Теми статей
Обрати теми

Нарахування відпускних при підвищенні заробітної плати

Редакція ПБО
Стаття

Нарахування відпускних при підвищенні заробітної плати

 

На практиці трапляються випадки, коли протягом розрахункового періоду або під час перебування працівника у відпустці відбувається підвищення окладів (тарифних ставок). У цій статті розглянемо особливості порядку обчислення відпускних при підвищенні окладів.

 

Наталія ВОРОНАЯ, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Пунктом 10 Порядку № 100

у зв’язку з підвищенням окладів і тарифних ставок передбачено проведення коригування заробітної плати, що враховується при розрахунку відпускних, за проміжок часу до її підвищення.

Положення

п. 10 Порядку № 100 є обов’язковими для установ та організацій, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів. Докладно питання впливу підвищення окладів і тарифних ставок бюджетників на розрахунок середньої заробітної плати при обчисленні відпускних розглядалося в статті «Особливості нарахування відпускних при підвищенні заробітної плати бюджетникам» («Податки та бухгалтерський облік», 2005, № 44).

Особливості обчислення середньої заробітної плати при розрахунку відпускних у разі підвищення окладів

працівникам органів державної влади та органів місцевого самоврядування передбачено також п. 2 Порядку № 100.

Так, у разі

зміни структури заробітної плати з одночасним підвищенням посадових окладів таким працівникам відповідно до актів законодавства період до зміни структури заробітної плати вилучається з розрахункового періоду. Докладно про розрахунок відпускних працівникам органів виконавчої влади та місцевого самоврядування див. у статті «Особливості розрахунку відпусток працівникам органів виконавчої влади» («Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 34).

На госпрозрахункових підприємствах та в організаціях

коригування заробітної плати та інших виплат проводиться з урахуванням їх фінансових можливостей, тобто не є обов’язковим. Якщо проведення коригування передбачено колективним договором, ця норма стає обов’язковою для виконання.

Для тих роботодавців, які вирішать скористатися положеннями

п. 10 Порядку № 100, роз’яснимо особливості розрахунку відпускних, пов’язані з підвищенням посадових окладів (тарифних ставок).

 

В яких випадках коригується заробіток?

Згідно з

п. 10 Порядку № 100 при підвищенні місячних окладів і тарифних ставок (відповідно до законодавства або за рішеннями, передбаченими колективними договорами) заробітна плата, включаючи премії та інші виплати, що враховуються при обчисленні середньої заробітної плати, за проміжок часу до підвищення коригуються на коефіцієнт їх підвищення.

Таке коригування провадиться в тих випадках, коли підвищення окладів (тарифних ставок) відбулося

або в розрахунковому періоді, або протягом того часу, коли працівник перебуває у відпустці .

Виходячи з відкоригованого заробітку визначається середньоденний заробіток, який і використовується для розрахунку відпускних. Слід звернути увагу: якщо підвищення окладу відбулося в період перебування працівника у відпустці, то

на підставі відкоригованого заробітку нараховуються відпускні тільки за дні відпустки після підвищення окладу (тарифної ставки).

Якщо колективний договір підприємства не містить положень щодо обов’язковості проведення та конкретних розмірів коригування сум заробітної плати для розрахунку відпускних, воно здійснюється на підставі наказу (розпорядження) керівника підприємства, погодженого з органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником). При цьому роботодавець може зменшити коефіцієнт коригування заробітної плати, ураховуючи свої фінансові можливості.

Коригування заробітної плати не проводиться

у разі зміни тарифної ставки (посадового окладу) працівнику у зв’язку з присвоєнням йому вищого розряду, переведенням на іншу вищеоплачувану роботу (посаду).

Наведемо приклади розрахунку відпускних у разі підвищення працівникам заробітної плати.

 

Підвищення окладу відбулося в розрахунковому періоді

Приклад 1.

Працівник підприємства з 4 червня 2007 року йде у відпустку на 24 календарні дні. Розрахунковий період для обчислення суми відпускних червень 2006 року — травень 2007 року. За цей період на підставі положень колективного договору працівнику один раз (з 01.10.2006 р.) підвищено оклад. До підвищення оклад становив 800 грн., після підвищення — 1000 грн.

У розрахунковому періоді (за попередні 12 місяців роботи) працівнику нараховано заробітну плату (включаючи премії та інші виплати, що враховуються при розрахунку відпускних) у сумі 12200 грн., у тому числі:

— з червня по вересень 2006 року — 3200 грн.;

— з жовтня 2006 року по травень 2007 року — 9000 грн.

Коефіцієнт підвищення місячного посадового окладу склав:

1000 грн. : 800 грн. = 1,25.

Коригуємо заробіток за червень — вересень 2006 року на коефіцієнт підвищення окладу:

3200 грн. х 1,25 = 4000 грн.

Визначимо суму відкоригованого заробітку за 12 місяців:

4000 грн. + 9000 грн. = 13000 грн.

Кількість святкових та неробочих днів згідно зі

ст. 73 КЗпП, що припадають на розрахунковий період, складає 11 днів. Отже, кількість календарних днів за розрахунковий період без урахування святкових та неробочих:

365 к. дн. - 11 к. дн. = 354 к. дн.

Розрахуємо середньоденний заробіток:

13000 грн. : 354 к. дн. = 36,72 грн.

Сума відпускних складе:

36,72 грн. х 24 к. дн. = 881,28 грн.

Приклад 2.

Працівнику надається відпустка на 24 календарні дні з 3 травня 2007 року. Розрахунковим періодом є травень 2006 року — квітень 2007 року. При цьому в розрахунковому періоді заробітна плата працівника підвищувалася тричі. Коефіцієнти підвищення заробітної плати склали:

— з 1 липня 2006 року — 1,071;

— з 1 грудня 2006 року — 1,067;

— з 1 квітня 2007 року — 1,05.

У розрахунковому періоді працівнику нараховано 6892,50 грн., у тому числі:

— за травень — червень 2006 року — 1050 грн.;

— за липень — листопад 2006 року — 2812,50 грн.;

— за грудень 2006 року — березень 2007 року — 2400 грн.;

— у квітні 2007 року — 630 грн.

Відкоригуємо заробітну плату, що бере участь у розрахунку відпускних, на коефіцієнти підвищення посадових окладів. При цьому заробітну плату за квітень 2007 року нараховано вже з урахуванням останнього підвищення окладу, тому вона коригуванню не підлягає.

Виплати за

травень — червень 2006 року коригуємо на коефіцієнти підвищення заробітної плати в липні 2006 року, грудні 2006 року та квітні 2007 року:

1050 грн. х 1,071 х 1,067 х 1,05 = 1259,89 грн.

Виплати за

липень — листопад 2006 року коригуємо на коефіцієнти підвищення заробітної плати у грудні 2006 року та квітні 2007 року:

2812,50 грн. х 1,067 х 1,05 = 3150,98 грн.

Виплати за

грудень 2006 року — березень 2007 року коригуємо тільки на коефіцієнт підвищення окладу у квітні 2007 року:

2400 грн. х 1,05 = 2520 грн.

Отже, загальна сума нарахованої за 12 місяців заробітної плати з урахуванням коригування складає:

1259,89 грн. + 3150,98 грн. + 2520 грн. + + 630 грн. = 7560,87 грн.

Кількість святкових та неробочих днів згідно зі

ст. 73 КЗпП, які припадають на розрахунковий період, — 10. Отже, кількість календарних днів у розрахунковому періоді за винятком святкових та неробочих днів:

365 к. дн. - 10 к. дн. = 355 к. дн.

Визначимо середньоденний заробіток:

7560,87 грн. : 355 к. дн. = 21,30 грн.

Сума відпускних складає:

21,30 грн. х 24 к. дн. = 511,20 грн.

 

Оклад підвищено під час відпустки

Приклад 3.

Працівниця підприємства йде у відпустку з 29 травня 2007 року на 20 календарних днів. У розрахунковому періоді її оклад не змінювався і становив 600 грн. З 1 червня 2007 року оклад працівниці підвищено до 690 грн., тобто на 15 %.

Відпускні виплачено 25.05.2007 р. Середня заробітна плата для розрахунку відпускних склала 23,66 грн. Сума відпускних за 20 календарних днів — 473,20 грн. (23,66 грн.

х 20 к. дн.)

Згідно з розпорядженням керівника, погодженим з органом первинної профспілкової організації, з урахуванням фінансових можливостей підприємства

коригування заробітної плати для розрахунку відпускних має проводитися на 10 %.

Як зазначалося вище, на підставі відкоригованого заробітку перераховуються відпускні тільки

за дні відпустки після підвищення окладу. Отже, у цьому випадку слід перерахувати суму відпускних, що припадають на період з 1 по 17 червня 2007 року — 17 календарних днів.

До підвищення окладу сума відпускних за ці дні складала:

23,66 грн. х 17 к. дн. = 402,22 грн.

З урахуванням розпорядження керівника підприємства середня заробітна плата після підвищення окладу має скласти:

23,66 грн. х 1,1 = 26,03 грн.

Розрахуємо суму відпускних за 17 днів відпустки після підвищення окладу:

26,03 грн. х 17 к. дн. = 442,51 грн.

Отже, працівниці слід здійснити доплату відпускних у сумі:

442,51 грн. - 402,22 грн. = 40,29 грн.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі