Теми статей
Обрати теми

Про службові відрядження

Редакція ПБО
Лист від 20.01.2007 р. № 31-18030-07-10/854

Про службові відрядження

Лист Міністерства фінансів України від 20.01.2007 р.
№ 31-18030-07-10/854

 

Міністерство фінансів <...> розглянуло листи <...> щодо відшкодування витрат на відрядження і з порушених в них питань повідомляє наступне.

 

Питання.

Відповідно до наказу керівника підприємства працівник в один і той же самий день прибуває з відрядження та від’їжджає в наступне. Чи правомірно виплатити такому працівникові добові витрати за два дні?

Відповідно до Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон за кожний день (включаючи день від’їзду та приїзду) перебування працівника у відрядженні в межах України, враховуючи вихідні, святкові й неробочі дні та час перебування у дорозі (разом з вимушеними зупинками), йому виплачуються добові в межах граничних норм, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 23.04.99 № 663.

Згідно з підпунктом 5.4.8 Закону України «Про оподаткування прибутку

підприємств» добові витрати — це витрати на харчування та фінансування власних потреб фізичної особи, понесених у зв’язку з її відрядженням.

Тобто, виплата добових витрат здійснюється з метою відшкодування особистих витрат працівника за час перебування у відрядженні. Оскільки у даному випадку день прибуття з попереднього відрядження і день вибуття у наступне відрядження є одним днем, то і відшкодування витрат на харчування та фінансування власних потреб працівника (добових витрат) здійснюється

за один день.

 

Питання.

Працівник підприємства направлений у відрядження на 5 днів (у т. ч. вихідні). Повертається потягом в робочий день о 7.00. Чи потрібно виплачувати добові витрати за всі 5 днів, включаючи вихідні та день прибуття, якщо режим роботи підприємства — з 9.00 до 17.00, і працівник встигає вийти на роботу?

Відповідно до Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон за кожний день (включаючи день від’їзду та приїзду) перебування працівника у відрядженні в межах України, враховуючи вихідні, святкові й неробочі дні та час перебування у дорозі (разом з вимушеними зупинками), йому виплачуються добові в межах граничних норм, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 23.04.99 № 663. При цьому визначення кількості днів відрядження для виплати добових проводиться

з урахуванням дня вибуття у відрядження й дня прибуття до місця постійної роботи, що зараховуються як два дні.

Щодо виходу працівника на роботу в день вибуття у відрядження та день прибуття із відрядження, то зазначене питання регулюється правилами

внутрішнього трудового розпорядку підприємства.коментар редакції

Відрядження у вихідні дні

Якщо на період відрядження припадають вихідні дні, то добові витрати виплачуються і за такі вихідні дні. При цьому середня зарплата за час відрядження зберігається тільки за робочі дні, що припадають на період відрядження.

Якщо працівник прибув із відрядження рано-вранці, то за такий день також йому мають відшкодувати добові витрати. Щодо виходу на роботу цього дня, то, як зазначив Мінфін, це питання регулюється правилами внутрішнього розпорядку підприємства. Від себе додамо: якщо такий працівник вийшов на роботу, то за цей день йому має бути встановлено відшкодування добових витрат і заробітна плата (

не середня) за такий відпрацьований день.

Тетяна Онищенко

 

 

Питання.

Працівники підприємства направляються на курси підвищення кваліфікації, навчання на яких проводиться в робочий час і оплачується підприємством. Відстань від постійного місця проживання працівників до місця навчання не перевищує 30 км і працівники мають змогу щодня повертатися до постійного місця проживання. Чи потрібно платити добові чи тільки оплачувати проїзд?

Виходячи з норм постанови Кабінету Міністрів України від 28.06.97 № 695 у разі направлення працівника для підвищення кваліфікації в іншу місцевість, звідки він має змогу щоденно повертатися до місця постійного проживання (про можливість такого щоденного повернення має бути зазначено в наказі керівника), йому відшкодовуються як витрати на

проїзд, так і добові витрати.коментар редакції

Щоденне повернення відрядженого працівника до місця проживання

У разі якщо працівники підприємства направляються на курси підвищення кваліфікації до іншого населеного пункту і мають змогу щодня повертатися з місця навчання до постійного місця проживання, їм відшкодовуються добові та витрати на проїзд. Але для такого відшкодування про можливість щоденного повернення працівників до місця постійного проживання обов’язково має бути зазначено в наказі керівника підприємства. Про це також ідеться в листі Мінфіну від 05.03.2007 р. № 31-18030-07-29/4504 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 30).

Тетяна Онищенко

 

 

Питання.

Чи потрібно виплачувати добові працівникам, які працюють вахтовим методом, якщо відстань від підприємства до місця роботи не перевищує 15 км. Замовник кошти на відрядження не компенсує. Проте в колективному договорі сказано, що за кожен день перебування на вахті працівникам підприємства сплачуються добові.

Направлення працівників для проведення робіт, які згідно з колективним договором, діючим на підприємстві, виконуються вахтовим методом,

не є службовим відрядженням, і для виплати таким працівникам добових витрат підстав не вбачається.коментар редакції

Вахтовий метод роботи

Вахтовий метод роботи — особлива форма організації роботи, при застосуванні якої трудові ресурси використовуються поза місцем постійного проживання за умови, коли неможливо забезпечити щоденне повернення працівників до місця постійного проживання. При застосуванні вахтового методу на сьогодні необхідно керуватися Основними положеннями про вахтовий метод організації робіт, затвердженими постановою Держкомпраці СРСР, Секретаріату ВЦРПС та Мінздраву СРСР від 31 грудня 1987 року № 794/33-82.

Згідно з Основними положеннями

направлення працівника на вахту не є службовим відрядженням. І як наслідок, добові в цьому випадку не виплачуються.

Разом з тим слід мати на увазі, що згідно з постановою КМУ від 31.03.99 р. № 490 «Про надбавки (польове забезпечення) до тарифних ставок і посадових окладів працівників, направлених для виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних та будівельних робіт, і працівників, робота яких виконується вахтовим методом, постійно провадиться в дорозі або має роз’їзний (пересувний) характер» підприємства самостійно встановлюють

надбавки до окладів працівників, робота яких виконується вахтовим методом. Граничні розміри надбавок за день не повинні перевищувати граничних норм добових витрат, установлених постановою КМУ від 23.04.99 р. № 663 «Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон».

Тетяна Онищенко

 

 

Питання. Чи може іногородній працівник, перебуваючи у відрядженні

за місцем проживання своєї родини, взяти відпустку за власний рахунок на один-два дні і після її закінчення повернутися до виконання службового доручення?

Відповідно до Інструкції про службові відрядження в межах України та

за кордон службовим відрядженням вважається поїздка працівника за розпорядженням керівника підприємства на певний строк до іншого населеного пункту для виконання службового доручення поза місцем його постійної роботи.

Надання працівникові відпустки є підставою для звільнення його від роботи на певний строк.

Можливості перебування працівника у відпустці під час службового відрядження

, а також виконання працівником службових обов’язків в період перебування у відпустці чинним законодавством не передбачено.

 

Питання.

Чи відповідатиме нормам чинного законодавства засвідчення штампом замість печатки відміток у посвідченні про відрядження?

Відповідно до підпункту 5.4.8 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» сума добових визначається у разі відрядження у межах України згідно з відмітками відряджуючої та приймаючої сторони на посвідченні про відрядження, форма якого затверджується центральним податковим органом. За відсутності зазначених відміток сума добових не включається до валових витрат платника податку.

Обов’язковість засвідчення печаткою відміток про прибуття до пунктів призначень, вибуття з них і прибуття до місця постійної роботи передбачено в посвідченні про відрядження, форма якого відповідно до підпункту 5.4.8 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» затверджена наказом Державної податкової адміністрації України від 28.07.97 № 260.

Враховуючи зазначене,

для засвідчення штампом замість печатки відміток у посвідченні про відрядження підстав не вбачається.коментар редакції

Відмітки в посвідченні про відрядження

Інструкція про порядок видачі міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, підприємствам, установам, організаціям, господарським об’єднанням та громадянам дозволів на право відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів, а також порядок видачі дозволів на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів, затверджена наказом МВС України від 11.01.99 р. № 17, чітко розділяє

печатки і штампи. Так, згідно з п.п. 3.3.3 цієї Інструкції печатка від штампу відрізняється геометричною формою: печатка має трикутну чи круглу форму, штамп — прямокутну форму.

Точно кажучи, у Законі про податок на прибуток нічого не зазначається про те, якою печаткою має бути завірено відмітки приймаючої сторони, а от у формі Посвідчення про відрядження фігурує абревіатура «М.П.», що передбачає завірення відміток приймаючої сторони саме печаткою, а не штампом. Але головне, що згідно з Інструкцією про службові відрядження відмітки в посвідченні про прибуття і вибуття працівника завіряються тою

печаткою, якою користується у своїй господарській діяльності підприємство для завірення підпису відповідної посадової особи, на яку наказом (розпорядженням) керівника підприємства покладено обов’язки здійснювати реєстрацію осіб, що вибувають у відрядження і прибувають з нього.

Як бачимо, про штамп не зазначено жодного слова, тому завірення відміток штампом неприйнятне. Інша справа, що податківці вимагають, щоб відмітки завірялися тільки тою печаткою, в якій зазначено ідентифікаційний код.

Дмитро Костюк

 

 

Питання.

Водій вантажного автомобіля вибуває у відрядження в неділю (свій вихідний день), про що зазначено в посвідченні про відрядження. Працівник спеціально направлений для роботи у вихідний день, це обумовлено в наказі керівника. Виїзд у вихідний день пов’язаний з необхідністю початку роботи в місці відрядження у понеділок. Чи можна вважати, що водій спеціально направлений для роботи у вихідний день? Якщо так, то як провадиться оплата праці за цей день? Чи потрібно оплачувати роботу у вихідний день, якщо в цей день працівник повертається з відрядження?

У випадку направлення працівника спеціально для роботи у вихідні або святкові й неробочі дні відповідно до Загальних положень Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон компенсація за роботу

в ці дні виплачується відповідно до чинного законодавства.

Відповідно до статті 71 Кодексу законів про працю України (КЗпП України) залучення працівників для роботи у вихідні дні провадиться за письмовим наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу.

Робота у вихідний день може компенсуватися згідно із статтею 72 КЗпП України, за згодою сторін, наданням

іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі. Оплата за роботу у вихідний день згідно з указаною статтею Кодексу обчислюється за правилами статті 107 Кодексу.

Згідно абзацу тринадцятого Загальних положень Інструкції, якщо наказом про відрядження передбачено повернення працівника з відрядження у вихідний день, то працівникові може надаватися інший день відпочинкукоментар редакції

Відрядження водіїв

Через специфіку своєї професії водії, які направляються у відрядження у вихідний день, у святковий або неробочий день, у такий день працюють. Закономірно виникає запитання щодо порядку оплати такого дня.

Згідно з Інструкцією про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженою наказом Мінфіну України від 13.03.98 р. № 59, у разі направлення працівника спеціально для роботи у вихідний, святковий чи неробочий дні компенсація за роботу в такі дні провадиться згідно з чинним законодавством. Робота в такі дні компенсується за угодою сторін наданням іншого дня відпочинку або в грошовій формі в подвійному розмірі (ст. 107 КЗпП).

Щодо компенсації вихідного, святкового або неробочого дня в разі повернення з відрядження в такий день, то зазначимо таке. Якщо йдеться про водія, який за родом своєї професії працює цього дня, то, на нашу думку, цей день йому також мають компенсувати або шляхом надання іншого дня відпочинку або в грошовій формі в подвійному розмірі. Якщо ж ідеться про відрядженого працівника, який не працює в такий день, а лише повертається з відрядження, то такому працівнику в цьому випадку може надаватися інший день відпочинку.

Тетяна Онищенко

 

 

Питання.

Якщо працівник вибув у відрядження вранці і повернувся вранці або в обід наступного дня, скільки йому повинні виплатити добових витрат?

Згідно з Інструкцією про службові відрядження в межах України та за кордон направлення працівника підприємства у відрядження здійснюється керівником цього підприємства або його заступником і оформляється наказом

(розпорядженням) із зазначенням у ньому, зокрема, терміну перебування працівника у відрядженні.

Фактичний час перебування у відрядженні визначається за відмітками

в посвідченні про відрядження щодо вибуття з місця постійної роботи й прибуття до місця постійної роботи.

За кожний день (включаючи день від’їзду та приїзду) перебування працівника у відрядженні в межах України, враховуючи вихідні, святкові й неробочі дні та час перебування в дорозі (разом з вимушеними зупинками), йому виплачуються добові в межах граничних норм, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 23.04.99 № 663.

Враховуючи викладене, якщо відповідно до наказу про відрядження та згідно з відповідними відмітками у посвідченні про відрядження працівник повернувся з відрядження наступного дня за днем вибуття у відрядження, добові витрати

відшкодовуються за два дні.коментар редакції

Визначення добових при поверненні з відрядження рано-вранці

Якщо працівник відбув у відрядження вранці і повернувся вранці або в обід наступного дня, то добові в цьому випадку виплачуються за два дні. Таке твердження Мінфіну повністю відповідає положенням Інструкції № 59, згідно з яким днем від’їзду у відрядження вважається день відправлення потяга, літака або іншого транспортного засобу з місця постійної роботи, а днем прибуття з відрядження — день прибуття транспортного засобу до місця постійної роботи відрядженого працівника. При відправленні транспортного засобу до 24-ї години включно днем вибуття вважається поточна доба, а з 0 годин і пізніше — наступна доба. Аналогічно визначається день прибуття відрядженого працівника до місця постійної роботи.

Тетяна Онищенко

 

 

Питання.

Працівник у період тимчасової непрацездатності наказом керівника підприємства був направлений у відрядження. Чи відшкодовуються в такому випадку витрати на проїзд, на проживання та добові витрати? Чи передбачені чинним законодавством законні підстави для направлення працівника у відрядження в період його тимчасової непрацездатності?

Відповідно до Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон направлення працівника підприємства у відрядження здійснюється керівником цього підприємства або його заступником і оформляється наказом (розпорядженням) із зазначенням: пункту

призначення, назви підприємства, куди відряджений працівник, строку й мети відрядження.

За наявності такого наказу зазначеному працівникові на підставі підтверджуючих документів відшкодовуються витрати, понесені ним у відрядженні, зокрема, по найму жилого приміщення, на оплату вартості проїзду та добові витрати в порядку і розмірах, встановлених законодавством.

Разом з тим згідно з чинним законодавством на період тимчасової непрацездатності працівникові надається листок непрацездатності, який є підставою для звільнення від роботи у зв’язку з непрацездатністю. Тому вважаємо, що

для залучення працівника до виконання службового доручення в період тимчасової непрацездатності законних підстав не вбачається.коментар редакції

Тимчасова непрацездатність і службове відрядження: як оплачуються

Направляти у відрядження в період, коли працівник хворіє, роботодавець не має права. Аргументи Мінфіну логічні — на період тимчасової непрацездатності працівник звільняється від роботи. Разом з тим, якщо порушуючи чинне законодавство, роботодавець направив хворого працівника у відрядження, то він (роботодавець) зобов’язаний відшкодувати йому витрати на проїзд, на проживання і добові витрати на відрядження.

Більше того, від себе додамо, що в табелі обліку робочого часу на період відрядження в такого працівника має бути позначено «к» (відрядження), а не «Х» (тимчасова непрацездатності). Адже згідно з Інструкцією № 59 відрядженому працівнику зберігається середня заробітна плата. А листок непрацездатності в цьому випадку не оплачується, оскільки листок непрацездатності оплачується за період втрати працівником середнього заробітку у зв’язку з його тимчасовою непрацездатністю (з фактичним усуненням від роботи).

Інша річ, коли відряджений працівник захворів у відрядженні. Тоді згідно з п. 1.9 Інструкції № 59 йому на загальних підставах відшкодовуються витрати на наймання житлового приміщення і виплачуються добові протягом усього часу, поки він не може за станом здоров’я приступити до виконання покладеного на нього службового доручення і повернутися до місця постійного проживання, але на строк не більше двох місяців. Тимчасову непрацездатність у цьому випадку також має бути підтверджено листком непрацездатності. За період тимчасової непрацездатності працівнику виплачується допомога по тимчасовій непрацездатності. При цьому дні тимчасової непрацездатності не включаються до строку відрядження.

Тетяна Онищенко

 

 

Питання.

Чи потрібно виплачувати працівникові добові, якщо він вибуває у відрядження і повертається з нього в один день?

Відповідно до пункту 1.5 Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон при відрядженні працівника строком на один день або в таку місцевість, звідки працівник має змогу щоденно повертатися до місця постійного проживання, добові відшкодовуються

як за повну добу.

Заступник міністра С. Рибак

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі