Теми статей
Обрати теми

Порядок застосування положень ст. 112 Закону про держбюджет на 2007 рік

Редакція ПБО
Стаття

Порядок застосування положень ст. 112 Закону про держбюджет на 2007 рік

 

Як відомо, з початку 2007 року ст. 112 Закону України «Про державний бюджет України на 2007 рік» від 19.12.2006 р. № 489-V уведено нові правила розрахунку оплати листка непрацездатності для деяких осіб. З метою практичного застосування зазначених правил необхідні були додаткові роз’яснення працівників Мінпраці. На сьогодні вони вже є. У межах цієї статті докладно розглянемо на числових прикладах порядок розрахунку оплати листка непрацездатності згідно зі ст. 112 Закону про держбюджет на 2007 рік з урахуванням роз’яснень Мінпраці.

 

Тетяна Онищенко, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

Закон про Держбюджет

— Закон України «Про Державний бюджет України на 2007 рік» від 19.12.2006 р. № 489-V.

Порядок № 1266

— Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затверджений постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266.

 

Перш ніж розглянути на числових прикладах порядок розрахунку оплати листка непрацездатності згідно зі

ст. 112 Закону про держбюджет на 2007 рік зазначимо, на кого поширюються положення цієї статті.

 

На кого поширюються положення ст. 112 Закону про держбюджет на 2007 рік

Із роз’яснень Мінпраці (див.

лист від 03.03. 2007 р. № 58/06/186-07, від 05.03.2007 р. № 103/020/99-07 // «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 28) та Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (див. лист від 01.03.2007 р. № 04-29-419 // «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 28) випливає, що положення ст. 112 Закону про держбюджет на 2007 рік поширюються на:

1) фізичних осіб, які тільки починають трудову діяльність та відпрацювали менше 6 місяців;

2) фізичних осіб, які змінили місце роботи і до працевлаштування на останнє місце роботи не працювали понад 6 місяців протягом останніх 12 календарних місяців;

3) фізичних осіб, які вийшли з відпустки для догляду за дитиною до 6 років і протягом останніх 12 календарних місяців не працювали та/або не перебували у відпустці для догляду за дитиною до 3 років понад 6 місяців;

4) фізичних осіб, які до прийняття на роботу були приватними підприємцями на загальній системі оподаткування або на фіксованому податку і які не були добровільно застраховані або ж були добровільно застраховані, але сплачували страхові внески менше 6 місяців протягом останніх 12 місяців.

Наявність трудового стажу у прийнятого на підприємство працівника перевіряється на підставі:

— запису в трудовій книжці — для найманих працівників;

— довідки про реєстрацію та сплату страхових внесків, виданої робочим органом Фонду соціального страхування, — для осіб, добровільно застрахованих у Фонді;

— довідки органу державної податкової служби за місцем реєстрації фізичних осіб — підприємців, які сплачують єдиний податок, — для приватних підприємців — єдиноподатників.

Якщо працівник, який захворів, належить до зазначених вище категорій працівників, оплата періоду тимчасової непрацездатності, оплата відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами має провадитися з урахуванням вимог

ст. 112 Закону про держбюджет на 2007 рік. Положення ст. 112 Закону про держбюджет на 2007 роки поширюються й на розрахунок оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності та на розрахунок допомоги по тимчасовій непрацездатності. Офіційну думку Мінпраці щодо такого підходу до застосування ст. 112 Закону про держбюджет на 2007 рік викладено в листі від 03.08.2007 р. № 479/020/153-07 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 69).

Згідно зі

ст. 112 Закону про держбюджет на 2007 рік вказаним вище категоріям застрахованих осіб оплата періоду тимчасової непрацездатності та сума допомоги по вагітності та пологах виплачується виходячи з фактичної заробітної плати, з якої було сплачено страхові внески, але не вище розміру мінімальної заробітної плати, установленої на момент настання страхового випадку.

Наведемо числові приклади, що ілюструють порядок розрахунку оплати періоду тимчасової непрацездатності згідно зі

ст. 112 Закону про держбюджет на 2007 рік.

 

Розрахунок виходячи з фактичної зарплати

Приклад 1.

Працівницю підприємства прийнято на роботу з 15 травня 2007 року на посаду бухгалтера. З 26 вересня по 5 жовтня включно працівниця хворіла, на підтвердження цього було надано листок непрацездатності. Для цієї працівниці це місце роботи — перше. Оклад становив 600 грн. Працівниця подала заяву на застосування податкової соціальної пільги в розмірі 200 грн. Інших виплат не провадилося. На підприємстві встановлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними — субота та неділя.

У цьому випадку при розрахунку оплати періоду тимчасової непрацездатності необхідно враховувати положення

ст. 112 Закону про держбюджет на 2007 рік. Це пов’язано з тим, що в цьому випадку протягом останніх 12 місяців перед настанням страхового випадку цей працівник сплачував страхові внески менше 6 місяців.

Для розрахунку оплати періоду тимчасової непрацездатності для цього випадку спочатку необхідно визначити фактичну середньоденну заробітну плату на підставі

Порядку № 1266. Розрахунковим періодом у цьому разі є червень — серпень 2007 року. Середньоденна заробітна плата за розрахунковий період складає:

(600 + 600 + 600) : (20 роб. дн. червня + 22 роб. дн. липня + 22 роб. дн. серпня) = 28,13 (грн.).

Оскільки страховий стаж працівника менше 5 років, то оплата листка непрацездатності провадиться виходячи із 60 % середньої зарплати.

Отже, середньоденна зарплата для розрахунку оплати листка непрацездатності складає: 28,13 х 60 : 100 = 16,88 (грн.).

Розрахуємо граничну середньоденну зарплату виходячи з мінімальної зарплати, що діяла на момент настання страхового випадку. На момент настання страхового випадку розмір мінімальної зарплати становив 440 грн. У цьому випадку слід розрахувати два значення середньоденної зарплати виходячи з мінімальної зарплати, а саме середньоденну зарплату у вересні та середньоденну зарплату в жовтні, оскільки період тимчасової непрацездатності припадає на два місяці (на вересень і на жовтень). При цьому слід мати на увазі, що незважаючи на те що з 1 жовтня 2007 року розмір мінімальної заробітної плати збільшується з 440 грн. до 460 грн., при розрахунку середньоденної зарплати в жовтні розмір мінімальної зарплати приймається на рівні 440 грн. Це пов’язано з тим, що згідно зі

ст. 112 Закону про держбюджет на 2007 рік обмеження в розмірі мінімальної зарплати приймається на рівні мінімальної зарплати, що діє на момент настання страхового випадку.
У нашому випадку період тимчасової непрацездатності настав у вересні, отже, для розрахунку граничної середньоденної зарплати і за вереснем і за жовтнем використовуємо розмір мінімальної зарплати, що дорівнює 440 грн.:

440 : 20 = 22 (грн.);

440 : 23 = 19,13 (грн.).

Відсоток оплати листка непрацездатності при розрахунку середньоденних зарплат за мінімальною зарплатою не застосовується.

Оскільки граничний розмір середньоденної зарплати у вересні та в жовтні більший, ніж фактичний розмір середньоденної зарплати, то в цьому разі оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності та сума допомоги по тимчасовій непрацездатності визначаються виходячи з фактичного розміру середньоденної зарплати.

Оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності: 16,88 х 3 = 50,64 (грн.).

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності: 16,88 х 5= 84,40 (грн.).

Загальна сума за листком непрацездатності: 50,64 + 84,40 =135,04 (грн.).

Зарплата за вересень — 510 грн.

Зарплата за жовтень — 469,57 грн.

Порядок відображення нарахування лікарняних та зарплати за жовтень покажемо в таблиці.

  


з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

дебет

кредит

сума

1

Нараховано зарплату за жовтень

92

661

469,57

2

Нараховано оплату перших п’яти днів тимчасової непрацездатності

949

661*

50,64

3

Нараховано допомогу по тимчасовій непрацездатності

652

661

84,40

4

Нараховано внесок до Пенсійного фонду на зарплату (469,57 х 33,2 : 100)

92

651

155,90

5

Нараховано внесок до Пенсійного фонду на суму лікарняних
(135,04 х 33,2 : 100)

949

651

44,83

6

Нараховано внесок до Фонду з тимчасової втрати працездатності із зарплати (469,57 х 1,5 : 100)

92

652

7,04

7

Нараховано внесок до Фонду з безробіття
(469,57 х 1,3 : 100)

92

653

6,10

8

Нараховано внесок до Фонду страхування від нещасних випадків
(469,57 х 1,02 : 100)

92

656

4,79

9

Утримано внесок до Пенсійного фонду із суми зарплати та лікарняних

661

651

3,02

10

Утримано внесок до Фонду з тимчасової втрати працездатності із суми зарплати (469,57 х 0,5 : 100)

661

652

2,35

11

Утримано внесок до Фонду з безробіття із суми зарплати (469,57 х 0,5 : 100)

661

653

2,35

12

Утримано податок з доходів фізичних осіб
((469,57 + 50,64 + 84,40 - 3,02 - 2,35 - 2,35 - 200) х 0,15)

661

641/ПДФО

59,53

13

Перераховано внесок до Пенсійного фонду

651

311

203,75

14

Перераховано внесок до Фонду з тимчасової втрати працездатності

652

311

Розра-
хункова
величина

15

Перераховано внесок до Фонду з безробіття

653

311

8,45

16

Перераховано внесок до Фонду страхування від нещасних випадків

656

311

4,79

17

Перераховано податок з доходів

641/ ПДФО

311

59,53

18

Виплачено зарплату та лікарняні
(469,57 + 50,64 + 84,40 - 3,02 - 2,35 - 2,35 - 59,53)

661

301

537,36

 

* Рахунок 663 для відображення лікарняних у наведеному прикладі не використовується.

Окремо пояснимо порядок розрахунку суми внеску до Пенсійного фонду, який утримується із заробітної плати за жовтень та суми лікарняних. Як випливає з роз’яснень працівників Пенсійного фонду (див.

лист ПФУ від 12.03.2007 р. № 3940/03-30 // «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 34), для визначення внеску до Пенсійного фонду, який утримується з доходу в разі перехідних лікарняних, їх суму необхідно розподілити за місяцями, на які припадає період тимчасової непрацездатності. При цьому необхідно також урахувати, що з 1 жовтня 2007 року прожитковий мінімум на працездатну особу становить 568 грн.

Розрахуємо стосовно нашого прикладу суму внеску, що утримується до Пенсійного фонду.

Сума внеску із зарплати та лікарняних жовтня: (469,57 + 84,40) х 0,5 : 100 = 2,77 грн. У цьому випадку застосовується ставка внеску до Пенсійного фонду в розмірі 0,5 %, оскільки сума доходу, що припадає на жовтень, менша, ніж 568 грн.

Щоб розрахувати суму внеску до Пенсійного фонду з лікарняних за вересень, визначимо суму внеску, яку вже утримано із зарплати вересня, та загальну суму внеску, яку має бути утримано із загального доходу за вересень.

Сума внеску до Пенсійного фонду із зарплати за вересень склала: 510 х 0,5 : 100 = 2,55 грн.

Сума внеску до Пенсійного фонду із зарплати та лікарняних за вересень склала: (510 + 50,64) х 0,5 : 100 = 2,80 грн. У цьому випадку застосовується ставка внеску до Пенсійного фонду в розмірі 0,5 %, оскільки сума доходу, що припадає на вересень, менша, ніж 561 грн.

Сума внеску з лікарняних за вересень складе: 2,80 - 2,55 = 0,25 грн.

Загальна сума внеску до Пенсійного фонду, що утримується із зарплати за жовтень та лікарняних, складе: 2,77 + 0,25 = 3,02 грн.

 

Розрахунок виходячи з мінімальної зарплати

Дещо видозмінимо приклад 1.

Приклад 2.

Працівницю підприємства прийнято на роботу з 15 травня 2007 року. З 26 вересня по 5 жовтня включно працівниця хворіла, на підтвердження чого було надано листок непрацездатності. Для цієї працівниці це місце роботи — перше. Оклад працівниці склав 800 грн. Інших виплат не провадилося. На підприємстві встановлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними — субота та неділя.

У цьому випадку, так само як і в попередньому, при розрахунку оплати періоду тимчасової непрацездатності необхідно враховувати положення

ст. 112 Закону про держбюджет на 2007 рік з тих самих причин.

Визначимо спочатку фактичну середньоденну заробітну плату на підставі

Порядку № 1266. Розрахунковим періодом у цьому випадку є червень — серпень 2007 року. Середньоденна заробітна плата за розрахунковий період складає:

(800 + 800 + 800) : (20 роб. дн. червня + 22 роб. дн. липня + 22 роб. дн. серпня) = 37,50 грн.

Оскільки страховий стаж працівниці менше 5 років, оплата листка непрацездатності провадиться виходячи з 60 % середньоденної зарплати.

Отже, середньоденна зарплата для розрахунку оплати листка непрацездатності становить:

37,50 х 60 : 100 = 22,50 грн.

Розрахунок граничної середньоденної зарплати такий самий, як і в попередньому прикладі.

Гранична середньоденна зарплата вересня: 440 : 20 = 22 грн.

Гранична середньоденна зарплата жовтня: 440 : 23 = 19,13 грн.

Оскільки фактична середньоденна зарплата більша, ніж граничні середньоденні зарплати, то розрахунок оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності та суми допомоги по тимчасовій непрацездатності слід провадити виходячи з граничних середньоденних зарплат.

При цьому для оплати днів тимчасової непрацездатності, що припадають на вересень, ураховується середньоденна зарплата вересня, а для оплати днів тимчасової непрацездатності, що припадають на жовтень, — середньоденна зарплата жовтня.

Оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, які припадають на вересень, складе: 22 х 3 = 66 грн.

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, що припадає на жовтень, становить: 19,13 х 5 = 95,65 грн.

Загальна сума за листком непрацездатності складе: 66 + 95,65 = 161,65 грн.

Зарплата за вересень — 680 грн.

Зарплата за жовтень — 626,09 грн.

Порядок відображення нарахування лікарняних та зарплати за жовтень покажемо в таблиці.

 


з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума,
грн.

Дебет

Кредит

1

Нараховано зарплату за жовтень

92

661

626,09

2

Нараховано оплату перших п’яти днів тимчасової непрацездатності

949

661*

66

3

Нараховано допомогу по тимчасовій непрацездатності

652

661

95,65

4

Нараховано внесок до Пенсійного фонду на зарплату (626,09 х 33,2 : 100)

92

651

207,86

5

Нараховано внесок до Пенсійного фонду на суму лікарняних
(161,65 х 33,2 : 100)

949

651

53,67

6

Нараховано внесок до Фонду з тимчасової втрати працездатності із зарплати (626,09 х 1,5 : 100)

92

652

9,39

7

Нараховано внесок до Фонду з безробіття (626,09 х 1,3 : 100)

92

653

8,14

8

Нараховано внесок до Фонду страхування від нещасних випадків
(626,09 х 1,02 : 100)

92

656

6,39

9

Утримано внесок до Пенсійного фонду із суми зарплати та лікарняних (568 х 0,5/100 +(626,09 + 161,65 - 568) х 2 : 100)

661

651

7,23

10

Утримано внесок до Фонду з тимчасової втрати працездатності із суми зарплати (626,09 х 1 : 100)

661

652

6,26

11

Утримано внесок до Фонду з безробіття із суми зарплати
(626,09 х 0,5 : 100)

661

653

3,13

12

Утримано податок з доходів фізичних осіб
((626,09 + 161,65 - 7,23 - 6,26 - 3,13) х 0,15)

661

641/ПДФО

115,67

13

Перераховано внесок до Пенсійного фонду

651

311

268,76

14

Перераховано внесок до Фонду з тимчасової втрати працездатності

652

311

Розрахункова величина

15

Перераховано внесок до Фонду з безробіття

653

311

11,27

16

Перераховано внесок до Фонду страхування від нещасних випадків

656

311

6,39

17

Перераховано податок з доходів

641/ПДФО

311

115,67

18

Виплачено зарплату та лікарняні
(626,09 + 161,65 - 7,23 - 6,26 - 3,13 - 115,67)

661

301

655,45

 

* Рахунок 663 для відображення лікарняних у наведеному прикладі не використовується.

Щодо порядку розрахунку суми внеску до Пенсійного фонду із суми зарплати за жовтень та суми лікарняних зазначимо таке. Оскільки сума зарплати за вересень (680 грн.) більша, ніж прожитковий мінімум на працездатну особу за вересень (561 грн.), а також сума зарплати за жовтень (626,09 грн.) більша, ніж прожитковий мінімум на працездатну особу за жовтень (568 грн.), то суму внеску до Пенсійного фонду із суми зарплати за жовтень і суми лікарняних можна визначити в загальному порядку.

Сума внеску до Пенсійного фонду складе: (568 х 0,5 : 100 + (626,09 + 161,65 - 568) х 2 : 100) = 7,23 грн.

Сподіваємося, що наведені числові приклади допоможуть вам розібратися з усіма «хитрощами» розрахунку лікарняних згідно зі

ст. 112 Закону про держбюджет на 2007 рік.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі