Теми статей
Обрати теми

Практика підприємництва. Видача органами держпожежнагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень

Редакція ПБО
Стаття

Видача органами держпожежнагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень

 

Зміни до інструкції, яка регулює питання організації роботи органів державного пожежного нагляду (далі — держпожежнагляду) з видачі дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень, у черговий раз підвищили інтерес до цієї процедури. Ця стаття покликана нагадати всім, хто потребує цього самого дозволу, процедуру його отримання з урахуванням унесених до неї змін, адже, як відомо, знання — це «страшна» сила.

 

Георгій Сфінцицкі, юрист

Документи статті

Закон № 3745

— Закон України «Про пожежну безпеку» від 17.12.93 р. № 3745-XII.

Порядок № 150

— Порядок видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2001 р. № 150.

Інструкція № 278

— Інструкція з організації роботи органів державного пожежного нагляду з питань видачі дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень, затверджена наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 11.05.2006 р. № 278.

Закон № 2806

— Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 06.09.2005 р. № 2806-IV.

ОНТП 24-86

— ОНТП 24-86/МВС СРСР (НАПБ Б.07.005-86) «Визначення категорій приміщень та будівель за вибухопожежною та пожежною небезпекою».

Інструкція № 59

— Інструкція з організації роботи органів державного пожежного нагляду, затверджена наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (далі — МНС України) від 06.02.2006 р. № 59.

КпАП

— Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X.

 

Хто зобов’язаний одержувати дозвіл на початок роботи?

Відповідно до

ч. 8 ст. 10 Закону № 3745 новостворені підприємства, а також діючі підприємства при введенні в експлуатацію нових і реконструйованих об’єктів, при впровадженні нових технологій, при передачі у виробництво зразків нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та продукції, а також новостворені та діючі підприємства при оренді будь-яких приміщень зобов’язані одержувати дозвіл органів держпожежнагляду на початок роботи і оренду приміщень (далі — дозвіл на початок роботи), який видається без справляння будь-якої плати.

Обов’язок отримати дозвіл на початок роботи не поширюється на випадки, коли ведення господарської діяльності можливе за декларативним принципом або коли прийняття об’єкта в експлуатацію здійснено комісією за участі органів держпожежнагляду.

В останньому випадку

підпис державного інспектора в акті державної комісії є згодою органу держпожежнагляду, якого він представляє, на початок роботи об’єкта з дня затвердження акта в установленому порядку (п.п. 3.4.8.7 Інструкції № 59).

 

Початок роботи за декларативним принципом

Декларативний принцип — це принцип, згідно з яким суб’єкт господарювання набуває права на провадження господарської діяльності без отримання документа дозвільного характеру шляхом повідомлення відповідного дозвільного органу про відповідність його матеріально-технічної бази вимогам законодавства (

ст. 1 Закону № 2806), а можливість одержання суб’єктом господарювання права провадження господарської діяльності за декларативним принципом визначається винятково законами (абз. 1 ч. 1 ст. 4 Закону № 2806).

Зокрема,

при оренді приміщень або використанні їх на умовах інших цивільно-правових договорів від орендаря (користувача) не вимагається отримання дозволу на їх використання за умови збереження виду діяльності та стану цих приміщень, проте це правило не поширюється на потенційно небезпечні об’єкти (абз. 1 ч. 5 ст. 4 Закону № 2806).

Новостворені підприємства

(у тому числі й розташовані в орендованих приміщеннях) можуть починати свою діяльність за декларативним принципом за умови, що вони не змінюють виду діяльності (функціонального призначення) об’єктів та приміщень (крім потенційно небезпечних об’єктів) та не належать до категорії вибухопожежонебезпечних та (або) об’єктів з масовим перебуванням людей, а також не розміщуються на території або всередині таких об’єктів, при цьому слід дотримуватися ще одного правила — новостворені підприємства повинні не змінювати стан приміщень, в яких вони розташовуються, і не проводити їх перепланування (ч. 9 ст. 10 Закону № 3745, абз. 1 п. 111 Порядку № 150, абз. 9 п. 3.1 Інструкції № 278).

Новостворені підприємства,

що належать до категорії пожежонебезпечних об’єктів, також можуть починати свою діяльність за декларативним принципом, але тільки за умови укладення договорів добровільного страхування відповідальності перед третіми особами щодо відшкодування можливої шкоди і тільки протягом строку їх дії (ч. 9 ст. 10 Закону № 3745, абз. 2 п. 111 Порядку № 150, абз. 11 п. 3.1 Інструкції № 278).

Як бачимо, можливість почати свою діяльність за декларативним принципом, не проходячи процедуру отримання від органів держпожежнагляду дозволу на початок роботи, залежить від того, чи не належить підприємство (об’єкт, приміщення) до категорії, належність до якої не дає такого права, а для цього потрібно як мінімум знати, що вони собою являють.

Отже,

визначення потенційно небезпечного об’єкта можна знайти в п. 2 Положення про паспортизацію потенційно небезпечних об’єктів (у редакції наказу МНС України від 16.08.2005 р. № 140), відповідно до якого потенційно небезпечний об’єкт — це об’єкт, на якому можуть використовуватися або виготовлятися, перероблятися, зберігатися або транспортуватися небезпечні речовини, біологічні препарати, а також інші об’єкти, які за певних обставин можуть створити реальну загрозу виникнення аварії (аварія — небезпечна подія техногенного характеру, що призвела до загибелі людей або створила на об’єкті або окремій території загрозу життю чи здоров’ю людей і спричинила руйнування будівель, споруд, устаткування та транспортних засобів, порушення виробничого чи транспортного процесу або завдає шкоди навколишньому середовищу).

Визначення вибухопожежонебезпечних, пожежонебезпечних та об’єктів з масовим перебуванням людей дано в

п. 11 Порядку № 150
:

вибухопожежонебезпечний об’єкт

— це об’єкт з наявністю приміщень виробничого, складського чи іншого призначення, який за ступенем вибухопожежної небезпеки віднесено до категорій «А» і «Б» відповідно до ОНТП 24-86;

пожежонебезпечний об’єкт

— це об’єкт з приміщеннями виробничого, складського чи іншого призначення, який за ступенем вибухопожежної небезпеки віднесено до категорії «В» відповідно до ОНТП 24-86;

об’єкти з масовим перебуванням людей

— будівлі дитячих дошкільних, навчальних, культурно-видовищних і культових закладів, закладів дозвілля, лікувально-профілактичних закладів зі стаціонарними відділеннями, закладів відпочинку і туризму, будинків-інтернатів загального та спеціального типу, готелів, санаторіїв і криті спортивні споруди, ринки, а також інші аналогічні за призначенням об’єкти з постійним або тимчасовим перебуванням у них від 50 і більше осіб.

Хоча

ОНТП 24-86 є документом колишнього СРСР, проте він діє на сьогодні і ним слід керуватися при визначенні категорій об’єктів з приміщеннями за вибухопожежною та пожежною небезпекою. Це прямо передбачено п. 11 Порядку № 150, а також підтверджується в листі Державного департаменту пожежної безпеки МНС України від 20.06.2006 р. № 32/1/2299.

Слід урахувати, що

Інструкція № 278 (абз. 8 п. 3.1) передбачає укладення договорів добровільного страхування відповідальності перед третіми особами з відшкодування можливої шкоди в усіх випадках початку діяльності за декларативним принципом, проте це положення суперечить Порядку № 150 і Закону № 3745, тому воно потребує уточнення з прив’язкою до категорії пожежонебезпечних об’єктів. Побічно це підтверджується тим, що відсутність такого договору не є підставою для відмови в реєстрації декларації, якщо об’єкт не належить до категорії пожежонебезпечних (абз. 18 п. 3.2 Інструкції № 278).

Отже, надання договору добровільного страхування відповідальності перед третіми особами з відшкодування можливої шкоди є обов’язковою умовою тільки для об’єктів, віднесених до категорії пожежонебезпечних.

Новостворені підприємства, що мають право почати свою діяльність за декларативним принципом, не пізніше ніж за 10 днів до початку господарської діяльності повинні направити органу держпожежнагляду декларацію відповідності об’єкта (об’єктів) вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

встановленої форми (додаток 3 до Порядку № 150), яка реєструється органом держпожежнагляду в спеціальному журналі (п. 111 Порядку № 150) за місцем розташування об’єкта або об’єктів (абз. 12 п. 3.1 Інструкції № 278).

У реєстрації декларації може бути відмовлено в разі відсутності договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами з відшкодування можливої шкоди

(для об’єктів, віднесених до категорії пожежонебезпечних), зміни функціонального призначення або перепланування об’єктів та приміщень, невідповідності зазначеної в декларації інформації або коли об’єкт належить до категорії вибухопожежонебезпечних або є об’єктом з масовим перебуванням людей
(абз. 18 п. 3.2 Інструкції № 278).

Після реєстрації декларації відповідні відомості заносяться до Журналу обліку об’єктів (

додаток 1 до п.п. 3.2.3 Інструкції № 59) та відповідного плану перевірок, а також заводиться наглядова справа, яка має відповідати вимогам, установленим додатком 4 до п. 3.3.20 Інструкції № 59. У подальшому перевірка об’єкта проводиться органами держпожежнагляду в строки, установлені чинним законодавством та нормативно-правовими актами МНС України.

 

Отримання дозволу на початок роботи

Якщо підприємство не має права або не бажає починати свою діяльність за декларативним принципом, йому потрібно одержувати дозвіл на початок роботи в загальному порядку. Що він собою являє?

Для отримання дозволу на початок роботи власник (орендар) повинен подати органу держпожежнагляду пакет документів

, що складається із заяви встановленої форми (додаток 1 до Порядку № 150), матеріалів оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства (об’єкта, приміщення) та завіреної в установленому порядку копії свідоцтва про власність (копію договору оренди).

Орган держпожежнагляду реєструє отримані документи в Журналі реєстрації та обліку документів про видачу дозволу на початок роботи підприємств і оренду приміщень та реєстрації декларацій суб’єктів господарювання (

додаток 2 до п. 3.2 Інструкції № 278).

Оцінка (експертиза) протипожежного стану підприємства може проводитися органом держпожежнагляду або іншою юридичною (фізичною) особою, яка має ліцензію на її проведення, при цьому строк її проведення та порядок оплати встановлюється в договорі, що укладається сторонами.

Підставою для видачі дозволу на початок роботи є висновок, який оформляється за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства (об’єкта, приміщення)

, при цьому якщо ця оцінка (експертиза) здійснювалася органами держпожежнагляду, то вона прирівнюється до планової перевірки.

Протягом п’яти робочих днів із дня подання заявником пакета документів орган держпожежнагляду приймає рішення про видачу дозволу на початок роботи або про відмову в його видачі

в разі наявності порушень правил пожежної безпеки, які можуть призвести до виникнення пожежі або створення перешкод при гасінні пожежі та евакуації людей (ч. 11 ст. 10 Закону № 3745).

За наявності інших порушень правил пожежної безпеки дозвіл на початок роботи може бути видано за умови надання суб’єктом господарської діяльності

договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами щодо відшкодування можливої шкоди на період до усунення порушень правил пожежної безпеки та плану заходів щодо усунення цих порушень з конкретними строками виконання (п. 6 Порядку № 150).

Після видачі дозволу на початок роботи відповідні відомості заносяться до Журналу обліку об’єктів (

додаток 1 до п. 3.2.3 Інструкції № 59) і відповідного плану перевірок, а також заводиться наглядова справа, яка має відповідати вимогам, установленим додатком 4 до п. 3.3.20 Інструкції № 59.

Рішення про відмову у видачі дозволу на початок роботи може бути оскаржено до вищестоящого органу держпожежнагляду (посадової особі) або до суду

(п. 7 Порядку № 150).

 

Анулювання дозволу на початок роботи

При виявленні під час перевірки фактів надання в заяві та доданих до неї документах недостовірної інформації працівниками органу держпожежнагляду складається

Акт про встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації (додаток 3 до п. 4 Інструкції № 278), копія якого вручається керівнику (власнику) або уповноваженій особі суб’єкта господарювання. При відмові керівника (власника) або уповноваженої особи суб’єкта господарювання від підписання або отримання копії акта на ньому робиться відповідна позначка, але в будь-якому разі акт є підставою для прийняття рішення про анулювання дозволу на початок роботи.

Виявлення при перевірці

протипожежного стану об’єкта фактів порушення правил пожежної безпеки, які можуть призвести до виникнення пожежі (або створення перешкод при гасінні пожежі та евакуації людей), також є підставою для прийняття рішення про анулювання дозволу на початок роботи (п. 131 Порядку № 150).

Раніше виданий

дозвіл на початок роботи анулюється шляхом винесення керівником відповідного або вищого за рівнем органу держпожежнагляду постанови за встановленою додатком № 4 до Порядку № 150 формою, яку може бути оскаржено до вищестоящого органу пожежного нагляду або до суду в п’ятиденний строк із дня його вручення.

Анулювання дозволу на початок роботи органом держпожежнагляду не позбавляє суб’єкта господарювання права після усунення виявлених порушень знову подати документи на його отримання (

ч. 8 п. 4 Інструкції № 278).

 

Відповідальність суб’єктів господарювання

При виявленні працівниками органу держпожежнагляду під час проведення планових перевірок фактів надання суб’єктами господарювання

, зареєстрованими за декларативним принципом, у заяві та доданих до неї документах недостовірної інформації щодо відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань пожежної безпеки або фактів здійснення господарської діяльності без дозволу на початок роботи суб’єктами господарювання, зобов’язаними його одержувати, посадові особи, винні в допущенні цих порушень, притягуються до адміністративної відповідальності відповідно до чинного законодавства.

Зокрема,

за надання органам держпожежнагляду недостовірної інформації щодо відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань пожежної безпеки посадові особи можуть притягатись до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу в розмірі від 40 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 680 до 1700 грн.) на підставі ч. 3 ст. 164 КпАП.

За провадження господарської діяльності без дозволу на початок роботи

посадові особи можуть притягатись до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу в розмірі від 20 до 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 340 до 680 грн.) з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва та сировини або без такої на підставі ч. 1 ст. 164 КпАП, а при повторному вчиненні цього порушення посадовою особою, яка протягом року вже притягалася до адміністративної відповідальності за це саме порушення, її може бути притягнуто до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу в розмірі від 30 до 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 510 до 1020 грн.) з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва та сировини або без такої (ч. 2 ст. 164 КпАП).
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі