Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Ви нам писали. Компенсація за невикористану відпустку при переведенні на роботу на інше підприємство

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Травень, 2007/№ 44
Друк
Відповідь на запитання

Компенсація за невикористану відпустку при переведенні на роботу на інше підприємство

 

Приводом для написання цієї статті став лист нашої читачки щодо порядку оподаткування та відображення в обліку суми компенсації за невикористану відпустку при переведенні працівника на інше підприємство. Розглянемо цю ситуацію на конкретному прикладі, наведеному нашою читачкою.

 

Катерина СКРИПКІНА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Ситуація склалася така.

Працівник ТОВ «Гранд» у травні 2007 року звільняється за переведенням до ТОВ «Пронто». Йому нараховано компенсацію за невикористану відпустку за 10 календарних днів у сумі 640 грн., заробітна плата за відпрацьовані дні останнього місяця роботи — 210 грн. У зв’язку з цим виникли запитання: чи можна перевести компенсацію за невикористану відпустку на рахунок ТОВ «Пронто» і як оподатковуватиметься така виплата?

Розглянемо ці запитання з позиції законодавчого регулювання.

Згідно зі

ст. 24 Закону про відпустки в разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі невикористані ним дні щорічної відпустки, а також додаткові відпустки працівникам, які мають дітей.

У разі переведення на роботу на інше підприємство

за бажанням працівника компенсацію за невикористані ним дні щорічних відпусток має бути переведено на підприємство, на яке перейшов працівник.

Отже, компенсацію за невикористані дні щорічної відпустки може бути перераховано на рахунок ТОВ «Пронто» за заявою працівника.

Зверніть увагу, що згідно зі

ст. 4 Закону про відпустки до щорічних відпусток належать:

— основна відпустка;

— додаткова відпустка за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці;

— додаткова відпустка за особливий характер праці;

— інші додаткові відпустки, передбачені законодавством.

Підприємство, з якого звільняється працівник, може перерахувати тільки суму компенсації за невикористані дні зазначених видів відпусток.

Компенсацію за невикористані дні додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, не може бути перераховано на рахунок підприємства, куди перейшов працівник. Усю суму компенсації має бути виплачено такому працівнику при звільненні.

Перерахування компенсації за невикористану відпустку на нове місце роботи має для працівника свої переваги. Так, згідно зі

ст. 9 Закону про відпустки, якщо працівник, переведений на роботу на інше підприємство, повністю або частково не використав щорічні основну та додаткові відпустки і не одержав за них грошову компенсацію, то до стажу роботи, що дає право на щорічні основну та додаткові відпустки, зараховується час, за який він не використав ці відпустки за попереднім місцем роботи.

Крім того, на підставі

ст. 10 Закону про відпустки на новому місці роботи такий працівник має право на отримання відпустки повної тривалості до закінчення шестимісячного строку роботи на цьому підприємстві.

Незважаючи на те що норма про можливість перерахування компенсації за невикористану щорічну відпустку у разі переведення працівника на інше підприємство існує вже давно, чіткий порядок оподаткування сум компенсації чинним законодавством досі не визначено.

На нашу думку, розрахунок та нарахування сум компенсації за невикористану відпустку, а також нарахування (утримання) внесків до соціальних фондів та утримання податку з доходів фізичних осіб провадить

підприємство, з якого звільняється працівник. У цьому випадку це ТОВ «Гранд». Воно ж сплачує всі соціальні внески та податок з доходів фізичних осіб при перерахуванні суми компенсації за невикористану відпустку на рахунок ТОВ «Пронто».

Ця думка підтверджується

листом ДПА в м. Києві від 17.08.2005 р. № 749/10/31-106 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2005, № 77). Із тексту листа випливає, що утримання податку з доходів фізичних осіб і його перерахування провадить підприємство, з якого звільняється працівник.

Пенсійний фонд та Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві також згодні з тим, що страхові внески нараховує та сплачує підприємство, з якого працівник звільняється і яке нараховує компенсацію за невикористану відпустку (

листи Пенсійного фонду від 21.06.2006 р. № 7902/03-20, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві від 20.06.2006 р. № 157-07-2). Аналогічне роз’яснення надано і в листі Мінпраці від 26.06.2006 р. № 414/020/99-06 щодо внесків до Фонду соціального страхування на випадок безробіття.

Тільки Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності вважає, що нарахування внесків на суму компенсації та їх перерахування провадить підприємство, з якого звільняється працівник, а утримання — підприємство, на яке переводиться працівник. Проте ми з такою думкою не згодні і вважаємо, що і нарахування, і утримання страхових внесків, у тому числі внесків до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, провадиться підприємством, з якого звільняється працівник, при нарахуванні компенсації за невикористану відпустку.

Внески до фондів соціального страхування, а також податок з доходів фізичних осіб обчислюються із загальної суми оподатковуваного доходу працівника

.

Зверніть увагу, що податкова соціальна пільга в місяці звільнення не застосовується (

п. 4 Порядку № 2035).

У зв’язку з тим, що суму заробітної плати має бути виплачено на руки працівнику, а «чисту» суму компенсації за невикористану відпустку перераховано на рахунок ТОВ «Пронто», необхідно окремо визначити «чисті» суми заробітної плати та компенсації. Для цього суми утриманих із загального оподатковуваного доходу внесків до соціальних фондів та податку з доходів фізичних осіб слід розділити.

Труднощі виникають при розділенні суми внесків до Пенсійного фонду в частині утримань, оскільки з 1 січня 2007 року до загальної заробітної плати застосовується диференційована ставка внеску до Пенсійного фонду, а саме:

— 0,5 % із заробітної плати, яка не перевищує прожиткового мінімуму для працездатних осіб, або

— 0,5 % з частини заробітної плати, яка не перевищує прожиткового мінімуму для працездатних осіб, і 2 % з частини заробітної плати, що перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб.

Ми пропонуємо свій варіант розрахунку внесків до Пенсійного фонду в частині утримань, заснований на розділенні суми утриманого із загального доходу внеску пропорційно сумі нарахованої заробітної плати і сумі компенсації за невикористану відпустку.

Отже, визначимо суму загального оподатковуваного доходу працівника: 640 грн. + 210 грн. =  850 грн.

Сума утриманих внесків до Пенсійного фонду із загального оподатковуваного доходу складе: 561 грн. х 0,5 % + (850 грн. - 561 грн.) х 2 % =  8,59 грн.

Визначимо суму внесків до Пенсійного фонду, утриманих із суми заробітної плати: 210 грн. : : 850 грн. х 8,59 грн. = 2,12 грн.

Отже, сума внесків до Пенсійного фонду, утриманих із суми компенсації за невикористану відпустку, складе: 640 грн. : 850 грн. х 8,59 грн. =  6,47 грн.

Тепер визначимо окремо суми внесків до інших фондів соціального страхування, утриманих із заробітної плати і із суми компенсації.

Розрахуємо суму внесків до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, утриманих:

— із суми заробітної плати: 210 грн. х 1 % = 2,10 грн.;

— із суми компенсації за невикористану відпустку: 640 грн. х 1 % = 6,40 грн.

Визначимо суму внесків до Фонду соціального страхування на випадок безробіття, утриманих:

— із суми заробітної плати: 210 грн. х 0,5 % =  1,05 грн.;

— із суми компенсації за невикористану відпустку: 640 грн. х 0,5 % = 3,20 грн.

Сума податку з доходів фізичних осіб, утриманого із суми заробітної плати, складає: (210 грн. - 2,12 грн. - 2,10 грн. - 1,05 грн.) х 15 %  = 30,71 грн.

Сума податку з доходів фізичних осіб, утриманого із суми компенсації за невикористану відпустку, становить: (640 грн. - 6,47 грн. - 6,40 грн. - 3,20 грн.) х 15 % = 93,59 грн.

Отже, сума заробітної плати, що підлягає виплаті на руки працівнику, дорівнює 174,02 грн. (210 грн. - 2,12 грн. - 2,10 грн. - 1,05 грн. - 30,71 грн.), а сума компенсації, яку має бути перераховано на рахунок ТОВ «Пронто», — 530,34 грн. (640 грн. - 6,47 грн. - 6,40 грн. - 3,20 грн. - 93,59 грн.).

Уся сума витрат, пов’язаних з нарахуванням компенсації за невикористану відпустку, внесків до Пенсійного фонду та інших фондів соціального страхування, включається до складу валових витрат ТОВ «Гранд» на підставі

п.п. 5.6.1 і п.п. 5.7.1 Закону про податок на прибуток.

За заявою працівника сума компенсації за невикористану відпустку за мінусом усіх утримань перераховується на рахунок ТОВ «Пронто». ТОВ «Гранд» передає до бухгалтерії ТОВ «Пронто» довідку, в якій зазначає кількість днів невикористаної відпустки та загальну суму відпускних, перерахованих на його рахунок. Тут же слід зазначити, що податок з доходів фізичних осіб та внески до фондів соціального страхування нараховано (утримано) та перераховано в повному обсязі.

Підприємство, на яке переводиться працівник (ТОВ «Пронто»), отриману суму компенсації не відображає ні у складі валових доходів при її отриманні, ні у складі валових витрат при виплаті, оскільки така сума є транзитною. При зарахуванні суми компенсації на рахунок ТОВ «Пронто» у нього виникає заборгованість перед працівником із виплати компенсації. У бухгалтерському обліку сума такої заборгованості відображається на субрахунку 685 «Розрахунки з іншими кредиторами», а не на субрахунку 661 «Розрахунки за заробітною платою». Це обумовлено тим, що для нового роботодавця ці суми не є витратами на оплату праці, адже він не здійснює нарахування таких доходів і не несе витрат на їх виплату.

Бухгалтерський облік операцій з нарахування та перерахування компенсації за невикористану відпустку, які проводить ТОВ «Гранд», наведемо в таблиці.

 


з/п

Зміст операції

Кореспондуючі рахунки

Сума,
грн.

Валові витрати, грн.

дебет

кредит

1

Нараховано заробітну плату за відпрацьовані дні травня 2007 року

92

661

210,00

210,00

2

Нараховано компенсацію за невикористану відпустку

471

661

640,00

640,00

3

Нараховано внесок до Пенсійного фонду:

— із суми заробітної плати (210 х 33,2 %)

92

651

69,72

69,72

— із суми компенсації (640 х 33,2 %)

471

651

212,48

212,48

4

Нараховано внесок до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

— із суми заробітної плати
(210 х 1,5 %)

92

652

3,15

3,15

— із суми компенсації (640 х 1,5 %)

471

652

9,60

9,60

5

Нараховано внесок до Фонду соціального страхування на випадок безробіття

— із суми заробітної плати
(210 х 1,3 %)

92

653

2,73

2,73

— із суми компенсації (640 х 1,3 %)

471

653

8,32

8,32

6

Нараховано внесок до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві

— із суми заробітної плати
 (210 х 1,16 %*)

92

654

2,44

2,44

— із суми компенсації (640 х 1,16 %)

471

654

7,42

7,42

7

Утримано внесок до Пенсійного фонду

661

651

8,59

8

Утримано внесок до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

661

652

8,50

9

Утримано внесок до Фонду соціального страхування на випадок безробіття

661

653

4,25

10

Утримано податок з доходів фізичних осіб

661

641/ПДФО

124,30

11

Перераховано внески до фондів соціального страхування

(69,72 + 212,48 + 3,15 + 9,60 + 2,73 +
 + 8,32 + 2,44 + 7,42 + 8,59 + 8,50 + 4,25)

651, 652, 653, 654

311

337,20

12

Перераховано податок з доходів фізичних осіб

641/ПДФО

311

124,30

13

Виплачено заробітну плату працівнику

661

301

174,02

 

14

Перераховано суму компенсації за невикористану відпустку на рахунок ТОВ «Пронто»

661

311

530,34

 

* Ставку внеску до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві прийнято умовно.

  

Бухгалтерський облік операцій із зарахування суми компенсації за невикористану відпустку на рахунок ТОВ «Пронто» також наведемо в таблиці.

 


з/п

Зміст операції

Кореспондуючі рахунки

Сума,
грн.

Валові доходи

Валові витрати

дебет

кредит

1

Отримано компенсацію за невикористану відпустку на рахунок ТОВ «Пронто»

311

48

530,34

2

Відображено заборгованість перед працівником

48

685

530,34

 

Працівник має право на відпустку повної тривалості до закінчення шестимісячного строку з початку його роботи в ТОВ «Пронто». Якщо працівнику буде надано щорічну відпустку, наприклад, тривалістю 24 календарні дні, то 10 з них буде оплачено за рахунок отриманої від ТОВ «Гранд» компенсації, а 14 днів — за рахунок коштів нового роботодавця, а саме ТОВ «Пронто».

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі