Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

1.8. Вексельні розрахунки

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Листопад, 2007/№ 96
Друк
Стаття

1.8. Вексельні розрахунки

 

Бухгалтерський облік

Подвійна природа векселя (борговий інструмент і цінний папір) зумовлює той чи інший варіант його відображення в бухгалтерському обліку. Залежно від характеру операції, у результаті здійснення якої отримано вексель, його можна обліковувати або як вексель, або як фінансову інвестицію.

Як правило, вексель потрапляє на підприємства або в результаті отримання його в рахунок відвантажених товарів (робіт, послуг), або шляхом придбання за грошові кошти. У першому випадку вексель слід обліковувати на субрахунку 341 або 182 залежно від характеру заборгованості (короткострокова чи довгострокова), у другому — на субрахунку 352 або 14 також залежно від характеру інвестиції (короткострокова чи довгострокова).

Відносячи той чи інший вексель до розряду короткострокових або довгострокових, слід орієнтуватися на визначення поточного або довгострокового зобов’язання. Згідно з

П(С)БО 2 під поточними зобов’язаннями розуміють зобов’язання, які будуть погашені протягом операційного циклу підприємства або повинні бути погашені протягом дванадцяти місяців починаючи з дати балансу. А до довгострокових зобов’язань відносяться всі зобов’язання, які не є поточними.

Отже, якщо передбачається, що вексель буде погашено протягом року, то його слід віднести до короткострокових векселів, якщо протягом періоду, що перевищує 1 рік, — до довгострокових. Вексель зі строком платежу за пред’явленням слід пред’явити до погашення протягом року з дати складання (якщо цей строк не збільшено або не зменшено в самому векселі), а отже, його слід обліковувати як короткостроковий вексель.

Щодо емітента векселя, то знову ж таки залежно від характеру заборгованості (довгострокова чи короткострокова) виданий вексель пройде за рахунком 511 або 621.

Погашення векселя слід выдображати проводкою Дт 311 — Кт 341 (182), якщо ж вексель буде реалізовано, то доходи від його продажу слід відображати за кредитом субрахунка 746, а номінал векселя відносити до витрат за субрахунком 949.

Продаж векселя, придбаного як фінансова інвестиція, відображається за кредитом субрахунка 741 зі списанням його собівартості до дебету субрахунка 971.

Особливістю обліку переказних векселів є те, що між трасатом і трасантом буде відображено залік заборгованостей, а для акцептованих і неакцептованих векселів доцільно завести окремі субрахунки (3411 і 3412, 1821 і 1822).

 

Податковий облік

Податковий облік векселів ведеться за окремим порядком, регламентованим

п. 7.6 Закону про податок на прибуток. Сутність його полягає в тому, що при отриманні векселя відображаються витрати (не валові витрати, а просто витрати), а при продажу (відчуженні) — доходи (не валові, а просто доходи). У результаті формується додатний або від’ємний результат, який або включається до складу валових доходів (ряд. 01.4 декларації), або переноситься на зменшення прибутків від операцій з векселями наступного періоду (ряд. 3.3 додатка К3 до декларації з податку на прибуток)

Зазначені доходи та витрати розраховуються не в розрізі окремого цінного папера, а в розрізі видів цінних паперів. Наприклад, якщо підприємство придбало вексель за 100 грн. (отримало в обмін на товар вартістю 100 грн.), то витрати на його придбання вже понесено, а отже, уже в цьому періоді їх можна відобразити по ряд. 3.2 додатка К3 до декларації з податку на прибуток. Якщо в цьому ж періоді було продано вексель (наприклад, за 200 грн.), хай навіть не той, що придбано, то вже в цьому періоді слід відображати доходи по ряд. 3.1 додатка К3. У результаті за підсумками періоду прибуток від операцій з векселями складе 200 - 100 = 100 грн. Ця сума включається до валових доходів цього періоду по ряд. 01.4 декларації.

Якщо за підсумками періоду виходить збиток, то він не враховується, а переноситься на зменшення прибутку майбутніх періодів від операцій з векселями.

Водночас ДПАУ вважає, що витрати за цінним папером можна відображати тільки в тому періоді, коли буде отримано доходи від продажу такого цінного папера. Про це зазначається в:

1)

листі ДПАУ від 02.03.2005 р. № 1799/6/15-1116 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2005, № 25);

2)

листі ДПАУ від 14.05.2005 р. № 9265/7/15-1117; від 16.07.2004 р. № 13292/7/15-1117 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2004, № 100);

3) консультації податківців (див. «Вісник податкової служби України», 2004, № 1, с. 33; № 32, с. 13).

Особливість податкового обліку емітента векселя полягає в тому, що його видача і погашення не спричиняє податкових наслідків (в окремому обліку не відображається, оскільки працює

останній абзац п.п. 7.6.1 Закону про податок на прибуток).

 

Первинний документ

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума,
грн.

Податковий облік

Дт

Кт

ВД

ВВ

1

2

3

4

5

6

7

1.8.1. Видача та погашення простого векселя

1.8.1.1. Облік у продавця товару (векселедержателя)

Накладна

Відвантажено товар

361

702

1200

1000

Податкова накладна

Нараховано ПДВ

702

641

200

Акт приймання-передачі векселя

Отримано простий вексель

341 (182)

361

1200

1200*

Акт пред’явлення векселя до платежу, виписка банку

Погашено вексель

311

341 (182)

1200

1200*

1.8.1.2. Облік у покупця товару (векселедавця)

Прибуткова накладна

Отримано товар

282

631

1000

1000

Податкова накладна

Відображено податковий кредит

641

631

200

Акт приймання-передачі векселя

Видано вексель

631

621 (511)

1200

Акт пред’явлення векселя до платежу, платіжне доручення

Погашено вексель

621 (511)

311

1200

1.8.2. Передача векселя за індосаментом

1.8.2.1. Перший векселедержатель

Акт приймання-передачі векселя

Отримано простий вексель

341

361

1200

1200*

Акт приймання-передачі векселя

Продано вексель через торговця

685

746

1000

1000*

Оскільки вексель ураховано не як фінансова інвестиція, то при його продажу не можна відображати доходи від реалізації фінансових інвестицій (субрахунок 741)

Акт приймання-передачі векселя

Списано облікову вартість векселя

949

341

1200

Акт наданих послуг

Утримано торговцем винагороду

977

685

100

100

Виписка банку

Отримано кошти

311

685

900

Бухгалтерська довідка

Ураховано за балансом зобов’язання за індосованим векселем

042

1200

За рахунком 042 вексель обліковується до моменту погашення (за наявності інформації) або до моменту закінчення строку позовної давності для пред’явлення вимог до індосанта (за номіналом)

1.8.2.2. Другий векселедержатель

Акт приймання-передачі векселя

Отримано вексель

352

631/ПВ

1000

1000*

Придбання векселя за гроші свідчить про інвестиційний характер цього цінного папера, тому логічно використовувати рахунок 352. Номінал значення не має, вексель відображається за тією сумою, за якою його було придбано.

Платіжне доручення

Оплачено вексель

631/ПВ

311

1000

Прибуткова накладна

Отримано товар

281

631/ТВ

500

500

Податкова накладна

Відображено податковий кредит

641

631/ТВ

100

Акт приймання-передачі векселя

Передано вексель

377/ТВ

741

600

600*

 

Бухгалтерська довідка

Ураховано за балансом зобов’язання за індосованим векселем

042

1200

Акт приймання-передачі векселя

Списано облікову вартість векселя

971

352

1000

Бухгалтерська довідка

Відображено залік заборгованостей

631/ТВ

377/ТВ

600

Бухгалтерська довідка

Після закінчення строку пред’явлення регресних вимог або закінчення строку позовної давності

042

1200

1.8.2.3. Третій векселедержатель

Накладна

Передано товар

685

702

600

500

Податкова накладна

Відображено податкові зобов’язання

702

641

100

Акт приймання-передачі векселя

Отримано вексель

341

685

600

600*

1.8.3. Видача та погашення переказного векселя

1.8.3.1. Продавець товару (векселедержатель)

Накладна

Відвантажено товар

361

702

1200

1000

Податкова накладна

Нараховано податкове зобов’язання

702

641

200

Акт приймання-передачі векселя

Отримано переказний вексель

3411

361

1200

1200*

Акцептований вексель

Акцептовано переказний вексель

3412

3411

1200

У бухгалтерському обліку можна завести окремі субрахунки для акцептованих (3411) і неакцептованих (3412) векселів.

Акт приймання-передачі векселя, виписка банку

Погашено переказний вексель

311

3412

1200

1200*

 

1.8.3.2. Покупець товару (векселедавець, трасант)

Накладна

Відвантажено товари трасату (платнику за векселем)

361

702

1800

1500

Податкова накладна

Відображено податкові зобов’язання

702

641

300

Накладна

Отримано товари

281

631

1000

1000

Податкова накладна

Відображено податковий кредит

641

631

200

Акт приймання-передачі векселя

Видано переказний вексель

631

621

1200

Повідомлення про акцепт

Після акцепту трасата відображено залік заборгованостей

621

361

1200

Виписка банку

Погашено трасатом решту заборгованості

311

361

600

1.8.3.3. Платник за векселю (трасат)

Накладна

Отримано товари

281

631

1500

1500

Податкова накладна

Відображено податковий кредит

641

631

300

Повідомлення про акцепт

Акцептовано переказний вексель

631

621

1200

Відображається як видача власного векселя

Платіжне доручення

Оплачено вексель

621

311

1200

Платіжне доручення

Оплачено решту заборгованості

631

311

600

* В окремому «ціннопаперовому» обліку.

 

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі