Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Думка фахівців офіційних органів. ПДВ: деякі питання заповнення звіту за формою № 1-ПП

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Жовтень, 2007/№ 85
Друк
Стаття

ПДВ: деякі питання заповнення звіту за формою № 1-ПП

 

Хто подає звіт за формою № 1-ПП?

Звіт за формою № 1-ПП подається всіма платниками ПДВ:

юридичними особами, їх філіями, відділеннями, іншими відокремленими підрозділами, що не мають статусу юридичної особи, — платниками податків;

фізичними особами — суб’єктами підприємницької діяльності, зареєстрованими як платники ПДВ.

Звіт № 1-ПП можуть не подавати тільки

суб’єкти господарювання, які не користувалися пільгами з ПДВ, тобто не заповнювали в декларації з ПДВ рядки 2, 3, 4 розділу І «Податкові зобов’язання», рядки 12.3, 13.2 і 15 розділу II «Податковий кредит» або не подавали податкову декларацію з ПДВ (скорочену) (унесено зміни з грудня 2005 р. — раніше подання звіту за формою № 1-ПП було обов’язковим незалежно від того, користувався платник пільгою чи ні).

 

Куди подавати звіт за формою № 1-ПП?

Звіт за формою № 1-ПП подається платниками до органу податкової служби за місцем їх реєстрації

щокварталу, у строки, передбачені для подання квартальної податкової звітності (протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, півріччя, 9 місяців, року). При цьому заповнювати його слід наростаючим підсумком з початку року, у гривнях, без десяткових знаків (з округленнями за загальновстановленими правилами).

 

Як розраховувати суму пільги?

Методи розрахунку пільг з ПДВ щодо операцій з поставки (продажу) товарів (послуг), до яких застосовано правила та режими обкладення і використання сум ПДВ, відмінні від загальновстановлених, згруповано в Правилах обліку податку на додану вартість для вдосконалення обчислення вартісної величини впливу пільг з цього податку на формування дохідної частини Державного бюджету України, затверджених наказом ДПАУ, Держкомстату України від 23.07.2004 р. № 419/453 (далі — Правила обліку ПДВ, наказ № 419/453), і

для кожної групи розроблено алгоритм розрахунку суми пільг. Такий розрахунок здійснюється з використанням результатів податкового обліку. Розмір розрахованої таким чином суми пільги і повинен відображатися у графах 5 і 6 звіту за формою № 1-ПП.

Отже, об’єктом для розрахунку суми пільг з ПДВ є операції з поставки (продажу) товарів (послуг), оподаткування яких здійснювалося за правилами та режимами, відмінними від загальновстановлених, а також операції, за якими суми ПДВ залишаються в розпорядженні платника для цільового використання. Операції з поставки (продажу) товарів (робіт, послуг), за якими застосовується загальний режим оподаткування, у розрахунках з метою складання звіту за формою № 1-ПП не враховуються.

Слід зауважити, що

сільгоспвиробники та м’ясо-молочні переробні підприємства розмір пільги повинні визначати за значенням рядка 23 декларації з ПДВ за скороченою формою.

 

За результатами розрахунку отримано від’ємне значення суми пільги

Відповідно до підпунктів 3.2 і 3.3 п. 3 Правил обліку ПДВ при складанні звіту за формою № 1-ПП слід ураховувати, що сума пільги з ПДВ визначається в тому кварталі, на який припадає звітний податковий період, в якому задекларовано податкові зобов’язання за операціями з поставки товарів (послуг), оподаткування яких здійснювалося з використанням пільгових режимів. Тобто ті, за якими складено податкові накладні в порядку, установленому законодавством (у момент виникнення податкових зобов’язань продавця), і які відображено в Реєстрах отриманих та виданих податкових накладних і відповідно у деклараціях, за підсумками яких подається звіт за формою № 1-Пп. При цьому при визначенні суми пільги з ПДВ обсяги поставки зменшуються на розмір витрат, указаних платником безпосередньо за такими товарами (послугами), у зв’язку з їх придбанням незалежно від звітного податкового періоду, в якому вони повинні вказуватися.

Так, наприклад, у звіті за формою № 1-ПП за звітний період 9 місяців 2007 р. (подається до 09.11.2007 р. ) мають відображатися операції з поставки, податкові зобов’язання за якими могли умовно виникнути протягом саме цього періоду. При визначенні обсягів придбаних товарів (робіт, послуг), які враховуватимуться в розрахунку суми пільги з урахуванням відповідних алгоритмів, використовуються обсяги придбаних в якомусь періоді товарів (робіт, послуг), але тільки в тій частині, в якій ці товари (роботи, послуги) (їх вартість уключено до кошторису) використано безпосередньо в операціях, податкові зобов’язання за якими умовно виникли протягом 9 місяців 2007 року.

Ураховуючи зазначене вище,

від’ємне значення суми пільги з ПДВ у результаті правильного застосування алгоритмів розрахунку згідно з Правилами обліку ПДВ виникає тільки в разі здійснення поставки товарів (послуг), оподаткування яких проведено з використанням пільгових режимів, за ціною нижчою за ціну придбання.

 

В яких випадках у графах звіту за формою № 1-ПП проставляється «0»?

Підпунктом 4.1.10 п. 4. Правил обліку ПДВ визначено

перелік операцій, за якими розрахунок суми пільги не здійснюється. За зазначеними операціями у графах 5, 6 звіту за формою № 1-ПП проставляється «0». Графи 1 — 4, 7 — 8 звіту за формою № 1-ПП заповнюються відповідно до п. 2 Інструкції про порядок заповнення форми звіту № 1-ПП «Про суми пільг в оподаткуванні юридичних осіб та фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності», затвердженої наказом ДПАУ, Держкомстату України від 23.07.2004 р. № 419/453 (далі — Інструкція № 419/453), а саме:

передача орендодавцям (лізингодавцям) майна в користування орендарю (лізингоотримувачу) згідно з умовами договору про оперативну оренду (лізинг), а також повернення такого майна орендодавцю (лізингодавцю) після закінчення строку дії такого договору (п.п. 3.2.2 п. 3.2 ст. 3 Закону України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 р. № 168/97-ВР, зі змінами та доповненнями (далі — Закон № 168/97-ВР), код пільги 14010067);

передача майна в заставу (іпотеку) та повернення такого майна із застави (іпотеки) його власнику після закінчення строку дії такого договору, якщо місце такої передачі (повернення) знаходиться на митній території України (п.п. 3.2.2 п. 3.2 ст. 3 Закону № 168/97-ВР, код пільги 14010069);

передача майна на відповідальне зберігання, а також повернення майна з відповідального зберігання його власнику (п.п. 3.2.2 п. 3.2 ст. 3 Закону № 168/97-ВР, код пільги 14010067);

обсяг валютних цінностей (у тому числі національної та іноземної валюти), банківських металів, банкнот тощо (код пільги 14010073), виплата грошових виграшів, грошових призів, грошових винагород; прийняття ставок, у тому числі шляхом обміну грошових коштів на жетони чи інші замінники гривні, призначені для використання в гральних автоматах та на іншому гральному устаткуванні (п.п. 3.2.4 п. 3.2 ст. 3 Закону № 168/97-ВР, код пільги 14010231);

виплата у грошовій формі заробітної плати (інших прирівняних до неї виплат), а також пенсій, стипендій, субсидій за рахунок бюджетів або Пенсійного фонду України чи фондів загальнообов’язкового соціального страхування (крім тих, що надаються в майновій формі) — код пільги 14010077; виплата емітентом дивідендів та роялті у грошовій формі або у вигляді цінних паперів (п.п. 3.2.7 п. 3.2 ст. 3 Закону № 168/97-ВР, код пільги 14010336).

 

Чи обов’язкове подання звіту за формою № 1-ПП?

Наказ № 419/453 і наказ ДПАУ, Держкомстату України «Про затвердження Змін до спільного наказу Державної податкової адміністрації України та Державного комітету статистики України від 23.07.2004 р. 419/453» від 01.12.2005 р. № 539/397 зареєстровані Мін’юстом України, отже, вони мають силу нормативних документів і обов’язкові для виконання юридичними особами, їх філіями, відділеннями, іншими відокремленими підрозділами, що не мають статусу юридичної особи, — платниками податків та фізичними особами — суб’єктами підприємницької діяльності, зареєстрованими як платники ПДВ, на яких покладено обов’язок утримувати та сплачувати податки, збори (обов’язкові платежі) і які використовують право на пільгу в оподаткуванні, і платниками ПДВ, які заповнюють у звітних (податкових) періодах звітного року рядки 2, 3 і 4 розділу І «Податкові зобов’язання», а також рядки 12.3, 13.2 і 15 розділу II «Податковий кредит» податкової декларації з ПДВ або подають податкову декларацію з ПДВ (скорочену). Отже,

незалежно від того, яке розраховано значення пільги (з показниками або нульове), звіт за формою № 1-ПП платникам ПДВ, які здійснюють пільгові операції з ПДВ, необхідно обов’язково подати.

Також слід зауважити, що платники податку несуть відповідальність за достовірність інформації даних звіту за формою № 1-ПП відповідно до чинного законодавства (п. 5 Інструкції № 419/453). Крім того, ст. 186 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-Х (зі змінами та доповненнями) передбачається адміністративна відповідальність за порушення порядку подання даних державних статистичних спостережень.

 

За результатами якого періоду слід відображати суми пільг, використаних за цільовим призначенням?

У графі 9 «усього» із графи «Сума пільг, що використана за цільовим призначенням» звіту за формою № 1-ПП відображається сума пільг з ПДВ щодо товарів (послуг), грошових коштів, за якими відповідно до законодавчих актів визначено цільове використання, у тому

звітному періоді, в якому фактично використовувалися такі товари (послуги), грошові кошти, увезені, перераховані для цільового споживання (підпункти 3.4.1, 3.4.2 п. 3 Правил обліку ПДВ).

 

Як виправити помилку у звіті за формою № 1-ПП?

Оскільки чинними нормативно-правовими актами не передбачається механізм подання уточненого звіту за формою № 1-ПП, то допущені помилки слід виправляти

в черговому звіті за формою № 1-ПП у межах року, оскільки зазначений звіт складається за наростаючим підсумком з початку року.

При цьому слід пам’ятати, що помилка у звіті за формою № 1-ПП призведе до викривлення інформації про втрату доходів бюджету внаслідок податкових пільг, яку податкові органи згідно з вимогами ст. 60 Бюджетного кодексу України від 21.06.2001 р. № 2542-III (зі змінами та доповненнями) подають до Верховної Ради України, Секретаріату Президента України, Кабінету Міністрів України, Рахункової палати України, Міністерства фінансів України та Державного комітету статистики України.

 

Найхарактернішими помилками, які допускаються при заповненні звіту за формою № 1-ПП, є:

незастосування алгоритмів розрахунку суми пільг і, як наслідок, завищення суми втрат бюджету;

неправильне заповнення графи 1 звіту за формою № 1-ПП «Код податку, збору, іншого обов’язкового платежу». Для правильного заповнення цієї графи необхідно користуватися бюджетною класифікацією. Так, зокрема, при ввезенні товарів у пільговому режимі коду податку в поданому звіті за формою № 1-ПП відповідає 14010300;

неправильне заповнення графи 3 звіту за формою № 1-ПП «Код пільги згідно з Довідником пільг». Так, наприклад, є випадки, коли у графі 3 зазначають код податку замість коду пільги або пільгу з експорту товарів (супутніх послуг) — код пільги 14010115 замість пільг з поставки за нульовою ставкою ПДВ: транспортних послуг за межами державного кордону України (код 14010118), послуг щодо робіт з рухомим майном (код 14010340), поставки для заправлення або постачання повітряних суден (код 14010342) тощо.

Лариса Древаль,
 головний державний податковий ревізор-інспектор відділу
спеціальних режимів оподаткування Департаменту податку на додану вартість ДПА України

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі