Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Виплати, пов’язані з тимчасовим переведенням працівника на легшу роботу

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Вересень, 2007/№ 74
Друк
Стаття

Виплати, пов’язані з тимчасовим переведенням працівника на легшу роботу

 

Для потерпілого працівника, якого у зв’язку зі станом здоров’я переведено на легшу нижчеоплачувану роботу, чинним законодавством передбачено низку гарантій. Такі працівники в окремих випадках мають право на отримання страхової виплати за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків. Про неї ітиметься в цій статті.

Тетяна ОНИЩЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Статтею 31 Закону № 1105

визначено порядок тимчасового переведення потерпілого на легшу роботу.

Так, згідно із зазначеною

статтею за потерпілим, тимчасово переведеним на легшу нижчеоплачувану роботу, зберігається його середньомісячна зарплата на строк, установлений лікарсько-консультаційною комісією (ЛКК), або до встановлення стійкої втрати професійної працездатності. Стійкою втратою професійної працездатності вважається будь-яка втрата професійної працездатності, визначена МСЕК.

Необхідність переведення потерпілого на іншу роботу, її тривалість та характер установлюється ЛКК або МСЕК.

За згодою потерпілого роботодавець зобов’язаний надати йому рекомендовану ЛКК або МСЕК роботу за наявності відповідних вакансій.

Якщо в установлений ЛКК або МСЕК строк роботодавець не забезпечує потерпілого відповідною роботою, Фонд соціального страхування від нещасних випадків (далі — Фонд) виплачує потерпілому страхову виплату в розмірі його середньомісячної заробітної плати.

Якщо потерпілого за станом здоров’я згідно з висновком ЛКК або МСЕК переведено на легшу нижчеоплачувану роботу, роботодавець згідно зі

ст. 170 КЗпП зберігає за ним попередній середній заробіток протягом двох тижнів з дня переведення за рахунок коштів підприємства, організації, установи.

Починаючи з п’ятнадцятого дня переведення потерпілого на легшу роботу зазначені виплати (доплата до середнього заробітку, який він мав до ушкодження здоров’я) проводяться підприємством за рахунок страхових внесків до Фонду на строк, установлений ЛКК або МСЕК (

п. 5.2 Порядку № 24).

Середньомісячний заробіток розраховується згідно з

Порядком № 1266.

Для цього спочатку необхідно визначити середньоденну заробітну плату. Згідно з

п. 14 Порядку № 1266 середньоденна заробітна плата в цьому випадку розраховується шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески, на кількість календарних днів за розрахунковий період (без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин — тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком).

Потім середньомісячна заробітна плата визначається шляхом помноження середньої заробітної плати за один календарний день на середньомісячну кількість календарних днів (30,44). У вигляді формули це виглядатиме так:

ЗПсм = ЗП : К х 30,44,

де ЗПсм — середньомісячна зарплата;

ЗП — зарплата за розрахунковий період;

К — кількість календарних днів за розрахунковий період.

Для цілей оподаткування необхідно розрізняти суму доплати до середнього заробітку, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця, і суму доплати, що здійснюється за рахунок коштів Фонду.

 

Оподаткування суми доплати

Сума доплати за рахунок коштів підприємства при переведенні на легшу нижчеоплачувану роботу включається до складу основної зарплати на підставі

п.п. 2.1.4 Інструкції № 5. Така сума обкладається податком з доходів фізичних осіб у загальному складі заробітної плати.

Отже, сума доплати також обкладається всіма внесками до соціальних фондів як у частині нарахувань, так і в частині утримань.

На підставі

п.п. 5.6.1 Закону № 283 сума доплати за рахунок коштів підприємства включається до складу валових витрат підприємства, а нараховані на неї суми внесків до соціальних фондів включаються до складу валових витрат на підставі п.п. 5.7.1 Закону № 283.

Щодо доплати до середньомісячного заробітку за рахунок коштів Фонду, то її сума не обкладається податком з доходів та внесками до соціальних фондів (п.п. 4.3.1 Закону № 889).

Узагальнимо в таблиці порядок оподаткування сум доплат до середнього заробітку за рахунок коштів підприємства і за рахунок коштів Фонду.

 

Вид виплати

Нарахування

Утримання

ПФ

Фтвп

Фб

Фнв

ПДФО

ПФ

Фтвп

Фб

Сума доплати за рахунок коштів підприємства

+

+

+

+

+

+

+

+

Сума доплати за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків

 

Бухгалтерський облік

Бухгалтерський та податковий облік розглянемо на умовному числовому прикладі.

Приклад. Працівника переведено на легшу нижчеоплачувану роботу з 3 по 28 вересня 2007 року. Стосовно необхідності такого переведення є висновок ЛКК. Середньомісячна заробітна плата, розрахована згідно з Порядком № 1266, складає 1485 грн. Оклад працівника на нижчеоплачуваній роботі встановлено в розмірі 1000 грн.

Розрахуємо суми доплат, які провадяться за рахунок коштів підприємства і за рахунок коштів Фонду.

За перші 10 робочих днів вересня (з 3 по 14 вересня 2007 року включно) доплата провадиться за рахунок коштів підприємства, за решту 10 робочих днів вересня доплата провадиться за рахунок коштів Фонду. Зауважимо, що у вересні 2007 року 20 робочих днів.

Визначимо суму доплати за один робочий день:

(1485 : 20 - 1000 : 20) = 24,25 грн.

Сума доплати, що виплачується за рахунок коштів підприємства: 24,25 х 10 = 242,50 грн.

Сума доплати, що виплачується за рахунок коштів Фонду: 24,25 х 10 = 242,50 грн.

Відобразимо в таблиці бухгалтерський та податковий облік витрат підприємства на виплату зарплати та доплати.

 


з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

сума,
грн.

Валові витрати

дебет

кредит

1

2

3

4

5

6

1

Нараховано заробітну плату

23, 91, 92, 93, 94

661

1000

1000

2

Нараховано доплату за рахунок коштів підприємства

23, 91, 92, 93, 94

661

242,50

242,50

3

Нараховано доплату за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків

656

661

242,50

4

Нараховано внесок до Пенсійного фонду на суму зарплати і доплати, що виплачується за рахунок коштів підприємства
(1242,50 х 33,2 : 100)

23, 91, 92, 93, 94

651

412,51

412,51

5

Нараховано внесок до Фонду з тимчасової непрацездатності на суму зарплати і доплати, що виплачується за рахунок коштів підприємства (1242,50 х 1,5 : 100)

23, 91, 92, 93, 94

652

18,64

18,64

6

Нараховано внесок до Фонду з безробіття на суму зарплати і доплати, що виплачується за рахунок коштів підприємства
(1242,50 х 1,3 : 100)

23, 91, 92, 93, 94

653

16,15

16,15

7

Нараховано внесок до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на суму зарплати і доплати, що виплачується за рахунок коштів підприємства (умовно — 1,02 %) (1242,50 х 1,02 : 100)

23, 91, 92, 93, 94

656

12,67

12,67

8

Утримано внесок до Пенсійного фонду з суми зарплати і доплати, що виплачується за рахунок коштів підприємства
(561 х 0,5 : 100 + (1242,50 - 561) х 2 : 100)

661

651

16,44

9

Утримано внесок до Фонду з тимчасової втрати працездатності із суми зарплати і доплати, що виплачується за рахунок коштів підприємства (1242,50 х 1 : 100)

661

652

12,43

10

Утримано внесок до Фонду з безробіття із суми зарплати і доплати, що виплачується за рахунок коштів підприємства
(1242,50 х 0,5 : 100)

661

653

6,21

11

Утримано податок з доходів фізичних осіб із суми зарплати і доплати, що виплачується за рахунок коштів підприємства
((1242,50 - 16,44 - 12,43 - 6,21) х 15 : 100)

661

641/ПДФО

181,11

12

Виплачено працівнику зарплату і доплату як за рахунок коштів підприємства, так і за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків
(1485 - 16,44 - 12,43 - 6,21 - 181,11)

661

301

1268,81

 

Відображення у звітності та порядок заліку

Сума доплати до середнього заробітку, що здійснюється за рахунок коштів Фонду, відображається в

Розрахунковій відомості про нарахування та перерахування страхових внесків і використання коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі — Розрахункова відомість) у рядку 18 розділу 2 та в рядку 36 розділу 6.

На умовах прикладу, наведеного вище, покажемо порядок відображення суми допомоги по тимчасовій непрацездатності у розділі 6

Розрахункової відомості.

 

Фрагмент

Розрахункової відомості

...

6. Витрати з коштів Фонду з початку року (грн.)*

Найменування витрат

Код рядків

Кількість потерпілих

Фактична кількість днів виплат допомоги

Сума всього

Допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або встановлення інвалідності

34

Витрати на поховання потерпілого

35

х

Страхова виплата потерпілому в розмірі його середньомісячного заробітку при тимчасовому переведенні потерпілого на легшу роботу

36

1

х

242,50

Інші витрати

37

х

х

Разом (34 + 35 + 36 + 37):

38

х

х

242,50

 

*

Суми витрат зменшуються на суми витрат, які не прийняті до заліку в звітному році.

 

Згідно з

п. 5.3 Порядку № 24 для прийняття до заліку в рахунок страхових внесків витрат з виплати при тимчасовому переведенні потерпілого на легшу роботу страхувальником до робочого органу виконавчої дирекції Фонду за місцем обліку подаються:

1) копія довідки ЛКК або МСЕК про рекомендації та тривалість переведення потерпілого на легшу роботу (завірена страхувальником або працівником робочого органу виконавчої дирекції Фонду на підставі оригіналу);

2) акт про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом, за формою Н-1 (якщо стався нещасний випадок);

3) акт (спеціального) розслідування нещасного випадку (аварії), що стався (сталася), за формою Н-5 (якщо такий складався);

4) акт розслідування хронічного професійного захворювання за формою П-4 (якщо такий установлено);

5) довідка про середню заробітну плату (дохід)

;

6) довідка про заробітну плату потерпілого на легшій роботі;

7) витяг з табеля обліку робочого часу потерпілого, завірений страхувальником.

Зазначені документи необхідно подати одночасно з

Розрахунковою відомістю. Як уже зазначалося в попередній статті, оригінал відповідного акта підприємство подати в цьому випадку не може, оскільки його вже подано до робочого органу Фонду. Отже, згідно з рекомендаціями працівників Фонду необхідно разом з Розрахунковою відомістю подати копію відповідного акта.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі