Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

3. Розрахунки з працівниками. 3.1. Заробітна плата

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Листопад, 2007/№ 96
Друк
Стаття

3. Розрахунки з працівниками

 

3.1. Заробітна плата

Бухгалтерський облік

Відповідно до

Інструкції про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом МФУ від 13.11.99 р. № 291, узагальнення інформації про розрахунки з персоналом підприємства за оплатою праці (за всіма видами заробітної плати, премій, допомог тощо), а також про розрахунки за не отриманою працівниками в установлений строк сумою оплати праці, про інші поточні виплати ведеться на рахунку 66 «Розрахунки за виплатами працівникам» . Зазначений рахунок має такі субрахунки:

— 661 «Розрахунки за заробітною платою» — за кредитом відображається нарахування заробітної плати працівникам, за дебетом — виплата заробітної плати, а також утримання податку з доходів, внесків до фондів соціального страхування та інших утримань із виплат працівникам;

— 662 «Розрахунки з депонентами» — за кредитом відображається заборгованість підприємства за виплатами працівникам у разі отримання підприємством готівки для виплати через касу підприємства і неотримання її працівниками в установлений строк, за дебетом — виплата такої заборгованості;

— 663 «Розрахунки за іншими виплатами» — за кредитом відображається нарахування виплат, які не відносяться до фонду оплати праці, наприклад, виплат по тимчасовій непрацездатності, вихідної допомоги тощо, за дебетом — їх виплата.

Для відображення в бухгалтерському обліку нарахувань на фонд оплати праці та утримань, пов’язаних з оплатою праці, використовуються:

— рахунок 65 «Розрахунки за страхуванням» — за кредитом відображається нарахування внесків, а також отримання коштів від фондів, за дебетом — сплата (перерахування) внесків та витрачання коштів соціальних фондів;

— субрахунок 641 «Розрахунки за податками» — за кредитом відображається утримання податку з доходів фізичних осіб із суми загального оподатковуваного доходу, за дебетом — його сплата (перерахування).

 

Податковий облік

Заробітна плата підлягає обкладенню податком з доходів фізичних осіб за ставкою 15 %. Згідно з

п. 3.5 Закону № 889 при нарахуванні заробітної плати об’єкт оподаткування визначається як нарахована сума такої заробітної плати, зменшена на суму внесків до фондів соціального страхування, які відповідно до закону утримуються за рахунок доходу найманої особи.

До суми нарахованої заробітної плати працівника може застосовуватися податкова соціальна пільга (далі — ПСП). При цьому в загальному випадку вона застосовується до

нарахованої зарплати, розмір якої не перевищує суми, що дорівнює розміру прожиткового мінімуму, який діє для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень (у 2007 році — 740 грн.). Якщо працівник претендує на ПСП на дітей (пп. «а» — «в» п.п. 6.1.2 Закону № 889), граничний розмір доходу, що дає право на застосування ПСП одному з батьків, визначається як добуток суми, установленої абзацом першим п.п. 6.5.1 Закону № 889, і відповідної кількості дітей.

Розміри ПСП установлено в

п. 6.1 Закону № 889.

Заробітна плата обкладається внесками до всіх фондів соціального страхування. Для визначення переліку виплат, що включаються до бази для обкладення страховими внесками, слід керуватися

Інструкцією № 5 (листи Пенсійного фонду від 02.03.2004 р. № 1982/04, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 01.04.2004 р. № 01-16-441, Мінпраці від 13.04.2004 р. № 20-144 // «Податки та бухгалтерський облік», 2004, № 24, 33, 44 відповідно).

Звертаємо увагу: оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності і допомога по тимчасовій непрацездатності в частині нарахувань обкладаються тільки внеском до Пенсійного фонду, у частині утримань — внеском до Пенсійного фонду та податком з доходів. При цьому суми оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності та допомоги по тимчасовій непрацездатності ураховуються при визначенні права працівника на ПСП.

Сума нарахованої заробітної плати відноситься до валових витрат на підставі

п.п. 5.6.1 Закону про податок на прибуток. Сума внесків до фондів соціального страхування включається до складу валових витрат підприємства відповідно до п.п. 5.7.1 Закону про податок на прибуток.

Докладніше про порядок оподаткування заробітної плати і виплат по тимчасовій непрацездатності див. «Податки та бухгалтерський облік», 2007, спецвипуск № 5.

Приклад.

Оклад працівника у листопаді становив 1500 грн. З 21 по 30 листопада він перебував на лікарняному. Нарахована заробітна плата за листопад склала 954,55 грн. Оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності (за 3 робочих дні — 21, 22, 23 листопада) склала 178,56 грн., допомога по тимчасовій непрацездатності — 297,60 грн. (за 5 робочих днів — з 26 по 30 листопада).

 

Первинний документ

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,
грн.

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

ВД

ВВ

1

2

3

4

5

6

7

3.1.1. Нарахування заробітної плати та виплат по тимчасовій непрацездатності

Розрахункова відомість

Нараховано заробітну плату за листопад 2007 року

23, 91, 92, 93, 94

661

954,55

954,55

Розрахункова відомість, листок непрацездатності

Нараховано оплату перших п’яти днів тимчасової непрацездатності

949

663

178,56

178,56

Нараховано допомогу по тимчасовій непрацездатності

652

663

297,60

3.1.2. Нарахування внесків до фондів соціального страхування

Відомість нарахування внесків до соціальних фондів

Нараховано внесок до Пенсійного фонду на суму заробітної плати
(954,55 х 33,2 %)

23, 91, 92, 93, 94

651

316,91

316,91

Нараховано внесок до Пенсійного фонду на суму лікарняних
(178,56 + 297,60) х 33,2 %

949

651

158,09

158,09

Нараховано внесок до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (954,55 х 1,5 %)

23, 91, 92, 93, 94

652

14,32

14,32

Нараховано внесок до Фонду соціального страхування на випадок безробіття
(954,55 х 1,3 %)

23, 91, 92, 93, 94

653

12,41

12,41

Нараховано внесок до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (954,55 х 1,16 %*)

23, 91, 92, 93, 94

656

11,07

11,07

3.1.3. Утримання внесків до фонду соціального страхування та податку з доходів

Розрахункова відомість

Утримано внесок до Пенсійного фонду із суми заробітної плати**

661

651

13,40

Утримано внесок до Пенсійного фонду із суми лікарняних

663

651

6,69

Утримано внесок до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (954,55 х 1 %)

661

652

9,55

Утримано внесок до Фонду соціального страхування на випадок безробіття
(954,55 х 0,5 %)

661

653

4,77

Утримано податок з доходів із суми заробітної плати (954,55 -
- 13,40 - 9,55 - 4,77) х 15 %

661

641/ ПДФО

139,02

Утримано податок з доходів із суми лікарняних (178,56 + 297,60 - 6,69) х 15 %

663

641/ ПДФО

70,42

3.1.4. Перерахування суми внесків до фондів соціального страхування та податку з доходів

Платіжне доручення

Перераховано внесок до Пенсійного фонду (316,91 +158,09 + 13,40 + 6,69)

651

311

495,09

Платіжне доручення

Перераховано внесок до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (14,32 + 9,55)

652

311

розрахункова величина

Платіжне доручення

Перераховано внесок до Фонду соціального страхування на випадок безробіття
(12,41 + 4,77)

653

311

17,18

Платіжне доручення

Перераховано внесок до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

656

311

11,07

Платіжне доручення

Перераховано податок з доходів
(139,02 + 70,42)

641/ ПДФО

311

209,44

* Розмір страхового тарифу залежить від класу професійного ризику виробництва. У цьому випадку ставку внеску до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності прийнято умовно.

** У зв’язку з тим, що з січня 2007 року до загального оподатковуваного доходу застосовується диференційована ставка внеску до Пенсійного фонду в частині утримань, підприємствам, що використовують для обліку виплат по тимчасовій непрацездатності рахунок 663, на нашу думку, для цілей бухгалтерського обліку суму утриманого пенсійного внеску слід розподіляти пропорційно розміру заробітної плати і сумі лікарняних.

Розрахуємо загальну суму оподатковуваного доходу: 954,55 + 178,56 + 297,60 = 1430,71 (грн.).

Сума внеску до Пенсійного фонду в частині утримань складе: 568

х 0,5 % + (1430,71 - 568) х 2 % = 20,09 (грн.).

Визначимо суму внеску до Пенсійного фонду, утриманого із заробітної плати: 20,09

х 954,55 : 1430,71 = 13,40 (грн.).

Сума внеску до Пенсійного фонду, утриманого із суми лікарняних складе: 20,09

х 476,16 : 1430,71 = 6,69 (грн.)

3.1.5. Виплата заробітної плати та суми лікарняних

Грошовий чек

Отримано грошові кошти на виплату заробітної плати і лікарняних

301

311

1186,86

Платіжна відомість

Виплачено заробітну плату за листопад 2007 року (954,55 - 13,40 - 9,55 - 4,77 - 139,02)

661

301

787,81

Платіжна відомість

Виплачено оплату перших п’яти днів тимчасової непрацездатності та допомогу по тимчасовій непрацездатності (178,56 +
+ 297,60 - 6,69 - 70,42)

663

301

399,05

3.1.6. Депонування заробітної плати та виплат
по тимчасовій непрацездатності в разі їх невиплати з вини працівника

Платіжна відомість

Депоновано суму оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності та допомоги по тимчасовій непрацездатності

663

662

399,05

Платіжна відомість

Депоновано заробітну плату за листопад 2007 року

661

662

787,81

 

Тепер розглянемо особливості сплати внесків до Пенсійного фонду підприємствами, які обрали спрощену систему оподаткування.

Щоб уникнути зайвої сплати страхових внесків за найманих працівників платниками єдиного податку, суми коштів, що направляються до Пенсійного фонду у вигляді частини ставки єдиного податку (42 %), зараховуються в рахунок сплати страхових внесків за періоди, в які платником здійснено витрати на оплату праці найманих працівників та нараховано страхові внески.

 

Первинний документ

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума,
грн.

Дт

Кт

1

2

3

4

5

3.1.7. Зарахування частини єдиного податку (42 %)
в рахунок сплати внесків до Пенсійного фонду

Розрахунок сплати єдиного податку суб’єктом малого підприємництва — юридичною особою

Нараховано єдиний податок за жовтень 2007 року

92

641/ЄП

2000,00

Платіжне доручення

Сплачено єдиний податок за жовтень 2007 року

641/ЄП

311

2000,00

Бухгалтерська довідка

Зарахування суми єдиного податку щодо внеску до Пенсійного фонду (2000 х 42 %)

651

719

840,00

або

651

44

840,00

або

 

 

92

641/ЄП

840,00 (сторно)

651

641/ЄП

840,00

Розрахункова відомість

Нараховано заробітну плату за листопад 2007 року

23, 91, 92, 93

661

4600,00

Відомість нарахування внесків до соціальних фондів

Нараховано внесок до Пенсійного фонду (4600 х 33,2 %)

23, 91, 92, 93

651

1527,20

Нараховано внесок до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві (4600 х 1,16 %*)

23, 91, 92, 93

656

53,36

Розрахункова відомість

Утримано внесок до Пенсійного фонду

661

651

49,40

Утримано внесок до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

661

652

46,00

Утримано внесок до Фонду соціального страхування на випадок безробіття

661

653

23,00

Утримано податок з доходів фізичних осіб

661

641/ПДФО

672,24

Платіжне доручення

Перераховано внески до Пенсійного фонду (1527,20 + 49,40 - 840)

651

311

736,60

Платіжне доручення

Перераховано внесок до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

652

311

46,00

Платіжне доручення

Перераховано внесок до Фонду соціального страхування на випадок безробіття

653

311

23,00

Платіжне доручення

Перераховано внесок до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві

656

311

53,36

Платіжне доручення

Перераховано податок з доходів

641/ПДФО

311

672,24

Грошовий чек

Отримано в банку кошти на виплату заробітної плати

301

311

3809,36

Платіжна відомість, видатковий касовий ордер

Виплачено заробітну плату

661

301

3809,36

* Ставку внеску до Фонду соціального страхування від нещасних випадків прийнято умовно 1,16 %.

 

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі