Теми статей
Обрати теми

Дотації на працевлаштування безробітних

Редакція ПБО
Стаття

Дотації на працевлаштування безробітних

 

З метою забезпечення державної гарантії в реалізації громадянами права на працю, а також захисту населення від безробіття чинним законодавством України передбачено можливість надання дотацій роботодавцям на створення додаткових робочих місць для безробітних. У цій статті розглянемо особливості порядку надання таких дотацій.

 

Катерина СКРИПКІНА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

Закон № 803

— Закон України «Про зайнятість населення» від 01.03.91 р. № 803-ХII.

Закон про оплату праці

— Закон України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. № 108/95-ВР.

Закон про податок на прибуток

Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22.05.97 р. № 283/97-ВР.

Закон № 1533

— Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000 р. № 1533-ІІІ.

Закон № 889

— Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV.

Інструкція № 5

Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5.

Порядок № 1

— Порядок надання роботодавцю дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних, затверджений наказом Мінпраці від 10.01.2001 р. № 1.

 

Відповідно до

ч. 2 ст. 7 Закону № 1533 одним із видів соціальних послуг, що надаються Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі — Фонд), є пошук відповідної роботи та сприяння у працевлаштуванні, у тому числі шляхом надання роботодавцю дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних.

Можливість надання роботодавцю дотації з Фонду передбачено

ч. 1 ст. 30 Закону № 1533. Надання таких дотацій здійснюється відповідно до Порядку № 1.

Зазначимо, що

під дотацією розуміються кошти Фонду для покриття витрат на заробітну плату осіб, працевлаштованих за направленням державної служби зайнятості, а також на соціальні внески, які нараховуються на їх заробітну плату, що надаються роботодавцю, який створює додаткові робочі місця для працевлаштування безробітних. Оскільки згідно з п. 10 ст. 1 Закону № 1533 роботодавцями є власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган, фізична особа, яка використовує найману працю, дотація може надаватися як юридичним особам, так і фізичним особам — суб’єктам підприємницької діяльності.

Проте не всі роботодавці мають право на отримання дотації з Фонду. Так,

дотації не може бути надано:

— роботодавцям, які

не зареєстровані платниками внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття;

— роботодавцям, які

на дату звернення мають заборгованість щодо страхових внесків (за винятком заборгованості щодо внесків, строк сплати яких не настав), нараховану пеню та фінансові санкції за порушення норм Закону № 1533 і Закону № 803;

бюджетним та неприбутковим організаціям.

Далі розглянемо, при дотриманні яких вимог може бути надано дотацію з Фонду на створення додаткового робочого місця для працевлаштування безробітного.

 

При виконанні яких умов може надаватися дотація

Отже, Фонд надасть роботодавцю дотацію на покриття витрат на заробітну плату працівника та соціальні внески, що нараховуються на неї, якщо:

1) працівник

працевлаштовується за направленням державної служби зайнятості;

2)

протягом 6 місяців, що передують моменту працевлаштування, у роботодавця не було скорочень працівників професії (спеціальності), на яку приймається направлений службою зайнятості працівник;

3)

строк, на який працевлаштовують працівника, перевищує 2 роки;

4) до прийняття на роботу такий працівник

перебував на обліку в державній службі зайнятості не менше 6 місяців.

Певні категорії безробітних

направляються на дотаційні робочі місця в першу чергу. При цьому строк, протягом якого потрібно перебувати на обліку в службі зайнятості, для них скорочено до 1 місяця. До таких безробітних належать:

— жінки, які мають дітей віком до 6 років;

— одинокі матері, які мають дітей віком до
14 років або дітей-інвалідів;

— молодь, яка закінчила або припинила навчання в середніх загальноосвітніх школах, професійно-технічних та вищих навчальних закладах різних рівнів акредитації, звільнилася зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби і якій надається перше робоче місце;

— діти (сироти), які залишилися без опіки батьків;

— особи, яким виповнилося 15 років і які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу;

— особи передпенсійного віку, а саме: за два роки до настання права на пенсію (чоловіки після досягнення 58 років, жінки — 53 років);

— особи, звільнені після відбування покарання або примусового лікування;

— особи, які входять до складу сім’ї, де двоє і більше її членів є безробітними. Членами сім’ї вважаються чоловік, дружина і діти, які не перебувають у шлюбі та проживають разом з батьками.

Зверніть увагу:

строк перебування на обліку в службі зайнятості осіб визначається з дня надання їм статусу безробітного. У разі якщо особа звернулася до служби зайнятості повторно для перереєстрації протягом двох років, строк перебування визначається сумарно, тобто враховується час, протягом якого особа перебувала на обліку в службі зайнятості після першого звернення до моменту її працевлаштування.

Існує ще одна умова, виконання якої необхідне для отримання дотації з Фонду, а саме: роботодавець має гарантувати, що

трудовий договір з працівником, який приймається на роботу за направленням центру зайнятості, не буде розірвано протягом 2 років з таких причин:

у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці, у тому числі з реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, установи, організації, скороченням чисельності або штату (п. 1 ч. ст. 40 КЗпП);

за угодою сторін (п. 1 ч. 1 ст. 36 КЗпП).

 

Процедура надання дотації

Процедура надання дотації починається з того, що центр зайнятості за місцем реєстрації роботодавця платником внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття на підставі інформації про наявність вільних місць (вакантних посад) (Звіт про наявність вакансій за формою 3-ПН) або листа роботодавця про його попередню згоду на працевлаштування безробітного відправляє роботодавцю направлення на працевлаштування з наданням дотації згідно з додатком 1 до

Порядку № 1.

Протягом

трьох днів роботодавець має повідомити центр зайнятості про прийняте рішення щодо працевлаштування безробітного.

Якщо роботодавець згоден працевлаштувати безробітного за направленням служби зайнятості з умовою отримання дотації, він надає довідку про відсутність скорочення чисельності (штату) працівників за професією (спеціальністю), на яку працевлаштовується безробітний, на підприємстві протягом останніх 6 місяців. Таку довідку має бути підтверджено центром зайнятості.

Протягом 10 робочих днів

комісія, створена з ініціативи робочого органу виконавчої дирекції Фонду, розглядає питання про можливість надання роботодавцю дотації. До складу комісії входять представники виконавчої дирекції Фонду, районних та міських державних адміністрацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, а також представники профспілок (за їх згодою).

При розгляді питання про можливість надання дотації враховуються відомості, надані центром зайнятості:

1) про реєстрацію робо-
тодавця платником внес-
ків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття;

2) про відсутність на дату звернення:

— заборгованості зі сплати страхових внесків до Фонду;

— нарахованої пені;

— фінансових санкцій за порушення норм

Закону № 1533 і Закону № 803.

На підставі зазначених документів

комісія розглядає питання про надання роботодавцю дотації. Висновок комісії має рекомендаційний характер.

Безпосередньо рішення про надання роботодавцю дотації приймається директором центру зайнятості з урахуванням висновку комісії.

Директор центру зайнятості розглядає питання про можливість надання дотації протягом 5 календарних днів після отримання висновку комісії.

Якщо директор приймає позитивне рішення, роботодавцю

протягом 5 календарних днів направляється проект договору між центром зайнятості та роботодавцем про працевлаштування безробітного з наданням дотації.

Відповідно до

абзацу дванадцятого п. 13 Порядку № 1 форму договору між роботодавцем та центром зайнятості має бути затверджено правлінням Фонду, але на сьогодні затвердженої типової форми договору немає. Отже, договір між центром зайнятості та роботодавцем складається в довільній формі.

В яких розмірах та протягом якого строку надається дотація

Відповідно до

п. 5 Порядку № 1 дотація на створення додаткових робочих місць може надаватися тільки в межах коштів Фонду, передбачених бюджетом та кошторисами для цієї мети. Слід зауважити, що норми цього пункту вже свідчать про те, що розміри дотації обмежено.

Конкретніше обмеження міститься в

п. 7 Порядку № 1. Так, згідно із зазначеним пунктом дотація надається в розмірі фактичних витрат на заробітну плату працівників, прийнятих за направленням центру зайнятості, але не вище середнього рівня заробітної плати за всіма видами економічної діяльності у відповідній області за місяць, за який нараховано заробітну плату. Якщо працівник відпрацював неповний місяць, межа розраховується виходячи із зазначеної вище величини за фактично відпрацьований час. Якщо сума фактичних витрат на заробітну плату перевищує встановлену межу, то відшкодовується сума, що дорівнює середній заробітній платі за всіма видами економічної діяльності у відповідній області.

За рахунок коштів Фонду роботодавцю відшкодовуються:

— фактичні витрати на основну та додаткову заробітну плату, визначену згідно з

ч. 1 і 2 ст. 2 Закону про оплату праці;

— сума страхових внесків, нарахованих на суму заробітної плати «дотаційних» працівників (страхові внески, що сплачуються роботодавцями).

Докладний перелік складових фонду основної та додаткової заробітної плати міститься в

Інструкції № 5, яка є єдиним нормативним документом, розробленим відповідно до Закону про оплату праці. Відповідно до абзацу четвертого п. 1.5 Інструкції № 5 фонд оплати праці працівників, прийнятих на постійну роботу за направленням державної служби зайнятості згідно з угодою з роботодавцем про надання дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних, ураховується на загальних підставах. Звертаємо увагу, що інші заохочувальні та компенсаційні виплати (п. 2.3 Інструкції № 5) до дотації не входять, тобто якщо роботодавець заохотить працівника (наприклад, виплатить премію за виконання особливо важливого завдання або матеріальну допомогу на оздоровлення тощо), прийнятого на роботу за направленням служби зайнятості, Фонд такі виплати не відшкодує. Не включаються до дотації й виплати, що не відносяться до фонду оплати праці (п. 3 Інструкції № 5), наприклад оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності.

Зверніть увагу: дотація надається роботодавцю

щомісячно протягом року. Ураховуючи, що для отримання дотації роботодавець зобов’язується працевлаштувати безробітного на строк понад два роки, починаючи з другого року роботи працевлаштованого за направленням служби зайнятості працівника Фонд уже не компенсуватиме витрати на виплату йому заробітної плати, тобто ці витрати нестиме сам роботодавець.

Підставою для надання дотації є

довідка про нараховану та виплачену заробітну плату особі, працевлаштованій за направленням центру зайнятості, і сплату страхових внесків. Строки подання такої довідки вказуються в договорі.

Зазначимо, що в разі

переведення працівника на інше робоче місце на постійну роботу на цьому ж підприємстві дотація продовжує надаватися при виконанні таких умов (п. 9 Порядку № 1):

1) на робочому місці, на яке надавалася дотація, працівник пропрацював понад 6 місяців;

2) переведення відбулося за згодою працівника;

3) на новому робочому місці зберігаються гарантії зайнятості, передбачені умовами надання дотації.

Крім того, протягом 5 робочих днів роботодавець має повідомити центр зайнятості про переведення працівника за його згодою на інше робоче місце.

Не припиняється виплата дотації також у разі призначення пенсії особі, яка досягла пенсійного віку, або особі, якій установлено інвалідність, за умови, що така особа продовжує працювати.

 

Податковий та бухгалтерський облік

Заробітна плата працівника, на якого підприємство одержує дотацію, оподатковується в загальному порядку, а саме: із суми заробітної плати утримується податок з доходів фізичних осіб, а також на неї нараховуються і з неї утримуються всі соціальні внески. Відповідно до

п. 6.1 Закону № 889 до заробітної плати «дотаційного» працівника може застосовуватися податкова соціальна пільга, якщо загальна сума заробітної плати не перевищує граничного розміру доходу, визначеного згідно з п.п. 6.5.1 цього Закону (у 2007 році — 740 грн.).

Слід зазначити, що заробітна плата працівника, працевлаштованого за направленням центру зайнятості, підлягає індексації в загальному порядку згідно з

Порядком проведення індексації грошових доходів населення, затвердженим постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078.

Витрати підприємства на заробітну плату «дотаційного» працівника відносяться до валових витрат підприємства на підставі

п.п. 5.6.1 Закону про податок на прибуток.

Щодо внесків до фондів соціального страхування, то їх сума також відноситься до складу валових витрат підприємства згідно з

п.п. 5.7.1 Закону про податок на прибуток.

Сума дотації, отриманої підприємством з центру зайнятості на покриття витрат на заробітну плату осіб, працевлаштованих за направленням державної служби зайнятості, і соціальні внески, включається до складу валових доходів на підставі

абзацу дванадцятого п.п. 4.1.6 Закону про податок на прибуток. Такі ж роз’яснення надано в листі ДПАУ від 17.09.2004 р. № 8217/6/15-1116.

Приклад.

ТОВ «Гранд» за договором з центром зайнятості 3 вересня 2007 року прийняло на роботу інспектора відділу кадрів з умовою надання дотації. Заробітна плата інспектора відділу кадрів складає 460 грн. Нарахування до соціальних фондів складають 170,29 грн. (460 грн. х 37,02 %). Сума дотації, що надається Фондом, — 630,29 грн. (460 грн. +
+ 170,29 грн.). До заробітної плати працівника застосовується податкова соціальна пільга в розмірі 200 грн.

Бухгалтерський облік операцій з отримання та використання дотації з центру зайнятості покажемо в таблиці.

 


з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума,
грн.

ВВ

ВД

 

 

дебет

кредит

1

Нараховано заробітну плату інспектору відділу кадрів

92

661

460,00

460,00

2

Нараховано внески до соціальних фондів (460 х (33,2 % + 1,5 % +
+ 1,3 % + 1,02 %*))

92

651, 652, 653, 656

170,29

170,29

3

Утримано внесок до Пенсійного фонду (460 х 0,5 %)

661

651

2,30

4

Утримано внесок до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (460 х 0,5 %)

661

652

2,30

5

Утримано внесок до Фонду соціального страхування на випадок безробіття (460 х 0,5 %)

661

653

2,30

6

Утримано податок з доходів фізичних осіб (460 - 2,30 - 2,30 -
- 2,30 - 200) х 15 %

661

641/ПДФО

37,97

7

Відображено заборгованість центру зайнятості на суму дотації

377

48

630,29

8

Відображено доходи на суму дотації

48

718

630,29

9

Перераховано внески до соціальних фондів (170,29 + 2,30 + 2,30 + 2,30)

651, 652, 653, 656

311

177,19

10

Перераховано податок з доходів фізичних осіб

641/ПДФО

311

37,97

11

Виплачено заробітну плату інспектору відділу кадрів (460 -
- 2,30 - 2,30 - 2,30 - 37,97)

661

301

415,13

12

Отримано дотацію з центру зайнятості

311

377

630,29

630,29

* Ставку внеску до Фонду

соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України прийнято умовно.

 

 

Відповідальність роботодавця за порушення порядку використання дотації

Згідно з

п. 14 Порядку № 1 відповідальність за порушення умов та порядку надання дотації несе директор центру зайнятості.

Роботодавець

, у свою чергу, несе відповідальність за забезпечення гарантії зайнятості осіб, прийнятих на роботу за направленням центру зайнятості, а також за достовірність даних, що є підставою для визначення розміру дотації, та використання дотації (п. 15 Порядку № 1).

Перевірку даних, наданих роботодавцем, а також використання ним сум дотації здійснює центр зайнятості щокварталу.

У разі виявлення недостовірності наданих роботодавцем даних з метою отримання дотації, використання дотації з порушенням законодавства та перешкоджання проведенню перевірки центр зайнятості припиняє виплату дотації, а роботодавець добровільно або за рішенням суду повинен відшкодувати Фонду завдану шкоду.

Якщо роботодавець порушує гарантії зайнятості працівників, прийнятих на роботу за направленням центру зайнятості з умовою надання роботодавцю дотації, а саме звільняє їх до закінчення двох років з дня працевлаштування за підставами, передбаченими

п. 1 ч. 1 ст. 36 КЗпП, п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗпП, ч. 3 ст. 38 КЗпП, крім того, що він має повернути суму отриманої дотації, такий роботодавець позбавляється права на отримання дотації протягом трьох років із дня отримання останньої суми коштів.

Спори, що виникли між роботодавцем та центром зайнятості, що надає дотацію, вирішуються центром зайнятості вищого рівня або в судовому порядку.

Як зазначалося вище, для отримання дотації роботодавець повинен гарантувати, що направленого центром зайнятості працівника не буде звільнено протягом двох років за підставами, указаними в

п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗпП та п. 1 ч. 1 ст. 36 КЗпп. У разі якщо роботодавець порушує цю умову, а також у разі звільнення працівника внаслідок невиконання роботодавцем законодавства про працю, умов трудового або колективного договору (ч. 3 ст. 38 КЗпП), дотацію, отриману з Фонду, має бути повернено в повному обсязі з урахуванням індексу зростання цін на споживчі товари за період з місяця початку отримання дотації до місяця, що передує місяцю її повернення.

Сума, що підлягає поверненню, розраховується шляхом множення суми отриманої дотації на

добуток індексів зростання цін на споживчі товари за зазначений період, поділених на 100*. Причому розрахунок суми індексації проводиться окремо за кожний місяць, в якому було отримано дотацію. Проілюструємо порядок розрахунку на конкретному прикладі.

Приклад.

З 2 квітня 2007 року на підприємство за направленням центру зайнятості працевлаштовано працівника з умовою отримання дотації на компенсацію витрат із заробітної плати. Сума заробітної плати працівника складає 460 грн., сума нарахованих на неї соціальних внесків — 170,29 грн. Загальна сума дотації — 630,29 грн. на місяць. Фактично дотація виплачувалася починаючи з травня 2007 року. 3 вересня 2007 року працівника звільнено за угодою сторін (п. 1 ч. 1 ст. 36 КЗпП), у зв’язку з цим у вересні дотацію необхідно повернути центру зайнятості. На дату звільнення працівника дотацію у вигляді компенсації витрат на заробітну плату та соціальні внески за серпень 2007 року ще не отримано.

Розрахуємо суму, що підлягає поверненню центру зайнятості (суму дотації з урахуванням індексації), у таблиці.

 

Місяць

Сума отриманої дотації, грн.

Розрахунок добутку індексів зростання цін на споживчі товари за період

Сума дотації з урахуванням індексації

1

2

3

гр. 2 х гр. 3

Травень

630,29

1,006 х 1,022 х 1,014 х 1,006

661,04

Червень

630,29

1,022 х 1,014 х 1,006

657,09

Липень

630,29

1,014 х 1,006

642,95

Серпень

630,29

1,006

634,07

Разом

2521,16

Х

2595,15

 

 

Тепер розглянемо, як відобразиться в податковому обліку повернення дотації центру зайнятості. Якщо роботодавець із зазначених вище причин повертає дотацію центру зайнятості, на нашу думку, на суму такої дотації потрібно відкоригувати валові доходи підприємства. Це обумовлено тим, що при поверненні суми дотації виходить, що витрати на виплату заробітної плати працівнику, направленому центром зайнятості, фактично понесено роботодавцем. При цьому потрібно мати на увазі, що суму індексації дотації не може бути включено до складу валових витрат підприємства згідно з

п.п. 5.3.5 Закону про податок на прибуток.

Проте позиція ДПАУ може бути не такою лояльною. Тому обережним платникам, перш ніж коригувати валові доходи на суму поверненої дотації, рекомендуємо звернутися за роз’ясненнями до податкового органу.

Звертаємо увагу, що в разі звільнення працівника за іншими підставами, ніж передбачені в

Порядку № 1, наприклад, у разі переведення працівника за його згодою на інше підприємство (п. 5 ч. 1 ст. 36 КЗпП), звільнення за власним бажанням (ч. 1 ст. 38 КЗпП), дотацію повертати не потрібно.

На завершення варто зауважити, що використання дотації з Фонду вигідно для роботодавця, адже фактично підприємство одержує «безоплатного» працівника. Але при цьому роботодавцю потрібно не забувати про дотримання всіх правил використання дотації.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі