Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Виправлення помилки у Звіті за формою Ф4-ФСС з ТВП

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Жовтень, 2007/№ 87
Друк
Стаття

Виправлення помилки у Звіті за формою Ф4-ФСС з ТВП

 

На жаль, через часті зміни в законодавстві та великий обсяг роботи бухгалтери не застраховані від помилок. Але, як відомо, не помиляється той, хто не працює. У цій статті розглянемо, як виправити ситуацію, якщо в минулих кварталах звітного року дохід, нарахований працівнику, помилково не було включено до бази обкладення внесками до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Катерина СКРИПКІНА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

Інструкція № 16

— Інструкція про порядок надходження, обліку та витрачання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затверджена постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 26.06.2001 р. № 16.

Порядок № 123

— Порядок виправлення помилок минулих звітних періодів у звітності страхувальників щодо коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, затверджений постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 25.12.2003 р. № 123.

Лист № 03-28-1559

— лист Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 24.07.2007 р. № 03-28-1559.

 

Нещодавно у

листі № 03-28-1559 («Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 85), Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — Фонд) роз’яснив, як виправляти у звіті про нараховані внески та витрати, пов’язані із загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності (звіт за формою Ф4-ФСС з ТВП) один з поширених видів помилок: коли дохід нараховано, але не включено до бази для обкладення страховими внесками.

Нагадаємо, що перш ніж виправити будь-яку з помилок у звіті за формою Ф4-ФСС з ТВП, страхувальник має вчинити низку дій.

Так, згідно з

п. 5.4 Інструкції № 16 у разі самостійного виявлення своєчасно не нарахованих та не сплачених страхових внесків до початку перевірки органом Фонду страхувальник зобов’язаний:

1)

донарахувати страхові внески;

2) нарахувати

пеню на всю суму недоїмки за весь період прострочення платежу;

3)

протягом 5 робочих днів від дня виявлення помилки повідомити орган Фонду за місцем реєстрації в письмовій формі особисто або поштовим відправленням про факт та зміст помилки;

4)

відобразити донараховані страхові внески та нараховану пеню у звіті за формою Ф4-ФСС з ТВП.

Розглянемо докладніше кожну з дій, які необхідно провести страхувальнику, який виявив помилку.

При донарахуванні страхових внесків на суму виплати, яку було нараховано, але помилково не включено до бази обкладення страховими внесками, застосовується розмір ставки, який діяв на момент нарахування такої виплати. Про це прямо зазначено в

листі Фонду від 05.02.2007 р. № 02-24-201 («Податки та бухгалтерський облік, 2007, № 21).

Пеня розраховується виходячи зі

120 % облікової ставки НБУ, яка діяла на момент сплати, нарахованої на повну суму недоїмки (без урахування штрафів) за весь її строк. При цьому моментом сплати вважається день виникнення недоїмки. Отже, при розрахунку пені слід використовувати ставку НБУ, що діє на день виникнення недоїмки.

Зауважимо, що недоїмкою вважається несплачена в установлені строки різниця* між нарахованими страховими внесками та витратами, пов’язаними з наданням матеріального забезпечення та соціальних послуг (допомога по вагітності та пологах, допомога по тимчасовій непрацездатності, допомога на поховання тощо).

* Зазначену різницю має бути сплачено одночасно з отриманням коштів на виплату заробітної плати в банку. При виплаті авансу страхові внески перераховуються не пізніше дня, установленого для виплати зарплати за другу половину місяця.

Пеня нараховується починаючи з першого робочого дня, наступного за днем отримання заробітної плати, і закінчуючи днем прийняття банком платіжного доручення на сплату недоїмки або днем погашення заборгованості. Зверніть увагу:

пеня на пеню не нараховується (п.п. 5.5.3 Інструкції № 16).

Звертаємо увагу, що пеня на суму недоїмки

не нараховується тільки в тому випадку, якщо існувала заборгованість Фонду перед страхувальником і сума такої заборгованості перевищувала суму виявленої недоїмки на момент виявлення помилки (п. 6 Порядку № 123).

Письмове повідомлення про факт виявлення помилки повинне містити таку інформацію (

п. 4 Порядку № 123):

— найменування страхувальника;

— реєстраційний код та код ЄДРПОУ;

— період виявлення помилки;

— зміст помилки з посиланням на законодавчий (нормативний) акт, відповідно до якого робляться виправлення;

— суму відкоригованих внесків;

— суму донарахованої пені;

— дату складання повідомлення.

Повідомлення складається страхувальником у двох примірниках, підписується директором, головним бухгалтером та завіряється печаткою. Один примірник зберігається у страхувальника, другий — у робочому органі Фонду разом зі звітом за звітний квартал, в якому провадилося виправлення.

Відповідно до

п. 8 Порядку № 123 у разі, якщо страхувальник самостійно повідомить робочий орган Фонду про факт виявлення помилки, а також перерахує донараховані суми страхових внесків та пеню в повному обсязі до початку перевірки органом Фонду, штрафи до підприємства не застосовуватимуться.

При виправленні помилок, допущених у звітності страхувальників про нараховані внески та витрати, пов’язані із загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності (звіт за формою Ф4-ФСС з ТВП) у минулих періодах, слід керуватися

Порядком № 123.

У випадку, що розглядається, страхувальник нарахував дохід, але не включив до бази обкладення страховими внесками, відповідно не відобразив у звіті за формою Ф4-ФСС з ТВП.

Відповідно до

п. 10 Порядку № 123, якщо подібна помилка мала місце в минулих кварталах поточного року, її має бути виправлено шляхом коригування відповідних статей звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП. При цьому не уточнюється, які саме «відповідні» статті потрібно відкоригувати.

У своїх консультаціях (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 80) ми зазначали, що працівники Фонду в усних роз’ясненнях стверджують: фонд оплати праці та сума внесків минулих звітних періодів (незалежно від того, чи було помилку допущено минулого року або в минулому кварталі звітного року) коригуватися в таблиці II і таблиці III.А відповідно не можуть, тому донарахована сума внесків до Фонду відображається окремо в рядку 3.1 таблиці IV зі знаком «+».

Як зазначалося вище, нещодавно Фонд надав офіційні роз’яснення з цього питання. Так, з

листа № 03-28-1559, де розглядається аналогічна ситуація, випливає, що сума виплати, яку було нараховано, але не обкладено внесками до Фонду, відображається в таблиці II звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП у складі фонду оплати праці місяця, в якому виявлено і виправлено помилку, а сума донарахованих внесків — відповідно в таблиці III.А звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП.

Донарахована сума пені

відображається в рядку 3.2 таблиці III звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП.

Приклад.

У серпні 2007 року працівнику нараховано матеріальну допомогу на оздоровлення в сумі 700 грн. День виплати — 5 вересня 2007 року. Помилково суму допомоги не обклали внесками до Фонду і не відобразили у звіті за формою Ф4-ФСС з ТВП за 9 місяців. Помилку виявлено і виправлено в жовтні 2007 року. Дата сплати недоїмки — 19 жовтня 2007 року. На момент виявлення помилки недоплати за внесками до Фонду в підприємства не було.

Розрахуємо суму недоїмки:

— у частині нарахувань — 700 грн. х 1,5 % = 10,50 грн.

— у частині утримань — 700 грн. х 1 % = 7,00 грн.

Загальна сума недоїмки склала: 10,50 грн. + 7,00 грн. = 17,50 грн.

  


з/п

Показник

Одиниця вимірювання

Величина

1

Облікова ставка НБУ на 06.09.2007 р.

%

8,0

2

Кількість днів у поточному році

к. дн.

365

3

Відсоток від облікової ставки НБУ, установлений для розрахунку розміру пені

%

120

4

Розрахунок ставки для визначення одноденного розміру пені (8,0 х 120 : 100 : 365)

%

0,03

5

Сума недоїмки

грн.

17,50

6

Кількість днів з 06.09.2007 р. по 19.10.2007 р. включно

к. дн.

44

7

Сума пені, що підлягає сплаті (17,50 грн. х 44 х 0,03 : 100)

грн.

0,23

 

Дані про нараховані у 2007 році суми заробітної плати, про суми нарахованих та утриманих внесків, які було відображено у звіті за формою Ф4-ФСС з ТВП за 9 місяців і підлягають відображенню у звіті за формою Ф4-ФСС з ТВП за рік, наведемо в таблиці.

 

Показник

Дані
за 9 місяців 2007 року

Дані за IV квартал 2007 року

Разом

жовтень

листопад

грудень

ФОП, грн.

149100,00

17700,00*

17000,00

17000,00

200800,00

Внесок до Фонду за ставкою 1,5 %

2236,50

265,50

255,00

255,00

3012,00

Внесок до Фонду за ставкою 1 %, грн.

1491,00

177,00

170,00

170,00

2008,00

* З урахуванням матеріальної допомоги в сумі 700 грн., яку було нараховано в серпні та яка помилково не потрапила до бази для обкладення внесками до Фонду.

  

Керуючись роз’ясненнями Фонду (див.

лист № 03-28-1559), при заповненні звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП за рік суму матеріальної допомоги, яку було нараховано в серпні 2007 року, але не включено до бази для обкладення страховими внесками, слід відображати в таблиці II у місяці виправлення помилки (донарахування внесків), тобто в жовтні 2007 року. Донарахована сума внесків відображається у складі суми страхових внесків, нарахованих на ФОП жовтня 2007 року (таблиця III.A). Сума пені, нарахована на всю суму недоїмки за весь період прострочення платежу, відображається в рядку 3.2 таблиці III звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП за 2007 рік.

Для наочності наведемо фрагмент звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП за 2007 рік.

  

(фрагмент)

 

II. Нарахована сума фонду оплати праці (доходу), з якої справляються страхові внески

З/плата, з якої утримуються страхові внески

0,5 %

0,7 %

1,5 %

2,0 %

ВСЬОГО

0,25 %

0,5 %

1 %

ВСЬОГО

На початок звіт. кварталу

 

 

149100,00

 

149100,00

 

 

149100,00

149100,00

За звітний квартал

 

 

51700,00

 

51700,00

 

 

51700,00

51700,00

1й місяць

 

 

17700,00

 

17700,00

 

 

17700,00

17700,00

2й місяць

 

 

17000,00

 

17000,00

 

 

17000,00

17000,00

3й місяць

 

 

17000,00

 

17000,00

 

 

17000,00

17000,00

Всього з початку року

 

 

200800,00

 

200800,00

 

 

200800,00

200800,00

 

 

III.А Розрахунки внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (нараховано і утримано внесків)

  

На початок звіт. кварталу

 

 

2236,50

 

2236,50

 

 

1491,00

1491,00

За звітний квартал

 

 

775,50

 

775,50

 

 

517,00

517,00

1й місяць

 

 

265,50

 

265,50

 

 

177,00

177,00

2й місяць

 

 

255,00

 

255,00

 

 

170,00

170,00

3й місяць

 

 

255,00

 

255,00

 

 

170,00

170,00

Всього з початку року

 

 

3012,00

 

3012,00

 

 

2008,00

2008,00

  

III. Розрахунки по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування

  

Заборгованість за страхувальником на початок року

1

612,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заборгованість за Фондом на поч. року

13

 

Заборгованість по актах прийому-передачі

1.1

 

Заборгованість по актах прийому-передачі

13.1

 

Нараховано і утримано внесків
з початку року

2

5020,00

 

 

 

 

Донараховано самостійно

внесків

3.1

 

Зараховано витрат з початку року

 

 

пені

3.2

0,23

На початок кварталу

 

 

Нараховано за актами ревізій

внесків

4

 

За звітний квартал

 

 

пені

5

 

1й місяць

 

 

Отримано від часткової оплати за путівки

6

 

2й місяць

 

 

Не прийнято до зарахування витрат

7

 

3й місяць

 

 

Стягнено штрафів

8

 

Всього зараховано

 

14

Отримано від Фонду з початку року

9

 

 

 

 

 

Списано згідно законодавства «-»

10

 

Перераховано з початку року

15

5207,53

ВСЬОГО (р. 1 + ... + р. 9 - р. 10)

11

5632,53

ВСЬОГО (р. 13 + ... + р. 15)

16

5207,53

Заборгованість за Фондом на кінець звітного періоду (р. 16 - р. 11)

12

 

Заборгованість за страхувальником на кінець звітного періоду (р. 11 - р. 16)

17

425,00

  

II.А Заборгованість з виплати з/плати
з урахуванням заборгованості за минулі роки
/Без урахування суми невиплаченої з/плати
останнього місяця звітного періоду/

На початок року

 

На кінець звіт. періоду

 

Перерахування з початку року (III. р. 15)

На початок кварталу

3914,80

За звітний квартал (№ п. д., дата)

(сума)

 

425,00

 

442,73

 

425,00

  

На завершення побажаємо нашим читачам роботи без помилок. У разі виявлення помилки наведений матеріал допоможе правильно її виправити.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі