Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

1.11. Розрахунки з бюджетом

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Листопад, 2007/№ 96
Друк
Стаття

1.11. Розрахунки з бюджетом

  

Облік розрахунків з бюджетом ведеться на рахунку 64 «Розрахунки за податками й платежами». Аналітичний облік до рахунка 64 ведеться за видами податків, зборів і обов’язкових платежів.

Усі податки, збори та надходження, що сплачуються до бюджету, мають код бюджетної класифікації згідно з

Бюджетною класифікацію, затвердженою наказом Мінфіну України від 27.12.2001 р. № 604, зі змінами та доповненнями (який зазначається в платіжних документах на перерахування відповідних сум до бюджету).

У податковому обліку суму внесених (нарахованих) податків, зборів (обов’язкових платежів), установлених

Законом України «Про систему оподаткування» від 25.06.91 р. № 1251-ХII (за винятком передбачених п.п. 5.3.3, п.п. 5.3.4 Закону про податок на прибуток), платник податків уключає до валових витрат відповідно до п.п. 5.2.5 Закону про податок на прибуток.

Зупинимося на особливостях обліку деяких платежів до бюджету.

Податок на прибуток.

Для обліку податку на прибуток передбачено рахунок 98 «Податок на прибуток», на якому ведеться облік сум податку на прибуток, розрахованого за даними бухгалтерського обліку (незалежно від суми прибутку, отриманого в податковому обліку). Така сума розраховується відповідно до П(С)БО 17. Податок на прибуток, розрахований за правилами податкового обліку і який підлягає сплаті до бюджету (так званий поточний податок на прибуток), відображається на субрахунку 641 «Розрахунки за податками й платежами» — аналітичний рахунок «Податок на прибуток». Відмінності в сумі, які виникають між податками, розрахованими з податкового та бухгалтерського прибутку, причиною яких є тимчасові різниці, формують (1) ВПА (відстрочені податкові активи, що обліковуються на однойменному рахунку 17) або (2) ВПЗ (відстрочені податкові зобов’язання, що обліковуються на рахунку 54).

ПДВ.

У бухгалтерському обліку сума податкових зобов’язань з податку на додану вартість відображається за кредитом субрахунку 641 «Розрахунки за податками» / аналітичний рахунок «ПДВ», а сума податкового кредиту — по дебету цього субрахунку. Різниця між дебетовими та кредитовими оборотами є сумою, що підлягає сплаті до бюджету. Разом з тим для обліку сум ПДВ також існують допоміжні субрахунки 643 «Податкові зобов’язання» і 644 «Податковий кредит», які використовуються для того, щоб суми податкових зобов’язань та податкового кредиту з ПДВ було враховано в майбутніх звітних періодах.

Плата за патенти.

Згідно з п. 5 ст. 3 Закону про патентування оплата за торговий патент вноситься щомісячно до 15 числа місяця, що передує звітному (а для грального бізнесу — щокварталу не пізніше, ніж за 15 днів до початку кварталу, ч. 5 ст. 5 Закону про патентування). При цьому за бажанням суб’єкта господарювання плата за торговий патент може вноситися авансом за період часу, що перевищує місяць (квартал, півріччя, рік). У такому разі облік внесеної плати за патент ведеться з використанням рахунка 39 «Витрати майбутніх періодів».

У податковому обліку плату за торгові патенти платник податку на прибуток ураховує у зменшення податкових зобов’язань у порядку, установленому

п. 16.3 Закону про податок на прибуток (лист ДПАУ від 05.08.2005 р. № 15614/7/11-1117 // «Податки та бухгалтерський облік», 2005, № 65). Отже, на вартість оплачених торгових патентів, строк дії яких припадає на звітний період, зменшується податок на прибуток у розрізі відповідного виду діяльності такого звітного періоду, що патентується. Докладніше про це йшлося в статтях «Найактуальніше про податковий облік патентів» // «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 59; «Ураховуємо патенти в декларації з податку на прибуток» // «Податки та бухгалтерський облік», 2005, № 86, а також у тематичному номері газети «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 6.

 

Первинний документ

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума,
грн.

Податковий облік

Дт

Кт

ВД

ВВ

1

2

3

4

5

6

7

1.11. Розрахунки з бюджетом

1.11.1. Податок на прибуток

Якщо виникли ВПА

Бухгалтерська довідка

Відображено витрати з податку на прибуток

981

641

20000

Відображено суму ВПА

17

641

5000

Якщо виникли ВПЗ

Бухгалтерська довідка

Відображено витрати з податку на прибуток

981

641

25000

Відображено суму ВПЗ

981

54

3000

Відображення податку на прибуток у випадку, якщо було безоплатно отримано необоротні активи

Припустимо, за підсумками 2007 року згідно з декларацією з податку на прибуток сума нарахованого поточного податку на прибуток склала 40000 грн., у тому числі з них 2500 грн. поточного податку на прибуток нараховано за безоплатно отриманими необоротними активами (було безоплатно отримано необоротні активи справедливою вартістю 10000 грн.).

Акт приймання

Отримано безоплатно необоротні активи

152

424

10000

10000*

* Валові доходи збільшуються відповідно до п.п. 4.1.6 Закону про податок на прибуток.

Бухгалтерська довідка

Нараховано поточний податок на прибуток за безоплатно отриманими необоротними активами

424*

641*

2500

Відображено витрати з податку на прибуток

98

641

36500

Відображено суму ВПА

17

641

1000

* Про такий порядок відображення поточного податку на прибуток у разі безоплатного отримання необоротних активів ішлося в листі Мінфіну від 29.11.2002 р. № 053-39152, в якому також зазначалося, що вартість безоплатно отриманих необоротних активів відповідає критеріям визнання постійної різниці.

Відображення податку на прибуток, якщо в обліку значаться ВПА і ВПЗ попереднього року

Припустимо, що за підсумками 2007 року згідно з декларацією з податку на прибуток сума нарахованого поточного податку на прибуток склала 40000 грн.

1

Знак відстроченого податку НЕ ЗМІНЮЄТЬСЯ

ВПА збільшуються:


(на 31.12.2006 р. — 5000 грн., на 31.12.2007 р. — 8000 грн.)

Бухгалтерська довідка

Донараховано ВПА

17

641

3000

Відображено витрати з податку на прибуток (40000 грн. - 3000 грн.)

981

641

37000

ВПА зменшуються:


(на 31.12.2006 р. — 8000 грн., на 31.12.2007 р. — 5000 грн.)

Бухгалтерська довідка

Зменшено сальдо ВПА

981

17

3000

Відображено поточний податок на прибуток (за даними декларації)

981

641

40000

ВПЗ збільшуються:


(на 31.12.2006 р. — 5000 грн., на 31.12.2007 р. — 8000 грн.)

Бухгалтерська довідка

Донараховано ВПЗ

981

54

3000

Відображено поточний податок на прибуток за даними декларації з податку на прибуток

981

641

40000

ВПЗ зменшуються:


(на 31.12.2006 р. — 8000 грн., на 31.12.2007 р. — 5000 грн.)

Бухгалтерська довідка

Зменшено сальдо ВПЗ

54

641

3000

Відображено витрати з податку на прибуток

981

641

37000

2

Знак відстроченого податку ЗМІНЮЄТЬСЯ

ВПА змінюються на ВПЗ:


(ВПА на 31.12.2006 р. — 2000 грн., ВПЗ на 31.12.2007 р. — 1000 грн.)

Бухгалтерська довідка

Списано ВПА за минулий рік

981

17

2000

Відображено ВПЗ

981

54

1000

Відображено поточний податок на прибуток за даними декларації з податку на прибуток

981

641

40000

ВПЗ змінюються на ВПА:


(ВПЗ на 31.12.2006 р. — 1000 грн., ВПА на 31.12.2007 р. — 2000 грн.)

Бухгалтерська довідка

Списано ВПЗ за минулий рік

54

641

1000

Відображено ВПА

17

641

2000

Відображено витрати з податку на прибуток (40000 грн. - 3000 грн.)

981

641

37000

1.11.2. ПДВ

Податкові зобов’язання

 

Відображено податкові зобов’язання при продажу товарів (робіт, послуг), якщо:

Накладна на відпуск

— перша подія — відвантаження товарів (виконання робіт, надання послуг)
— друга подія — оплата

36

701, 702, 703

12000

10000

Податкова накладна

701, 702, 703

641/ПДВ

2000

Виписка банку

311

36

12000

Виписка банку

— перша подія — передоплата
— друга подія — відвантаження товару (виконання робіт, надання послуг)

311

681

12000

10000

Податкова накладна

643

641/ПДВ

2000

Накладна на відпуск

36

701, 702, 703

12000

Податкова накладна

701, 702, 703

643

2000

Бухгалтерська довідка

681

36

12000

Податковий кредит

 

Відображено податковий кредит при придбанні товарів (робіт, послуг), якщо:

Накладна постачальника, акт виконаних робіт (наданих послуг)

— перша подія — отримання товарів (результатів робіт, послуг)
— друга подія — перерахування оплати

20, 22, 28, 91, 92, 93, 94

63, 685

5000

5000

Податкова накладна постачальника

641/ПДВ

63, 685

1000

Платіжне доручення

63, 685

311

6000

Платіжне доручення

— перша подія — перерахування передоплати
— друга подія — отримання товарів (результатів робіт, послуг)

371

311

6000

5000

Податкова накладна постачальника

641/ПДВ

644

1000

Накладна постачальника, акт виконаних робіт (наданих послуг)

20, 22, 28, 91, 92, 93, 94

63, 685

5000

Податкова накладна постачальника

644

63, 685

1000

Бухгалтерська довідка

63, 685

371

6000

1.11.3. Плата за патенти

Платіжне доручення

Унесено передоплату за патент (за півроку)

39

311

1500

— *

Бухгалтерська довідка

Списано вартість патенту на витрати (щомісячно 1/6 частину)

92, 93

39

250

* У податковому обліку плату за торгові патенти платник податку на прибуток ураховує у зменшення податкових зобов’язань у порядку, установленому п. 16.3 Закону про податок на прибуток.

1.11.4. Інші податки та збори (обов’язкові платежі)

 

Комунальний податок

 

Бухгалтерська довідка,
Податковий розрахунок
комунального податку

Нараховано комунальний податок (КП)

92

641/КП

300

300

Платіжне доручення

Перераховано комунальний податок
до бюджету

641/КП

311

300

 

Податок на землю

Податковий розрахунок земельного податку

Відображено річну суму податку на землю (ПЗ)

39

641/ПЗ

1200

Бухгалтерська довідка

Нараховано суму податку на землю за місяць з віднесенням на витрати періоду (1200 грн. : 12)

23, 91, 92, 93, 94

39

100

100

Платіжне доручення

Перераховано суму податку на землю за місяць до бюджету

641/ПЗ

311

100

 

Податок з власників транспортних засобів

Розрахунок суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

Відображено річну суму податку з власників транспортних засобів (згідно з розрахунком, що подається на поточний рік)

39

641/транспортний податок

15000

Бухгалтерська довідка

Нараховано суму податку з власників транспортних засобів за квартал з віднесенням на витрати звітного періоду (1/4 х 15000 грн.)

23, 91, 92, 93, 94

39

3750

3750

Платіжне доручення

Сплачено суму податку з власників транспортних засобів за квартал

641/транспортний податок

311

3750

 

Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства

Z-звіт РРО

Отримано виручку від реалізації алкогольних напоїв та пива

301

702

3600

3000

Податкова накладна

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

702

641/ПДВ

600

Звіт про суму нарахованого збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства

Нараховано збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства (1 % від виручки — 3600 грн. х 1 %)

702*

642/хмелезбір

36

36

* Згідно з п. 16 П(С)БО 3 збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства належить до інших вирахувань з доходу, які зменшують суму чистого доходу (виручки) від реалізації.

Платіжне доручення

Перераховано суму збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства до бюджету

642/хмелезбір

311

36

 

Податок з реклами

Акт наданих послуг

Відображено реалізацію послуг з розміщення реклами

361

703

2410

2010

Податкова накладна

Відображено суму податкових зобов’язань з ПДВ

703

641/ПДВ

400

Акт наданих послуг

Відображено суму податку з реклами (ПР) у складі вартості рекламних послуг

703

645/ПР

10

10

Виписка банку

Отримано оплату від замовника за рекламні послуги

311

361

2410

Бухгалтерська довідка

Відображено суму податкових зобов’язань з податку з реклами при отриманні плати за надані рекламні послуги

645/ПР

641/ПР

10

Платіжне доручення

Перераховано суму податку з реклами до бюджету

641/ПР

311

10

 

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі