Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

«Перехідні» відпускні: нараховуємо правильно

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Травень, 2007/№ 44
Друк
Стаття

«Перехідні» відпускні: нараховуємо правильно

 

Не завжди працівники йдуть у відпустку і повертаються з неї в одному і тому ж місяці. Часто надаються відпустки, які починаються в одному місяці, а закінчуються в іншому. Про особливості нарахування «перехідних» відпускних, а також про порядок справляння з таких виплат податку з доходів та страхових внесків ітиметься в цій статті.

Наталія ВОРОНАЯ, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Заробітна плата за весь час щорічної відпустки виплачується згідно зі

ст. 21 Закону про відпустки не пізніше, ніж за 3 дні до його початку. Щодо порядку нарахування сум «перехідних» відпускних, то на практиці склалося два підходи:

1) нарахування всієї суми «перехідних» відпускних здійснюють у тому місяці, в якому працівник іде у відпустку (тобто відпускні за поточний і за наступний місяць відображаються за кредитом субрахунку 661 у місяці їх виплати);

2) «перехідні» відпускні нараховують частинами: у місяці виходу у відпустку за кредитом субрахунку 661 відображають частину відпускних, що припадають на поточний місяць, а решту суми відпускних за кредитом субрахунку 661 проводять у наступному місяці.

На наш погляд, логічнішим є нарахування відпускних згідно з другим варіантом. Підтвердження цьому можна знайти в

п.п. 1.6.1 Інструкції № 5, відповідно до якого суми нарахувань за час відпусток, на відміну від порядку їх фактичної виплати, розподіляються пропорційно часу, що припадає на дні відпустки у відповідному місяці.

Незалежно від підходу до нарахування «перехідних» сум, при виплаті відпускних виникає запитання про порядок справляння внесків до фондів соціального страхування та податку з доходів фізичних осіб із сум, що припадають на наступний місяць.

 

Внески до соціальних фондів

Порядок справляння пенсійних внесків з «перехідних» сум установлено

пп. 5.1.7 і 5.2.3 Інструкції № 21-1. Відповідно до них максимальна величина, з якої сплачуються страхові внески, для нарахування пенсійних внесків на суми відпускних застосовується окремо за кожний місяць.

Отже, для правильного нарахування внесків до Пенсійного фонду суми відпускних необхідно

розподілити за періодами, до яких вони відносяться. Виплати за кожний місяць окремо порівнюються з максимальним розміром доходу, з якого сплачуються страхові внески, що діяв у періоді, за який здійснюється нарахування відпускних.

Порядок застосування зазначеної норми в разі нарахування всієї суми відпускних у місяці їх видачі роз’яснено Пенсійним фондом у

листі від 06.03.2006 р. № 2584/03-02 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 35 — 36).

У 2007 році максимальний розмір доходу, з якого справляються внески до фондів соціального страхування (у тому числі до Пенсійного фонду), дорівнює п’ятнадцяти розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а саме:

— з 1 січня по 31 березня 2007 року — 7875 грн.;

— з 1 квітня по 30 вересня 2007 року — 8415 грн.;

— з 1 жовтня по 31 грудня 2007 року — 8520 грн.

Для визначення ставки утримань внеску до Пенсійного фонду

суми відпускних слід розбити на відповідні місяці відпустки і порівняти дохід кожного з них (з урахуванням нарахованої заробітної плати за відпрацьовані в цих місяцях дні) з прожитковим мінімумом для працездатних осіб. Аналогічне роз’яснення дав Пенсійний фонд щодо сум «перехідних» лікарняних у листі від 12.03.2007 р. № 3940/03-30 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 34).

Нагадаємо, що з частини доходу в межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб, пенсійні внески утримуються за ставкою 0,5 %, а з частини, що перевищує прожитковий мінімум, — за ставкою 2 %. Розміри прожиткового мінімуму на одну працездатну особу у 2007 році складають:

— з 1 січня по 31 березня 2007 року — 525 грн.;

— з 1 квітня по 30 вересня 2007 року — 561 грн.;

— з 1 жовтня по 31 грудня 2007 року — 568 грн.

Розподіл суми відпускних за відповідними календарними місяцями, протягом яких працівник перебував у відпустці, здійснюється і для визначення сум внесків до решти соціальних фондів (Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонд соціального страхування на випадок безробіття, Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві). Це необхідно для порівняння суми доходу окремо за кожний місяць з максимальним розміром доходу, з якого справляються страхові внески.

Крім того, для

визначення ставки утримань внеску до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (0,5 % або 1 %) також має значення порівняння місячного доходу працівника із сумою прожиткового мінімуму на працездатну особу.

Необхідність розподілу відпускних для розрахунку внесків до фондів соціального страхування підтверджується

листом Мінпраці від 27.05.2004 р. № 20-302 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2004, № 54), згідно з яким страхові внески нараховуються окремо за кожний місяць, на який припадають суми відпускних.

 

Податок з доходів фізичних осіб

Відповідно до

п.п. 6.5.1 Закону № 889, якщо платник податків одержує доходи у вигляді заробітної плати за час відпустки, то з метою визначення максимальної суми доходу, що дає право на отримання податкової соціальної пільги, такі доходи (їх частина) відносяться до відповідних податкових періодів їх нарахування.

Отже, щоб визначити, чи має працівник право на отримання податкової соціальної пільги, необхідно:

— розподілити відпускні за періодами, на які вони припадають;

— порівняти окремо доходи за кожний місяць з граничним розміром заробітної плати, при якому зберігається право на податкову соціальну пільгу (далі — ПСП).

Нагадаємо: розмір доходу, при якому особа має право на ПСП,

у 2007 році складає 740 грн. Виняток становлять особи, які мають право на ПСП «на дітей» згідно з пп. «а» — «в» п.п. 6.1.2 Закону № 889. Для одного з батьків граничний розмір доходу в поточному році визначається як добуток 740 грн. і кількості дітей, на яких надається пільга.

При цьому слід мати на увазі, що

ПСП до відпускних за другий місяць при їх виплаті застосовувати не слід, оскільки у момент виплати (не пізніше, ніж за три дні до початку відпустки) ще не відома загальна сума оподатковуваного доходу за місяць, на який припадає друга частина відпускних.

При розрахунку податку із суми відпускних за другий місяць база оподаткування зменшується на суму страхових внесків відповідно до

п. 3.5 Закону № 889, якщо їх було утримано та перераховано до відповідних фондів, адже в наступному місяці такі суми все одно зменшили б оподатковуваний дохід працівника.

 

Порядок сплати податку з доходів та страхових внесків

Будь-якого відстрочення щодо перерахування до бюджету податку з доходів фізичних осіб із сум відпускних, що припадають на наступний місяць,

Закон № 889 не передбачає. У зв’язку з цим податок з усієї суми відпускних має бути перераховано до бюджету в день їх отримання в установі банку або перерахування на банківський рахунок працівника (п.п. 8.1.2 Закону № 889), а якщо відпускні виплачуються з виручки — не пізніше наступного банківського дня за днем такої виплати (п.п. 8.1.4 Закону № 889).

У день видачі відпускних за другу частину відпустки необхідно перерахувати внесок до Пенсійного фонду в частині нарахувань (33,2 %)

. Це пов’язано з тим, що відповідно до п. 6 ст. 20 Закону № 1058 та п.п. 5.1.5 Інструкції № 21-1 одночасно з виплатою доходів, на які нараховуються страхові внески, страхувальники зобов’язані перераховувати авансові платежі.

Щодо утримань до Пенсійного фонду

Інструкція № 21-1 не містить вимоги стосовно їх сплати авансом. Отже, суми утримань (0,5 % і 2 %) не обов’язково перераховувати в момент виплати відпускних.

З усієї суми відпускних при їх видачі перераховуються внески до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві

(п. 4.12 Інструкції № 12). У своєму листі від 08.12.2001 р. № 01-1635 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2004, № 17) Фонд зазначив, що строк сплати страхових внесків настає кожного разу при отриманні страхувальником коштів на оплату праці в установах банків або при оплаті праці з наявної виручки чи натуроплатою.

Щодо внесків до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та до Фонду соціального страхування на випадок безробіття, то

Закон № 2240 (п. 1 ст. 23) та Закон № 1533 (п. 3 ст. 17) містять норми, згідно з якими страхові внески сплачуються один раз на місяць у день, установлений для отримання в установах банків коштів на оплату праці.

Отже, законодавство не містить норми, яка б зобов’язувала перераховувати внески до Фондів соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та на випадок безробіття з відпускних за наступний місяць у момент їх виплати. Проте на практиці більшість бухгалтерів для зручності в роботі вважають за краще перерахувати всі страхові внески із загальної суми відпускних при їх видачі. У прикладі розглянемо саме такий варіант сплати внесків до соціальних фондів.

 

Бухгалтерський та податковий облік

Як зазначалося вище, на нашу думку, доцільніше нарахування відпускних відображати за кредитом субрахунку 661 у тих місяцях, на які вони припадають, а не в місяці виплати. Саме виходячи з цього наведемо приклад відображення в податковому та бухгалтерському обліку операцій з нарахування та виплати «перехідних» відпускних.

Приклад.

Економіст ТОВ «Сафарі» Василенко М. І. йде у відпустку з 21 травня 2007 року на 24 календарні дні. У зв’язку з тим, що 27 травня 2007 року є святковим днем (Трійця), цей день не враховується при визначенні тривалості відпустки працівника (ст.  5 Закону про відпустки). Отже, до роботи Василенко М. І. має приступити 15 червня 2007 року.

Заробітна плата за відпрацьовані дні травня склала 330 грн., за відпрацьовані дні червня — 285 грн. Загальна сума відпускних склала 456 грн., у тому числі:

— за 10 днів травня — 190 грн. (один святковий день 27.05.2007 р. не оплачується);

— за 14 днів червня — 266 грн.

За три дні до відпустки працівнику виплачено зарплату за травень і всю суму відпускних. Дохід, що виплачено у травні, склав 786 грн. (330 грн. + 456 грн.).

Працівник має право на ПСП у розмірі 200 грн.

Визначимо оподатковуваний дохід окремо за травень і червень 2007 року.

Дохід працівника за травень складає 520 грн. (330 грн. + 190 грн.), дохід за червень — 551 грн. (285 грн. + 266 грн.).

У зв’язку з тим, що дохід у кожному з цих місяців не перевищує 740 грн., працівник зберігає право на ПСП і у травні, і у червні. Визначимо суми внесків і податку з доходів, які необхідно перерахувати в день виплати відпускних та заробітної плати за травень*.

* У прикладі будемо виходити з того, що підприємство перераховує всі страхові внески в день виплати відпускних.

Скорочення, які застосовуються в таблицях:

ПФ — Пенсійний фонд;

ФТВП — Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;

ФБ — Фонд соціального страхування на випадок безробіття;

ФНВ — Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві;

ПДФО — податок з доходів фізичних осіб.

 


з/п

Найменування внеску

Підлягає перерахуванню із заробітної плати та відпускних за травень, грн.

Підлягає перерахуванню з відпускних за червень, грн.

Разом, грн.

1

Внесок до ПФ:

Нарахування

172,64

(520 х 0,332)

88,31

(266 х 0,332)

260,95

Утримання

2,60

(520 х 0,005)

1,33

(266 х 0,005)

3,93

Усього:

264,88

2

Внесок до ФТВП

Нарахування

7,80

(520 х 0,015)

3,99

(266 х 0,015)

11,79

Утримання

2,60

(520 х 0,005)

1,33

(266 х 0,005)

3,93

Усього:

15,72

3

Внесок до ФБ

Нарахування

6,76

(520 х 0,013)

3,46

(266 х 0,013)

10,22

Утримання

2,60

(520 х 0,005)

1,33

(266 х 0,005)

3,93

Усього:

14,15

4

Внесок до ФНВ

Нарахування (умовно — 0,9 %)

4,68

(520 х 0,009)

2,39

(266 х 0,009)

7,07

5

ПДФО

Утримання

46,83

((520 - 2,60 - 2,60 - 2,60 - 200) х 0,15)

39,30

((266 - 1,33 - 1,33 - 1,33) х 0,15)

86,13

 

Сума заробітної плати та відпускних, що підлягають видачі на руки у травні, складає 688,08 грн., у тому числі

— заробітна плата та відпускні за травень — 465,37 грн. (520 - 2,60 - 2,60 - 2,60 - 46,83);

— відпускні за червень — 222,71 грн. (266 - - 1,33 - 1,33 - 1,33 - 39,30).

В обліку підприємства нарахування та виплата заробітної плати і відпускних відображатиметься так:

 


з/п

Зміст операції

Сума,
грн.

Кореспондуючі рахунки

Податковий облік

дебет

кредит

ВР

1

2

3

4

5

6

Травень 2007 року

1

Нараховано заробітну плату за травень

330,00

92

661

330,00

2

Нараховано відпускні за травень

190,00

471

661

190,00

Проведено нарахування на заробітну плату і відпускні за травень:

3

Нараховано внесок до ПФ

на суму заробітної плати
(330 х 0,332)

109,56

92

651

172,64

на суму відпускних
 (190 х 0,332)

63,08

471

651

4

Нараховано внесок до ФТВП

на суму заробітної плати
(330 х 0,015)

4,95

92

652

7,80

на суму відпускних
(190 х 0,015)

2,85

471

652

5

Нараховано внесок до ФБ

на суму заробітної плати
(330 х 0,013)

4,29

92

653

6,76

на суму відпускних
(190 х 0,013)

2,47

471

653

6

Нараховано внесок до ФНВ (умовно — 0,9 %)

на суму заробітної плати
(330 х 0,009)

2,97

92

656

4,68

на суму відпускних
(190 х 0,009)

1,71

471

656

Проведено утримання із заробітної плати та відпускних за травень (330 + 190 = 520):

7

Утримано внесок до ПФ (520 х 0,005)

2,60

661

651

8

Утримано внесок до ФТВП (520 х 0,005)

2,60

661

652

9

Утримано внесок до ФБ (520 х 0,005)

2,60

661

653

10

Утримано ПДФО

((520 - 2,60 - 2,60 - 2,60 - 200) х 0,15)

46,83

661

641/ПДФО

Проведено перерахування податку з доходів та страхових внесків із суми зарплати за травень і всієї суми відпускних:

11

Перераховано ПДФО
(46,83 + 39,30)

86,13

641/ПДФО

311

12

Перераховано внесок до ПФ

(260,95 + 3,93)

264,88

651

311

13

Перераховано внесок до ФТВП

(11,79 + 3,93)

15,72

652

311

14

Перераховано внесок до ФБ
(10,22 + 3,93)

14,15

653

311

15

Перераховано внесок до ФНВ

7,07

656

311

16

Видано заробітну плату за травень та всю суму відпускних
(465,37 + 222,71)

688,08

661

301

Червень 2007 року

17

Нараховано заробітну плату за червень

285,00

92

661

285,00

18

Нараховано відпускні за червень

266,00

471

661

266,00

Проведено нарахування на заробітну плату та відпускні за червень:

19

Нараховано внесок до ПФ

на суму заробітної плати
(285 х 0,332)

94,62

92

651

182,93

на суму відпускних (266 х 0,332)

88,31

471

651

20

Нараховано внесок до ФТВП

на суму заробітної плати
 (285 х 0,015)

4,28

92

652

8,27

на суму відпускних (266 х 0,015)

3,99

471

652

21

Нараховано внесок до ФБ

на суму заробітної плати
(285 х 0,013)

3,70

92

653

7,16

на суму відпускних (266 х 0,013)

3,46

471

653

22

Нараховано внесок до ФНВ (умовно — 0,9 %)

на суму заробітної плати
(285 х 0,009)

2,57

92

656

4,96

на суму відпускних (266 х 0,009)

2,39

471

656

Проведено утримання із заробітної плати та відпускних за червень (285 + 266 = 551):

23

Утримано внесок до ПФ (551 х 0,005)

2,76

661

651

24

Утримано внесок до ФТВП (551 х 0,005)

2,76

661

652

25

Утримано внесок до ФБ (551 х 0,005)

2,76

661

653

26

Утримано ПДФО

((551 - 2,76 - 2,76 - 2,76 - 200) х 0,15)

51,41

661

641/ПДФО

27

Перераховано ПДФО (51,41 - 39,30)

12,11

641/ПДФО

311

28

Перераховано внесок до ПФ

(182,93 + 2,76 - 88,31 - 1,33)

96,05

651

311

29

Перераховано внесок до ФТВП

(8,27 + 2,76 - 3,99- 1,33)

5,71

652

311

30

Перераховано внесок до ФБ

(7,16 + 2,76 - 3,46 - 1,33)

5,13

653

311

31

Перераховано внесок до ФНВ (4,96 - 2,39)

2,57

656

311

32

Виплачено заробітну плату за червень

(551 - 2,76 - 2,76 - 2,76 - 51,41 - 222,71)

268,60

661

301

 

Отже, ми розглянули порядок відображення в податковому та бухгалтерському обліку операцій з нарахування та виплати «перехідних» відпускних.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі