Теми статей
Обрати теми

Про окремі питання нарахування страхових внесків

Редакція ПБО
Лист від 02.10.2007 р. № 02-13/

Про окремі питання нарахування страхових внесків

Лист Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 02.10.2007 р.
№ 02-13/Н-1813-281

(витяг)

 

<...>

Порядок справляння страхових внесків до Фонду визначається законами України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням» від 18.01.2001 р. № 2240 (далі — Закон № 2240), «Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соціального страхування» від 11.01.2001 р. № 2213 (далі — Закон № 2213) та Інструкцією про порядок надходження, обліку та витрачання коштів Фонду, затвердженою постановою правління Фонду від 26.06.2001 р. № 16 (далі — Інструкція № 16). Базою для нарахування страхових внесків до Фонду є фактичні витрати на оплату праці найманих працівників, що підлягають обкладенню податком з доходів фізичних осіб. Згідно зі статтею 23 Закону № 2240 та пунктом 4.1 Інструкції № 16 нарахування страхових внесків до Фонду страхувальники здійснюють щомісячно.

Пунктом 5 статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996 установлено, що господарські операції має бути відображено в облікових регістрах в тому звітному періоді, в якому їх було здійснено.

З урахуванням зазначеного

сума донарахованої заробітної плати у зв’язку зі змінами розмірів заробітної плати, виправленням помилок, уточненням кількості відпрацьованого часу включається до бази для нарахування та утримання страхових внесків до Фонду в тому місяці, в якому здійснено донарахування (аналогічну норму передбачено підпунктом 1.6.2 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 р. № 5 (далі — Інструкція № 5). При цьому якщо сума донарахованої за попередні періоди заробітної плати застрахованої особи разом з нарахованою заробітною платою за цей місяць перевищують установлений законом розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, то страхові внески до Фонду утримуються в розмірі 1 %, якщо менше або дорівнює — 0,5 відсотка.

У таких випадках донарахування заробітної плати за попередні періоди не впливатиме на розрахунок допомоги по тимчасовій непрацездатності, яку могло бути виплачено за попередній період

. У свою чергу, це відповідає нормам Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 р. № 1266, яким визначено, що при обчисленні середньої заробітної плати для розрахунку допомоги включається тільки сума оплати праці, з якої в розрахунковому періоді сплачено страхові внески до Фонду. Аналогічне роз’яснення з цього питання надано Міністерством праці та соціальної політики листом від 25.05.2006 р. № 332/020/99-06.

Разом з тим слід зазначити, що

в разі самостійного виявлення своєчасно не нарахованих і не сплачених сум страхових внесків до Фонду із заробітної плати, нарахованої працівнику в минулих періодах, страхувальники зобов’язані не тільки донарахувати відповідні страхові внески, але також нарахувати пеню на всю суму недоїмки за весь період прострочення платежу, протягом п’яти робочих днів з дня виявлення помилки повідомити про це орган Фонду в письмовій формі та відобразити донараховані страхові внески в рядку 3.1, а нараховану пеню в рядку 3.2 таблиці III звіту з коштів Фонду за формою Ф4-ФСС з ТВП у тому звітному періоді, коли помилку виявлено.

Щодо виплат за наступні періоди

, то відповідно до підпункту 1.6.1 Інструкції № 5, та пункту 2.2 Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ строкова — місячна «Звіт з праці», затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 05.10.2006 р. № 463, суми нарахувань за час відпусток, на відміну від порядку їх фактичної виплати, розподіляються пропорційно часу, який припадає на дні відпустки у відповідному місяці. Отже, кошти, нараховані для оплати щорічної та додаткової відпустки, включаються до фонду оплати праці звітного місяця тільки в сумі, яка нараховується за дні відпустки звітного місяця, а виплати, які нараховуються за дні відпустки наступного місяця, включаються до фонду оплати праці наступного місяця. Таким самим способом, відповідно до пункту 3.2 Інструкції № 16, здійснюється нарахування та утримання страхових внесків до Фонду. Ураховуючи викладене, утримання страхових внесків до Фонду (1 або 0,5 %) здійснюється залежно від суми заробітної плати (відпускних), які припадають на відповідний місяць, та розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на цей місяць.

Щодо нарахування та утримання страхових внесків до Фонду із сум допомоги по тимчасовій непрацездатності

, то необхідно зазначити, що відповідно до чинного законодавства зазначені виплати не відносяться до фонду оплати праці і відповідно на них не нараховуються та з них не утримуються страхові внески до Фонду.

Заступник директора О. Леоновкоментар редакції

Донарахування зарплати, донарахування внесків

У листі, що коментується, розглянуто декілька важливих запитань щодо порядку нарахування та сплати внесків до Фонду страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — Фонд).

1.

У разі якщо в поточному місяці донараховується сума заробітної плати за попередній місяць, ця сума включається до фонду оплати праці того місяця, в якому її донараховано. Сума зарплати, у тому числі і донарахована її частина, обкладається внесками до Фонду в загальному порядку. Наприклад, зарплата працівника за жовтень склала 500 грн., щомісячну премію за жовтень було нараховано в розмірі 10 % зарплати, тобто в сумі 50 грн. Разом з тим, насправді премія мала бути нарахована в розмірі 20 % зарплати, тобто в сумі 100 грн. У листопаді помилку було виявлено і до 600 грн. (500 грн. зарплата + 100 грн. премія) було донараховано суму в розмірі 50 грн. Загальна сума зарплати і премії за листопад склала 650 грн. У цій ситуації, зарплата за листопад обкладається внесками до Фонду в загальному порядку, а саме, нарахування — 1,5 % від 650 грн., а утримання — 1 % від 650 грн.

При цьому для розрахунку лікарняних згідно з Порядком обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженим постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266, уключаються виплати,

нараховані в місяцях розрахункового періоду. Отже, у нашому прикладі, якщо останнім місяцем розрахункового періоду є жовтень (тимчасова непрацездатність настала в листопаді), то сума виплати, що включається до розрахунку середньої зарплати за жовтень, становить 550 грн.

2. У разі самостійного виявлення своєчасно не нарахованих і не сплачених сум страхових внесків до Фонду із заробітної плати, нарахованої працівнику в минулих періодах, страхувальники зобов’язані не тільки донарахувати відповідні страхові внески, але також нарахувати пеню на всю суму недоїмки за весь період прострочення платежу, протягом п’яти робочих днів з дня виявлення помилки повідомити про це орган Фонду в письмовій формі та відобразити донараховані страхові внески в рядку 3.1, а нараховану пеню в рядку 3.2 таблиці III Звіту з коштів Фонду за формою Ф4-ФСС з ТВП у тому звітному періоді, коли помилку виявлено. На нашу думку, такий порядок виправлення помилки застосовується у випадку, якщо суми страхових внесків недонараховано в минулих періодах минулого року. Якщо ж суми страхових внесків недонараховано в минулих періодах звітного року, то сума виплати, яку не було обкладено внесками до Фонду, відображається в таблиці II форми Ф4-ФСС з ТВП

у складі фонду оплати праці того місяця, в якому виявлена і виправляється помилка. Сума донарахованих внесків відповідно відображається в таблиці III. Про такий порядок виправлення помилки зазначено в листі Фонду страхування з тимчасової втрати працездатності від 24.07.2007 р. № 03-28-1559 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 85). Докладніше про це читайте в статті «Виправлення помилки у Звіті за формою Ф4-ФСС з ТВП (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 87).

3. У разі нарахування таких перехідних виплат, як відпускні, для визначення суми внеску до Фонду страхування з тимчасової втрати працездатності суми відпускних слід розподілити на відповідні місяці відпустки і порівняти дохід кожного з них (з урахуванням нарахованої заробітної плати за відпрацьовані в цих місяцях дні) з прожитковим мінімумом для працездатних осіб відповідного місяця. Докладніше про порядок розрахунку суми внеску до Фонду страхування з тимчасової втрати працездатності при нарахуванні «перехідних» відпускних читайте у статті «Перехідні» відпускні: нараховуємо правильно» (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 44).

Тетяна Онищенко

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі