Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Якщо помер працівник підприємства: оформлення та виплати

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Листопад, 2007/№ 89
Друк
Стаття

Якщо помер працівник підприємства: оформлення та виплати

 

Поряд з підставами припинення трудового договору, передбаченими Кодексом законів про працю, трудові відносини, на жаль, можуть припинитися у зв’язку зі смертю працівника. У такому разі виникає низка запитань: як це оформити, як оподатковувати заробітну плату померлого працівника, кому її можна видати, що робити, якщо за зарплатою ніхто не звернувся? Відповіді на ці запитання наші читачі знайдуть у цій статті.

Катерина СКРИПКІНА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

ЦКУ

— Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV.

СКУ

— Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. № 2947-III.

КЗпП

Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р. № 322-VIII.

Закон № 889

Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV.

Закон № 2240

Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням» від 18.01.2001 р. № 2240-III.

Інструкція № 5

Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату України від 13.01.2004 р. № 5.

Інструкція № 20/5

Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затверджена наказом Мін’юсту України від 03.03.2004 р. № 20/5.

Інструкція № 58

Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена спільним наказом Мінпраці, Мінсоцзахисту і Мін’юсту України від 29.07.93 р. № 58.

 

Документальне оформлення

Відразу зауважимо, що в

КЗпП не прописано процедуру припинення трудових відносин у зв’язку зі смертю однієї зі сторін трудового договору (працівника).

Разом з тим у разі смерті працівника підприємству насамперед потрібно вирішити питання про виключення його з особового складу, а також про оформлення трудової книжки (якщо підприємство було основним місцем роботи померлого).

На практиці це оформляється так. На підставі копії свідоцтва про смерть, в якій зазначено точну дату смерті працівника, складається наказ (розпорядження) керівника підприємства про виключення з особового складу підприємства померлого працівника.

Якщо підприємство було основним місцем роботи померлого працівника, робиться запис у трудовій книжці згідно з

п. 4.3 Інструкції № 58. Так, у розділі «Відомості про роботу» у графі 3 записується: «Роботу припинено у зв’язку зі смертю», у графі 4 зазначається дата і номер наказу (розпорядження). На наш погляд, у графі 2 має вказуватися дата смерті працівника, оскільки саме цей день вважається датою припинення трудових відносин. При цьому дата, зазначена у графі 2, може не збігатися з датою наказу про виключення померлого працівника з особового складу. Звертаємо увагу: у цьому випадку посилання на норму КЗпП, відповідно до якої припиняються трудові відносини, не робиться. Інструкція № 58 не містить вимогу щодо такого посилання.

Оформлену належним чином трудову книжку має бути видано на руки найближчим родичам померлого працівника під розписку або відправлено поштою на їхню вимогу.

Наступне запитання, що виникає в разі смерті працівника: кому видається заробітна плата, що йому належить?

 

Особи, які мають право на отримання заробітної плати померлого працівника

Згідно зі

ст. 1216 ЦКУ перехід прав та обов’язків від померлої фізичної особи (спадкодавця) до інших осіб (спадкоємців) підпадає під поняття «спадкування». Суми заробітної плати, пенсії, стипендії, аліментів, допомог у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, відшкодувань у зв’язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, інших соціальних виплат, які належали спадкодавцю, але не були одержані ним за життя, передаються членам його сім’ї, а в разі їх відсутності входять до складу спадщини (ч. 1 ст. 1227 ЦКУ).

Отже, за загальним правилом, сума заробітної плати померлого працівника видається членам його сім’ї. І тільки в разі відсутності таких заробітна плата включається до складу спадщини і успадковується в загальному порядку згідно з нормами

ЦКУ.

Згідно з

листом Мін’юсту від 02.07.2007 р. № Ш-10310 для визначення кола осіб, які належать до членів сім’ї, слід звернутися до Сімейного кодексу.

Відповідно до

ст. 3 Сімейного кодексу до сім’ї включаються особи, які одночасно:

— спільно проживають;

— пов’язані спільним побутом;

— мають взаємні права та обов’язки;

— перебувають у шлюбі або поєднані кровним спорідненням, усиновленням, а також іншими підставами, які не заборонені законом і не суперечать моральним засадам суспільства.

При цьому подружжя вважається сім’єю і в разі, коли дружина та чоловік не проживають спільно у зв’язку з навчанням, роботою, лікуванням, необхідністю догляду за батьками, дітьми та з інших поважних причин.

Членом сім’ї своїх батьків є дитина навіть тоді, коли вона не проживає з ними. При цьому згідно з

ч. 1 ст. 6 Сімейного кодексу правовий статус дитини має особа, яка не досягла повноліття. Цей факт дає підставу деяким фахівцям стверджувати, що повнолітні діти вже не є членами сім’ї померлого працівника, оскільки після досягнення 18 років вони набувають повної цивільної дієздатності (ст. 34 ЦКУ). Зауважимо, що у випадках, визначених ЦКУ, повна цивільна дієздатність настає і до досягнення особою 18 років.

Проте, на наш погляд, щоб визначити, належить особа до членів сім’ї померлого працівника чи ні, важливий факт перебування в кровному спорідненні з померлим, на який не може вплинути досягнення особою повноліття. Якщо дитині померлого працівника вже виповнилося 18 років, а також у разі набуття нею повної цивільної дієздатності на інших підставах, вона може самостійно одержати заробітну плату батька (матері), оскільки у зазначених випадках вона не потребує згоди батьків чи інших законних представників на вчинення будь-яких дій, що мають юридичне значення.

На нашу думку, до складу сім’ї слід відносити

дружину (чоловіка) померлої особи, а також його дітей незалежно від того, проживали вони спільно з померлим чи ні. Крім того, до членів сім’ї може бути віднесено осіб, пов’язаних з померлою особою кровним спорідненням чи на інших підставах, установлених законом (утримання тощо), за умов, що виконуються такі вимоги, як спільне проживання, ведення спільного побуту та наявність загальних прав та обов’язків.

Підставою для виплати заробітної плати померлого працівника членам його сім’ї є заява з проханням виплатити суму заробітної плати, що належить такому працівнику, а також свідоцтво про смерть.

Крім того, дружина (чоловік) для підтвердження статусу члена сім’ї померлого працівника має пред’явити свідоцтво про шлюб, дитина — свідоцтво про народження (про усиновлення).

Інші члени сім’ї повинні підтвердити і факт знаходження в кровному спорідненні, і факт спільного проживання з померлим. Для документального підтвердження спільного проживання використовується довідка з ЖЕКу.

На практиці досить поширеною є ситуація, коли чоловік та жінка проживають однією сім’єю без реєстрації шлюбу, тобто у так званому цивільному шлюбі. Чи може одержати невиплачену заробітну плату особа, яка перебувала з померлим працівником у такому шлюбі? Для відповіді на це запитання звернемося до

ст. 74 СКУ, згідно з якою у випадку, якщо чоловік та жінка проживають однією сім’єю, але не перебувають у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі, майно, набуте ними за час спільного проживання, належить їм на праві спільної сумісної власності, якщо інше не встановлено письмовим договором між ними. На таке майно поширюються положення, що регулюють майнові відносини подружжя. Таким чином, заробітна плата та інші доходи однієї з осіб, які перебувають у цивільному шлюбі, згідно з ч. 2 ст. 61 СКУ є спільною сумісною власністю, а отже, можуть бути одержані другою з таких осіб. Але тут потрібно звернути увагу на два важливі моменти: насамперед, це право може бути реалізовано тільки за умови, що померла особа не перебувала в офіційному шлюбі. Другий момент: реалізація майнових прав особами, які проживають однією сім’єю без реєстрації шлюбу, — це завжди питання підтвердження факту спільного проживання та ведення спільного побуту. Довідки із ЖЕКу в цьому випадку буде недостатньо, оскільки немає кровного споріднення і не виключено можливість того, що люди просто знімали кімнати в одній квартирі. Через недостатнє врегулювання цього питання на рівні законодавства на практиці підтвердження факту проживання однією сім’єю, як правило, відбувається в судовому порядку.

 

Оподаткування заробітної плати померлого працівника

Зауважимо, що до моменту припинення роботи у зв’язку зі смертю померлий працівник є найманою особою підприємства. За цей період йому має бути нараховано заробітну плату. Крім того, при проведенні остаточного розрахунку має бути нараховано компенсацію за невикористану відпустку.

Заробітна плата

і компенсація за невикористану відпустку оподатковуються в загальному порядку, а саме: обкладається податком з доходів та внесками до всіх фондів соціального страхування.

Те, що заробітна плата, нарахована померлому працівнику за відпрацьовані дні, включається до бази обкладення соціальними внесками, підтверджується в листах

Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 14.12.2006 р. № 84-06-06, Мінпраці від 20.12.2006 р. № ДЦ-09-6752/0/6-06, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 29.12.2006 р. № 02-24-2758, Пенсійного фонду від 02.01.2007 р. № 5/03-30.

Порядок застосування податкової соціальної пільги (далі — ПСП) у цьому випадку має свої особливості. Так, якщо працівник мав право на застосування ПСП на підставах, передбачених

Законом № 889, згідно з п.п. 6.4.3 Закону № 889 ПСП застосовується і в місяці смерті працівника. Звертаємо увагу: суми компенсації за невикористану відпустку та виплат у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю (якщо було надано листок непрацездатності) ураховуються при визначенні права працівника на ПСП.

До моменту смерті працівник міг бути на лікарняному. У цьому випадку йому має бути оплачено листок непрацездатності.

Щодо оподаткування виплат у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю зазначимо таке. На суму оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності та допомоги по тимчасовій непрацездатності нараховуються тільки внески до Пенсійного фонду. Із суми зазначених виплат утримуються внески до Пенсійного фонду та податок з доходів. Суми виплат у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності враховуються при визначенні права платника податків на ПСП.

При заповненні Податкового розрахунку за формою № 1ДФ слід ураховувати норми

п. 1.7 Закону № 889, згідно з якими в разі, якщо платник податків помирає, звітним податковим періодом для нього є період, що закінчується днем смерті. Тому у графі 2 проставляється ідентифікаційний номер працівника, у графі 7 «Дата звільнення» зазначається дата смерті працівника. Щодо решти граф, то вони заповнюються за загальним правилом.

У зв’язку з тим, що на момент подання Податкового розрахунку за формою № 1ДФ ідентифікаційний номер працівника вже може бути виключено із Державного реєстру фізичних осіб — платників податків та інших обов’язкових платежів, ДПІ згодом, як правило, повідомляє підприємство про помилку. У такому разі рекомендуємо надати ДПІ письмові пояснення, в яких викласти, що нарахування заробітної плати, суму якої відображено в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ, було зроблено за період, коли платник податків був найманою особою такого підприємства, зазначити дату смерті платника податків, а також фактичного одержувача суми заробітної плати.

Якщо члени сім’ї не з’явилися за заробітною платою померлого працівника до кінця строку, протягом якого має бути виплачено заробітну плату за поточний місяць, сума зарплати, що належить виплаті на руки, депонується. У бухгалтерському обліку така операція відображається записом Дт 661 — Кт 662.

Крім заробітної плати, компенсації за невикористану відпустку та лікарняних (якщо був листок непрацездатності), членам сім’ї померлого має бути виплачено допомогу на поховання за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. За розсудом роботодавця може бути також надано матеріальну допомогу на поховання.

 

Допомога та матдопомога на поховання

Порядок надання допомоги на поховання за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати непрацездатності застрахованим особам, крім пенсіонерів, безробітних та осіб, померлих унаслідок нещасного випадку на виробництві, визначено

Законом № 2240.

Відповідно до

ст. 45 Закону № 2240 допомога на поховання надається в разі смерті застрахованої особи членам сім’ї або особам, які здійснили поховання. Допомога на поховання надається за основним місцем роботи застрахованої особи за рахунок сплачених страхових внесків.

Підставою для призначення допомоги є свідоцтво про смерть, видане органом реєстрації актів цивільного стану.

Рішення про призначення допомоги на поховання приймається комісією (уповноваженим) із соціального страхування і оформляється

протоколом.

Допомога на поховання призначається і виплачується

не пізніше за день, наступний за днем звернення. Розмір допомоги становить 1200 грн.

Допомога на поховання, що виплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, не обкладається ані податком з доходів фізичних осіб (

п.п. 4.3.1 Закону № 889), ані внесками до соціальних фондів.

Сума допомоги на поховання не включається до валових витрат підприємства у зв’язку з тим, що вона виплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ сума допомоги на поховання відображається за ознакою «22».

Крім того, роботодавець може матеріально підтримати сім’ю померлого працівника, надавши матеріальну допомогу на поховання. Причому якщо підприємство було останнім місцем роботи померлого,

матеріальна допомога на поховання померлого працівника в розмірі, що не перевищує подвійного розміру суми, зазначеної в п.п. 6.5.1 Закону № 889, не підлягає обкладенню податком з доходів фізичних осіб (п.п. «б» п.п. 4.3.21 Закону № 889). У 2007 році ця сума становить 1480 грн. Сума перевищення підлягає оподаткуванню.

Внесками до фондів соціального страхування вся сума допомоги на поховання не обкладається

, оскільки ця виплата не включається до фонду оплати праці відповідно до п. 3.31 Інструкції № 5.

Матеріальна допомога на поховання

до валових витрат підприємства не включається.

Щодо відображення суми допомоги в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ зазначимо таке.

Незважаючи на те що допомога на поховання виплачується вже не працівнику, а родичу померлого працівника, згідно з

Порядком № 451 та роз’ясненнями податківців (див. журнал «Вісник податкової служби України», 2007, № 15, с. 23) допомога на поховання, яка надається на підставі п.п. «б» п.п. 4.3.21 Закону № 889 має відображатися за ознакою доходу «09» усе ж таки як додаткове благо, отримане від роботодавця.

Приклад.

Працівник ТОВ «Ганс» Петренко І. М. (ІПН — 1557777777), який обіймав посаду економіста раптово помер 13 жовтня 2007 року. Петренка І. М. на підставі свідоцтва про смерть виключено з облікового складу підприємства. Нараховано заробітну плату за 10 відпрацьованих днів жовтня (782,61 грн.) та компенсацію за 10 невикористаних днів щорічної відпустки (566,20 грн.). Суму заробітної плати виплачено дружині померлого працівника Петренко Р. Г. (ІПН — 1655555555), яка надала свідоцтво про смерть Петренка І. М. та свідоцтво про шлюб. Крім того, підприємство надало дружині померлого працівника матдопомогу на поховання в розмірі 1400 грн., за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності виплачено допомогу на поховання в розмірі 1200 грн.

Заробітна плата на підприємстві виплачується своєчасно.

У бухгалтерському обліку перелічені вище операції відображаються так:

 


з/п

Зміст господарської операції

Сума,
грн.

Кореспондуючі рахунки

дебет

кредит

1

2

3

4

5

1

Нараховано заробітну плату за жовтень 2007 року та компенсацію за невикористану відпустку (782,61 + 566,20)

1348,81

92

661

2

Нараховано допомогу на поховання працівника

1400,00

949

685

3

Нараховано допомогу на поховання за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

1200,00

652

685

Проведено нарахування на заробітну плату та компенсацію за невикористану відпустку

4

Нараховано внесок до Пенсійного фонду (1348,81 х 33,2 %)

447,80

92

651

5

Нараховано внесок до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (1348,81 х 1,5 %)

20,23

92

652

6

Нараховано внесок до Фонду соціального страхування на випадок безробіття (1348,81 х 1,3 %)

17,53

92

653

7

Нараховано внесок до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (1348,81 х 1,16 %*)

15,65

92

656

Проведено утримання із заробітної плати та компенсації за невикористану відпустку

8

Утримано внесок до Пенсійного фонду (568 х 0,5 % + (1348,81 - 568) х 2 %)

18,46

661

651

9

Утримано внесок до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (1348,81 х 1 %)

13,49

661

652

10

Утримано внесок до Фонду соціального страхування на випадок безробіття (1348,81 х 0,5 %)

6,74

661

653

11

Утримано податок з доходів ((1348,81 - 18,46 - 13,49 - 6,74) х 15 %)

196,52

661

641/ПДФО

12

Перераховано внески до соціальних фондів
(447,80 + 20,23 + 17,53 + 15,65 + 18,46 + 13,49 + 6,74)

539,90

651,652, 653,656

311

13

Перераховано податок з доходів фізичних осіб

196,52

641/ПДФО

311

14

Виплачено заробітну плату та компенсацію за невикористану відпустку дружині померлого працівника Петренко Р. Г. (1348,81 - 18,46 - 13,49 - 6,74 - 196,52)

1113,60

661

301

15

Виплачено матдопомогу на поховання дружині померлого працівника Петренко Р. Г.

1400,00

685

301

16

Виплачено допомогу на поховання дружині померлого працівника Петренко Р. Г.

1200,00

685

301

 

* Ставку внеску до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань прийнято умовно.

 

Суми заробітної плати, матеріальної допомоги на поховання та допомоги на поховання з Фонду має бути відображено в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ за 4 квартал 2007 року так.

 

Витяг з Податкового розрахунку за формою № 1ДФ за 4 квартал 2007 року


з/п

Ідентифікаційний номер

Сума нарахованого доходу
(грн. коп.)

Сума виплаченого доходу
(грн., коп.)

Сума утриманого податку
(грн., коп.)

Ознака доходу

Дата

Ознака подат. соц. пільги

Ознака (0, 1)

нарахованого

перерахованого

прийняття на роботу дд/мм/рррр

звільнення з роботи дд/мм/рррр

1

2

 

3

 

4

5

6

7

8

9

...

5

1557777777

1348

81

1348

81

196

52

196

52

01

13 10 2007

6

1655555555

1400

00

1400

00

0

00

0

00

09

7

1655555555

1200

00

1200

00

0

00

0

00

22

...

 

Якщо за зарплатою померлого працівника ніхто не звернувся

У роботодавця закономірно виникає запитання: що робити із заробітною платою померлого працівника, якщо з проханням про її виплату так ніхто і не звернувся. Чинним законодавством не встановлено обов’язку підприємства розшукувати членів сім’ї померлого працівника.

При цьому, як зазначалося вище, якщо члени сім’ї померлого працівника відсутні, сума заробітної плати включається до складу спадщини. У цьому випадку підприємство може відправити суму заробітної плати на депозит нотаріусу.

Зауважимо, що на підставі

ст. 537 ЦКУ роботодавець може відправити суму заробітної плати на депозит нотаріуса, не чекаючи її включення до спадкової маси.

Унесення грошових коштів на депозит нотаріуса проводиться на підставі заяви. За бажанням роботодавець може включити до заяви обґрунтування та розрахунок, згідно з яким робиться внесення.

Після внесення підприємством суми заробітної плати на депозит, нотаріус видає квитанцію про внесення.

Використовуючи дані наведеного вище прикладу, припустимо, що за заробітною платою померлого працівника Петренка І. М. ніхто з членів сім’ї не звернувся. Наведемо бухгалтерський облік операцій з перерахування неодержаної заробітної плати померлого працівника Петренка І. М. на депозит нотаріуса.

 


№ з/п

Зміст господарської операції

Сума,
грн.

Кореспондуючі рахунки

дебет

кредит

1

Депоновано заробітну плату за жовтень 2007 року та компенсацію за невикористану відпустку померлого працівника Петренка І. М.

1113,60

661

662

2

Перераховано недержану заробітну плату та компенсацію за невикористану відпустку на депозит нотаріуса

1113,60

377

311

3

Проведено залік заборгованостей

1113,60

662

377

 

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі