Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Податок з доходів. Приватний підприємець і ПСП

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Травень, 2007/№ 42
Друк
Відповідь на запитання

Податок з доходів

Приватний підприємець і ПСП

 

До доходу працівника, який є приватним підприємцем, протягом 2004 — 2006 років застосовувалася податкова соціальна пільга. Працівник подав заяву про відмову від застосування податкової соціальної пільги у січні 2007 року. Як виправити помилку? Чи потрібно сплачувати штраф і пеню та подавати уточнені звіти за формою № 1ДФ?

(м. Харків)

 

Спершу необхідно з’ясувати причину виникнення помилки, щоб визначити, хто має відповідати за її здійснення.

Нагадаємо: згідно з

п.п. 6.3.2 Закону № 889 та п. 5 Порядку № 2035 з 1 січня 2004 року податкова соціальна пільга (далі — ПСП) застосовувалася за місцем отримання платником податку основного доходу (визначеним у трудовій книжці) без надання заяви про застосування пільги.

У свою чергу, виходячи з положень

п.п. 6.3.3 Закону № 889, до заробітної плати працівника, який одночасно займається підприємницькою діяльністю, не може застосовуватися ПСП. При цьому бухгалтер не зобов’язаний з’ясовувати, чи проваджує працівник підприємства підприємницьку діяльність.

Отже, бухгалтер, не знаючи про те, що працівник одночасно є приватним підприємцем, міг автоматично застосовувати ПСП, ураховуючи тільки граничний розмір доходу, визначеного

п.п. 6.5.1 Закону № 889.

Оскільки бухгалтера не було повідомлено, що працівник є приватним підприємцем, то, на нашу думку, його вини в ситуації, що склалася, немає.

Щодо відповідальності працівника в цьому випадку зазначимо таке.

Згідно з

п.п. 6.3.4 Закону № 889, якщо платник податку при отриманні доходів, визначених у п.п. 6.3.3 Закону № 889 (у тому числі доходів від підприємницької діяльності), подає заяву на застосування ПСП іншому працедавцю, унаслідок чого ПСП застосовується також при отриманні інших доходів протягом якогось звітного податкового місяця, то такий платник податку втрачає право на отримання ПСП за всіма місцями отримання доходу починаючи з місяця, в якому мало місце таке порушення, і закінчуючи місяцем, в якому право на застосування ПСП відновлюється.

На наш погляд, незважаючи на те що працівник не подавав працедавцю заяву на застосування ПСП,

уся відповідальність лежить на працівникові, бо саме він не повідомив бухгалтера про заняття підприємницькою діяльністю, що і є причиною виникнення недоплати щодо податку з доходів фізичних осіб.

Тому на підставі поданої працівником заяви про відмову від застосування ПСП

бухгалтер має розрахувати і утримати відповідну суму недоплати податку з доходів фізичних осіб і штраф у розмірі 100 % суми такої недоплати за рахунок найближчої виплати доходу працівнику, а при недостатності суми такої виплати — за рахунок наступних виплат (п.п. 6.3.4 Закону № 889). Пеня в цьому випадку не нараховується.

При виконанні передбаченої

п.п. 6.3.4 Закону про податок з доходів вимоги необхідно дотримуватися норми ст. 128 КЗпП, яка встановлює обмеження розмірів відрахувань із заробітної плати: при кожній виплаті заробітної плати загальний розмір усіх відрахувань не може перевищувати двадцяти відсотків, а у випадках, окремо передбачених законодавством України, — п’ятдесяти відсотків заробітної плати, що належить до виплати працівнику (ч. 1 ст. 128 КЗпП, ч. 2 ст. 26 Закону України «Про оплату праці»). Оскільки чинним законодавством, а саме Законом № 889, не встановлено, що при виконанні вимог п. 6.3.4 Закону № 889 загальний розмір відрахувань не повинен перевищувати п’ятдесяти відсотків, обмеження розміру відрахувань при утриманні недоплати податку з доходів фізичних осіб та штрафу складає двадцять відсотків*.

* Аналогічний підхід до визначення загального розміру відрахувань застосовується авторами Науково-практичного коментаря до законодавства України про працю / Б. С. Стичинський, І. В. Зуб, В. г. Ротань. — К.: А.С.К., 2001. — С. 561.

Необхідність дотримання обмежень, установлених

ст. 128 КЗпП, визнається і податківцями (див. лист ДПАУ від 25.03.2004 р. № 2776/5/17-2116).

Наведемо конкретний приклад виправлення допущеної помилки.

Припустимо, що протягом 2004 — 2006 років ПСП застосовувалася не в усіх місяцях. У зв’язку з незаконним застосуванням ПСП сума недоплати щодо податку з доходів склала 169,59 грн., сума штрафу відповідно 169,59 грн. Заробітна плата працівника апарату управління в січні — березні 2007 року складала 700 грн. на місяць. Заробітна плата на підприємстві виплачується своєчасно.

У січні 2007 року із заробітної плати працівника проведено такі утримання**:

** Інші відрахування із заробітної плати працівника не проводилися.

— внесок до Пенсійного фонду в сумі 6,13 грн. (525 грн. х 0,5 % + (700 грн. - 525 грн.) х 2 %);

— внесок до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в сумі 7 грн. (700 грн. х 1 %);

— внесок до Фонду соціального страхування на випадок безробіття в сумі 3,50 грн. (700 х 0,5 %);

— податок з доходів фізичних осіб в сумі 102,51 грн. (700 грн. - 6,13 грн. - 7 грн. - 3,50 грн.) х 15 %.

Крім того, із заробітної плати працівника необхідно утримати суму недоплати щодо податку з доходів і штраф з урахуванням того, що їх загальна сума не повинна перевищувати 20 % заробітної плати, яка належить до виплати працівнику.

Сума заробітної плати, що належить до виплати працівнику, складає 580,86 грн. (700 грн. - 6,13 грн. - 7 грн. - 3,50 грн. - 102,51 грн.).

Розрахуємо суму межі для утримання недоплати щодо податку з доходів і штрафу: 580,86 грн. х 20 % = 116,17 грн.

Оскільки протягом січня — березня 2007 року розмір заробітної плати працівника не змінювався, цю ж межу застосовуватимемо при утриманні недоплати і штрафу із заробітної плати працівника за лютий — березень 2007 року.

Загальна сума недоплати щодо податку з доходів фізичних осіб і штрафу складає 339,18 грн. (169,59 грн. + 169,59 грн.).

Отже, у січні 2007 року має бути доутримано суму в розмірі 116,17 грн.; у лютому 2007 року також 116,17 грн., оскільки решта суми недоплати та штрафу (339,18 грн. - 116,17 грн. = 223,01 грн.) перевищує суму розрахованої межі. У березні 2007 року слід доутримати суму, що підлягає сплаті до бюджету, у розмірі 106,84 грн. (339,18 грн. - 116,17 грн. - 116,17 грн.).

Оскільки штраф накладається безпосередньо на працівника, податковий агент стягує суму штрафу з його оподатковуваного доходу згідно з процедурою утримання податку з доходів фізичних осіб і перераховує її на відповідний рахунок, на який перераховується податок. Аналогічну думку викладено ДПАУ в

листах від 06.04.2004 р. № 2597/6/17-3116, від 20.05.2005 р. № 31-17310-01-8/9788 щодо штрафу, який стягується з платника податку у зв’язку з несвоєчасним поверненням суми надміру витрачених коштів, виданих на відрядження або під звіт.

Бухгалтерський облік операцій з нарахування заробітної плати працівнику — приватному підприємцю у січні 2007 року покажемо в таблиці.

 


з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума,
грн.

дебет

кредит

1

Нараховано заробітну плату за січень 2007 року

92

661

700,00

2

Нараховано внески до фондів соціального страхування*

92

651, 652, 653, 653

260,12

3

Утримано внесок до Пенсійного фонду

661

651

6,13

4

Утримано внесок до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

661

652

7,00

5

Утримано внесок до Фонду соціального страхування на випадок безробіття

661

653

3,50

6

Утримано податок з доходів фізичних осіб та штраф (102,51 + 116,17)

661

641/ПДФО

218,68

7

Перераховано внески до фондів соціального страхування

651, 652, 653, 653

311

276,75

8

Перераховано податок з доходів фізичних осіб та штраф

641/ПДФО

311

218,68

9

Виплачено заробітну плату (700 - 6,13 - 7,00 - 3,50 - 218,68)

661

301

464,69

* Ставку внеску до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві прийнято умовно 1,16 %.

 

Аналогічними записами відображається в бухгалтерському обліку нарахування заробітної плати, а також донарахування податку з доходів фізичних осіб та штрафу в лютому 2007 року.

Нарахування заробітної плати працівнику за березень 2007 року в бухгалтерському обліку відображається такими записами:

 


з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума,
грн.

дебет

кредит

1

Нараховано заробітну плату за березень 2007 року

92

661

700,00

2

Нараховано внески до фондів соціального страхування*

92

651, 652, 653, 653

260,12

3

Утримано внесок до Пенсійного фонду

661

651

6,13

4

Утримано внесок до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

661

652

7,00

5

Утримано внесок до Фонду соціального страхування на випадок безробіття

661

653

3,50

6

Утримано податок з доходів фізичних осіб та штраф (102,51 + 106,84)

661

641/ПДФО

209,35

7

Перераховано внески до фондів соціального страхування

651, 652, 653, 653

311

276,75

8

Перераховано податок з доходів фізичних осіб та штраф

641/ПДФО

311

209,35

9

Виплачено заробітну плату

(700 - 6,13 - 7,00 - 3,50 - 209,35)

661

301

474,02

* Ставку внеску до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві прийнято умовно.

 

На нашу думку, коригування Податкових розрахунків за формою № 1ДФ за попередні квартали подавати не потрібно у зв’язку з тим, що це не помилка бухгалтера. Таке донарахування податку з доходів фізичних осіб та штрафу проведено у зв’язку з новими обставинами, що з’ясувалися.

У нашому прикладі всю суму донарахованого податку з доходів фізичних осіб та штрафу має бути відображено в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ за 1 квартал 2007 року.

Дані, необхідні для складання Податкового розрахунку за формою № 1ДФ за 1 квартал 2007 року, наведемо в таблиці.

 

Місяць

Нарахована заробітна плата, грн.

Податок з доходів фізичних осіб та сума штрафу, грн.

Січень 2007 року

700,00

218,68

Лютий 2007 року

700,00

218,68

Березень 2007 року

700,00

209,35

Разом

2100,00

646,71

  

Наведемо фрагмент Податкового розрахунку за формою № 1ДФ за 1 квартал 2007 року щодо працівника, який є приватним підприємцем.

 

Витяг з Податкового розрахунку за формою № 1ДФ за 1 квартал 2007 року


з/п

Ідентифікаційний номер

Сума нарахованого доходу (грн. коп.)

Сума виплаченого доходу (грн., коп.)

Сума утриманого податку (грн., коп.)

Ознака доходу

Дата

Ознака податків. соц. пільги

Ознака (0, 1)

нарахованого

перерахованого

прийняття на роботу дд/мм/рррр

звільнення з роботи
дд/мм/рррр

1

2

3

4

5

6

7

8

9

...

2

2377777777

2100

00

2100

00

646

71

646

71

01

...

 

Катерина Скрипкіна, економіст-аналітик

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі