Теми статей
Обрати теми

Бюджетний процес. Планування доходів місцевих бюджетів

Редакція ПБО
Відповідь на запитання

Бюджетний процес

 

Планування доходів місцевих бюджетів

 

Як при плануванні бюджетів сіл правильно визначити дохідну частину за такими податками і зборами (обов’язковими платежами):

— податок з доходів фізичних осіб;

— єдиний податок;

— плата за землю;

— податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів;

— плата за забруднення навколишнього природного середовища;

— фіксований сільськогосподарський податок?

Як розподілити ці суми поквартально?

(Харківська обл.)

 

Доходи місцевих бюджетів у першу чергу необхідно розглядати відповідно до складу вітчизняної системи оподаткування та в контексті організації міжбюджетних відносин.

Так, відповідно до

статей 64 і 65 БКУ податок з доходів фізичних осіб та єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва закріплені на постійній основі за бюджетами місцевого самоврядування та враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів.

Перелічені доходи утворюють кошик доходів загального фонду бюджету місцевого самоврядування (Di), а їх планування здійснюється відповідно до

Методики розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та бюджетами міст районного значення, сіл, селищ, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 24.12.2003 р. № 1994.

Розрахунок прогнозного показника кошика доходів, закріплених за бюджетами місцевого самоврядування, районним бюджетом, здійснюється

на підставі прогнозного обсягу доходів зведеного бюджету району (зведеного бюджету міста), що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, розміру податкової соціальної пільги, яка надається відповідно до Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV (далі — Закон про податок з доходів) з урахуванням коригування на єдину ставку податку, на основі показників, визначених відповідно до Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 05.09.2001 р. № 1195, за такою формулою:

Di = Dip х Si - SPi,

де Dip — прогнозний показник обсягу доходів (кошика доходів) бюджетів місцевого самоврядування, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів (без урахування податкової соціальної пільги з податку на доходи фізичних осіб та не скоригований на єдину ставку);

Si — коефіцієнт коригування доходів на єдину ставку, що визначається райдержадміністрацією для бюджетів, що потребують такого коригування;

SPi — обсяг податкової соціальної пільги, обчислений відповідно до кількості користувачів цією пільгою.

Розрахунок прогнозного показника обсягу доходів районного бюджету, бюджетів місцевого самоврядування проводиться шляхом застосування індексу відносної податкоспроможності відповідного бюджету, що визначається на підставі звітних даних про фактичні надходження відповідних податків і зборів (обов’язкових платежів) до цих бюджетів за три останні бюджетні періоди відповідно до частини

ч. 4 ст. 98 БКУ. При цьому враховуються доходи (втрати або збільшення) відповідних бюджетів унаслідок:

— надання пільг платникам податків згідно з рішеннями органів державної влади або органів місцевого самоврядування;

— ліквідації юридичних та зменшення кількості фізичних осіб, зареєстрованих як платники податків;

— зміни місця сплати податку філіями;

— різкого зменшення чисельності працівників підприємств, розташованих на території адміністративно-територіальної одиниці (міста, села, селища).

Для розрахунку обсягу доходів використовуються фактичні дані, що містяться у:

— довідках про суми виплачених доходів і утриманих з них податків та інших обов’язкових платежів фізичних осіб юридичними особами всіх форм власності та фізичними особами — суб’єктами підприємницької діяльності, які складаються за встановленою формою, отримані від територіальних органів державної податкової служби;

— статистичних та інших звітах, завірених відповідними органами;

— довідках сільських рад;

— інших документах.

Виходячи з індивідуальної специфіки кожного району можуть уноситися поправочні показники, погоджені з органами місцевого самоврядування міст районного значення, сіл, селищ.

Що стосується надходжень від плати за землю, податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, плати за забруднення навколишнього природного середовища, а також фіксованого сільськогосподарського податку, то вони відносяться до доходів місцевих бюджетів (у частині, що зараховується до відповідного бюджету), що

не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів (ст. 69 БКУ).

Планування доходів до місцевого бюджету передбачає встановлення річних планів надходжень до бюджету з поквартальним розподілом за кожним видом платежів. Для організації виконання бюджету принципово важливе значення має правильний та економічно обґрунтований розподіл усіх видів платежів і бюджетних асигнувань по кварталах. Поквартальний розподіл коштів складається так, щоб не допустити заниження завдань на перші квартали року, забезпечуючи безперебійне поповнення бюджету. Ця процедура здійснюється відповідно до чинного податкового законодавства.

Узагальнену інформацію щодо нормативів відрахувань та термінів сплати до місцевих бюджетів (у тому числі бюджетів місцевого самоврядування) відповідних податків і зборів (обов’язкових платежів) наведемо в таблиці:

 

Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією

Код

Чим регулюється

Норматив відрахування

Термін сплати

1

2

3

4

5

Податкові надходження

Загальний фонд

Податок з доходів фізичних осіб

11010000

— БКУ;
— Закон про податок з доходів

До бюджетів міст районного значення, сіл, селищ чи їх об’єднань — 25 %

Одночасно з поданням документів на отримання коштів для виплати належних платникам податку доходів

У тому числі фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю

11010400

— Закон України «Про Державний бюджет України на 2007 рік» від 19.12.2006 р. № 489-V;

— Декрет КМУ«Про прибутковий податок з громадян» від 26.12.92 р. № 13-92

У порядку, визначеному для податку з доходів фізичних осіб

Перед одержанням патенту, який видається на строк від одного до дванадцяти календарних місяців за вибором платника

Земельний податок з юридичних осіб

13050100

— Закон України «Про Державний бюджет України на 2007 рік» від 19.12.2006 р. № 489-V;
— Закон України «Про плату за землю» від 03.07.92 р. № 2535-XII

До бюджетів сіл, селищ, міст районного значення та їх об’єднань — 60 %

Рівними частками щомісячно протягом 30 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця

Орендна плата з юридичних осіб

13050200

Земельний податок з фізичних осіб

13050300

Рівними частками
до 15 серпня і 15 листопада

Орендна плата з фізичних осіб

13050500

Фіксований сільськогосподарський податок

16040000

— БКУ;
— Закон України «Про фіксований сільськогосподарський податок» від 17.12.98 р. № 320-XIV

До місцевих бюджетів — у повному обсязі

Щомісячно протягом 30 календарних днів, наступних за останнім календарним днем базового звітного (податкового) місяця, у розмірі третини суми податку, визначеної на кожний квартал від річної суми податку, у таких розмірах:
— у I кварталі — 10 %;
— у II кварталі — 10 %;
— у III кварталі — 50 %;
— у IV кварталі — 30 %

Єдиний податок на підприємницьку діяльність з юридичних осіб

16050100

Указ Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» від 03.07.98 р. № 727/98

До місцевого бюджету — 23 %

Щомісяця не пізніше 20 числа наступного місяця

Єдиний податок на підприємницьку діяльність з фізичних осіб

16050200

До місцевого бюджету — 43 %

Спеціальний фонд

Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб)

12020100

— Закон України «Про Державний бюджет України на 2007 рік» від 19.12.2006 р. № 489-V;
— Закон України «Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів» від 11.12.91 р. № 1963-XII

До міських, селищних і сільських бюджетів у разі реєстрації транспортних засобів на відповідній території — 50 %

Щоквартально рівними частинами до 15-го числа місяця, що настає за звітним кварталом

Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (з громадян)

12020200

Перед проведенням першої реєстрації в Україні, реєстрацією, перереєстрацією транспортних засобів, а також перед технічним оглядом транспортних засобів щорічно або один раз за два роки, але не пізніше першого півріччя року, в якому провадиться технічний огляд

Цільові фонди

Спеціальний фонд

Збір за забруднення навколишнього природного середовища

50080000

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.91 р. № 1264-XI

До місцевих (сільських, селищних, міських) фондів охорони навколишнього природного середовища — 20 %

Протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку подання податкового розрахунку збору, тобто протягом 50 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу

 

Олександр ЛІВАДНИЙ, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі