Якщо працівник захворів у відпустці

Редакція ПБО
Стаття

Якщо працівник захворів у відпустці

 

Ідучи у відпустку, кожний з нас прагне оздоровитися. Але іноді в період відпустки працівник хворіє. Про те, які гарантії має такий працівник, як оплачувати йому в цьому випадку відпустку і період тимчасової непрацездатності читайте в цій статті.

Тетяна ОНИЩЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Насамперед зазначимо, які гарантії має працівник у разі, якщо він захворів у період щорічної відпустки.

Відповідно до

ст. 11 Закону про відпустки щорічну відпустку має бути перенесено на інший період або продовжено в разі тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої в установленому порядку. Це правило поширюється також на додаткові відпустки працівникам, які мають дітей, що надаються на підставі ст. 19 Закону про відпустки.

Отже, працівник має право після закінчення періоду непрацездатності:

— продовжити відпустку на період, що дорівнює періоду хвороби;

— перенести частину відпустки, що дорівнює періоду хвороби, на інший період.

Зверніть увагу: у цих випадках розрахунок суми відпускних буде різним. У першому випадку відпускні не перераховуються. У другому випадку суму відпускних, вірніше їх частину, що припадає на дні відпустки, перенесені на інший період, має бути розраховано виходячи з нової середньої заробітної плати згідно з

Порядком № 100.

Нагадаємо тим працівникам-відпускникам, які захворіли поза постійним місцем проживання, згідно з

п. 1.10 Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я від 13.11.2001 р. № 455 особам, у яких тимчасова непрацездатність настала поза постійним місцем проживання, листок непрацездатності видається за місцем їх тимчасового перебування з дозволу лікаря лікувально-профілактичного закладу на число днів непрацездатності.

Розглянемо на умовному числовому прикладі порядок розрахунку відпускних, лікарняних та відображення їх сум у бухгалтерському обліку в разі, якщо працівник у відпустці захворів.

Приклад 1.

Працівник підприємства (начальник цеху) пішов у щорічну відпустку з 4 по 27 червня 2007 року. Під час перебування у відпустці він хворів з 25 червня по 5 липня 2007 року, про що надано листок непрацездатності. Після закінчення тимчасової непрацездатності на прохання працівника йому було продовжено відпустку на 3 календарні дні (з 6 по 8 липня 2007 року включно).

Наведемо додаткові дані, необхідні для розрахунку відпускних, заробітної плати та лікарняних.

Працівника підприємства прийнято на роботу з 18 вересня 2006 року. Оклад становить 800 грн. на місяць. Інших виплат не здійснювалося. Заяви на застосування податкової соціальної пільги працівник не подавав. Страховий стаж працівника — 4 роки.

Розрахуємо суму відпускних.

Розрахунковий період — жовтень 2006 року — травень 2007 року.

Загальна сума доходу: 800 х 8 = 6400 (грн.).

Середня заробітна плата для розрахунку відпускних: 6400 : 235 = 27,23 (грн.),

де 235 — кількість календарних днів за розрахунковий період (243 дні) за мінусом кількості святкових та неробочих днів, що припадають на розрахунковий період (8 днів).

Сума відпускних складе: 27,23 х 24 =  653,52 (грн.).

Працівнику підприємства, який іде у відпустку, виплачено відпускні. Визначимо суму внесків до соціальних фондів та податку з доходів, що має бути сплачено при виплаті відпускних.

Наведемо умовні скорочення:

ПФ — Пенсійний фонд;

ФТВП — Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;

ФБ — Фонд соціального страхування на випадок безробіття;

ФНВ — Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві;

ПДФО — податок з доходів фізичних осіб.

 


з/п

Назва внеску

Підлягає перерахуванню із суми відпускних, грн.

Разом, грн.

1

Внесок до ПФ

Нарахування

216,97

(653,52 х 33,2 %)

221,63

Утримання

4,66

(561 х 0,5 % +

(653,52 - 561) х 2 %)

2

Внесок до ФТВП

Нарахування

9,80

(653,52 х 1,5 %)

16,34

Утримання

6,54

(653,52 х 1 %)

3

Внесок до ФБ

Нарахування

8,50

(653,52 х 1,3 %)

11,77

Утримання

3,27

(653,52 х 0,5 %)

4

Внесок до ФНВ

Нарахування (умовно — 1,16 %)

7,58

(653,52 х 1,16 %)

7,58

5

ПДФО

Утримання

95,86

(653,52 - 4,66 - 6,54 -  3,27) х 15 %

95,86

 

Наведемо в таблиці порядок відображення в бухгалтерському обліку виплати відпускних за червень 2007 року.

 


з/п

Зміст операції

Кореспондуючі рахунки

Сума,
грн.

дебет

кредит

1

Перераховано внески до соціальних фондів (221,63 + 16,34 + 11,77 + 7,58)

651, 652, 653, 656

311

257,32

2

Перераховано податок з доходів фізичних осіб

641/ПДФО

311

95,86

3

Виплачено відпускні (563,52 - 4,66 - 6,54 - 3,27 - 95,86)

661

301

543,19

 

Працівник повідомив про те, що з 25 червня він хворів.

У кінці місяця (червня 2007 року) необхідно провести нарахування заробітної плати за відпрацьований один день (1 червня) та відпускних з 4 по 24 червня включно.

Заробітна плата за один день червня склала 40 грн., а відпускні з 4 по 24 червня склали: 27,23 х x 21 = 571,83 (грн.).

Розрахуємо суми внесків до соціальних фондів та податку з доходів фізичних осіб, що підлягають сплаті із заробітної плати за червень та відпускних.

Відобразимо нарахування зарплати та відпускних у таблиці.

 


з/п

Зміст операції

Кореспондуючі рахунки

Сума,
грн.

дебет

кредит

1

Нараховано заробітну плату за червень

91

661

40,00

2

Нараховано відпускні за 21 день відпустки

471

661

571,83

3

Нараховано внески до ПФ:
— на суму заробітної плати (40 х 0,332)

91

651

13,28

— на суму відпускних (571,83 х 0,332)

471

651

189,85

4

Нараховано внески до ФТВП:
— на суму заробітної плати (40 х 0,015)

91

652

0,60

— на суму відпускних (571,83 х 0,015)

471

652

8,58

5

Нараховано внески до ФБ:
— на суму заробітної плати (40 х 0,013)

91

653

0,52

— на суму відпускних (571,83 х 0,013)

471

653

7,43

6

Нараховано внески до ФНВ:

— на суму заробітної плати (40 х 0,0116)

91

656

0,47

— на суму відпускних (571,83 х 0,0116)

471

656

6,63

7

Утримано внесок до ПФ із заробітної плати та відпускних

(561 х 0,005 + (271,83 + 40 - 561) х 0,02))

661

651

3,83

8

Утримано внесок до ФТВП із заробітної плати та відпускних
((40 + 571,83) х 0,01)

661

652

6,12

9

Утримано внесок до ФБ із заробітної плати та відпускних
((40 + 571,83) х 0,005)

661

653

3,06

10

Утримано податок з доходів фізичних осіб із заробітної плати та відпускних

((40 + 571,83 - 3,83 - 6,12 - 3,06) х 0,15)

661

641/ПДФО

89,82

 

У результаті проведення таких операцій щодо цього працівника створилася дебіторська заборгованість:

— щодо внеску до ПФ у сумі — 14,67 грн. (221,63 - 206,96)

— щодо внеску до ФТВП у сумі — 1,04 грн. (16,34 - 15,30)

— щодо внеску до ФБ у сумі — 0,76 грн. (11,77 - 11,01)

— щодо внеску до ФНВ у сумі — 0,48 грн. (7,58 - 7,10)

— щодо ПДФО в сумі — 6,04 грн. (95,86 - 89,82)

У тому числі в результаті виявилося, що за працівником залишився борг перед підприємством за підсумками червня 2007 року в сумі 34,19 грн. (543,19 - (40 + 571,83 - 3,83 - 6,12 - 3,06 - 89,82)).

Після хвороби відпустку працівника було продовжено на його прохання на 3 дні, що залишилися. З 9 липня 2007 року працівник вийшов на роботу і надав лікарняний лист.

Розрахуємо суму оплати періоду тимчасової непрацездатності.

Середня заробітна плата згідно з

Порядком № 1266 складе: 800 х 6 : 122 = 39,34 грн.,

де 122 — робочі дні, що припадають на розрахунковий період (грудень 2006 року — травень 2007 року), які відпрацьовано цим працівником.

Сума оплати перших п’яти днів за рахунок коштів підприємства складе: 39,34 х 4 х 0,6 = 94,42 грн.

Зауважимо, що за рахунок коштів підприємства оплачуються чотири робочі дні з п’яти календарних, це 25,26,27 і 29 червня. 28 червня — свято — День Конституції, який не оплачується*.

* Приймемо, що це підприємство у своїй роботі не керувалося розпорядженням КМУ від 12.12.2006 р. № 612-р «Про перенесення робочих днів у 2007 році».

Страховий стаж працівника склав 4 роки, тому лікарняний оплачується виходячи із 60 % середньої заробітної плати.

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності за рахунок коштів Фонду з тимчасової втрати працездатності складе: 39,34 х 4 х 0,6 = 94,42 грн.

Загальна сума лікарняних: 94,42 + 94,42 = 188,84 грн.

Сума відпускних, що залишилася за три дні відпустки: 81,69 = 653,52 - 571,83 грн.

Сума заробітної плати, нарахованої за липень, склала 618,12 грн.

Розрахуємо суми внесків до соціальних фондів та податку з доходів фізичних осіб, що підлягають сплаті із заробітної плати за липень, відпускних за липень (3 календарні дні) та лікарняних.

 


з/п

Назва внеску

Підлягає нарахуванню на суму заробітної плати, грн.

Підлягає нарахуванню на суму відпускних, грн.

Підлягає нарахуванню на суму лікарняних

Разом, грн.

1

Внесок до ПФ

Нарахування

205,22

(618,12 х 33,2 %)

27,12

(81,69 х 33,2 %)

62,69

(188,84 х 33,2 %)

304,39

Утримання

9,36

(561 х 0,5 % + (618,12 + 81,69 + 188,84 - 561) х 2 %)

2

Внесок до ФТВП

Нарахування

9,27

(618,12 х 1,5 %)

1,23

(81,69 х 1,5 %)

17,50

Утримання

7,00

((618,12 + 81,69) х 1 %)

3

Внесок до ФБ

Нарахування

8,04

(618,12 х 1,3 %)

1,06

(81,69 х 1,3 %)

12,60

Утримання

3,50

((618,12 + 81,69) х 0,5 %)

4

Внесок до ФНВ

Нарахування (умовно —
1,16 %)

7,17

(618,12 х 1,16 %)

0,95

(81,69 х 1,16 %)

8,12

5

ПДФО

Утримання

130,32

(618,12 + 81,69 + 188,84 - 9,36 - 7 - 3,50) х 15 %

130,32

 

Наведемо порядок нарахування заробітної плати, відпускних та лікарняних у липні 2007 року в таблиці.

 


з/п

Зміст операції

Кореспондуючі рахунки

Сума,
грн.

дебет

кредит

1

Нараховано заробітну плату за липень

91

661

618,12

2

Нараховано відпускні за 3 дні відпустки

447

661

81,69

3

Нараховано оплату перших п’яти днів тимчасової непрацездатності

949

661

94,42

4

Нараховано допомогу по тимчасовій непрацездатності

652

661

94,42

5

Проведено нарахування до ПФ:
— на суму заробітної плати

91

651

205,22

— на суму відпускних

471

651

27,12

— на суму оплати перших п’яти днів і допомоги по тимчасовій непрацездатності

949

651

62,69

6

Проведено нарахування до ФТВП:
— на суму заробітної плати

91

652

9,27

— на суму відпускних

471

652

1,23

7

Проведено нарахування до ФБ:
— на суму заробітної плати

91

653

8,04

— на суму відпускних

471

653

1,06

8

Проведено нарахування до ФНВ:
— на суму заробітної плати

91

656

7,17

— на суму відпускних

471

656

0,95

9

Утримано внесок до ПФ з відпускних, заробітної плати та лікарняних

661

651

9,36

10

Утримано внесок до ФТВП з відпускних та заробітної плати

661

652

7,00

11

Утримано внесок до ФБ з відпускних та заробітної плати

661

653

3,50

12

Утримано ПДФО із заробітної плати, відпускних та лікарняних

661

641/ПДФО

130,32

13

Перераховано внесок до ПФ (304,39 - 14,67)

651

311

289,72

14

Перераховано внесок до ФТВП

652

311

Розрахункова величина*

15

Перераховано внесок до ФБ (12,60 - 0,76)

653

311

11,84

16

Перераховано внесок до ФНВ (8,12 - 0,48)

656

311

7,64

17

Перераховано ПДФО (130,32 - 6,04)

641/ПДФО

311

124,28

18

Виплачено працівнику суму, що належить на руки

(618,12 + 81,69 + 188,84 - 9,36 - 7 - 3,50 - - 130,32 - 34,19)

661

301

704,28

* Страхувальники сплачують до ФТВП різницю між нарахованими страховими внесками та витратами, пов’язаними з наданням матеріального забезпечення та соціальних послуг застрахованим особам.

 

Як зазначалося вище, працівник має право перенести три календарні дні відпустки на інший період. Зверніть увагу, що в такому разі для оплати трьох календарних днів відпустки необхідно розрахувати середню зарплату виходячи з нового розрахункового періоду.

Приклад 2.

Припустимо, що зазначений вище працівник переніс три дні відпустки, що залишилися, на період з 3 по 5 вересня 2007 року включно. Заробітна плата за серпень 2007 року склала 800 грн. Розрахуємо суму відпускних за три дні відпустки.

Бухгалтерські записи за червень будуть такі ж, як і в попередньому прикладі.

Покажемо, як виглядатиме порядок відображення суми лікарняних та заробітної плати за липень 2007 року в цьому випадку. Заробітна плата за липень 2007 року складе 654,48 грн.

Розрахуємо суми внесків до соціальних фондів та податку з доходів фізичних осіб, що підлягають сплаті із заробітної плати за липень та лікарняних.

Наведемо порядок нарахування заробітної плати та лікарняних у липні 2007 року в таблиці.

 


з/п

Зміст операції

Кореспондуючі рахунки

Сума,
грн.

дебет

кредит

1

2

3

4

5

1

Нараховано заробітну плату за липень

91

661

654,48

2

Нараховано оплату перших п’яти днів тимчасової непрацездатності

949

661

94,42

3

Нараховано допомогу по тимчасовій непрацездатності

652

661

94,42

4

Проведено нарахування до ПФ:
— на суму заробітної плати

(654,48 х 0,332)

91

651

217,29

— на суму оплати перших п’яти днів та допомоги по тимчасовій непрацездатності (188,84 х 0,332)

949

651

62,69

5

Проведено нарахування до ФТВП на суму заробітної плати (654,48 х 0,015)

91

652

9,82

6

Проведено нарахування до ФБ на суму заробітної плати (654,48 х 0,013)

91

653

8,51

7

Проведено нарахування до ФНВ на суму заробітної плати (654,48 х 0,0116)

91

656

7,59

8

Утримано внесок до ПФ із заробітної плати та лікарняних

(561 х 0,005 + (654,48 + 188,84 - 561) х 0,02)

661

651

8,46

9

Утримано внесок до ФТВП із заробітної плати (654,48 х 0,01)

661

652

6,54

10

Утримано внесок до ФБ із заробітної плати (654,48 х 0,005)

661

653

3,27

11

Утримано ПДФО із заробітної плати та лікарняних

((654,48 + 188,84 - 8,46 - 6,54 - 3,27) х 0,15)

661

641/ПДФО

123,76

12

Перераховано внесок до ПФ

(288,44 - 14,67)

651

311

273,77

13

Перераховано внесок до ФТВП

652

311

Розрахункова величина*

*

Страхувальники сплачують до ФТВП різницю між нарахованими страховими внесками та витратами, пов’язаними з наданням матеріального забезпечення та соціальних послуг застрахованим особам.

14

Перераховано внесок до ФБ (11,78 - 0,76)

653

311

11,02

15

Перераховано внесок до ФНВ (7,59 - 0,48)

656

311

7,11

16

Перераховано ПДФО (123,76 - 6,04)

641/ПДФО

311

117,72

17

Виплачено працівнику суму, що належить на руки

(654,48 + 188,84 - 8,46 - 6,54 - 3,27 -  123,76 - 34,19)

661

301

667,10

 

Розрахуємо суму відпускних.

Розрахунковим у цьому випадку є період: жовтень 2006 рік — серпень 2007 рік.

Загальний дохід за розрахунковий період складе 8655,15, з них:

— заробітна плата: 800 х 9 + 40 + 654,48 = 7894,48 грн.;

— відпускні: 571,83 грн.;

— лікарняні: 188,84 грн.

Кількість календарних днів, за мінусом святкових та неробочих днів, що припадають на розрахунковий період: 335 - 10 = 325 календарних днів.

Середня зарплата становитиме:

8655,15 : 325 = 26,63 грн.

Сума відпускних за 3 календарні дні складе:

26,63 х 3 = 79,89 грн.

Порядок відображення виплати та нарахування відпускних у цьому випадку не має жодних особливостей і відображається у загальному порядку.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі