо заробітної плати та путівки

661

685

1138

19

Перераховано податок з доходів фізичних осіб (383,23 - 195,06)

641/ПДФО

311

188,17

20

Перераховано внески до соціальних фондів (876,09 + 39,58 + 34,30 + 30,61 + 44,36 + 26,39 + 13,19 - 535,95)

651, 652, 653, 656

311

528,57

21

Виплачено заробітну плату за червень 2007 року Воленку А. А.

661

301

1033,65

 

У податковому розрахунку за формою № 1ДФ дохід у вигляді частини вартості путівки, оплаченої за рахунок коштів Фонду (462 грн.), відображається з ознакою доходу «41».

Частина вартості путівки, оплачена підприємством, відображається у складі заробітної плати з ознакою доходу «01».

У рядку 11 «Часткове фінансування оздоровлення дітей у дитячих оздоровчих закладах» Розділу IV форми Ф4-ФСС з ТВП за півріччя за гр. 3 має бути відображено одну путівку, а за гр. 4 — частину вартості путівки, що фінансується за рахунок Фонду (462 грн.).

 

Фінансування через профспілку

Ця схема діє при самостійній закупівлі профспілковою організацією путівок до дитячих оздоровчих таборів, що входять до переліку, затвердженого правлінням відділення Фонду.

За цією схемою

застрахована особа:

— перед початком зміни застрахованій особі (батькові, матері, усиновлювачу, опікуну) необхідно

написати заяву про надання путівки до дитячого оздоровчого закладу, в якій необхідно зазначити вік дитини.

Профспілка:

— збирає заяви працівників з проханням про надання путівок на оздоровлення своїх дітей;

укладає договір з відділенням Фонду або його робочими органами на часткове фінансування оздоровлення дітей;

придбаває путівки на оздоровлення дітей у дитячих оздоровчих закладів (їх власників);

подає до відділення Фонду (його робочих органів) заявки на часткове фінансування оздоровлення дітей членів профспілки за формою згідно з додатком 1 до Порядку № 4. Обов’язковою умовою є подання профспілковою організацією калькуляції вартості путівки до дитячого оздоровчого закладу.

На підставі укладеного між відділеннями Фонду та профспілковою організацією договору та заявок на часткове фінансування оздоровлення дітей членів профспілки відділення Фонду (його робочі органи) перераховують на поточний рахунок профспілкової організації грошові кошти в межах норм, установлених

постановою № 4.

Відповідальність за цільове використання коштів Фонду покладається на профспілкову організацію

. Протягом п’яти днів після закінчення кожної оздоровчої зміни та після закінчення останньої оздоровчої зміни профспілка подає відділенню Фонду (його робочим органам):

— звіт про використання коштів Фонду на часткове фінансування оздоровлення дітей у дитячому оздоровчому закладі (

додаток 3 до Порядку № 4) щодо кожного дитячого оздоровчого закладу;

— зведений звіт про використання коштів Фонду на часткове фінансування оздоровлення дітей у дитячих оздоровчих закладах (

додаток 4 до Порядку № 4) у разі часткового фінансування профспілковою організацією двох і більше дитячих оздоровчих закладів за рахунок коштів Фонду.

Отримання та видача путівок на оздоровлення дітей у дитячих оздоровчих закладах оформляється профспілкою так само, як і на підприємстві.

Частину вартості путівки понад норми, установлені

постановою № 4, на прохання працівника та на підставі рішення засідання профспілкового комітету може бути оплачено повністю або частково за рахунок коштів профспілкової організації.

Розглянемо порядок оподаткування вартості путівки, що частково фінансується Фондом і частково — профспілковою організацією.

Відповідно до

п.п. 4.3.24 Закону № 889 вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування на території України платника податку або його дітей віком до 18 років, що надаються йому безоплатно або зі знижкою (у розмірі такої знижки) профспілковою організацією, до якої зараховуються профспілкові внески такого платника податків, не включається до загального місячного оподатковуваного доходу.

При цьому рішення щодо кількості путівок, що видаються платнику податків безпосередньо або його дітям віком до 18 років на умовах, передбачених

п.п. 4.3.24 Закону № 889, приймається профспілкою відповідно до документів, що регламентують її роботу (лист ДПАУ від 24.05.2006 р. № 5795/6/17-0716).

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ профспілкова організація відображає як частину вартості путівки на оздоровлення дітей, оплачену за рахунок коштів Фонду, так і частину, оплачену за рахунок власних коштів, з ознакою доходу «41».

Частина вартості путівки, оплачена профспілковою організацією, так само як і частина вартості путівки, оплачена Фондом, не обкладається внесками до соціальних фондів.

Як бачимо, варіант оздоровлення дітей працівників через профспілку набагато привабливіший у плані податкових наслідків, ніж оздоровлення дітей працівників з оплатою частини вартості путівки за рахунок підприємства.

Упевнені, що за допомогою цієї публікації керівники підприємств оберуть найприйнятніший для них варіант придбання путівок на оздоровлення дітей працівників улітку 2007 року.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі